Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol


Universul literaturii oferă un câmp virtual infinit de teme, idei, opţiuni creatoare. Ar fi necesar firul de aur al Ariadnei care să ne călăuzească prin acest labirint spre centrul iradiant al ideii creatoare. Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu al operelor ce aparțin literaturii populare, ci doar un punct de plecare, un pretext prin care se pot evidenţia valențele creațiilor literaturii populare, precum și o serie de metode şi mijloace de învăţământ utilizate în cadrul orelor de limba şi literatura română, la clasele I-IV.

Lecturați gratuit Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4902-6

You must be logged in to post a comment.