Domenii | Autori

Arhiva

Culegere de probleme rezolvate C/C++, autor Neciu Ileana

Cartea cu titlul “Culegere de probleme rezolvate C/C++” pune în evidenţă importanţa pregătirii practice a elevilor din punct de vedere informatic. La finalizarea cursurilor liceale, elevii au de întocmit şi susţinut o lucrare de specialitate, lucrare care să scoată în evidenţă însuşirea şi aplicarea tuturor noţiunilor teoretice şi practice de informatică acumulate de-a lungul celor 4 ani şcolari. Totodată, pentru a promova proba digitală din cadrul examenului de bacalaureat, elevii îşi dezvoltă, în cadrul orelor de informatică, TIC, ş.a., competenţe digitale. Toate aptitudinile şi abilităţile de conducere a calculatorului deprinse de elevi se formează treptat, în timp, în urma unei activităţi consecvente.

Culegerea este bine structurată şi aranjată, astfel încât, parcurgând toate paginile, elevii să găsească un sprijin real în rezolvarea tuturor problemelor informatice care pot apare în viaţa liceală de zi cu zi şi nu numai.

Tocmai de aceea, autoarea şi-a propus ca, prin cele 110 probleme enunţate şi rezolvate, elevii să aibă o viziune de ansamblu asupra limbajelor de programare.

Referent, prof.gr.I dr.ing. Costache Florentina-Flori

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Culegere de probleme rezolvate C/C++, autor Neciu Ileana.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-575-6

You must be logged in to post a comment.