Domenii | Autori

Arhiva

Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea propune o abordare metodico-ştiinţifică a creaţiei lirice moderniste autohtone, cu intenţia de a oglindi diversitatea tematică, stilistică şi de viziune a poeziei moderniste interbelice, fiind analizate creaţiile scriitorilor incluși în manualele școlare alternative și în programa pentru Examenul Național de Bacalaureat: Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Ion Barbu.
Creaţia modernistă nu este doar o sinteză a poeziei româneşti, ci şi expresia unei lărgiri fără precedent a orizontului tematic şi de viziune, precum şi a sincronizării cu marea poezie europeană. Peisajul poeziei româneşti din perioada interbelică se caracterizează printr-o multitudine a formelor literare (de la suprarealism şi expresionism la experimentalism şi fior metafizic, ermetism şi spiritualism, până la imagism şi poezie chtonică), constituindu-şi propriul domeniu imaginar şi univers ideatic.
Alegerea temei s-a făcut şi datorită preferinţei personale pentru această epocă literară, caracterizată de fior metafizic, de o descătuşare a marilor energii creatoare şi de răsturnarea tiparelor poeziei.

Lecturați gratuit Microcercetare. Abordarea textului liric la ciclul liceal, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-2680-5

You must be logged in to post a comment.