Domenii | Autori

Arhiva

Studiul fiabilităţii operaţionale a motoarelor D-110 în condiţii de lucru specifice, autor Prof. Anca Popescu - Suciu

Complexitatea tehnică a motoarelor moderne şi masiva lor diseminare, impun ca în procesul de mentenanţă –ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui sistem astfel încât să poată îndeplini funcţiunile conform specificaţiilor – să se utilizeze pe o scară din ce în ce mai largă o aparatură şi procedee speciale pentru diagnosticarea oportună a stării tehnice, pentru a stabili cât mai exact momentul intervenţiilor necesare şi natura lor.

Astfel, prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze unele date referitoare la aspectele teoretice şi practice ale atingerii unui nivel înalt de fiabilitate a motoarelor, care să permită depistarea operativă şi eficientă a defecţiunilor şi restabilirea stării tehnice. Studiul motoarelor din punct de vedere al fiabilităţii garantează profilaxia, corecta funcţionare şi respectarea normelor de consum, dar şi siguranţa în exploatare.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Studiul fiabilităţii operaţionale a motoarelor D-110 în condiţii de lucru specifice, autor Prof. Anca Popescu – Suciu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 5 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-455-1

You must be logged in to post a comment.