Domenii | Autori

Arhiva

POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță


The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore the norm of the 19th and 20th century English, which can be marked/unmarked/appropriate/inappropriate/politic/polite behaviour, based on the hearer’s reactions, and, with a view to finally findings, indications that reveal the speaker’s intentions and a possible change in the politeness paradigm. Also, it is desirable to find a solution for politeness1 interpretation without interviewing the participants, but at the same time, to avoid singular meanings for politeness utterances; we consider the author’s comments the objectified reality of the characters’ linguistic choices endowed with personal beliefs and social pressure, both being a product of the historical context when the novel was written and the time the novel is set.

Lecturați gratuit POLITENESS AS REFLECTED IN SOME OF THE 19TH AND 20TH CENTURY ENGLISH NOVELS. A PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN A POSTMODERN PERSPECTIVE, autor Vasilica Mleșniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4375-8

Utilizarea proiectelor pentru înfiinţarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana


Politica de coeziune are un puternic caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la îndeplinirea obiectivelor altor politici sectoriale ale UE – cum ar fi politica agricolă comună, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica de dezvoltare regională este corelată şi cu politica de extindere a UE, prin crearea fondurilor de post-aderare la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora la standardele UE. Prin reducerea decalajelor existente între regiuni, politica de coeziune urmăreşte îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Unice Europene, precum şi oferirea de oportunităţi economice menite să ajute persoanele să-şi folosească cunoştiințele în scopul consolidării potenţialului de creştere economică a UE spre beneficiul tuturor. Acest lucru va genera o creştere a bunăstării cu avantaje asupra întregii economii europene.
În acest context am întocmit această lucrare.

Lecturați gratuit Utilizarea proiectelor pentru înființarea unei pensiuni agroturistice. Studiu de caz: Pensiunea La Matei, autor Pop Coman Ioana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4374-1

Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza


Activitățile metodei de supervizare pot ajuta în activizarea resurselor proprii ale pedagogilor, să-și îmbunătățească relațiile la locul de muncă, să-și rezolve cu mai mult succes conflictele personale și la locul de muncă și să recunoască în comportamentul propriu simptomele sindromului burn-out.

Lecturați gratuit Pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztése szuperviziós módszerek segítségével – Asigurarea calității autocunoașterii profesionale prin supervizarea profesorilor, autor Gabor Szusza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4372-7

Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache


Modelele probabilistice şi metodele statistice de confruntare a acestor modele cu realitatea obiectiva oferă procedee de investigaţie ştiinţifică în sectoare de activitate dintre cele mai diferite. Aceasta explică importanţa deosebită care se acorda teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în ţara noastră. Introducerea în cadrul învăţământului de cultură generală a unor elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică a corespuns unor cerinţe stringente ale unui învăţământ modern şi eficient.

Lecturați gratuit Metode de estimare a parametrilor. Statistică și probabilități, autor Iulia Dumitrache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4351-2

De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar


Proiectele de activitate didactică propuse pot fi modificate, adaptate sau îmbunătățite, în funcție de specificul clasei de elevi, de nivelul de pregătire al acesteia, dar și de dibăcia și competențele celui care predă istoria. Pornind de la sugestiile oferite, profesorul poate utiliza sau nu metodele propuse, le poate înlocui cu altele care și-au dovedit în timp eficiența sau le poate aplica parțial, în diferite momente ale lecției. Aceste documente se pot constitui într-un punct de plecare în drumul reconstituirii trecutului Timișoarei, într-o manieră atractivă pentru elevi, oferind profesorilor alternative la formele clasice de organizare a activității la clasă. Prin recomandarea stabilirii unor proiecte inovative ca temă pentru acasă, se urmărește transformarea istoriei locale într-un subiect constant al preocupărilor, investigațiilor și conversațiilor cotidiene ale elevilor.

Lecturați gratuit De la tradițional la modern. Abordări inovative în predarea istoriei Timișoarei, autori Ioana Alexandra Morar, Mirela Sanda Morar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4369-7

Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu


Lecturați gratuit Caiet de lucru. Călătorie în lumea poveștilor, autor Prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-77-1

Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri


Verificările asupra pregătirii elvilor contribuie substanţial la clarificarea şi consolidarea cunostinţelor acumulate, fixate, sistematizate şi integrate în structuri prin activităţi de recapitulare şi sinteză, pe care o prilejuiesc. Controlul sistematic le oferă un feed-back operativ asupra performanţelor atinse şi-i ajută să determine conştient şi obiectiv în ce măsură acestea corespund obiectivelor stabilite.

Lecturați gratuit Examinarea şi evaluarea la disciplina fizică. Auxiliar didactic, autor Prof. Mariana Arhiri

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4351-2

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin


Lucrarea de faţă îşi propune să identifice şi să valorifice metode active eficiente de predare-învăţare-evaluare aplicate, cu preponderență, în cadrul activităţilor specifice domeniului experienţial ştiinţe, demonstrându-se că utilizarea permanentă a unor astfel de metode accelerează însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, contribuie la valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil, precum şi la creşterea motivaţiei şi interesului preşcolarilor pentru învăţare (prin implicarea lui activă în procesul de însuşire a cunoştinţelor) şi dezvoltă personalitatea copiilor – vizând latura formativă a educaţiei.

Lecturați gratuit Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii prin intermediul metodelor activ participative, autor Lina Cristina Călin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4350-5

Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa


… vom încerca să parcurgem, una câte una, filele acestui caiet, în care vom găsi exerciţii şi probleme de matematică. Nu trebuie să vă speriaţi, deoarece sunt doar câteva exerciţii-joc.

Lecturați gratuit Caiet de vacanţă. 100 de exerciții și probleme haioase, autor Prof. Mirela Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4349-9

Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu


„Învăț și exersez!” vă vine în ajutor cu informații utile și exerciții captivante, din care să învățați cum să utilizați corect semnele de punctuație și să scăpați de orice emoție atunci când scrieți. S-aveți spor!

Lecturați gratuit Învăț și exersez! Semne de punctuație, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4334-5

Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu


Disciplina Dezvoltare personală te va ajuta să înveți să te gândești la tine însuți, la ce poți face ca tot ce ți se întâmplă să fie frumos. Te așteaptă un drum plin de provocări ! Vei descoperi tainele armoniei și a bunei înțelegeri cu ceilalți.
Călătoria începe cu tine. Mult succes pe Tărâmul lui EU!

Lecturați gratuit Tărâmul lui Eu. Dezvoltare personală. Clasa a II-a, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4333-8

Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu


Încercarea noastră, fără a avea pretenția exhaustivității, are ca scop prezentarea modalităților de stimulare și dezvoltare a creativității și valorificarea unor strategii didactice activ-participative la disciplinele Matematică și Științe ale naturii, care pot contribui la dezvoltarea potențialului creativ al elevilor.

Lecturați gratuit Ghid de dezvoltare a creativității școlarului mic, cu aplicație la disciplinele ariei curriculare Matematică și științele naturii, autor Constanța Vîrtosu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4332-1

Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea


Lecturați gratuit Alfabetul… cu poftă de povestioare, poezii, jocuri și cântece, autor Cornelia Bârlea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4336-9

Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban


În lucrarea de față autoarele și-au propus să evidențieze faptul că activitățile desfășurate în grădinița de copii influențează socio-emoționalitatea, ca și capacitate asociativă care îi dă copilului abilitatea să conviețuiască în asociere permanentă cu ceilalți, să construiască relații pozitive și să mențină legături cu cei din jur, implicându-se cu plăcere în această antrenare și căutare de relații sociale. Astfel, în paginile acestui ghid veți descoperi atât repere teoretice referitoare la dezvoltarea socio-emoțională la vârsta preșcolară, cât și exemple de bune practici care pot fi aplicate cu succes în grădinița de copii.

Lecturați gratuit Ghid metodologic de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în grădiniță, autori Anamaria Ciobotaru, Mariana Șerban

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4338-3

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria


Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în cadrul orelor de dirigenţie sau la activităţi cu profesorii şi părinţii pentru a lucra pe diferite cazuri concrete.

Lecturați gratuit Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor. Material auxiliar pentru cadre didactice și consilieri școlari, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4330-7

Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă


Lecturați gratuit Ursuleții neastâmpărați. Auxiliar/îndrumător metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4347-5

Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă


Prezenta lucrare își propune să demonstreze că limbajul îndeplineşte o funcţie deosebit de însemnată în procesul de cunoaştere al realitaţii: el dă posibilitatea omului să reflecte mijlocit şi generalizat realitatea, să treacă de la senzaţii, percepţii, reprezentări, la gândirea logică, abstractă care operează cu noţiuni, judecăţi şi raţionamente. Important de reţinut este faptul că gândurile omului nu numai că se exprimă cu ajutorul limbajului, dar numai pe baza lui pot să apară şi să existe.

Lecturați gratuit Povești la gura sobei. Ghid metodic, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4348-2

Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă


Rolul şi importanţa povestirilor adultului în instruirea şi educarea copiilor sunt bine cunoscute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală, precizând şi întregind cunoştinţele. Ele contribuie la formarea vorbirii copiilor, fiind model de vorbire închegată, expresivă şi corectă, stimulându-i totodată şi pe ei să povestească; influenţează dezvoltarea morală prin sentimentele ce le trăiesc alături de eroii basmelor şi prin frumuseţile naturii descrise; formează deprinderi intelectuale de a asculta şi înţelege când li se vorbeşte; dezvoltă voinţa, stimulându-i spre acţiuni şi jocuri noi prin imitarea personajelor, contribuind şi la închegarea colectivului de copii.
În vederea atingerii acestor sarcini, povestile sunt alese cu grijă, pentru a corespunde particularităţilor de vârstă a copiilor, asigurându-se astfel înţelegerea şi însuşirea sub diferitele aspecte (intelectual, moral şi estetic) a conţinutului poveştilor. Tematica povestirilor, fie ele realiste sau fantastice, se diferenţiază de la o grupă la alta corespunzător sarcinilor instructiv-educative ce se cer rezolvate, iar temele recomandate de programă nu sunt limitate. Educatoarele au latitudinea să selecţioneze materialul literar şi să aleagă acele povestiri sau poveşti care să fie pe deplin accesibile.

Lecturați gratuit Rolul povestirii în educarea limbajului la preșcolari, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4329-1

Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă


Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (preșcolari , educatoare). În acest sens trebuie evidenţiat faptul că relaţia strânsă pe care grădinița o dezvoltă cu comunitatea locală se poate concretiza în realizarea unor proiecte de succes pentru şcoală.

Lecturați gratuit Parteneriatul grădiniță-familie-comunitate, premiza unui management de calitate într-o unitate de învățământ preșcolar, autor Tina Claudia Bîznă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4328-4

Joc și emoții. Exerciții de exprimare emoțională, autor Angheli Mariana


Lecturați gratuit Joc și emoții. Exerciții de exprimare emoțională, autor Angheli Mariana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4324-6

Contribuții la proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor de biologie la gimnaziu, autor Ana Ecaterina Avrigeanu


Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările noastre pentru că o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare, documentul de proiectare fiind un instrument necesar de lucru. Specificul activităţii de proiectare pedagogică evidenţiază importanţa acţiunilor de planificare –programare- concretizare a instruirii educaţiei, care vizează valorificarea optimă a unei resurse materiale esenţiale: timpul real destinat învăţării în mediul şcolar și extraşcolar.
Preocupările actuale ale şcolii românești, în special pentru disciplina biologie, evidenţiază relaţiile biologiei prin fundamentarea ştiinţifică a conceptelor, prin introducerea progresivă, gradată a limbajului biologic modern.
Alegerea acestei teme este motivată de importanţa deosebită pe care o prezintă diferitele tipuri de lecţii ce pot fi aplicate în învățământul gimnazial în a căror desfăşurare folosim activităţi realizate atât prin metode moderne, dar şi prin metode tradiţionale.

Lecturați gratuit Contribuții la proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor de biologie la gimnaziu, autor Ana Ecaterina Avrigeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4346-8

Utilizarea proverbelor în învăţământul primar, autor Daniela Badiu


Cadrul didactic, prin activitatea la clasă, este cel mai în măsură să identifice imediat care este direcţia în care se îndreaptă interesele, preocupările şi motivaţiile elevilor săi. De asemenea, prin contactul nemijlocit cu familiile acestora, se află în postura de a cunoaşte diverse situaţii particulare cu influenţă directă asupra activităţii sale şi a performanţelor elevilor săi. Nu de puţine ori, factorul material prevalează în dauna celui spiritual, familiile fiind mai preocupate de asigurarea nevoilor de bază, lăsând în seama şcolii aspectele instructive şi de dezvoltare personală a copiilor. Din această perspectivă, cadrul didactic este cel care resimte cel mai acut necesitatea unei colaborări tot mai strânse cu familia, ca şi conştientizarea şi responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în educaţia copilului (părinţi, bunici, asistenţi personali, asistenţi maternali, consilieri psihologici). În momentul actual, cea mai eficientă acţiune educativă se bazează pe munca de echipă, care implică educatorii şi pe toţi ceilalţi factori menţionaţi.
În acest context, se ridică întrebarea în ce măsură frumosul poate să îşi mai găsească locul şi rostul, mai ales dacă este vorba despre frumuseţea şi expresivitatea limbii române, când pare destul de dificil să fie transmise şi asimilate acele noţiuni elementare ale unei exprimări corecte. Cu toate acestea, nu trebuie neglijată înclinaţia elevilor de vârstă şcolară mică spre poezie, cântec, pictură, pentru că, aşa cum spune proverbul „Copilul trebuie să fie copil”, indiferent de generaţii, copiii au aceeaşi înclinaţie spre joc şi artă.
Adevărata provocare apare în momentul în care interesele şi preocupările lor nu coincid sau par să nu coincidă cu conţinuturile pe care şcoala trebuie să le furnizeze, conform cu programele şcolare. O posibilă soluţie îşi propune să ofere lucrarea de faţă prin identificarea acelor metode care să impulsioneze participarea activă, mai ales interactivă, la lecţie a tuturor elevilor unei clase, apelând, în acelaşi timp, la forme de expresie care pot părea depăşite sau care nu sunt cunoscute pur şi simplu de elevi. Proverbele sunt astfel de forme de expresie, sensul lor nefiind de multe înţeles din cauza barierei semantice, întrucât ele operează cu termeni a căror actualitate este depăşită, mai ales pentru elevii din mediul urban. Însă, apelul la proverbe nu pare imposibil, copiii dând dovadă de disponibilitate şi înţelegere, în contextul explicării termenilor şi mesajelor pe care le transmit. Rima şi ritmicitatea proverbelor constituie elemente atractive pentru copii, uşurând receptarea mesajelor cu caracter didactic. De asemenea, lucrarea propune să evidenţieze măsura în care metode moderne, cum sunt cele interactive, se pot structura pe baza proverbelor, ca forme arhaice de expresie, însă pline de înţelesuri şi de învăţăminte. Astfel, sunt propuse zece metode care stimulează activitatea de grup, libera exprimare, implicarea fiecărui elev, având ca element comun proverbele. Pentru fiecare metodă lucrarea propune şi o sugestie de aplicaţie, lăsând posibilitatea fiecărui cadru didactic de a-şi valorifica propriile resurse creative.

Lecturați gratuit Utilizarea proverbelor în învăţământul primar, autor Daniela Badiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4344-4

Elementary english exercises – Vocabulary and grammar exercises for elementary students of English, autor Anda-Elena Grigore


Lecturați gratuit Elementary english exercises – Vocabulary and grammar exercises for elementary students of English, autor Anda-Elena Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4345-1

Elemente de teoria jocurilor, autor Nicoleta Tecucianu


Teoria jocurilor constituie diviziunea cercetării operaționale renumită pentru luarea celor mai eficiente decizii în situații de conflict (competiționale), mai precis în situații în care factorii „raționali”, dependenți prin finalitate, dar independenți prin alegerea hotărârilor proprii, acționează în vederea atingerii unui țel. Aceste decizii se concretizează în noțiunea matematică de joc. Deși termenul este unul obișnuit, tema tratată depășește caracterul ludic, pentru că nu se referă la luarea unei hotărâri în realitatea socială, ci presupune un sistem abstract care are ca finalitate luarea unei decizii optime.
Adesea, teoria jocurilor este aplicată cu succes în domeniul economic, acolo unde apar situații conflictuale. Iar aici vorbim despre relațiile ce se stabilesc între cumpărător și vânzător, consumator și furnizor, client și bancă. Cu toate acestea, utilizări ale teoriei jocurilor mai pot fi găsite și în sociologie, artă militară și în politică.

Lecturați gratuit Elemente de teoria jocurilor, autor Nicoleta Tecucianu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4343-7

Copil ca tine sunt și eu ! – Ghid de bune practici în cadrul Proiectului Transnațional „Ursulețul de pluș” , autor prof. înv. preșcolar Ana Voinescu


Procesul instructiv–educativ trebuie să-i trezească interesul și curiozitatea copilului, ceea ce duce implicit la dezvoltarea comunicării, a gândirii, a creativității, a încrederii în propriile puteri și, nu în ultimul rând, a satisfacerii nevoii de mișcare. Este important să intervenim atunci când există o stagnare sau chiar un regres în dezvoltare. Nu trebuiesc acumulate lacune de orice natură iar dacă acestea chiar există, nu trebuiesc tratate cu indiferență. Implicarea adultului în educație presupune un drum bine stabilit, cu dimensiunile dezvoltării menționate pentru fiecare etapă și cu un plan de intervenție pentru a depăși obstacolul ce poate surveni.
Acest ghid își propune să fie un exemplu de bune practici pentru a motiva mai bine preșcolarii în învățare, pentru a se dezvolta benefic în cadrul relațiilor sociale, pentru a se putea cunoaște mai bine, a fi mai creativ și mai atenți în tot ceea ce realizează.

Lecturați gratuit Copil ca tine sunt și eu ! – Ghid de bune practici în cadrul Proiectului Transnațional „Ursulețul de pluș”, autor prof. înv. preșcolar Ana Voinescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4342-0

Caruselul activităților distractive. Jocuri de mișcare pentru ciclul primar, autor Viorica Maria Truț


Jocul reprezintă esența copilăriei și nu poate lipsi din actul de formare și dezvoltare a copilului, pe perioada școlarității, în special în clasele primare. Specifică jocului este activitatea în colectiv, cu toate avantajele ce decurg din valorificarea ei în cadrul procesului instructiv-educativ, jocul presupunând cooperare, colaborare cu partenerii de joc, echilibru între interesele, motivele acţiunilor şi eforturilor personale cu cele ale colectivului din care face parte persoana, presupune încadrarea în colectiv, acceptarea şi recunoaşterea liderului, asumarea unor responsabilităţi, conducerea şi întrajutorarea, atitudinea critică şi autocritică.
Prin jocul de mişcare, pe lângă faptul că îşi dezvoltă anumite calităţi motrice, dar fără să conştientizeze, copiii comunică sentimente, idei, emoţii, se relaxează, eliberând tensiuni fizice şi psihice acumulate.

Lecturați gratuit Caruselul activităților distractive. Jocuri de mișcare pentru ciclul primar, autor Viorica Maria Truț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4340-6

Tangible heritage. The sciences behind it. Social and economic impact, Coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz


This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117:

Lecturați gratuit Tangible heritage. The sciences behind it. Social and economic impact, Coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-76-4

Dinamica așezărilor umane din Subcarpații Vâlcii (sectorul Olteț – Otăsău) și impactul acesteia asupra mediului, autor Elena-Iuliana Dumitrescu


Studiul privind impactul asupra mediului din arealul Subcarpaților Vâlcii – Sectorul dintre râurile Olteț și Otăsău generate de dinamica așezărilor umane din mediul urban și rural au dus la o mai bună înțelegere a condițiilor de mediu și sociale în zona de studiu, permițând realizarea unei investigații corespunzătoare, în vederea abordării problemelor actuale de mediu, economice și sociale, precum și integrarea în lucrare a celor mai recente modele și metode privind impactul de mediu în analiza efectuată.

Lecturați gratuit Dinamica așezărilor umane din Subcarpații Vâlcii (sectorul Olteț – Otăsău) și impactul acesteia asupra mediului, autor Elena-Iuliana Dumitrescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4368-0

Probleme care se rezolvă prin metoda grafică clasa a III-a – auxiliar curricular, autor Aurelia-Fănica Ionescu


Metoda grafică (figurativă) este o metodă matematică de rezolvare a problemelor care face parte din programa școlară a claselor a III-a și a IV-a.
În rezolvarea problemelor cu această metodă este importantă realizarea unui desen, a unei figuri, care corespunde enunţului dat.

Lecturați gratuit Probleme care se rezolvă prin metoda grafică clasa a III-a – auxiliar curricular, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4337-6

Fonetică pentru învățământul primar – Teorie. Aplicații. Teste – Auxiliar didactic, autor Mihaela Radu


Doar studiind, exersând și aplicând se va putea ajunge la o exprimare nuanțată si corectă a limbii române.
Lucrarea de față prezintă câteva dintre noțiunile teoretice specifice foneticii, fonologiei și nu numai, sperând că vă ajută și vă provoacă la exersare prin aplicații.

Lecturați gratuit Fonetică pentru învățământul primar – Teorie. Aplicații. Teste – Auxiliar didactic, autor Mihaela Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4335-2

Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular – clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu


Lecturați gratuit Să scriem corect ortogramele! – auxiliar curricular- clasa a III-a, autor Aurelia-Fănica Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4313-0

Memoria, zeii și destinul. Octavian Paler, autor Oana Olariu


Literatura lui Octavian Paler e pasul înapoi, zborul sau ceea ce rămâne din lecturi, memorări, asimilări, distanţări şi obsesii. Paler nu are un drum al vieţii care se cere cu orice preţ povestit, ci un labirint de întâmplări şi neevenimente frustrante în care orice căutător al unui sine sfâşiat se poate regăsi. E o literatură care se oferă vieţii printr-o iubire paradoxală a viului. Scrisul devine modalitatea de a ieşi dintr-o existenţă îngustă, sau de a depăşi realitatea printr-o existenţă liberă aflată sub zodia retrogradă a maşinii de scris A fost omul precaut, căldicel, conştient de propriile slăbiciuni, sub a căror povară îşi face curaj scriind, pledând mereu pentru ceea ce nu are – “lipsa de măsură.” Sensurile clasice ale acestui concept sunt legate de proporţie, armonie, unitate, valoare acordată obiectelor, cale de mijloc, moderaţie.Protagoras configurează prin celebra frază un fel de a fi în lume, şi în acelaşi timp un orizont al devenirii umane mereu deschis: „omul este măsura tuturor lucrurilor,a celor ce sunt, precum sunt, a celor ce nu sunt, precum nu sunt.” Doar „fiinţa lucrurilor însele” rămâne de neatins, fiind independentă de măsură.

Lecturați gratuit Memoria, zeii și destinul. Octavian Paler, autor Oana Olariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4312-3

Textul liric. Abordări didactice de lectură și interpretare, autor Oana Olariu


În funcție de organizarea formală a textului şi de incongruențele din planul textual, este obligatorie raportarea poeziei la o strategie de lectură care să evidențieze paradigmele textului şi intuițiile instanței ,,vorbitoare”. Scenariile didactice construite respectă treptele taxonomiei lui Bloom pentru domeniul cognitiv (cunoştințe, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare). Fiecare strategie de lectură vizează un moment al învățării care trebuie integrat corect în procesul complex de predare- învățare- evaluare. Aspectele vizate sunt următoarele: intrarea în text prin tehnica răspunsului subiectiv, vizualizarea textului prin desen, învățarea prin experiență, comprehensiunea prin varianta retrospectivă a lecturii, lectura secvențială, aproximarea orizontului de aşteptare, înțelegerea ,,fragmentată” prin asumarea unui rol.

Lecturați gratuit Textul liric. Abordări didactice de lectură și interpretare, autor Oana Olariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4311-6

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Auxiliar curricular, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana


Lucrarea de față își propune să vină în ajutorul profesorilor care consideră că pot contribui la sporirea bagajului de cunoștințe ale elevilor privind circulația pe drumurile publice.

Prin intermediul textelor prezentate, adaptate vârstei școlarilor mici, prin intermediul programei propuse de autor pentru disciplina opțională „Să circulăm corect!”, prin intermediul exercițiilor propuse pentru fiecare text, se urmărește pregătirea practico-aplicativă a elevilor în calitatea lor de pietoni, bicicliști și pasageri ai mijloacelor de transport în comun.

Copiii trebuie să înțeleagă de mici că strada nu este loc de joacă și că o clipă de neatenție poate avea consecințe grave. Ei trebuie să cunoască și să aplice regulile de circulație, să cunoască indicatoarele rutiere și marcajele pe care le întâlnesc în calitate de pietoni sau bicicliști, să înțeleagă rolul polițistului, acela, de a veghea asupra liniștii și siguranței lor.

Lecturați gratuit SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Auxiliar curricular, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4315-4

SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Ghid metodic, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana


Problematica educaţiei rutiere abordate în cadrul activităţii opţionale ce pune accent pe învăţarea perceptivă (imagini, semne convenţionale), pe învăţarea verbală prin însuşirea unor termeni din vocabularul specific educaţiei rutiere şi utilizarea acestora în rezolvarea cerinţelor adresate, pe învăţarea conceptuală prin însuşirea unor tehnici de lucru adecvate situaţiilor date.

Lecturați gratuit SĂ CIRCULĂM CORECT! Educație rutieră-educație pentru viață. Ghid metodic, autori Inspector școlar de specialitate Vidreanu Gina, Prof. înv. primar Milea Elena, Prof. înv. primar Rusu Liliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4314-7

Proiectarea procesului de învățare a grupei a VI-a principală prin activități metodice, scenarii didactice și probe de evaluare / O activitate pentru cercul de chimie sau pentru săptămâna Școala Altfel – Elementele chimice ale vieții, autor Ligia Elena Tudor


Voi prezenta în continuare forme de organizare a activității de învățare pe care le-am elaborat si validat experimental, utilizând cu precădere un set de probe de evaluate. Dobândirea cunoștințelor despre grupa a VI-A principală de către elevi poate fi realizată printr-o strategie didactică care sa îmbine mai multe forme de activitate cu elevii (frontal, individuală, de grup); să se sprijine pe metode de instruire fundamentate pe principiile învățării prin descoperire dirijată; sa se concentreze intr-o serie de activități desfășurate de elevi, care sa fie conduși de profesori și într-un set de materiale necesare procesului de instruire (fișe de lucru, folii pentru retroproiector, substanțe chimice și ustensile necesare efectuării experimentelor).
În elaborarea strategiilor didactice de învățare am avut in vedere integrarea organică a evaluării pe tot parcursul activității instructive-educative, evaluare care mi-a permis să evidențiez dificultățile întâmpinate de elevi și să pot interveni eficient pentru remedierea lor in realizarea unor obiective.

Lecturați gratuit Proiectarea procesului de învățare a grupei a VI-a principală prin activități metodice, scenarii didactice și probe de evaluare / O activitate pentru cercul de chimie sau pentru săptămâna Școala Altfel – Elementele chimice ale vieții, autor Ligia Elena Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4316-1

Vreau să știu mai mult la matematică – Culegere pentru clasa I, autor Beatrice Maria Știr


,,Vreau să știu mai mult la matematică” cuprinde o varietate de exerciții și probleme destinate elevilor clasei I pentru a stimula creativitatea, curiozitatea, interesul și dragostea pentru matematică.
Este un instrument util în completarea manualului de matematică.
Am speranța că această culegere va fi de folos tuturor elevilor dornici să lucreze mai mult la matematică, devenind astfel mai creativi și liberi în gândire.

Lecturați gratuit Vreau să știu mai mult la matematică – Culegere pentru clasa I, autor Beatrice Maria Știr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4331-4

TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr


Lecturați gratuit TAINELE MATEMATICII pentru elevii ciclului primar, autor Beatrice Maria Știr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4302-4

Finanţarea afacerii, autor Magda Csavar


Finanţarea reprezintă procesul de asigurare a fondurilor băneşti necesare desfăţurării activităţii întreprinderii.
Finanţarea reprezintă importanţă deosebită pentru supravieţuirea şi dezvoltarea unei afaceri. Sursele de finanţate sunt adaptate la nevoile agentului economic şi se regăsesc în cadrul structurilor de pasiv sub denumirea de capitaluri.
Finanţarea poate fi realizată prin surse proprii sau surse străine, externe (din afara unităţii).

Lecturați gratuit Finanţarea afacerii, autor Magda Csavar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4307-9

Ghid metodologic. Educația în era postmodernă, autor Mihaela Răducea


Este obligatorie disponibilitatea profesorului postmodern către studiu individual continuu, prelucrare critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să dețină cunoştințe privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.
Adaptându-se la specificul clasei, profesorul postmodern dă naștere formulării unor multiple interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, prin proceduri diversificate, într-un limbaj ştiințific de specialitate şi pedagogic, care să conducă spre o comunicare corectă, eficace, riguroasă, oral şi în scris, a ideilor proprii, adecvat mediului profesional. Profesorul trebuie să dovedească înțelegerea, utilizarea cunoştințelor, conceptelor de bază pedagogice, în practicarea profesiei sale, apreciind critic nivelul pregătirii sale ştiințifice, limitele şi să contureze soluții.
Paradigma postmodernă a educației presupune o educație centrată pe elev, ținând cont de performanțele anterioare ale copilului, fără să încurajeze competiția și raportarea la ceilalți, pentru că fiecare elev are o personalitate unică.

Lecturați gratuit Ghid metodologic. Educația în era postmodernă, autor Mihaela Răducea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4306-2

Limbajul corporal în diferite activități umane, autor Borbély Botond


Oamenii sunt dominați de legi biologice, care ne controlează acțiunile și reacțiile, limbajul trupului și gesturile. Dar uimitor, omul este rareori conștient de faptul că mișcările și gesturile sale pot transmite o anumită poveste, în timp ce vocea sa poate spune cu altceva.

Lecturați gratuit Limbajul corporal în diferite activități umane, autor Borbély Botond

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4305-5

Microculegere de exerciţii gramaticale. Clasele III-IV, autor Rodica Daniela Vlad


Lecturați gratuit Microculegere de exerciţii gramaticale. Clasele III-IV, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4303-1

Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor


În deceniile următoare, populația mondială va continua să se confrunte cu schimbări de mediu care reprezintă provocări tot mai mari pentru sistemele noastre alimentare, pentru sănătate și bunăstare. Aceste schimbări – cum ar fi schimbările climatice, creșterea ozonului la nivelul solului, schimbările în disponibilitatea apei, fertilizarea datorită creșterii nivelului de dioxid de carbon, degradarea solului, despăduririle și schimbarea utilizării terenurilor – pot influența direct și substanțial producția agricolî. În plus, variabilitatea abundenței și a răspândirii dăunătorilor, a agenților patogeni și a polenizatorilor – care sunt, de asemenea, legați de schimbările de mediu – ar putea avea un impact indirect suplimentar asupra agriculturii.

Lecturați gratuit Studiu privind sursele de poluare în agricultură pe categorii de lucrări agricole și modalități de reducere a acestora, autor Ligia Elena Tudor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4296-6

Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical în învăţământul preşcolar, autor Mihaela Trifan


Vârsta cuprinsă între trei şi şapte ani este vârsta vorbirii. Nu întâmplător ea coincide, cu vârsta grădiniţei, şi este prima educaţie de tip organizat. Dar grădiniţa nu şi-ar îndeplini această menire dacă n-ar acorda limbajului un loc de frunte în cadrul preocupărilor sale educative.

În anii pe care i-am petrecut în mijlocul copiilor de vârstă preșcolară, am conştientizat că limbajul constituie instrumentul de lucru pentru toate celelalte activități ce se desfășoară. Am constatat totodată, că cel mai eficace mijloc prin care copiii își dezvoltă limbajul, se pot corecta anumite defecte de vorbire, se pot consolida și verifica însușirea unor noțiuni, cât și a priceperilor și deprinderilor formate, este jocul didactic.

Lecturați gratuit Educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical în învăţământul preşcolar, autor Mihaela Trifan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4295-9

Legende romane, autor Roberto Iacomi


Roma antică a influențat crucial istoria omenirii.
A creat tipare pe modelul cărora s-au dezvoltat arhitectura, medicina, justiția, planificarea urbană, administrația și arta civilizației occidentale.
Noi, românii, moștenim de la romani obiceiuri, tradiții și limba ce-o vorbim.
Pentru multe secole, teritoriul actual al Dobrogei a fost parte a Imperiului.
Aici se găsesc vestigii romane aproape în fiecare comună.
Ele ne vorbesc despre viața înfloritoare a așezărilor din acest ținut din vremurile când Roma și, apoi, Constantinopolul dădeau ora exactă în această parte a Europei.
Dar bogata istorie a Dobrogei romane nu e reflectată doar de izvoarele scrise și de descoperirile arheologice.
Ne-au rămas legende și povești despre evenimentele care au avut loc acele vremuri.

Lecturați gratuit Legende romane, autor Roberto Iacomi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4284-3

Rolul poveștilor în educarea elevilor. Ghid metodic de bune practici, Coordonatori: Diana-Manuela Oprea, Simona Damian


Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice, ale cadrelor didactice și ale elevilor, care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare națională „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR” cuprins în proiectul educațional ”ÎN LUMEA POVEȘTILOR”, ediția I, martie 2022. Proiectul este cuprins în CAENF 2021 – 2022, nr. 19630/314/ 26.11.2021.

Lecturați gratuit Rolul poveștilor în educarea elevilor. Ghid metodic de bune practici, Coordonatori: Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4288-1

Improve Your English!, autor Diana Toader


Prezentul auxiliar a fost scris pentru cei care dețin cunoștințe de nivel mediu și avansat al limbii engleze și a venit din nevoia de a condensa cât mai multe aspecte de limbă într-un singur volum, cuprinzând exerciții de diferite tipuri și diferite grade de dificultate. Lucrarea acoperă cele mai importante aspecte verbale, precum și expresii de timp specifice. S-a încercat folosirea unor tipuri cât mai variate de exerciții, atât în scopul exersării problemelor de gramatică, cât și pentru a stimula interesul celor care folosesc această culegere.

Lecturați gratuit Improve Your English!, autor Diana Toader

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4289-8

Gabriela Adameșteanu – „Dimineață pierdută” – construcția personajelor și a semnificațiilor romanului, autor Cătălina Tirim


Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea este mai puternică, cu atât creşte şi randamentul, cresc şi performanţele.

Lucrarea de față va stabili pe parcurs câteva puncte de plecare, repere operaționale în opera vastă a scriitoarei mai sus amintite și va analiza, în detaliu, articularea traumei, în specificul său. Abordarea de față nu se subordonează feminismului militant, dar investighează posibilitatea ca literatura scrisă de femei să fie impregnată într-o oarecare măsură de marca genului. O întrebare justificată are în vedere eliminarea dacă actul lecturii poate fi diferențiat în funcție de gen și dacă această dubitație se confirmă, în ce măsură putem să discutăm despre diferență de gen?

Lecturați gratuit Gabriela Adameșteanu – „Dimineață pierdută” – construcția personajelor și a semnificațiilor romanului, autor Cătălina Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4282-9

Relația dintre motivație și performanță la vârsta școlară mică, autor Cătălina Tirim


Performanţa şcolară apare atunci când este puternic motivată şi mai ales când este susţinută de o recompensă. Formele de recompense care sunt practicate în instituţiile şcolare (note, laude, distincţii, premii, excursii, etc.) urmăresc un scop de întărire, de a forma motive puternice, pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. Cu cât întărirea este mai puternică, cu atât creşte şi randamentul, cresc şi performanţele.

Trăim în era tehnologiei informaţiei. Suntem înconjuraţi de publicitate, ce descrie modul în care calculatoarele pot duce profesorii şi elevii în fascinanta lume multimedia. Trecem printr-o perioadă care a condus la o resetare a modului tradițional de predare și învățare, iar digitalizarea a preluat controlul și în educație. Cum putem păstra echilibrul între învățământul tradițional și școala virtuală de azi, fără a pierde interesul elevilor ci dimpotrivă? Site-ul meu are scopul de a răspunde la această întrebare printr-o analiză mai atentă a noilor metode multimedia în predarea limbii engleze. Totul a pornit odată cu școala online, când a trebuit să îmi țin elevii motivați și să îmi regândesc procesul instructiv-educativ astfel încât toate materialele folosite în sala de clasă să treacă în mediul virtual.

Lecturați gratuit Relația dintre motivație și performanță la vârsta școlară mică, autor Cătălina Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4281-2

Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe


Un copil cu deficit de atenţie şi hiperactuvitate apare imediat în sala de clasă ca un ,,copil problemă” prin continua sa mişcare, dificultateade a sta la locul său şi de a păstra liniştea, impulsivitate şi agitaţie.Toate aceste caracteristici, la care se adaugă slaba capacitate de susţinere a atenţei în timpul orelor de curs, îl expune direct problemelor disciplinare, rezultatelor slabe, eşecului şi chiar abandonului şcolar. Dacă tipul hiperactiv poate dezvolta comportamente agresive, fiind dese problemele de tip disciplinar în şcoală, tipul predominant de slabă capacitate de susţinere a atenţiei este de regulă retras şi se remarcă prin constanţa rezultatelor şcolare slabe. Este de notat că această ultimă categorie este deseori confundat cu un slab coeficient de inteligenţă.
Copiii hiperactivi au nevoie de o abordare specială în clasă, prin care cadrul didactic poate capta atenţia şi, prin angajarea activă a imaginaţiei şi a emoţiilor elevului, să ofere o alternativă reală pentru rezolvarea problemelor specifice.

Trăim în era tehnologiei informaţiei. Suntem înconjuraţi de publicitate, ce descrie modul în care calculatoarele pot duce profesorii şi elevii în fascinanta lume multimedia. Trecem printr-o perioadă care a condus la o resetare a modului tradițional de predare și învățare, iar digitalizarea a preluat controlul și în educație. Cum putem păstra echilibrul între învățământul tradițional și școala virtuală de azi, fără a pierde interesul elevilor ci dimpotrivă? Site-ul meu are scopul de a răspunde la această întrebare printr-o analiză mai atentă a noilor metode multimedia în predarea limbii engleze. Totul a pornit odată cu școala online, când a trebuit să îmi țin elevii motivați și să îmi regândesc procesul instructiv-educativ astfel încât toate materialele folosite în sala de clasă să treacă în mediul virtual.

Lecturați gratuit Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4272-0