Domenii | Autori

Arhiva

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică, pentru parcurgerea cu succes a evoluției sale pentru învățarea permanentă. Deoarece modul natural al elevilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală, în integrarea disciplinelor trebuie să se țină cont de stăpânirea instrumentelor cunoașterii; instrumentele esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de probleme, însușirea competențelor psihologice si sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situații de viață, a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia, manifestarea simțului estetic si acționarea pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere.

Lecturați gratuit Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3202-8

You must be logged in to post a comment.