Domenii | Autori

Arhiva

Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele


Realizând o strânsă corespondență cu caracter practic-aplicativ între activităţile din Domeniul Estetic și Creativ cu celelalte domenii experiențiale, considerăm că punem bazele formării personalităţii copiilor şi sprijinim evoluţia lor individuală, prin antrenarea lor în activităţi educaţionale variate într-un sistem complex, ce constituie un mediu formator cu impact pozitiv pe termen lung în echiparea acestora cu competenţe generale, dar şi în domeniile în care vor activa ca adulţi. Din această perspectivă, afirmăm necesitatea recunoaşterii influenţelor reale a activităţilor estetico-creative corelate cu celelalte activtăți din ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă şi intenţionăm continuarea abordării acestei modalităţi de adaptare la cerinţele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor.

Lecturați gratuit Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5211-8

You must be logged in to post a comment.