Domenii | Autori

Arhiva

Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Creativitatea devine educabilă încă de la vărsta prescolară, în condiŃiile în care fiecare educatoare trebuie să stie, să preŃuiască si să stimuleze potenŃialul creativ al copiilor săi.
Pentru a reusi să stimuleze creativitatea prescolarului, educatoarea trebuie să fie ea însăsi creativă, să cunoască si să stimuleze potenŃialul creativ al fiecărui copil, să recurgă la creativitatea în grup, să inhibe atitudinile de blocare a manifestărilor creatoare.

Lecturați gratuit Programe educaționale de stimulare a creativității preșcolarului, autor Mihaela Dascălu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1124-5

You must be logged in to post a comment.