Domenii | Autori

Arhiva

Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu


Pedagogia orei de religie are ca scop privirea copilului către componenta numită ,,suflet” și orientarea vieții către Dumnezeu Care înseamnă iubire, adevăr, iertare, bunătate, milă, iar consilierea conduce omul către acea stare de bine și echilibru. Așadar, scopul comun ar fi binele omului, privit ca trinitate minte-trup-suflet.
Voi încerca să fac de altfel și o pledoarie pentru prezența orei de religie în curriculumul școlar, aceasta prin prisma faptului că omul contemporan are nevoie de o bună așezare axiologică în raport cu sine, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Ora de religie încearcă să ofere elevilor puncte de reper pentru viață, toate avându-și izvorul în creștinism. Pentru a aduce argumente pro orei de religie, este nevoie să facem și o analiză a lumii contemporane pentru a înțelege mai bine de ce omul are nevoie să cunoască măcar importanța valorilor moral etice și roadele aplicării lor în existența noastră cotidiană.

Lecturați gratuit Studiu/cercetare. Curriculum pentru ora de religie: Analiza de conținut a programei și manualelor de religie din perspectiva promovării valorilor moral-religioase, autor Daniela Maria Breazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3057-4

You must be logged in to post a comment.