Domenii | Autori

Arhiva

Prevenirea violenţei ȋn școli - ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu


Cercetarea de față își propune, pe de o parte, să evidențieze modul de percepere al fenomenului violența în școală (înțelegerea fenomenului, a formelor violenței, a cauzelor, a consecințelor și a modalităților de diminuare) de către elevii de gimnaziu (preadolescenții), iar pe de altă parte să investigheze atitudinea acestora față de acest fenomen, contribuind astfel la creșterea volumului de informații despre violența manifestată la elevii de gimnaziu.

Lecturați gratuit Prevenirea violenţei ȋn școli – ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5158-6

You must be logged in to post a comment.