Domenii | Autori

Arhiva

Particularităţi ale metodelor activ-participative în învăţământul primar, autor Camelia Dediu

Am pornit de la premisa că fiecare elev ajunge în felul lui la însuşirea materiei, în funcţie de experienţa anterioară şi potenţialul intelectual propriu; că nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai puţin nu există un singur mod în care aceştia să fie învăţaţi; că învăţarea este un proces activ şi constructiv ce rezultă din interacţiunea subiectului cu obiectul cunoaşterii şi că dezvoltarea cognitivă individuală are nevoie: şi de cuvânt şi de acţiune; şi de experienţă directă, empirică şi de experienţă abstractă; şi de reproducere şi de rezolvare originală a sarcinilor; şi de libertate de alegere şi de acţiune impusă, riguros dirijată: şi de interacţiune cu colegii şi cu mediul, dar şi de meditaţie şi confruntare cu sine însuşi.
Prin această lucrare am încercat să prezint câteva din multitudinea de metode care se pot folosi în învăţământ. Am ales această temă deoarece eu cred, că în activitatea de învăţare importante sunt şi metodele pe care le foloseşti în dobândirea de cunoştinţe noi. Prin educaţie copilul asimilează şi interiorizează cultura şi civilizaţia epocii, valorile sociale, pe care le înscrie în planul său comportamental.

Lecturați gratuit Particularităţi ale metodelor activ-participative în învăţământul primar, autor Camelia Dediu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0664-7

You must be logged in to post a comment.