Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin


În demersul educațional de la ciclul primar trebuie să punem accent pe aspectul motivațional. De aceea, strategiile de predare a citit-scrisului trebuie să fie unele dintre cele mai creative. Modalitățile propuse pentru însușirea acestor deprinderi nu trebuie privite ca soluții, ci ca alternative ale didacticii tradiționale. Scopul nostru este de a găsi modalitățile pedagogice originale prin care elevii din clasa I să devină lectori competenți. Prin diferite metode trebuie să le dăm posibilitatea să-și însușească tehnici de citit și scris corect, să participe la propria lor formare și instruire.

Lecturați gratuit Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5053-4

You must be logged in to post a comment.