Domenii | Autori

Arhiva

Comunicarea scrisă. Procesul scrierii şi contexte de realizare, autor Bakoş Sasebeş Anca Monica

Instrumentul indispensabil,, prin care se realizează atât acumularea de cunoştinţe cât şi dezvoltarea posibilităţilor de folosire creatoare, de expresie originală, este limbajul – suport al gândirii şi mijloc de exprimare a conştiinţei noastre. Fără ajutorul cuvintelor nu ar fi posibile limbajul interior şi cel exterior, pentru că gândim cu ajutorul cuvintelor.

Compunerea reprezintă cadrul cel mai propice pentru formarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor de exprimare corectă, orală şi scrisă, ale viitorilor membri ai societăţii, de rezolvare a unor probleme practice, legate de însuşirea unor instrumente indispensabile muncii intelectuale atât în procesul formării tinerilor în instituţiile de învăţământ, cât şi în viaţă, prin „educaţia permanentă”.

Din aceste adevăruri reiese importanţa orelor de compunere, instrumente de neînlocuit pentru dezvoltarea gândirii.

Motivaţiile de mai sus au contribuit, în mod hotărâtor, la alegerea temei lucrării de faţă.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Comunicarea scrisă. Procesul scrierii şi contexte de realizare (scrierea funcţională, reflexivă, imaginativă, scrierea despre textul literar sau nonliterar), autor Bakoş Sasebeş Anca Monica.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, fiecare lectură pe termen nelimitat.

ISBN 978-606-577-573-2

You must be logged in to post a comment.