Domenii | Autori

Arhiva

Managementul impactului educațional al utilizării TIC în activitatea didactică, autor Iulia-Carmen Tăbăcaru


Dat fiind caracterul dinamic și global al situației pandemice și ținând cont de supendarea cursurilor pe perioada semestrului II al anului școlar 2019-2020, pot concluziona că succesul tranziției activităților didactice din sala de grupă către cele din mediul online este foarte important pentru continuarea procesului didactic în orice context.
Chiar dacă mijloacele informatice moderne sporesc atractivitatea procesului educațional și au evidente valențe informative și formative, totuși nimeni nu poate ignora faptul că există o dificultate principială clară în ceea ce privește utilizarea TIC, mai ales dacă ne referim la nivelul învățământului preșcolar, cu educabili având vârsta cuprinsă în intervalul 3 – 5/6 ani.

Lecturați gratuit Managementul impactului educațional al utilizării TIC în activitatea didactică, autor Iulia-Carmen Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4246-1

You must be logged in to post a comment.