Domenii | Autori

Arhiva

Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu


Ca profesor, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei pentru mediu în predare. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale în probleme de mediu.
Elevii vor fi antrenați atât în activităţile de observare, cât şi de experimentare, având în vedere faptul că, învaţă mai mult atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul şcolar. De asemenea știm că învăţarea eficientă presupune feed back, care-i oferă elevului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată.
Activitățile desfășurate în afara sălii de clasă au contact nemijlocit cu mediul înconjurător, iar noi trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim, precum îi învățăm să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate.

       

Lecturați gratuit Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4815-9

You must be logged in to post a comment.