Domenii | Autori

Arhiva

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu


În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și urban. Am efectuat analize corelative între emoții pozitive și satisfactia cu viața și satisfacția în muncă și analize diferențiale ale acestor dimensiuni în funcție de datele demografice.
Rezultatele au arătat că emoțiile pozitive influențează starea de bine și satisfacția în muncă și au clarificat relația dintre emoții și performanța percepută de profesori.

Lecturați gratuit Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4913-2

You must be logged in to post a comment.