Domenii | Autori

Arhiva

Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

În cuprinsul lucrării de faţă se analizează sarcinile principale ale activităţilor practice şi realizarea acestora în funcţie de particularităţile de vârstă a copiilor.
Toate indicaţiile de ordin metodic sunt concretizate în planurile de activităţi. În această parte se dau o serie de indicaţii cu privire la tehnica executării diferitelor teme recomandate de programă.
Întrucât procedeele de lucru însuşite de copii în activităţile practice obligatorii sunt folosite şi în activităţile libere, în conţinutul lucrării se dau indicaţii şi se sugerează teme care pot fi realizate de copii sub directa îndrumare a educatoarei, în activităţile alese.
Deci studierea metodicii sprijină pe educatoare în înţelegerea fiecărei sarcini şi în cunoaşterea modului şi a căilor de rezolvare a acestei sarcini, îndrumările precise şi buna orientare practică o vor ajuta să obţină, în cadrul activităţilor practice, rezultate tot mai bune.

Autoarea

Lecturați gratuit Specificul conducerii activităţilor practice în grădiniţă, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1103-0

You must be logged in to post a comment.