Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică


A fi cadru didactic înseamnă a fi o prezenţă semnificativă în viaţa elevilor. Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor, de a mobiliza elevii la cooperarea în grup, de a valorifica valenţele relaţiei învăţător-elev, în sensul unui dialog real.
Situată în acest context, cercetarea de faţă, încearcă să ofere soluţii practice care să contribuie la creşterea randamentului şcolar şi la coeziunea grupului de elevi prin optimizarea comunicării şi a climatului socio-afectiv.

Lecturați gratuit Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4889-0

You must be logged in to post a comment.