Domenii | Autori

Arhiva

Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu


Şcoala funcţionează într-un context social amplu. Influenţele contextului social asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrativ. Pe de altă parte funcționarea şcolii într-un context social restrâns, imediat își are locul într-o comunitate locală şi zonală, care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. Cadrele didactice și elevii sunt persoane care trăiesc în comunitate și suportă influențele acestora.

Ca instituţie socială, şcoala a izvorât din necesitatea resimţită de grupul social de a participa la formarea fiinţei umane. Ea este o instituţie creată de societate pentru a contribui la îmbunătăţirea vieţii sociale. Şcoala are, deci, o responsabilitate socială, revenindu-i rolul de a pregăti generaţia tânără pentru activitatea pe care o va desfăşura în cadrul contextului social.

Lecturați gratuit Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3468-8

You must be logged in to post a comment.