Domenii | Autori

Arhiva

Planificarea - ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru

Dacă managerii doresc sã stăpâneascã evoluţia organizaţiei ei trebuie să planifice. Absenţa planificãrii ar face loc instalării haosului, hazardului; în asemenea condiţii, organizaţia ar trebui să aibă o reacţie defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al unui complex de întâlniri favorabile. Dacã s-ar proceda aşa, managerii ar trebui să răspundã presiunilor curente exercitate fie din interior, dar mai ales de către componentele mediului extern asupra organizaţiei, în loc sã determine un curs al activităţilor direcţionat cãtre scopuri previzionate ca necesare şi stabilite în mod deliberat. Văzută din acest punct de vedere, planificarea devine principalul instrument managerial de adaptare a organizaţiei la schimbare.

Lecturați gratuit Planificarea – ca funcţie managerială. Aspecte teoretice, autor Prof. Mihaela Liana Alexandru.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0806-1

You must be logged in to post a comment.