Domenii | Autori

Arhiva

Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară


Orice strategie didactică urmăreşte apariţia şi stabilizarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi condiţiilor concrete în care are loc această învăţare. Succesul oricărei strategii didactice este dat de perfecta adaptare a conţinutului la aceste particularităţi şi de posibilitatea de a determina însuşirea informaţiei pe o traiectorie ascendentă.

Lecturați gratuit Metode și procedee folosite în procesul de predare-învățare a limbii române, autor Aurica Nicoară

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3159-5

You must be logged in to post a comment.