Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu


Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, căt şi pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Încă de la intrarea în grădiniță acesta este acaparat de aspecte estetice ce ţin de amenajarea sălii de grupă: organizarea mobilierului, jucării, orientarea în sală a centrelor de lucru, decorațiunile sălii, culorile predominante, identificarea grupei cu un anumit nume, grup etc. Toate acestea acționează asupra tuturor proceselor cognitive ale copilului și participă la formarea, conturarea personalității copilului, dar mai ales asupra ramurii creative.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4870-8

You must be logged in to post a comment.