Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete

Demersurile întreprinse în această lucrare au vizat înţelegerea comunicării în contextul instituţiilor de învățământ şi, mai ales, a legăturii sale cu managementul organizaţiei. Până în acest moment, atenţia acordată acestei problematici a fost destul de redusă, în special în România, unde există un număr foarte mic de lucrări publicate şi lipsesc cercetările ce abordează comunicarea la nivel managerial şi organizaţional, mai ales din punct de vedere practic.
Pentru o riguroasă susţinere a cercetării , eforturile de documentare au condus la studierea diferitelor articole, lucrări, cărţi şi manuale ale unor renumiţi experţi din domeniul comunicării şi managementului.

Lecturați gratuit Comunicarea managerială în instituțiile de învăţământ, autor Ion Pufulete.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0974-7

You must be logged in to post a comment.