Domenii | Autori

Arhiva

Strategii psiho-sociale de abordare a devianței la vârsta școlarului mic, autor Alina-Mihaela Poiană

În urma cercetărilor realizate de specialiști în domeniul comportamentelor deviante, s-a constatat că au fost înregistrate progrese în dezvoltarea, aplicarea și perfecționarea tehnicilor de cunoaștere a dezvoltării psihice a elevilor în copilărie, ajungându-se astfel la o distingere a categoriilor de copii, direct proporțională cu capacitatea lor de reacție la cerințele societății. În rândul copiilor, întâlnim și elevi ce prezintă anumite caracteristici specifice comportamentelor deviante, un ritm mai lent de asimilare a noțiunilor didactice, cu un intelect normal, dar care sunt nevoiți să se adapteze la cerințele mediului în care trăiesc, un mediu care îi poate accepta sau nu. În vederea asigurării educației incluzive, al egalizării șanselor de acces și de reușită ale copiilor, independent de diferențele de ordin social, psihologic, sau general, au fost impuse modificări importante în proiectarea și implementarea strategiilor didactice.

Lecturați gratuit Strategii psiho-sociale de abordare a devianței la vârsta școlarului mic, autor Alina-Mihaela Poiană

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4628-5

You must be logged in to post a comment.