Domenii | Autori

Arhiva

Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran


Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act educaţional fără evaluare. Valorizarea activităţilor umane şi a rezultatelor acestora este procesul prin care instituim ierarhizări, facem aprecieri care conduc la certificarea abilităţilor şi competenţelor noastre, la stabilirea nivelului acestora şi care determină încredere în forţele proprii, sentimentul autoeficacităţii şi o stare psihologică de bine. Statutul social şi evoluţia în carieră sunt determinate de certificarea şi validarea competenţelor deţinute.
M-am oprit mai mult asupra evaluării formative, deoarece aceasta realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade de învăţare încheiate, depistând lacunele în însuşirea conţinutului şi dificultăţile de învăţare, iar cadrul didactic nu mai e interesat doar de rezultat, ci şi de procesul care conduce la acest rezultat. Acest tip de evaluare nu realizează ierarhii şi clasificări între elevi, oferă doar premise pentru notare şi orientează profesorul şi elevul asupra nivelului de achiziţii ale învăţării, la un moment dat.

Lecturați gratuit Optimizarea evaluării formative la limba şi literatura română – clasele V-VIII, autor Liliana Țăran

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3155-7

You must be logged in to post a comment.