Domenii | Autori

Arhiva

Partidul Național Liberal în perioada 1928-1938. Studiu ştiinţific şi metodico-didactic, autor prof. Sorin Vlaic

Am urmărit să prezentăm evoluţia P.N.L. în perioada 1928-1938 (dar şi anterior) precum şi modul în care momentele esenţiale din istoria P.N.L. pot fi integrate în predarea-învăţarea istoriei conform programei de istorie.
Ne-au atras spre cercetarea ştiinţifică a acestei teme unele obiective urmărite de P.N.L.: apărarea regimului parlamentar şi deci a diversităţii de opinii, apărarea proprietăţii private, neatârnarea economică, cunoscut fiind faptul că P.N.L. a promovat, cu consecvenţă, politica “prin noi înşine”, deci dezvoltarea economică prin propriile puteri, prin energiile naţionale.
Acest ultim obiectiv ni se pare cu atât mai important, cu cât în zilele noastre dominaţia politică a marilor puteri a fost înlocuită cu dominaţia lor economică.
Tema este importantă, după părerea noastră, pentru că prezintă activitatea unui important partid în cadrul unui regim democratic.
Din punct de vedere metodico-didactic tema este importantă pentru că prezintă modul în care poate fi predat / învăţat subiectul P.N.L., cu tot ce cuprinde el: (activitate, doctrină, realizări, eşecuri, personalităţi) în liceu.
Lucrarea “Partidul Naţional Liberal în perioada 1928-1938. Studiu ştiinţific şi metodico – didactic“ este structurată în două părţi: o parte ştiinţifică şi o parte didactică.

Lecturați gratuit Partidul Național Liberal în perioada 1928-1938. Studiu ştiinţific şi metodico-didactic, autor prof. Sorin Vlaic

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0479-7

You must be logged in to post a comment.