Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte fiziologice privind germinația semințelor la Triticum aestivum, Zea mays și Hordeum sativum, autor Daniela Arhire

Prin prezenta lucrare, am încercat să surprind unele aspecte fiziologice privind germinaţia seminţelor principalelor cereale.

În primele două capitole sunt prezentate particularităţile biologice, ecologice, şi economice ale speciilor: Triticum aestivum, Zea mays şi Hordeum sativum, precum şi câteva consideraţii generale privind istoricul cercetărilor la speciile studiate.

Caracteristicile seminţelor mature, ale seminţelor în timpul germinaţiei precum şi aspectele fiziologice ale plantulelor au fost tratate în capitolul al treilea, unde sunt prezentate şi contribuţiile personale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte fiziologice privind germinația semințelor la Triticum aestivum, Zea mays și Hordeum sativum, autor Daniela Arhire.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-901-8

You must be logged in to post a comment.