Domenii | Autori

Arhiva

Spovedania omului contemporan, autor Preot David Marian

Există două feluri de terapeuţi, ne spune arhimandritul Hirotheos Vlachos. Din prima categorie fac parte acei duhovnici care spovedesc, dar în acelaşi timp cunosc şi metoda de terapie ortodoxă, ştiind să-l vindece pe om, ştiu să-i lumineze mintea conducându-l spre îndumnezeire.
Din a doua categorie fac parte preoţii care săvârsesc Taina Spovedaniei într-o admosferă juridică, cunoscându-l pe Dumnezeu mâniat din cauza săvârşirii pacatelor şi atunci încearcă să împace dreptatea dumnezeiască, sau cel puţin, fac această lucrare într-un mod pur realist.Dacă nu avem o experiere personală a lui Dumnezeu, să urmăm măcar experienţa Sfinţilor Bisericii noastre. Aceştia sunt conducători îndumnezeiţi şi neînşelaţi ai poporului lui Dumnezeu.
Terapia ortodoxă are drept scop ca omul să ajungă cu succes la curăţia inimii şi, de aici, la luminare şi la îndumnezeire. La aceasta ajută, inainte de toate, harul dumnezeiesc, libertatea şi căutarea cu stăruinţă din partea omului, dar şi experienţa preotului duhovnic. Din păcate, există şi astăzi unii oameni care susţin că nu este nevoie de mijlocirea duhovnicului, că fiecare om are libertatea de a înainta spre Dumnezeu, că duhovnicul trebuie să slujească mai mult ca spoveditor care va citi doar rugăciunea de iertare.

Publicată cu binecuvântarea I.P.S. Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Descărcaţi gratuit Spovedania omului contemporan, autor Preot David Marian.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-816-5

You must be logged in to post a comment.