Domenii | Autori

Arhiva

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar - lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul de integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și între diferite abordări, precum și folosirea unui limbaj comun, astfel, se vor efectua schimburi de ordin conceptual și metodologic. Metodele unor discipline transferate în altele produc un grad mai mare de implicare și finalitate.

Lecturați gratuit Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3201-1

You must be logged in to post a comment.