Domenii | Autori

Arhiva

Litere fără secrete, autor Nicoleta Grațiela Nagy


Auxiliarul didactic „Litere fără secrete” este un instrument de lucru destinat elevilor de clasa I, conceput pe baza particularităților specifice vărstei și în conformitate cu noua programă școlară. Asigură o dezvoltare progresivă a competențelor, prin valorificarea achizițiilor anterioare, dar și prin dobândirea altora noi, în procesul didactic de asimilare treptată a noțiunilor de limbă română.

Lecturați gratuit Litere fără secrete, autor Nicoleta Grațiela Nagy

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3646-0

Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun


În cadrul oricărei organizaţii şcolare, un element de prim rang îl reprezintă comunicarea. Prin intermediul acesteia, se produce circuitul de mesaje, instrucţiuni, informaţii, necesare atingerii scopului şi obiectivelor planificate. Comunicarea internă ajută la realizarea unei circulaţii optime a informaţiei în interiorul organizaţiei, la operaţionalizarea funcţiilor manageriale, monitorizarea, evaluarea şi motivarea angajaţilor, la dezvoltarea şi păstrarea unor echipe competitive.
Lucrarea de faţă îşi propune să observe modul în care are loc comunicarea în cadrul unei organizaţii şcolare.

Lecturați gratuit Comunicarea în organizaţia şcolară, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3684-2

Jocuri și activități recreative. Caiet interdisciplinar. Clasa I, autor Luminița Carpodean


Lecturați gratuit Jocuri și activități recreative. Caiet interdisciplinar. Clasa I, autor Luminița Carpodean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-07-8

Culegere de cântece. Pentru clasa pregătitoare, autor Nicoleta Stanciu


Lecturați gratuit Culegere de cântece. Pentru clasa pregătitoare, autor Nicoleta Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-06-1

GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu


Lucrarea de faţă îşi propune o abordare metodico-ştiinţifică a ideii de frondă în literatura română, având cu precădere intenţia de a oglindi termenul de frondă în manifestările sale din perioada interbelică.
Considerăm că pentru a trata o asemenea perioadă atât de complexă, de eterogenă, trebuie să folosim metode la fel de diferite şi în acelaşi timp nonconformiste.
Problematica abordată ni se pare întru totul în acord cu orientarea tinerilor către revoltă, dispreţul faţă de regulile impuse şi dorinţa de a dărâma construcţiile deja existente pentru a le înlocui, eventual, cu altele.
Atunci când se discută cu elevii, în clasa a XII-a, perioada interbelică şi ideea de frondă în literatură, se face apel la toate cunoştinţele, la toate abilităţile şi deprinderile formate în cei patru ani de studiu. Deşi manifestări ale frondei pot fi discutate şi mai devreme, abia acum putem considera că elevul este destul de matur în gândire încât să diferenţieze valoarea de non-valoare şi să înţeleagă că în ceea ce-i priveşte pe frondeorii interbelici, revolta este susţinută întotdeauna de o pregătire intelectuală, spirituală, care le permite să facă acest lucru de pe poziţii îndreptăţite. Atitudinea lor este justificabilă prin pregătirea lor literară, filozofică, ştiinţifică.

Lecturați gratuit GHID METODOLOGIC – Limba și literatura română. Repere în predarea unității de învățare: curente culturale / literare – orientări avangardiste. Clasa a XII-a, autor Rodica Alina Irimescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3654-5

Predarea expresiilor lexicale prin tehnica ’drilling’ în clasele primare și secundare – Teaching Lexical Chunks through Drilling Techniques in Primary and Secondary Classes, autor Erika Gaspar


I have been teaching English language since I graduated university. This means thirteen years spent in the school among my learners who have Hungarian as their mother tongue. As other language learners, many of my students also tend to believe that producing English consists of the process of matching the meaning in their language with an English word. Consequently, I came to the conclusion that I have to pay more attention to the chunking aspect of the English language so that my learners would not construct expressions translating Hungarian word for word. Rather, they should have a large stock of ready-made chunks at their disposal to access when they need them.

Lecturați gratuit Predarea expresiilor lexicale prin tehnica ’drilling’ în clasele primare și secundare – Teaching Lexical Chunks through Drilling Techniques in Primary and Secondary Classes, autor Erika Gaspar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3644-6

Lexicul în limba română – cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău


Interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele gramaticale ale limbii române trebuie formate la elevi în procesul instructiv – educativ. De altfel, practica pedagogică şi cercetările experimentale dovedesc că numai în urma unor principii psihopedagogice în predarea cunoştinţelor gramaticale reuşim să trezim elevilor interesul şi sensibilitatea pentru fenomenele limbii române, pentru fenomenele lingvistice în general.

Lecturați gratuit Lexicul în limba română – cu privire specială asupra neologismelor, autor Laura-Zenuca Lascău

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3642-2

Matematica de liceu și lumea materială de zi cu zi, autori Flavia Anton, Constantin Anton


În această lucrare se doreşte să se arate unele zone în care matematica poate fi utilizată cu folos și interesant, astfel încât elevii să se poată bucura de studiul matematicii. Au fost consultate atât resurse online cât şi clasice (vezi bibliografia), problemele propuse fiind traduse, prelucrate, adaptate şi organizate pe clase. Lucrarea este structurată şi respectă programa şcolară actuală.

Lecturați gratuit Matematica de liceu și lumea materială de zi cu zi, autori Flavia Anton, Constantin Anton

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3558-6

Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun


Motivația de a concepe această lucrare este că lectura, în opinia mea, stă la baza dezvoltării societăţii, a evoluţiei omenirii, îmbogățește cititorul din punct de vedere cognitiv, îi creează un bagaj de cunoştinţe, amplificându-i capacitatea de concentrare, memorare, înţelegere, analiză, îndrumându-l totodată pe calea spre descoperirea lui, spre regăsirea liniştii şi a păcii interioare, dar şi a armoniei cu cei din jur. Oamenii care şi-au făcut din lectură o meserie mărturisesc: „cititul e una din marile bucurii ale vieţii şi printre puţinele vicii care nu trebuie pedepsite, a citi înseamnă a învăţa, în dublu sens: a te instrui şi a înţelege” (Manolescu, 2010:23). Mi-am propus ca în lucrarea de față și în activitatea didactică și de cercetare pe care acesta s-a fundamentat, să identific și să aplic căi de comunicare cu elevii, pasiuni comune, pentru a-i învăța să iubească literatura de valoare.

Lecturați gratuit Lectura prozei narative a lui Liviu Rebreanu în ciclul liceal prin intermediul activităților curriculare și extracurriculare, autor Loredana Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3639-2

Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă


A educa, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi buna-cuviinţă, a-l creşte pe copil moral, om drept, a-l creşte în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos, pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemeni unei arte; artă mai mare ca educaţia nu există, pentru că dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare.

Lecturați gratuit Dobândirea virtuţilor creştine, fundament și scop al educaţiei religioase, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3599-9

Virtuţile creştine în scrierile scripturistice și patristice, autor Irina Beatrice Sincă


Între scopurile generale ale orei de religie se impune ajutorarea elevilor pentru ca aceștia să ajungă să conştientizeze şi să elucideze problematica legată de identitatea umană; oferirea de ajutor astfel încât să descopere noi răspunsuri la întrebările cine sunt, care este rolul meu, care este sensul vieţii mele? Deasemenea, scopul educaţiei religioase este maturizarea din punct de vedere religios într-o personalitate deplină.

Lecturați gratuit Virtuţile creştine în scrierile scripturistice și patristice, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3598-2

Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună


Apariția de sensuri noi și utilizarea unor termeni specializați din diverse domenii în contexte politice determină vorbitorii să caute soluții pentru ca nevoile comunicării să fie satisfăcute.
Între procedeele de îmbogățire a lexicului, un loc aparte îl ocupă mutațiile semantice, având drept rezultat „determinologizarea” termenilor, care se realizează, de regulă, prin lărgirea semnificației și/sau apariția unor sensuri figurate. Eu cred că vitalitatea unei limbi și dinamismul ei reies din procedeele neologiei stilistice. Metaforizarea termenilor specializați reprezintă, probabil, cea mai productivă modalitate de îmbogățire semantică.
În lucrarea de față îmi propun să scot în evidență atât avantajele neologiei stilistice (expresivitate, brevilocvență), cât și dezavantajele ei (imprecizie, ambiguitate). Lucrarea va cuprinde fundamentarea teoretică, analiza corpusului și interpretarea rezultatelor.

Lecturați gratuit Metafora – sursă a neologiei stilistice, autor Cora Dună

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3626-2

Misterele matematicii. Probleme pentru picii geniali din clasele I și a II-a, autor Gabriela Nedelcu


Elevii nu sunt la fel, de aceea fiecare trebuie instruit în funcție de predispozițiile sale individuale. Un sistem de învățământ este cu atât mai valoros cu cât nu tinde să omogenizeze, ci are în vedere și programe speciale pentru elite, pentru „vârfuri”.
Am elaborat această lucrare din dorința de a veni în sprijinul părinților și cadrelor didactice care lucrează cu elevi care „pot mai mult”.

Lecturați gratuit Misterele matematicii. Probleme pentru picii geniali din clasele I și a II-a, autor Gabriela Nedelcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3595-1

Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac


Lucrarea noastră este realizată pe baza programelor examenului de definitivat și a concursului de titularizare, organizat la nivel național pentru profesorii de Religie Ortodoxă din învățământul preuniversitar.
De asemenea, lucrarea cuprinde tematica la disciplinele de specialitate (în proporție de 98%), tratate în mod sistematic, urmând ca într-o ediție următoare, să adăugăm și partea a doua, adică metodica și didactica disciplinei Religie Ortotoxă.
Un alt aspect ce trebuie menționat este faptul că cititorii pot găsi în anexele lucrării, atât programa pentru examenele mai sus menționate, cât și subiectele din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare. Atașarea subiectelor din anii anteriori, însoțite de baremele de corectare au, pe de o parte, rolul de a familiariza candidații cu gradul de dificultate al examenului, iar, pe de altă parte, oferă posibilitatea verificării modului în care informațiile cuprinse în lucrare țin cont de exigențele baremelor de corectare.
Convinși fiind de importanţa acestor examene în viaţa oricărui cadru didactic, am hotărât, prin intermediul acestei lucrari, să oferim un sprijin candidaţilor.

Autorii

Lecturați gratuit Ghid de pregătire pentru examenul de titularizare și definitivat în învățământ. Disciplina: Religie ortodoxă, autori Prof. Carolina Chiriac, Pr. Ionuț Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3602-6

Biologie – teste grilă pentru clasa a VI-a, autor Valeria Chiosea


Lecturați gratuit Biologie – teste grilă pentru clasa a VI-a, autor Valeria Chiosea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3592-0

Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu


Parteneriatul educațional reprezintă un demers complex, în care sunt implicate în primul rând procesele de comunicare și colaborare, iar împreună vin în sprijinul elevului în procesul său educativ. Acesta se referă la toate procesele, începând cu proiectarea, luarea deciziilor optime, acţiunea, până la identificarea unor strategii cât mai benefice în colaborarea instituţiilor, cât şi ale agenţilor educaţionali. Este important să recunoaștem că succesul parteneriatului educațional este reprezentat de implicarea totală a triunghiului cadre didactice-elevi-părinți. Orice dezechilibru al aportului adus de către una din aceste părți poate conduce la un dezechilibru al întregului demers urmărit.

Lecturați gratuit Program de parteneriat educațional școală-familie pentru elevii cu dificultăți de adaptare școlară, autor Florența Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3550-0

Adaptarea copilului preșcolar la debutul grădiniței, autor Anca Roxana Marcu


Perioada preșcolară este perioada cu foarte multă răbdare, grație și drăgălășenie. Este perioada “de ce-ului” repetat. Sensibilitatea este foarte accentuată și trebuie protejată. Atitudinea părinților va fi lipsită de rigiditate și cu o doza necesară de afecțiune. Copilul are nevoie de siguranță și iubire. În această perioadă imitația devine foarte activă. Copilul imită intens modul cum se comport adulții. Copilul preșcolar este vioi, vorbește bine și ușor, stabilește relații cu oricine și poate fi ușor antrenat în diverse activități.

Lecturați gratuit Adaptarea copilului preșcolar la debutul grădiniței, autor Anca Roxana Marcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3605-7

Ecuatii algebrice cu coeficienți reali în învățământul preuniversitar, autor Duța Culachi


Înca din antichitate, matematicienii ştiau să determine rădăcinile ecuaţiilor algebrice de gradul I sşi gradul II. În secolul al XVI-lea, in perioada Renaşterii italiene, matematicienii italieni: Scipione del Ferro şi Nicola Targalia au determinat formula de rezolvare pentru ecuaţia de gradul III,iar Ludovico Ferrari a determinat formula de rezolvare pentru ecuaţia de gradul IV. Acestea au fost publicate de Geralamo Cardano în Ars Magna (1545).
Încercările ulterioare ale matematicienilor de a gasi formule de rezolvare pentru ecuaţiile algebrice de grad mai mare decât patru au fost zadarnice.Rezolvarea ecuaţiilor algebrice de grad mai mare sau egal cu cinci a stat in continuare in atenţia matematicienilor (este suficient să-i amintim aici pe Euler, Descartes, Lagrange), dar abia la începutul secolului al XIX –lea a fost demonstrată de catre Abel si Ruffini imposibilitatea găsirii unor formule de rezolvare pentru ecuaţiile de grad mai mare sau egal cu cinci. Problema rezolvării ecuaţiilor algebrice a fost complet tranșată odată cu apariţia teoriei lui Galois când au fost date criterii de rezolvabilitate a ecuaţiilor prin radicali, teorie care a determinat întreaga dezvoltare a algebrei sub forma sa modernă.

Lecturați gratuit Ecuatii algebrice cu coeficienți reali în învățământul preuniversitar, autor Duța Culachi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-01-6

Rezolvarea de probleme de fizică cu metode noi și clasice la nivel gimnazial și liceal – Fizikafeladatok megoldása új és hagyományos módszerekkel gimnáziumi és líceumi szinten, autor Annamária Sas


Pe parcursul anilor de liceu, la disciplina fizică noi, profesorii, ne străduim să completăm și să aprofundăm cunoștințele dobândite în gimnaziu. Este necesar să procedăm astfel pe de o parte pentru că la finele anilor de studiu elevii să se poată orienta mai bine și mai ușor în labirintul fenomenelor fizice și tehnice, pe de altă parte pentru a pune bazele unei pregătiri profesionale temeinice.

În munca profesorului de fizică, rezolvarea de probleme este un indicator sigur al nivelului de cunoștinte al elevului. Cel care a însușit și a aprofundat în mod corespunzător noțiunile de fizică, cu siguranță, va rezolva individual toate problemele manualului și nu numai cele care pot fi rezolvate cu ajutorul operațiilor matematice ci și cele care cuprind întrebări. Răspunsurile corecte, logice date la aceste întrebări sunt la fel de valoroase ca cele cu rezolvările matematice.

Mi tanárok arra törekedünk, hogy a középiskolai diákokban a már meglev fizikai ismereteket pontosabbá tegyük és kiegészítsük. Szükséges ezt tennünk azért, hogy a mindennapi élet fizikai és technikai jelenségei között minél jobban és könnyebben eligazodjanak, és, hogy elsajátított fizikai ismeretekre támaszkodva minél eredményesebben szélesítsék és mélyítsék szakmai felkészültségüket.

A feladatok megoldása a tudásnak egyik legfontosabb fokmérje. Aki a tananyag lényegét kellen elsajátítja, az minden bizonnyal önállóan meg tudja oldani a tankönyvben található valamennyi feladatot, nem csak a számításokkal megoldható feladatok, hanem a kérdések kategóriájába tartozók is. A kérdésekre adott helyes, logikus válaszok éppen olyan értékesek, mint a számításokkal együtt járó feladatmegoldások. A tudományos ismeretek alapján egyre jobban fejldik a technika. Segítségével az ember mind szélesebb területen állította maga szolgálatába a természet erit. (Tihanyi, 1975)

Lecturați gratuit Rezolvarea de probleme de fizică cu metode noi și clasice la nivel gimnazial și liceal – Fizikafeladatok megoldása új és hagyományos módszerekkel gimnáziumi és líceumi szinten, autor Annamária Sas

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3598-2

Modelul experimental al evaluării cadrelor didactice -experiment-, autor Nicoleta Negreanu


Cercetarea s-a desfășurat printr-un studiu de caz și un experiment desfășurate între lunile iunie-noiembrie 2019. Scopul cercetării a fost găsirea modalităților cele mai eficiente pentru realizarea evaluării cadrelor didactice din instituția cu specific vocational, astfel încât prin evaluare să se ajungă la calitate în educație.

Lecturați gratuit Modelul experimental al evaluării cadrelor didactice
-experiment-, autor Nicoleta Negreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3561-6

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice (aspecte teoretice), autor Nicoleta Negreanu


Calitatea școlii este dată de calitatea cadrelor didactice ce realizează o activitate calitativ superioară și care sunt deschise la schimbare și în pas cu schimbările la nivelul societății, în general, și la nivelul învățământului, în special. Managerii școlari care au drept scop creșterea calității educației oferite de școla pe care o conduc, sunt interesați în special de cunoașterea nivelului de performanță și calitate a activității desfășurate de cadrele didactice. De aici reiese că evaluarea cadrelor didactice devine un pas absolut necesar în demersul managerial.

Lecturați gratuit Metodologia de evaluare a cadrelor didactice (aspecte teoretice), autor Nicoleta Negreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3560-9

Grammar Genius – gramatica limbii engleze pe scurt, autor Gabriela Manuela Albu


Lecturați gratuit Grammar Genius – gramatica limbii engleze pe scurt, autor Gabriela Manuela Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3589-0

Interferențe de succes pentru reconectare, coordonatori Prof. Bucșa Camelia Elena, prof. Radu Mirela Geanina, lab. Daniela Savastre, inf. Dumitriu Adrian


Interferențe de succes pentru reconectare – Broșura electronică a Conferinței Internaționale organizată în cadrul proiectului Erasmus+, “Educație incluzivă vs (cyber)bullying” 2019-1-RO01-KA101-014615; 28.04.2021

Lecturați gratuit Interferențe de succes pentru reconectare, coordonatori
Prof. Bucșa Camelia Elena, prof. Radu Mirela Geanina, lab. Daniela Savastre, inf. Dumitriu Adrian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-97-8

Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor


Matematica este mai mult decât o ştiinţă, este considerată pe drept cuvânt un element de cultură generală absolut necesară în orice domeniu de activitate umană. Matematica dispune de bogate valenţe formative, ea fiind o activitate mintală ce antrenează gândirea şi perfecţionează raţionamentul logic. Prin problematica diversă şi complexă care-i formează obiectul, prin solicitările la care obligă, prin metodologia bogată, prin antrenarea şi stimularea tuturor forţelor intelectuale fizice şi psihice ale copiilor, matematica contribuie la dezvoltarea personalităţii lor.

Lecturați gratuit Jocul didactic, metodă eficientă de învățare a matematicii la ciclul preșcolar, autor Loredana Boldor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3547-0

Comunicarea – mijloc de diminuare a agresivității în școală, autor Alina-Daniela Zorilă


Lucrarea de față își propune să pătrundă, prin intermediul instrumentelor cunoașterii, în substanța, mecanismele și secretele comportamentului agresiv, descoperind producerea și manifestările comportamentelor agresive înlăuntrul ființei umane, sub incidența factorilor exteriori care le provoacă.

Lecturați gratuit Comunicarea – mijloc de diminuare a agresivității în școală, autor Alina-Daniela Zorilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3546-3

Eficientizarea relației grădiniță-familie prin implicarea directă în viața preșcolarilor, autor Florina Aurora Ciubotaru


Derularea în condiții optime a procesului instructiv-educativ dintr-o grădiniță este condiționată de implicarea, într-o proporție egală, a celor mai importanți factori de decizie în dezvoltarea multilaterală a copilului preșcolar, respectiv familia, grădinița și chiar comunitatea.

Un act educațional eficient este început la grădiniță, în sala de grupă, de către educatoare, și se continuă acasă, în familie, de către părinți și bunici.

În acest sens, educatoarea trebuie să dețină atâta diplomație încât să asigure o colaborare subtilă între grădiniță și familie și să-i convingă pe părinți să păstreze unitatea de cerințe adresate copiilor și dincolo de zidurile instituției.

Lecturați gratuit Eficientizarea relației grădiniță-familie prin implicarea directă în viața preșcolarilor, autor Florina Aurora Ciubotaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3541-8

Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa


Ghid metodologic realizat in cadrul proiectului Erasmus+, KA1, “Inclusion vs Cyberbullying”, 2019-1-RO01-KA101-061514

Lecturați gratuit Armonie și siguranță, la un click distanță. Alternative non-formale pentru elevi și profesori fericiți, coordonatori Eliza Agavriloaei, Camelia Bucșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-96-1

Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile


Lecturați gratuit Crearea unei pagini web, autor Alina Vasile

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-98-5

Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko


Metodele active și interactive au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativității. Ele implica activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii, argumentate, de a le comunica celorlalți.

Lecturați gratuit Metode activ participative în predarea disciplinelor socio-umane, autor Corina Palko

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-92-3

Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male


Lecturați gratuit Auxiliar pentru abecedar. Fișe – Clasa I, ed. a II-a, autor Georgeta Male

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-81-7

Fișe de lucru – Poezii – I-IV, ed. a II-a, autor Georgeta Male


Lecturați gratuit Fișe de lucru – Poezii – I-IV, ed. a II-a, autor Georgeta Male

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-82-4

The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș


This paper aims at presenting two important parts of the American Society, namely politcs and media as well at the relationship between them.

Lecturați gratuit The American Government and the Media, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-90-9

Multiculturalism in Sandra Cisneros’s World, autor Bianca Diana Cherecheș


The United States of America is the country that has been known as the land of opportunities for decades, a land that provides salvation to dreams, passion and talent, a land with unparalleled opportunities, simply a land where all the fantasies can be transformed into real life. Millions of immigrants go to the United States and those who don’t go stay home only because they were not given the visa.
Because of the amount of immigrants that entered America, this country has become a cultural mosaic.

Lecturați gratuit Multiculturalism in Sandra Cisneros’s World, autor Bianca Diana Cherecheș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-89-3

La Condition de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, autor Bianca Diana Cherecheș


Comme le suggère le titre de notre mémoire, La condition de la femme dans les « Liaisons dangereuses » de Laclos, le dénominateur commun de la présente étude sera justement cette catégorie sociale. D’emblée, nous devons avouer les limites de notre démarche, puisque l’analyse n’a pas un caractère exhaustif. Notre étude ne portera pas sur toutes les figures littéraires du roman, mais sur deux personnages éminemment antagoniques, la Présidente de Tourvel et la Marquise de Merteuil, qui illustrent la dialectique rousseauiste du naturel et du social, occupant une place centrale dans la pensée de Laclos.

Lecturați gratuit La Condition de la femme dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, autor Bianca Diana Cherecheș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-88-6

SQL şi Visual Studio: Realizarea orarului în cadrul Şcolii Gimnaziale, autor Nicoleta Mihaela Pârjea


Lucrarea are ca obiectiv realizarea unei aplicaţii care utilizează tehnologii informatice necesare utilizării şi prelucrărilor informaţiilor dintr-o bază de date aparţinând unei instituţii (şcoli) responsabilă cu realizarea şi întocmirea unui orar în cadrul unei şcoli gimnaziale. S-a avut în vedere realizarea unei aplicaţii locale pentru accesarea unei baze de date relaţionale, precum şi a unei interfeţe APS.NET, utilă prelucrării datelor din baza de date utilizând internetul.

Lecturați gratuit SQL şi Visual Studio: Realizarea orarului în cadrul Şcolii Gimnaziale, autor Nicoleta Mihaela Pârjea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-91-6

Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de faţă sunt clarificate aspecte legate atât de toleranţa la frustrare cât şi de utilitatea şi eficienţa implementării la şcolarii mici a programului SELF KIT. Acest program EREC a fost creat de o echipă de specialişti de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj coordonată de d-l Prof. Univ. Dr. Adrian Opre şi este adaptat la mediul educaţional românesc. Prin intermediul demersului nostru ne-am propus să demonstrăm că şi crearea şi aplicarea unor module personalizate în raport cu particularităţile cognitive şi emoţionale ale unui subiect (utilizând ca model programul SELF KIT) conduce la reducerea semnificativă a nivelului credinţelor iraţionale şi a frecvenţei unor reacţii emoţionale specifice (ex. furia) la acel subiect.

Lecturați gratuit Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală în achiziţia abilităţilor de control al frustrării la şcolarii mici, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3542-5

Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu


În lucrarea de față am dorit să prezentăm, fără a avea pretenția unei abordări exhaustive, originea, evoluția și particularitățile catolicismului din zona Moldovei, în special din zona Romanului, cu trimiteri la comunitatea din Gherăești, aspecte asupra cărora, în secolele XIX-XX, numeroasele frământări istorice și politico-sociale și-au pus amprenta.

Lecturați gratuit Comunitățile catolice din zona Romanului în secolele XIX – XX, autor Laura Daniela Bărgăoanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-85-5

Rolul parteneriatelor școlare în dezvoltarea personalității școlarului mic, autor Alina Popa


Prin lucrarea de faţă am ilustrat importanța parteneriatului dintre școală, familie și comunitate și impactul pe care îl are asupra personalității școlarilor mici. Am surprins schimbările comportamentale la nivelul atitudinal, am oferit exemple practice de acțiuni educative și am propus alternative de ameliorare a relaţiei şcolii cu familia.

Lecturați gratuit Rolul parteneriatelor școlare în dezvoltarea personalității școlarului mic, autor Alina Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3540-1

Categoriile genului narativ, autor Ramona Natalia Simache


Odatã cu reforma în învãţãmânt şi implicit cu modificarea programelor, studiul literaturii se realizează într-o manieră integrată, comunicativ-funcţională, în care textul literar suport este în strânsã legãturã cu elemente de limbã şi comunicare. De aceea, textele alese ca suport pentru conţinuturile învãţãrii sunt mult mai diversificate decât în anii dinaintea reformei.

Lecturați gratuit Categoriile genului narativ, autor Ramona Natalia Simache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-79-4

Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache


Toate conceptele operaţionale care definesc genul narativ – perspectivã narativã, moment narativ, personaj/actant sau moduri de expunere – sunt însuşite sau aprofundate pe parcursul celor patru ani de studii liceale şi fac obiectul evaluãrii finale prin examenul de bacalaureat. Stãpânirea acestora duce la formarea unor competenţe precum: formarea reprezentãrilor culturale, însuşirea unor metode şi tehnici de muncã individualã, formarea unui sistem de atitudini, valori şi comportamente axate pe consolidarea interesului pentru învãţare şi autoînvãţare.

Lecturați gratuit Ghid metodologic, autor Ramona Natalia Simache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-78-7

Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, autor Alexandra Manolache


Eficiența procesului de măsurare depinde foarte mult de metodele complementare de evaluare. În cadrul acestei lucrări am surprins toate informațiile necesare despre procesul de evaluare și competența de comunicare la lecțiile de „Comunicare în limba română” din învățământul primar.

Lecturați gratuit Evaluarea competențelor de comunicare în învățământul primar. Cercetare pedagogică, autor Alexandra Manolache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-87-9

Discovering The Power Of Words In Markus Zusak’s The Book Thief, autor Ileana Pop


This present paper started from my growing interest as regards (1) children‘s literacy and interests during a dark era of universal history, Nazi Germany, and (2) the curative power that literacy can have upon a teenager. In order to illustrate as well as possible this issue, I chose to operate with Markus Zusak‘s novel, The Book Thief. This ―masterfully told‖ novel proved to be more than a story about the power of words and it‘s the excellent example of words‘ power in the hands of someone who knows how to make them right.

Lecturați gratuit Discovering The Power Of Words In Markus Zusak’s The Book Thief, autor Ileana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-77-0

Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă


Lucrarea de faţă propune o nouă lectură a poeziei şi imaginea unui nou Minulescu decât cel consacrat de sintagma lovinesciană a „simbolismului exterior şi mecanic”.

Lecturați gratuit Ion Minulescu: universul liric şi poetica, autor Emanuela Dragotă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-73-2

Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș


Într-o abordare modernă, învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţia de a fi aplicat şi transferat în situaţii noi), activităţile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, şi, cu atât mai puţin declanşate pe parcursul orelor.

Lecturați gratuit Metode moderne de predare-învățare în învățământul primar, autor Emica-Viorica Ilieș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-72-5

Les types de texte dans l’enseignement du fle, autor Alina-Doina Neguțu


Je me suis proposée d’étudier ce thème parce qu’il y a tant de choses à dire à l’égard de l’emploi des textes dans l’enseignement d’une langue étrangère, y compris la langue française.
C’est que les textes constituent, selon moi, un point de départ pour toutes sortes d’exercices concernant l’acquisition d’une langue étrangère. Il s’agit tout d’abord de ces exercices qui ont en vue l’enrichissement du vocabulaire, de la mise au point de tous les problèmes de grammaire qui devraient être identifiés plus facilement par les élèves dans l’expression écrite.

Lecturați gratuit Les types de texte dans l’enseignement du fle, autor Alina-Doina Neguțu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-80-0

Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu


En choisissant ce sujet de recherche, on a envisagé aussi d’accroître la sensibilisation de la population par rapport aux problèmes actuels liés à l’environnement. Car, comme nous allons le voir, même les choix les plus banaux, comme par exemple le type de bouchon qu’on utilise pour les bouteilles de vin, peuvent avoir un impact sur l’état de notre planète. C’est pour cela qu’on a décidé d’intégrer parmi nos termes des alternatives au bouchon en liège, qui contribuent dans une certaine mesure à cette évolution inquiétante de notre planète.

Lecturați gratuit Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-76-3

Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose d’identifier les principales difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les locuteurs roumains, particulièrement chez les apprenants du collège et du lycée qui étudient cette langue à l’école comme langue étrangère. Il est à remarquer que beaucoup d’étudiants roumains ont une certaine difficulté dans l’emploi des pronoms relatifs. Les erreurs grammaticales commises par un bilingue débutant sont une étape nécessaire, parce qu’en fait elles ne représentent que des indicateurs de ses efforts pour s’adapter aux nouvelles conditions de communication. Mais quelles en sont les causes, par quels procédés peut-on intervenir et corriger les erreurs grammaticales de ceux qui ne sont pas au premier contact avec la langue étrangère ?

Lecturați gratuit Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-75-6

Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose de traiter les classes des pronoms interrogatifs et relatifs du français, en insistant sur les diverses formes et modalités d’emploi de chacune d’entre elles. Si la linguistique traditionnelle considère que les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont deux systèmes différents et, par conséquent, elle les analyse séparément, les grammaires normatives contemporaines offrent une autre perspective, parce qu’elles mettent l’accent sur les points communs de ces deux classes. On va essayer de relever les similitudes et les différences morphologiques et syntaxiques entre ces deux classes, en nuançant les conceptions de la grammaire traditionnelle et de la grammaire contemporaine.

Lecturați gratuit Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-74-9

Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan


Adaptarea şcolară implică, pe de-o parte, factori psihologici, marcând echilibrul optim între procesele de asimilare şi procesele de acomodare, iar pe de altă parte, adaptarea şcolară implică factori sociali, ce vizează tendinţa de integrare a elevului într-o comunitate, în cadrul unui ciclu complex care începe cu familia şi continuă cu grădiniţa apoi cu şcoala, cu comunitatea ş.a.m.d. Aşadar, din punct de vedere social, adaptarea şcolară constituie doar o parte integrată a unui complex proces de adaptare socială.

Lecturați gratuit Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-86-2

Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș


I remember watching the film Matilda when I was a young girl and I just loved it. Then I read the book and I loved it even more. During the KidLit master programme I rediscovered Matilda and I decided to explore more the subject of the super intelligent children. While researching for my paper I discovered many great books and films which deal with the same subject, namely gifted children.

Lecturați gratuit Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-67-1