Domenii | Autori

Arhiva

Ghid de examinare microscopică, ediţia a II-a, autor Florența Albu

Examinarea microscopicã este o metodã aplicatã pentru identificarea, pe baza caracterelor microscopice caracteristice a componentelor normale sau strãine din produsele alimentare sau furajere. Aceste produse pot fi materii prime, adjuvanţi sau produse finite. Microscopia este utilizata in mod curent si pentru autentificarea produselor de natura vegetala, animala, sau amestecuri prin caracterizarea componentelor normale, pe baza structurii histologice.

Prin componente străine se înțeleg orice materiale diferite de structura normalã a produsului, și a căror prezență este condiționată de deficiențe de prelucrare, depozitare sau transport a produsului respectiv. În această categorie intră materiale de contaminare, rezultate în urma fenomenelor de descompunere (texturi degradate în urma unor acțiuni de natură parazitară sau a unor fenomene fizico-chimice, paraziți sau fragmente ale acestora, etc.), materiale din mediul de prelucrare (nisip, pământ, fragmente de sticlă, ruginã, lemn, plastic, textile, metal, etc.) sau alte corpuri organice sau anorganice (fragmente de insecte, fire de păr, dejecții ale insectelor, păsărilor sau animalelor, oase, pene, cristale, etc.), semințe de plante toxice sau dăunãtoare.

Prezentul ghid este constituit din prezentarea echipamentelor optice, modul de utilizare pentru identificarea acestor componente prin comparație sau pe baza unor caractere identificabile la microscop. Acest mod de examinare este facilitat de efectuarea de măsurători și microfotografii. A fost accentuată partea introductivă de identificare a unor semințe de plante toxice și buruieni a căror prezenta este nedorită in amestecurile de cereale ca și identificarea unor țesuturi animale și minerale din amestecurile furajere.

Lecturați gratuit Ghid de examinare microscopică, ediţia a II-a, autor Florența Albu.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0410-0

You must be logged in to post a comment.