Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea achiziției publice în cadrul unei unități sanitare cu paturi, autor Roxana Cîrcota

Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a serviciilor furnizate de sectorul public în vederea maximizării bunăstării cetăţenilor, prin luarea deciziilor administrative şi politice, prin crearea unui cadru de delegare/distribuire a responsabilităţilor care să permită acest lucru şi care să favorizeze apariţia unui alt nivel de responsabilitate al celor care deţin şi administrează puterea în sectorul public în faţa celor care sunt beneficiarii acestui proces.

Lucrarea d-nei CÎRCOTĂ ROXANA abordează un domeniu important din Sistemul achiziţiilor publice, indicând totalitatea regulilor şi acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici. Lucrarea este structurată în cinci capitole, la care se adaugă un capitol de concluzii şi o vastă bibliografie.

Prof. Ec. Dr. COLAN GEANINA

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Organizarea achiziției publice în cadrul unei unități sanitare cu paturi, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-671-895-0

You must be logged in to post a comment.