Domenii | Autori

Arhiva

Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

Activitatea desfăşurată de copii, atât în cadrul organizat – al activităţilor obligatorii – cât şi în afara acestora, trebuie să aibă un caracter sistematic. Aceasta impune o cunoaştere temeinică, de către educatoare a tuturor problemelor teoretice şi practice care fac obiectul activităţii sale şi în special a bazelor psihologice şi pedagogice ale procesului de predare a activităţilor practice.

Metodica de faţă stabileşte cerinţele de care educatoarea trebuie să ţină seama în planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor obligatorii practice. Aceste cerinţe sunt rezultate din îmbinarea experienţei înaintate cu cele mai noi date ale ştiinţei pedagogice şi psihologice şi propun cunoaşterea şi analizarea următoarelor probleme esenţiale:
1) Volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ce trebuie predate copiilor în raport cu particularităţile psiho-fizice.
2) Sarcinile urmărite în cadrul fiecărei activităţi (deprinderi).
3) Metodele şi procedeele folosite în funcţie de posibilităţile copiilor, în scopul realizării acestor sarcini.

Autoarea

Lecturați gratuit Importanţa activităţilor practice în dezvoltarea copilului preşcolar, autor Mariana Ignat

ISBN 978-606-30-1102-3

You must be logged in to post a comment.