Domenii | Autori

Arhiva

Jocul didactic muzical, modalitate de educaţie artistică în ciclul primar, autor Dorina Păun

Sarcină de bază a muzicii în şcoală este în concordanţă cu sarcinile educaţiei artistice şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii de înţelegere a frumosului prin muzică şi de cultivare a aptitudinilor pentru a crea frumosul cu ajutorul muzicii şi a-l aplica în toate împrejurările de viaţă.

Scopul special al muzicii, ca obiect de învăţământ, este de a contribui la educaţia estetică a copiilor. Obiectivele educaţiei muzicale în primii ani de învăţământ se axează pe necesitatea de a pune copiii în contact nemijlocit cu laturile emoţionale, educative şi estetice ale artei muzicale şi se concretizează în obiective cadru, obiective de referinţă şi obiective operaţionale.

Când copilul cântă, trebuie să fie atent la mai multe operaţii care împreună dau viaţă cântecului. Astfel, este solicitată memoria, atenţia distributivă, iar în cazul unor jocuri didactice trebuie să dea dovadă de acuitate auditivă, să respecte anumite reguli impuse de disciplina jocului, deci se solicită atenţia, voinţa şi gândirea.

Experienţa didactică mi-a întărit convingerea că pentru realizarea obiectivelor propuse în orice lecţie de muzică este necesar să folosim metode şi mijloace didactice diverse, în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor.

Pentru însuşirea elementelor muzicale în perioada micii şcolarităţi metoda cea mai eficientă şi pe placul elevilor este jocul didactic muzical. Prin joc elevii îşi formează priceperi şi deprinderi cu plăcere, însuşesc cunoştinţe, fără să sesizeze dificultatea acestora.

Descărcaţi gratuit Jocul didactic muzical, modalitate de educaţie artistică în ciclul primar, autor Dorina Păun.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-671-894-3

You must be logged in to post a comment.