Domenii | Autori

Arhiva

Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Premisa de la care pornește lucrarea de față este aceea că învățarea nu este doar un proces de înmagazinare de cunoștințe, ci o activitate care implică efort cognitiv, volitiv și emoțional din partea elevilor care trebuie să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. De aceea, experimentul prezentat aici își propune să cerceteze în ce măsură utilizarea metodelor activ-participative în cadrul orelor de literatură conduce la îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă capacitate de interpretare și analiză a textului literar și gustul estetic.

Lecturați gratuit Strategii didactice activ-participative de predare a nuvelei la clasele de gimnaziu, autor Prof. Oana-Raluca Zazuleac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0646-3

You must be logged in to post a comment.