Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea mărturiilor arheologice referitoare la dacii din Crișana, autor Florentina–Minodora Barta

Înțelegerea trecutului înseamnă un pas în construirea viitorului. În acest sens stau mărturie dacii din Crișana, care le oferă tinerilor de azi un exemplu de viață, de rezistență în fața primejdiilor, de creativitate, spiritualitate și originalitate.
Istoria e cea care, mai mult ca oricare disciplină, contribuie la formarea personalității unui om, la dobândirea unor valori și atitudini, ea îl învață să-și asume obligațiile care îi revin ca cetățean nu doar al țării, al Europei chiar. Învățarea istoriei cu ajutorul mijloacelor și metodelor moderne, pe lângă cele tradiționale, creează premisele formării unor tineri de perspectivă, cu vaste cunoștințe în diverse domenii, cu mare putere de înțelegere a fenomenelor actuale și cu capacitate de predicție a schimbărilor ce au loc în societate.

Lecturați gratuit Valorificarea mărturiilor arheologice referitoare la dacii din Crișana, autor Florentina–Minodora Barta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0998-3

You must be logged in to post a comment.