Domenii | Autori

Arhiva

Festival autumnal de literatură FALL Simpozion Național, Suceava, 2019, Coordonatori: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa


Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția a II-a, desfășurat în perioada 23- 25 octombrie 2019, la Şcoala Gimnazială Preutești, jud. Suceava, și lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L., înscris în C.A.E.N. – C.A.E.J. pag. 11, C.3 Domeniul cultural-artistic, literatură, aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, fiind conceput pentru a creşte interesul elevilor pentru cultura scrisă și modalitățile de oglindire a acesteia în artele plastice. Totodată, el reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative extracurriculare complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a scrii- torilor și cu un ecou important în rândul comunității locale, naționale și internaționale. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor.

Lecturați gratuit Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3215-8

You must be logged in to post a comment.