Domenii | Autori

Arhiva

Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu

Comerţul internaţional modern se realizează prin efectuarea unor lanţuri logice de transport între expeditor şi destinatar, care pot folosi o succesiune de moduri şi terminale de transport. Dezvoltarea transportului intermodal de mărfuri se bazează, în perioada actuală, pe dezvoltarea terminalelor de transport, cărora le revine rolul de a integra modurile de transport în vederea realizării fluxurilor de mărfuri, ce permit reducerea depozitării şi mărirea gradului de integrare dintre producţie, transport şi distribuţie.
Cartea corespunde competenţelor specifice şi conţinuturilor curriculumului pentru postliceală, specializarea: “Operator portuar”, specializare care se adresează absolventilor de liceu.

Lecturați gratuit Organizarea transportului naval, autor Mirela Dediu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0870-2

You must be logged in to post a comment.