Domenii | Autori

Arhiva

Urcuș spre Înviere, coordonator: Oana-Gabriela Timaru


Sărbătoarea Învierii Domnului nu este numai un fapt istoric al Învierii Sale, ci și „vedere duhovnicească” a Învierii tuturor oamenilor, din toate timpurile. Învierea Persoanei supreme ne-a trecut din spațiul acesta limitat și efemer, supus slăbiciunilor, într-un „orizont eternizat”, înveșnicit de prezența atotiubitoare a Luminii Dumnezeiești. Legătura dintre adevărul Învierii lui Hristos și adevărul învierii de obște este atât de puternică, încât cine respinge Evanghelia Învierii lui Hristos respinge și adevărul învierii universale, iar cine crede în învierea lui Hristos, trebuie să mărturisească și învierea morților. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor „Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat din morți. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Și dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii” (I Corinteni 15,12-14, 18-19).

Lecturați gratuit Urcuș spre Înviere, coordonator: Oana-Gabriela Timaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-66-5

You must be logged in to post a comment.