Domenii | Autori

Arhiva

Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă


Materialul de faţă încearcă să aducă în dezbatere modul în care eu, ca și cadru didactic am încercat să integrez TIC în activitatea mea la clasă.
Din punctul de vedere al cadrului didactic, am constatat că introducerea calculatorului în școală nu constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru pentru noi, ca profesori cât și pentru elevi, un nou mod de concepere a instruirii și învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă importante valențe formative și informative.
Din punctul de vedere al profesorului am constatat că fiecare dintre noi, trebuie să facă predarea cât mai pe înţelesul tinerei generaţii, cât mai atractivă şi mai apropiată de practică, de aplicarea teoriei în practică. Şi nu putem face aceste lucruri fără o pregătire substanţială a noastră în a preda într-un limbaj cunoscut de ei şi folosit zilnic. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trebuie să fie o prioritate a tuturor factorilor de decizie astfel ca toţi elevii să beneficieze de o cât mai bună pregătire şi având la dispoziţie cele mai noi tehnologii.

Lecturați gratuit Metode moderne de predare-învățare a chimiei, autor prof. Rodica Boacă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3070-3

You must be logged in to post a comment.