Domenii | Autori

Arhiva

Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina

În această lucrare prezentăm un rezultat semnificativ în teoria ecuaţiilor deferenţiale ordinare, şi anume teorema lui Nagumo care dă o condiţie necesară şi suficientă de existenţă pe mulţimi închise. Lucrarea este structurată în două capitole.
Pentru a evidenţia utilitatea teoremei lui Nagumo, la sfârşitul capitolului am inclus câteva exemple ilustrative.

Lecturați gratuit Teorema lui Nagumo, autor Murariu Maria Iustina.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0875-7

You must be logged in to post a comment.