Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de evaluare, autor Lidia Florentina Pescaru

Cerinţa obiectivă privind creşterea eficienţei activităţii de instrucţie şi educaţie, sub impulsul exigenţelor societăţii contemporane, a generat preocupări ample, promovate insistent în teoria pedagogică şi de practică şcolară, pentru a conferi procesului de învăţământ un caracter cât mai raţional şi riguros. Ele privesc multiple planuri ale actului didactic: determinarea precisă a obiectivelor instruirii, organizarea conţinuturilor în concordanţă cu principalele caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii şi cu logica didactică, stabilirea strategiilor de instruire-învăţare în raport cu obiectivele vizate şi conţinuturile definite, perfecţionarea acţiunilor de evaluare a rezultatelor şi a proceselor desfăşurate.

În evoluţia concepţiilor privind evaluarea eficienţei învăţământului se pot desprinde două tendinţe. Pe de o parte, se constată extinderea acţiunilor evaluative de la verificarea şi aprecierea rezultatelor – obiectiv tradiţional al procesului de învăţământ – la evaluarea întregului proces, a modului în care s-a desfăşurat activitatea ce a condus la rezultatele constante, iar pe de altă parte se constată conceperea unor modalităţi mai eficiente de integrare a acţiunilor evaluative în activitatea didactică.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Strategii de evaluare (lucrare ştiinţifică), autor Lidia Florentina Pescaru

ISBN 978-606-577-514-5

You must be logged in to post a comment.