Domenii | Autori

Arhiva

Eficientizarea activităţii de predare-învăţare a noţiunilor geografice prin utilizarea metodelor activ-participative la elevii claselor a IV-a, autor Daniela Ușurelu

Prin studiul geografiei, şcolarul mic trebuie îndrumat spre fenomenele geografice care îi sunt accesibile şi care să-l intereseze. Interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului geografic în care trăiesc sunt legate şi de educarea gustului pentru frumosul din natură. Pe măsură ce copilul învaţă “să vadă” natura, va înţelege armonia formelor şi îi va simţi frumuseţea. Consider că elevul trebuie învăţat să nu treacă insensibil şi indiferent pe lângă nenumăratele “comori” semănate din belşug în jurul său. Emoţiile pe care cadrul geografic natural le poate trezi atât în plan etic cât şi pe plan estetic, pot constitui punctul de plecare pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă a omului unui spaţiu, de identificare cu ceea ce reprezintă cadrul său permanent.

Izvor nesecat de frumuseţi şi bogăție, mediul geografic şi cel natural al patriei au fost adăpost împotriva incursiunilor războinice, poporul nostru fiind legat de spaţiul în care trăieşte, atribuindu-i sentimentele şi gândurile sale. Emoţionându-se în faţa priveliştilor naturii- omul a simţit dorinţa de contopire cu aceasta. De aceea, trebuie să învăţăm să iubim locurile în care ne-am născut şi trăim, să ne bucurăm de frumuseţile pe care ni le oferă aceste locuri.

Descărcaţi gratuit Eficientizarea activităţii de predare-învăţare a noţiunilor geografice prin utilizarea metodelor activ-participative la elevii claselor a IV-a, autor Daniela Ușurelu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 3 ori.

ISBN 978-606-671-392-4

You must be logged in to post a comment.