Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Studiind programa şcolară, manualele, lucrările de specialitate, am constatat că în şcoală accentul se pune azi mai mult pe căile şi mijloacele de modernizare a învăţământului.
Prin modul de tratare şi prezentare a temelor, această lucrare se înscrie în sfera stimulării creaţiei. Trecând dincolo de băncile şcolii, culoarea şi cuvîntul exprimă şi ne dezvăluie fascinaţia, parte a creaţiei.
În această lucrare se propune o incursiune în problematica punctului, liniei şi a petei, principalele elemente ale limbajului plastic.
Am ales această temă, convinsă fiind de necesitatea intensificării preocupărilor tuturor dascălilor pentru formarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor, de cultivare a creativităţii elevilor în cadrul orelor de educaţie plastică şi abilităţi practice.
Prezenta lucrare se înscrie în acelaşi sens de clarificare a unor aspecte metodologice ale educaţiei plastice, bazată pe experiment şi cercetare. Ea pune la dispoziţie o paletă largă de materiale, precum şi tehnici de lucru utilizate în artele plastice. Lucrarea poate constitui un veritabil ghid metodic- ştiinţific. Este un suport de idei, care trecut prin filtrul personalităţii, poate să vină în ajutorul celor care slujesc aducaţia artistică în şcolile noastre.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei prin elementele de limbaj plastic în învăţământul primar, autor Prof. înv. primar Szebeni Monica-Camelia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8860-41-1
Editura Sfântul Ioan

You must be logged in to post a comment.