Domenii | Autori

Arhiva

Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica


Experienţa activităţii didactice a confirmat că dezvoltarea vorbirii, a limbajului în special, are loc sub influenţa educaţiei. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din şcoală, în procesul relaţiei copil – copil, copil – învăţătoare, pe baza experienţei cognitive căpătate. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării, pe parcursul anilor de şcoală, copiii asimilează, îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică, vocabularul şi structura gramaticală.
Pentru educaţia limbajului şi a comunicării există premise psihologice favorabile încă de la o vârsta timpurie. Aceasta educaţie este necesară cel puţin începând cu etapa preşcolară (3-6/7 ani), iar apoi în primele clase de şcoala, pentru o bună utilizare a limbii în comunicare, în viaţa socială.
Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte, efortul nostru, al învăţătorilor, trebuie să fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor, a universului şi personalităţii lor, dar şi de pasiune pentru acceptarea noului, pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare conştientă a limbii.

Lecturați gratuit Specificul comunicării orale în învățământul primar. Ghid metodologic, autor prof. înv. primar Dănăilă Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3052-9

You must be logged in to post a comment.