Domenii | Autori

Arhiva

Activizarea elevilor din ciclul primar - aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Opțiunea lucrării pentru o pondere ridicată a metodelor active moderne nu încearcă să minimizeze calitățile metodelor tradiționale, cu caracter mobilizant. Există opinii conform cărora o metodă de învăţământ nu este nici veche, nici nouă, trăsătura care exprimă clasificarea din acest punct de vedere fiind concepţia, spiritul – clasic sau modern – în care metoda este aplicată. Astfel, metodele vechi pot să se adapteze pentru a răspunde unor cerinţe noi, de actualitate, iar cele moderne pot deveni, în timp, tradiţionale.

Lecturați gratuit Activizarea elevilor din ciclul primar – aplicații la limba și literatura română, autor Antoneta Chirică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1100-9

You must be logged in to post a comment.