Domenii | Autori

Arhiva

Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta


Literatura pentru copii este parte integrantă a literaturii naţionale şi universale. Aceasta începe cu literatura populară, cu basmul şi poveştile, continuă cu legenda, snoava, apoi cu creaţiile lirice, cu povestiri şi romane cu tematică variată. Dar basmul ocupă un loc aparte, fiind revelaţia cea mai profundă a sentimentului popular. Nicăieri nu pot vieţui atît de direct căile destinului poporului, suferinţele-i ascunse, forţele victorioase şi dorurile sale cele mai pure ca în basme. Povestite şi repovestite, aceste texte alcătuiesc un ferment al vieţii noastre afective. Ele acţionează în mod creator în acele temelii sufleteşti din care mai tîrziu răsar speranţele şi se nasc idealuri, devenind cel mai înţelept act de cunoaştere, un text de primă importanţă în formarea cititorului.

Lecturați gratuit Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-045-9

You must be logged in to post a comment.