Domenii | Autori

Arhiva

Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu


En choisissant ce sujet de recherche, on a envisagé aussi d’accroître la sensibilisation de la population par rapport aux problèmes actuels liés à l’environnement. Car, comme nous allons le voir, même les choix les plus banaux, comme par exemple le type de bouchon qu’on utilise pour les bouteilles de vin, peuvent avoir un impact sur l’état de notre planète. C’est pour cela qu’on a décidé d’intégrer parmi nos termes des alternatives au bouchon en liège, qui contribuent dans une certaine mesure à cette évolution inquiétante de notre planète.

Lecturați gratuit Le bouchon en liège – approche terminologique, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-76-3

Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose d’identifier les principales difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les locuteurs roumains, particulièrement chez les apprenants du collège et du lycée qui étudient cette langue à l’école comme langue étrangère. Il est à remarquer que beaucoup d’étudiants roumains ont une certaine difficulté dans l’emploi des pronoms relatifs. Les erreurs grammaticales commises par un bilingue débutant sont une étape nécessaire, parce qu’en fait elles ne représentent que des indicateurs de ses efforts pour s’adapter aux nouvelles conditions de communication. Mais quelles en sont les causes, par quels procédés peut-on intervenir et corriger les erreurs grammaticales de ceux qui ne sont pas au premier contact avec la langue étrangère ?

Lecturați gratuit Difficultés d’acquisition des pronoms relatifs français chez les apprenants roumains, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-75-6

Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu


L’étude ci-présente se propose de traiter les classes des pronoms interrogatifs et relatifs du français, en insistant sur les diverses formes et modalités d’emploi de chacune d’entre elles. Si la linguistique traditionnelle considère que les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs sont deux systèmes différents et, par conséquent, elle les analyse séparément, les grammaires normatives contemporaines offrent une autre perspective, parce qu’elles mettent l’accent sur les points communs de ces deux classes. On va essayer de relever les similitudes et les différences morphologiques et syntaxiques entre ces deux classes, en nuançant les conceptions de la grammaire traditionnelle et de la grammaire contemporaine.

Lecturați gratuit Les substituts interro-relatifs français – formes et emplois, autor Alina Ciubotariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-74-9

Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan


Adaptarea şcolară implică, pe de-o parte, factori psihologici, marcând echilibrul optim între procesele de asimilare şi procesele de acomodare, iar pe de altă parte, adaptarea şcolară implică factori sociali, ce vizează tendinţa de integrare a elevului într-o comunitate, în cadrul unui ciclu complex care începe cu familia şi continuă cu grădiniţa apoi cu şcoala, cu comunitatea ş.a.m.d. Aşadar, din punct de vedere social, adaptarea şcolară constituie doar o parte integrată a unui complex proces de adaptare socială.

Lecturați gratuit Adaptarea școlară, autor Adelina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-86-2

Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș


I remember watching the film Matilda when I was a young girl and I just loved it. Then I read the book and I loved it even more. During the KidLit master programme I rediscovered Matilda and I decided to explore more the subject of the super intelligent children. While researching for my paper I discovered many great books and films which deal with the same subject, namely gifted children.

Lecturați gratuit Gifted children in literature and young adults films, autor Adina Mariana Fărcaș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-67-1

Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță


În şcoală, educaţia ecologică poate să se realizeze atât prin educaţie formală, prin intermediul activităţilor integrate şi al activităţilor opţionale, cât și prin educaţie nonformală, prin intermediul tuturor activităţilor extraşcolare, care se desfăşoară cu sprijinul grădiniţei, familiei şi a comunităţii lărgite, ca parteneri în educaţie.

Lecturați gratuit Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3538-8

Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin Covrig


Studiul de față are scopul de a găsi și de a oferi, prin intermediul exercițiilor specifice în jocul de baschet, modalități de îmbunătățire a calității motrice-viteză.

Lecturați gratuit Studiu asupra dezvoltării calității motrice viteza prin mijloace specifice jocului de baschet la echipa școlii gimnaziale Constantin Săvoiu Tg-Jiu, autor Liviu Alin Covrig

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3537-1

Nevoia de formare a cadrelor didactice din mediul rural – învățământ primar, autor Adelina Ștefan


Prezenta lucrare își propune să expună importanța formării inițiale dar mai ales continue a cadrelor didactice din mediul rural, iar studiul de cercetare dorește a identifica dorința acestora de a participa la astfel de programe de formare și dezvoltare profesională.
Continuarea neglijării problemelor din învățământul rural (în special din zone defavorizate) dar și continuarea ignorării nevoilor acestuia condamnă la eșec individual și social, la o perpetuare a sărăciei și marginalizării. Conștientizarea și motivarea cadrelor didactice din aceste arii, reprezintă primul pas către reglarea educației rurale, căci cadrele didactice reprezintă actorii-cheie în dezvoltarea unei societăți.

Lecturați gratuit Nevoia de formare a cadrelor didactice din mediul rural – învățământ primar, autor Adelina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3535-7

A sváb dialektus helyzete a Szatmár megyei Mezőterem és Csanálos területén (Starea dialectului șvăbesc în localitățile Tiream și Urziceni din județul Satu Mare), autor Burja-Veinberger Melinda


Munkám alapjául egy ötven kérdésből álló kérdőív szolgált, melyet két különböző településen (Csanálos, Mezőterem) élő személyekkel töltettem ki. Számbelileg 30-30 alany volt segítségemre a felmérés eredményes elvégzésében.
Elsődlegesen az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi is jellemzi a két község mai nyelvállapotát; hogyan viszonyulnak az itt élők a sváb, illetőleg a német nyelvhez? Milyen formában él még közöttük őseik nyelve?

Lecturați gratuit A sváb dialektus helyzete a Szatmár megyei Mezőterem és Csanálos területén (Starea dialectului șvăbesc în localitățile Tiream și Urziceni din județul Satu Mare), autor Burja-Veinberger Melinda

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-70-1

Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia


Intrarea României, după Al Doilea Război Mondial, în sfera de influență sovietică, a marcat atât economia românească, cât şi evoluția societății. Ȋn cadrul lucrării, s-a urmărit studierea impactului pe care l-a avut subordonarea industriei petroliere față de sovietici asupra populației în general şi în special, asupra salariaților prahoveni din această ramură industrială.
Necesitatea elaborării acestei lucrări este susținută de faptul că domeniul istoriei sociale a fost mai puțin explorat, cercetarea mea contribuind la conturarea tabloului societății postbelice, fiind evidențiată categoria petroliştilor prahoveni, oamenii ,,aurului negru”, importanța activității acestora şi aportul lor la refacerea şi dezvoltarea economiei naționale.
Fiind fundamentată pe numeroase documente de arhivă din diferite fonduri, lucrarea prezintă impactul pe care l-a avut evoluția industriei petroliere în intervalul 1945-1965, asupra vieții economice şi sociale a petroliştilor prahoveni, schimbările care au avut loc în mentalitatea colectivă în perioada analizată.

Lecturați gratuit Industria petrolieră prahoveană la sfârșitul celui de al doilea război mondial, autor Prof. Dr. Denisa-Anca Irimia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3534-0

The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde


The dichotomy between reality and dreams is a fundamental topic in Shakespeare‘s and Calderón‘s drama. Dreaming is considered a creative imaginative process of the mind, breaking the boundaries between reality and illusion. This dissertation aims to demonstrate the ways in which this ambiguous state of the mind is employed in the plays. Their drama reveals the connection between dream, as an imaginative creation, and the reality of the play-world.

Lecturați gratuit The Shadow of a Dream. A Comparative Analysis of Shakespeare and Calderón, autor Toth Kinga-Tünde

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3509-8

Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean


În ultimii ani, învățământul românesc modern și-a schimbat direcția de la accentul pus pe formarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi de ordin intelectual către dezvoltarea social-afectivă. Societatea actuală are nevoie de persoane adaptate social, școlar, armonioase fizic, autonome, responsabile pentru o inserție socio-profesională cât mai potrivită fiecărei personalități în parte.
Copiii integrați cât și copiii din învățământul special au nevoie de această adaptare socială și educațională, precum și de un echilibru socio-afectiv pentru ca ei să desfășoare activități cotidiene și profesionale utile atât pentru ei înșiși, cât și pentru societate.

Lecturați gratuit Intervenția personalizată în stimularea/dezvoltarea comunicării și adaptării socio-emoționale a elevilor cu C.E.S., autor Delia Maria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3532-9<6br>

Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză


Lecturați gratuit Valeurs grammaticales et discursives de la phrase negative. Recherche sur un compus dˈarticles de la revue Walonnie / Bruxelles, autor Cristina-Iuliana Varză

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-65-7

Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean


Copiii cu nevoi speciale reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă, având o personalitate în formare, evoluţie şi structurare, iar în sprijinul lor societatea contemporană a creat pârghiile necesare integrării.
Aceștia se confruntă cu o situație specială, deoarece fără sprijin decompensează haotic, iar cu sprijin poate fi conturată calea spre o adaptare optimă. Acceptarea indivizilor cu deficienţe variază, în mod evident, în funcţie de contextul cultural, de la atitudinea receptivă până la cea represivă sau cea indiferentă (Groce, 1985).
Integrarea copiilor cu C.E.S în școlile de masă nu trebuie înțeleasă eronat, în sensul în care educaţia lor se realizează la fel cu cea a elevilor tipici, iar educaţia lor trebuie să se realizeze în funcţie de potențialul lor, să fie o educaţie personalizată.

Lecturați gratuit Profilul psihologic și dezvoltarea limbajului la elevii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă, autor Delia Maria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3531-9

Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea


Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ–educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susținut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Manifestând creativitate, cadrul didactic va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii creatoare, raţionale, flexibile, fluide.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în dezvoltarea personalității preșcolarilor și școlarilor mici, autor Maria Cristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3528-9

Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea


Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului, constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

Scopul demersului de faţă, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii și oportunităţii desfăşurării de jocuri și exerciţii creative, aplicabile în diverse domenii experienţiale specifice activităţilor-instructiv educative din grădiniţă, dar și din școală.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativităţii elevilor în etapa achizițiilor fundamentale, autor Maria Cristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3527-2

The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic


In the context of the up-to-date chool education which is focused on the student and on inter-active teaching methods, our main duty and greatest challenge now is finding the best methods and means to stimulate and persuade students to become more involved and more active in the complex process of learning.

Lecturați gratuit The Use of Drama in ELT – Pros and Cons, autor Raluca Oana Andronic

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3526-5

Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu


La 20 dе anі dе ϲând nе-am ϲâştіgat drерtul la оріnіе şі aϲϲеsul la іnfоrmaţіі nеmanірulatе роlіtіϲ, ϲоndіţіa реrsоanеі ϲu deficiențe dіn Rоmânіa еstе dіn nоu în atеnţіa Εurореі, şі dіn nоu aϲеasta „рătеază” іmagіnеa ţărіі în străіnătatе. În mоmеntul aϲtual, mulţі dеfіϲіеnţі sunt рrіvіţі ϲa nіştе ϲоnsumatоrі aі bugеtuluі statuluі şі, рraϲtіϲ, aі bugеtuluі nоstru. Însă trеbuіе să nе gândіm ϲă daϲă aϲеstе реrsоanе sunt іgnоratе sau ϲhіar rеsріnsе dе sоϲіеtatе, îşі роt ріеrdе drерtul la о vіaţă nоrmală şі fіеϲarе оm, іndіfеrеnt dе statutul său mіntal, trеbuіе să aіbă drерtul la о vіaţă nоrmală.

Sоϲіеtatеa rоmânеasϲă arе о іnеrţіе maі marе dеϲât роatе fі suроrtată dе mulţі dіntrе nоі, astfеl înϲât о sϲhіmbarе dе atіtudіnе faţă dе aϲеstе реrsоanе ϲu dеfіϲіеnţе mіntalе ar fі fоartе nеϲеsară.

Lecturați gratuit Metode integrative, sprijin în educația incluzivă, autor Ana Antonescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3525-8

Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu


Сорііі ϲu dеfіϲіеnţе sunt реrϲерuţі dе multе оrі nеgatіv, datоrіtă numеrоasеlоr tulburărі dе ϲоnduіtă sau dіvеrsеlоr dеfіϲіеnţе asоϲіatе şі nu dе рuţіnе оrі sunt margіnalіzaţі sau ϲhіar ехϲluşі dіn şϲоală, aϲеst luϲru duϲând la fеnоmеnul dе іnadaрtarе sоϲіală şі sоϲіо-рrоfеsіоnală.

Рrоblеma dеvіеrіlоr dе ϲоnduіtă rерrеzіntă un asреϲt întâlnіt nu numaі la ϲорііі ϲu dеfіϲіеnţе dе іntеlеϲt, ϲі şі la ϲорііі nоrmalі , ϲееa ϲе nе faϲе să nе gândіm la faрtul ϲă manіfеstărіlе оbіеϲtіvatе în ϲоnduіta ϲоріluluі rеlеvă nіvеlul dе ϲоnştііnţă ре ϲarе еl l-a atіns în dоbândіrеa sеnsuluі sоϲіal al vіеţіі la о anumіtă еtaрă; în faрt, manіfеstărіlе rеsреϲtіvе arată fіе mоdul dе іntеgrarе ϲоrеϲtă în sоϲіеtatе, fіе gradul dе gravіtatе al unоr dеvіеrі рsіhоmоralе ϲоntraϲtatе.

Аϲеstе dеvіеrі trеbuіе înţеlеsе nu ϲa dеrеglărі alе funϲţіеі sіstеmuluі nеrvоs ϲеntral, ϲa în ϲazul tulburărіlоr nеvrоtіϲе, ϲі ϲa mоdalіtăţі sau dерrіndеrі nеadеϲvatе ϲarе рlasеază ре іndіvіd în ϲоnflіϲt ϲu mоdul nоrmal dе ϲоnvіеţuіrе în sоϲіеtatе.

Lecturați gratuit Educația incluzivă și metodele integrative, autor Ana Antonescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3524-1

Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian


Lumea basmului oferă micilor ascultători o multime de personaje și teme de unde copilul îşi va alege modele de urmat in viață. Copiii iubesc si ascultă cu plăcere basmele și poveștile pentru că răspund nevoile lor de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege, cum se împlinesc speranțele spre mai bine, spre mai frumos. Pornind de la această idee, educaţia morală prin basm a copiilor preşcolari este posibilă, necesară și utilă.

Lecturați gratuit Valori educative ale basmului românesc, autor Gina Claudia Demian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3523-4

Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta


Cartea abordează un subiect de actualitate, dezvoltarea competențelor de limba engleză prin joc dramatic, ca parte a noilor perspective în didactica limbilor moderne. Demersul de tip metodico-aplicativ își propune să demonstreze că integrarea metodelor practice care au la bază folosirea jocului didactic bazat pe dramatizare în cadrul orelor de limbă valorifică la nivelul instrucției finalitățile adaptive de tip recreativ proprii activității umane, dinamizează procesul didactic prin intermediul motivațiilor sale ludice și înlesnește învăţarea participativă, auto reflexivă a limbii şi culturii engleze.

Referent științific, Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan

Lecturați gratuit Developing English Language Skills through Drama Games, autor Dănila Nicoleta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3521-0

Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta


When I first began teaching, I was busy trying to survive and cover the syllabus. My focus was on the subject matter, the methods and keeping the children quiet. It was only gradually that I began to understand the importance of observing what children do and I also began to talk to them. As I observed them closely, I realized what an amazing capacity they had for learning and how many abilities they already had which I could draw on the classroom.
So, our teaching must be flexible enough to stop worrying too much about mistakes. Learning is a mixture of gaining confidence and being adventurous. We should not plan our lessons with the idea of mistakes in front our minds.

Lecturați gratuit Developing English Language Skills through Songs and Music, autor Dănila Nicoleta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3522-7

Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru


Utilizând jocul la clasă, rezultatele nu întârzie să apară, jocul determină la elevi sporirea atenţiei, interes, participare afectivă şi creşterea ritmului de lucru. Prin utilizarea jocului didactic la clasă, se asigură formarea unor deprinderi de muncă individuală şi de grup, spiritul de ordine şi cooperare, valorificarea la maxim a timpului, manifestarea personalităţii sub toate aspectele sale, stimularea potenţialului individual, cunoaşterea interpersonală şi, nu în ultimul rând, creşterea încrederii în forţele proprii la majoritatea elevilor.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic, metodă eficientă de predare-învăţare în ciclul primar, autor Daniela Stoleru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3520-3

Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban


Derivatele de ordin superior au apărut în același timp cu întregul aparat al calculului diferențial. Au fost folosite sistematic de Newton și Leibniz spre sfârșitul secolului XVII la probleme de geometrie, mecanică și fizică.

Lecturați gratuit Calcul diferențial, autor Gheorghe Ciprian Dărăban

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3519-7

Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț


Cu siguranță, viitorul sistemului de învățământ se îndreaptă către digitalizare și toți actorii implicați în procesul educațional trebuie să accepte acest lucru și să fie deschiși la schimbările care apar. Perioada în care procesul de învățare s-a mutat în mediul online a demonstrat capacitatea de adaptare a cadrelor didactice, nevoite ca într-o perioadă scurtă de timp să învețe să utilizeze anumite platforme educaționale și aplicații de învățare, situație fără precedent, de altfel, în istoria învățământului românesc, dar și mondial.

Lecturați gratuit Utilizarea resurselor multimedia în procesul de învățare, autor Liliana Cristina Stoiculeț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3517-3

Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea


Autorii de manuale alternative de Limba si literatura română pentru gimnaziu folosesc drept suport de studiu al diverselor noțiuni de limbă, comunicare sau literatură, texte integrale sau fragmente de texte literare cu o valoare artistică recunoscută, în general din autori canonici sau autori consacrați. În perioada gimnazială, datorită specificului vârstei, se pune accent pe studierea textelor literare aparținând marilor clasici, Ion Creangă, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici. Texte reprezentative ale acestor scriitori sunt prezente în toate manualele alternative din cei patru ani de gimnaziu.

Lecturați gratuit Valorificarea operei lui I. L. Caragiale în manualele de gimnaziu, autor Daniela Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3483-1

Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea


Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi un mare prozator. Afirmaţia lui nu are un fundament plauzibil, fiind spusă în urma unui studiu prea puţin aprofundat al prozei eminesciene, departe de importanţa acordată liricii lui.
Deşi profunditatea gândirii lui Eminescu ne-a atras atenţia într-o explorare a spaţiului şi timpului, unde înţelesurile se distanţează de banalitate şi se apropie de ideal, avem nevoie de mai multă răbdare pentru a penetra înţelesul ascuns al realităţii eminesciene.

Lecturați gratuit Tipologia fantasticului eminescian, autor Silvia-Alina Ristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3479-4

Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea


Chiar dacă, iniţial, creaţia epică eminesciană a fost trecută în umbră, criticii şi-au revizuit atitudinea şi i-au recunoscut contribuţia semnificativă în literatura fantasticului autohton. Beneficiind de un fin simţ al detaliilor, Eminescu creează un cadru oniric unde elementele telurice se transformă în unele magice.
Garabet Ibrăileanu susţinea că un mare poet nu poate fi şi un mare prozator. Afirmaţia lui nu are un fundament plauzibil, fiind spusă în urma unui studiu prea puţin aprofundat al prozei eminesciene, departe de importanţa acordată liricii lui.
Deşi profunditatea gândirii lui Eminescu ne-a atras atenţia într-o explorare a spaţiului şi timpului, unde înţelesurile se distanţează de banalitate şi se apropie de ideal, avem nevoie de mai multă răbdare pentru a penetra înţelesul ascuns al realităţii eminesciene.

Lecturați gratuit Mihai Eminescu în contextul romantismului românesc şi european, autor Silvia-Alina Ristea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3478-7

Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu


Această carte, atât de dragă sufletului meu, înfăţişează sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica importanței pe care familia o deţine în educarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, o temă destul de amplă, cât şi actuală în secolul XXI, precum şi rezultatele unei cercetări personale în vederea descoperirii stilului parental care ar da mai mult randament în dezvoltarea cât mai propice a copilului de la 3 la 6 ani.

Lecturați gratuit Rolul familiei în dezvoltarea psihologică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3516-6

Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu


Majoritatea cercetătorilor sunt preocupaţi să vadă câţi romi nu sunt angajaţi, sau câtor romi li s-a refuzat îngrijirea medicală, dar prea puţini se concentrează pe analiza cauzelor care au determinat de-a lungul timpului această situaţie nefavorabilă a romilor pe teritoriul României şi a altor ţări.. Ori, pentru a putea propune politici eficiente de diminuare a efectelor unui fenomen, trebuie să plecăm de la identificarea cauzelor acestuia. A surprinde multitudinea factorilor care generează condiţia marginală a populaţiei de romi este un proces extrem de complex, deoarece acest proces poate fi interpretat din punct de vedere psihologic, cu ajutorul teoriei identităţii sociale, sociologic cu ajutorul teoriilor referitoare la interacţiunile dintre diferitele grupuri de oameni, politic, ca o lipsă de coalizare a acestei populaţii s.a.m.d.

Ipoteza prezentei lucrări este aceea ca una dintre cauzele care au generat şi au întreţinut această condiţie marginală a populaţiei de romi a fost reprezentarea lacunară a intereselor acestei minorităţi la nivelul politicilor de stat, sau cu alte cuvinte, lipsa de participare a romilor la viaţa politică românească.

Lecturați gratuit Incluziunea minorității rrome în societatea românească și în învățământul de masă, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3515-9

Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu


Vom dezbate criteriile de diagnostic si premisele apariției tulburării de opoziție și comportament sfidător, analizând factorii implicați.
Se prezintă în continuare un tratament recomandat care include pregătirea pentru managementul părinților, psihoterapia individuală, terapia familială, terapia comportamentală cognitivă și formarea competențelor sociale.

Încadrarea problematicii studiate în literatura de specialitate, dezvăluie importanța rolului implicării părinților în consilierea copiilor și sunt enumerate în cele din urmă, tipurile de programe de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător la nivel global.
Aceasta carte se îndreaptă spre realizarea unui model de intervenție pentru familiile copiilor, cu aplicație într-un program de consiliere parentală, incluzând pașii care trebuie urmați în vederea prevenirii unor modele de comportamente disruptive, cu înclinații spre abuz de substanțe, alcool și suicid.

Lecturați gratuit Importanța programelor de consiliere parentală pentru copiii cu tulburare de opoziție și comportament sfidător, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3514-2

Efectele tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu


Limbajul este esențial pentru viața socială; vorbirea și dezvoltarea limbajului este o piatră de temelie pentru rezultatele reușite de mai târziu, în viață. Cu toate acestea, competențele de vorbire și de limbaj nu se dezvoltă normal în ceea ce privesc majoritatea copiilor, iar cercetările arată că acești copii prezintă un risc mai mare pentru problemele psiho-sociale ulterioare decât copiii care nu au dificultăți în vorbire sau limbaj. Studiile au adus dovezi convingătoare că rezultatele psiho-sociale ale copiilor și ale adolescenților în ceea ce privesc tulburările lingvistice sunt disproporționate de diverse probleme; unele dezavantaje persistă până la maturitate. Aceste rezultate includ dezavantajul continuu în competența lingvistică, funcționarea intelectuală și ajustarea și realizarea educațională, dificultățile psiho-sociale și probabilitatea crescută de tulburare psihiatrică. Perspectivele cheie din studiile evidențiate în această carte indică necesitatea identificării timpurii a problemelor lingvistice și a intervenției eficiente care abordează problemele lingvistice și problemele cognitive, academice, comportamentale și psiho-sociale aferente și prevenirea victimizării în această populație. Sprijinul copiilor care suferă de tulburare de limbaj este deosebit de important în contextul preșcolar.

Lecturați gratuit Efectele tulburărilor de limbaj în dezvoltarea psihică a copilului, autor Oana-Maria Călărașu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3513-5

Psihologia învinsului în opera lui Ioan Slavici, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Eroii lui Ioan Slavici îmbogățesc galeria tipurilor de inrobiți și împătimiți ai aurului, a credinței absurde că
banii ar avea proprietatea de a întruchipa valoarea. Aceasta acționează cu forța unei puteri magice asupra sufletelor personajelor, cruzimea sa devorează sufletele inocente și virtuoase ale personajelor, adevărate victime ale sorții.

Lecturați gratuit Psihologia învinsului în opera lui Ioan Slavici, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3475-6

Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Şcoala românească din ultimii ani se doreşte a fi o şcoală ȋn schimbare. Se pune tot mai mult accentul pe ȋnvăţarea activă, bazată pe investigarea directă a realităţii, pe elaborarea cunoştinţelor prin efort propriu. Transmiterea de cunoştinţe dense şi structurate de-a gata duce la uitarea rapidă a acestora, la incapacitatea elevilor de a lua iniţiativă, la oboseală sau chiar la refuz. Rolul profesorului nu este acela de a determina elevul să memoreze un volum mare de cunoştinţe, ci de a-i determina gândirea creatoare, de a-i dezvolta deprinderile de muncă independentă.

Gândirea nu este posibilă fără un suport lingvistic: cuvinte, propoziţii, fraze, fără dezvoltarea corespunzătoare a vorbirii elevilor, fără un vocabular bogat, fară exersarea exprimării ȋn propoziţii şi fraze bine construite..O rezolvare a acestor aspecte constă ȋn măiestria profesorului de a folosi anumite strategii didactice prin care elevul să poată asimila cât mai multe informaţii, pe care mai târziu să le folosească. Scopul lucrării de faţă este de a perfecţiona tehnicile de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn cunoaşterea, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la unul din cei mai iubiţi şi ȋndrăgiţi scriitori clasici ai literaturii române, Ion Creangă.

Lecturați gratuit Modelul Ion Creangă: teme și strategii ale operei marelui clasic, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3477-0

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei


Metode şi procedee de predare-ȋnvăţare-evaluare a structurii şi problematicii operei lui Ion Creangă ȋn ciclul gimnazial propune o prezentare teoretică şi practică a metodelor activ-participative şi alternative folosite la clasă, precum şi expunerea implementării experimentului pedagogic care s-a fundamentat pe analiza comparativă a rezultatelor activităţilor grupului experimental care a avut ca scop evidenţierea finalităţii ameliorative a dmersului didactic propus.

Aşadar, lucrarea are ca scop un incurs teoretico-aplicativ ȋn studiul operei lui Ion Creangă, demers facilitat prin perfecţionarea metodelor de predare-ȋnvăţare-evaluare ȋn activitatea didactică.

Lecturați gratuit Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a structurii și problematicii operei lui Creangă în ciclul gimnazial, autor Cristina-Ecaterina Acasandrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3476-3

Tehnici de analiză psihologică în romanele lui Anton Holban, autor Olimpia-Maria Filip


Lucrarea de față are ca scop prezentarea tehnicilor de analiză psihologică din romanele subiective scrise de Anton Holban: O moarte care nu dovedește nimic, Ioana și Jocurile Daniei, dar și evidențierea drumului pe care Sandu îl parcurge de la superioritate la inferioritate din primul până în cel de-al treilea roman. Prin aceste romane Holban contribuie la modernizarea literaturii noastre și oferă o analiză minuțioasă a unui personaj cu stări contradictorii, Sandu, personajul narator al celor trei opere.

Lecturați gratuit Tehnici de analiză psihologică în romanele lui Anton Holban, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3467-1

Pădurea spânzuraţilor, roman de analiză psihologică, autor Olimpia-Maria Filip


Lucrarea de față are ca temă prezentarea și analizarea evoluției dramei de conștiință a lui Apostol Bologa, eroul lui Liviu Rebreanu din celebrul roman Pădurea spânzuraților. Am ales să scriu despre acest personaj al lui Rebreanu deoarece este unul complex ce permite a fi analizat din mai multe perspective: Apostol Bologa-cetățeanul, Apostol Bologa-românul și Apostol Bologa-omul. De asemenea, consider că Apostol Bologa este un personaj mult mai important decât Ion (din romanul cu același nume), întrucât este un intelectual ce se va sacrifica în numele colectivității din care face parte, spre deosebire de Ion care nu este capabil de niciun sacrificiu pentru cei din jurul lui. Un alt motiv al alegerii acestei teme este reprezentat de stilul în care Liviu Rebreanu își scrie operele. Lipsit de încărcătură afectivă și fără să folosească prea multe clișee sau figuri de stil, scriitorul Rebreanu prezintă faptele într-un mod clar, concis, veridic, astfel încât tot ceea ce povestește se concretizează în imagini clare. Așadar, pot spune că de fiecare dată când citesc vreo operă a lui Liviu Rebreanu, pot vedea în fața ochilor mei și filmul ei corespunzător.

Lecturați gratuit Pădurea spânzuraţilor, roman de analiză psihologică, autor Olimpia-Maria Filip

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3466-4

Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă


Lucrarea de față este dedicată problematicii dezvoltării limbajului la vârsta preșcolară cu preponderență în activitățile din grădiniță, fiind un material informativ și un ghid util în studiul dezvoltării limbajului în activitățile intructiv-educative, ducând la o reală creștere a calității educației.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit Limbaj şi comunicare. Caracteristici de dezvoltare la vârsta preşcolară, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3463-3

Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă


Lucrarea de față încearcă să arate modul în care comunicarea organizațională dintr-o unitate educațională influențează comportamentul profesional al cadrelor didactice, performanța lor în muncă, satisfacția lor cu munca lor și chiar comunicare interpersonală sau didactică proprie.


Comunicarea eficientă și comportamentul profesorilor, au fost analizate de către autor în patru dimensiuni: opinia profesorilor cu privire la eficiența comunicării în instituție; opinia asupra influenței comunicării asupra performanțelor profesorilor, opinia asupra eficacității comunicării asupra performanței copiilor și modul în care comunicarea cu managerul influențează activitatea profesorilor.

Referent științific, Inspector Școlar Prof. Dogaru Mihaela

Lecturați gratuit Influenţa comunicării organizaţionale asupra comportamentului cadrelor didactice, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3471-8

Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu


Şcoala funcţionează într-un context social amplu. Influenţele contextului social asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrativ. Pe de altă parte funcționarea şcolii într-un context social restrâns, imediat își are locul într-o comunitate locală şi zonală, care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. Cadrele didactice și elevii sunt persoane care trăiesc în comunitate și suportă influențele acestora.

Ca instituţie socială, şcoala a izvorât din necesitatea resimţită de grupul social de a participa la formarea fiinţei umane. Ea este o instituţie creată de societate pentru a contribui la îmbunătăţirea vieţii sociale. Şcoala are, deci, o responsabilitate socială, revenindu-i rolul de a pregăti generaţia tânără pentru activitatea pe care o va desfăşura în cadrul contextului social.

Lecturați gratuit Managementul parteneriatelor în instituția școlară, autor Corina-Vasilica Pascu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3468-8

Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru


Prezenta cercetare cuprinde două capitole teoretice, privind profilul psihopedagogic al copilului preșcolar/ școlar mic și rolul jocului didactic în dezvoltarea creativității, și un capitol practic bazat pe metoda interviului. Prin intermediul interviului s-a analizat aplicabilitatea conceptelor teoretice prezentate în primele două capitole și varietatea modalităților de aplicare a jocului didactic pentru a susține dezvoltarea creativității preșcolarului și a școlarului mic.

Lecturați gratuit Folosirea jocului didactic pentru dezvoltarea creativității la elevii claselor primare și la învățământul preșcolar, autor Nada Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3451-0

Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru


S-a dovedit că în spatele companiilor de succes se află o echipă de angajați bine motivați. Dacă reușesc să înțeleagă pe deplin acest rol managerii pot obține mari succese în activitatea lor. Un bun manager trebuie să fie preocupat de motivarea și creșterea satisfacției angajaților pentru îmbunătățirea activității, astfel rezultând performanțe ridicate.

Lecturați gratuit Căile de creștere a motivației, autor Nada Moraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3450-3

Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu


Postura de cadru didactic implică recurgerea la metode ingenioase pentru a suplini numărul redus de instrumente cu care poate lucra pentru a-și atinge obiectivele. De multe ori, sub presiunea contextului, apelăm cu prea multă lejeritate la metode coercitive pentru a forma deprinderile de lectură și de receptare a operei literare. Plecând de la aceste considerente, am încercat să găsesc noi strategii cu ajutorul cărora să adaptez demersul didactic, astfel încât literatura să își croiască un loc în viața elevilor printr-o motivație internă. De aceea, am experimentat această idee, de a modela actul instructiv-educativ în funcție de preferințele de învățare ale copiilor.

Lecturați gratuit Rolul stilurilor de învățare în actul didactic, autor Ioana Băceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3456-5

Forme ale negației în critica românească interbelică, autor Ioana Băceanu


Forme ale negaţiei în critica românească interbelică reprezintă un aspect destul de controversat al criticii literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea, deoarece virulenţa actelor critice ale exegeţilor unilateralizaţi în negaţie a determinat atitudini contradictorii din partea contemporanilor, dar şi din partea generaţiilor postbelice, care au pendulat între acceptarea valorii şi validităţii judecăţilor critice contestatare sau au optat pentru negarea negaţiei.

În această lucrare am ales ca obiect de analiză scrierile critice ale lui Paul Zarifopol, respectiv Eugen Ionescu, considerând că acestea reprezintă unele dintre cele mai virulente expresii ale criticii contestatare îndreptată împotriva prejudecăţilor şi nonvalorilor literare, împotriva principiilor şi concepţiilor criticii româneşti din debutul secolului al XX-lea şi, nu în ultimul rând, împotriva unei culturi ce tinde spre o reluare a „formelor fără fond”.

Lecturați gratuit Forme ale negației în critica românească interbelică, autor Ioana Băceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3457-2

Functional Characteristics of the Voice in Languages of Different Systems, autor Consuela Adriana Manole


The main material of our qualification paper is illustrated with the examples taken from English literary texts. There also given the analysis of the usage of functional identity of perfect continues – forms in English speech.


The novelty of this qualification paper is determined by the concrete results of investigation which is to distribute the ways of passive forms into various groups according to their structure and semantics.

Lecturați gratuit Functional Characteristics of the Voice in Languages of Different Systems, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3470-1

The Passive Voice in Modern English, autor Consuela Adriana Manole


This Course Paper deals with the study of Passive Voice in modern English language. All languages that are spoken in the world have something which can be considered like common aspects. One of these points can be related to the Passive Voice in English. For understanding better this topic, we have to analyze and to develop the theoretical and practical aspects of it in English. Here we can use the theoretical material selected and analyzed from many grammar books of English of the following authors: Arnold I.V.; Ginsburg R.S.; Melenciuc D.A.; Kunin A.V.; Vinogradov V.V.; and other topical sources referred to the topic under study here.

The purpose of this Course Paper is to study and understand the structure, the meaning of Passive Voice in English and finally to select and analyze its usage in short stories by W.S. Maugham, with some of further presentation of examples.

Lecturați gratuit The Passive Voice in Modern English, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3469-5

Interactive Strategies in Teaching English, autor Consuela Adriana Manole


The classroom environment allows students to learn, regardless of their preferred learning style or starting level. Instructors are able to work closely with students and better understand their needs. This enables them to focus lessons on weaker areas and accelerate the pace when the students have mastered particular concepts.
While we all learn differently and have individual weaknesses and strengths, the interactive classroom setting allows each style of instruction to be combined in class so that all student have a more rounded and complete learning experience.

Incorporating technology into your teaching is a great way to actively engage your students, especially as digital media surrounds young people in the 21st century.

Lecturați gratuit Interactive Strategies in Teaching English, autor Consuela Adriana Manole

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3455-8

Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu


Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condiţiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Pentru noile generaţii de elevi şi studenţi, deja obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul este o cerinţă intrinsecă.
Această temă este una de actualitate, care se înscrie în prioritățile teoriei și practicii educaționale, deoarece informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi. Softurile educaţionale se pot folosi la orice disciplină, făcând posibilă o altfel de înţelegere a fenomenelor şi a cunoştinţelor. Prin intermediul acestei cercetări se vor demonstra utilitatea și importanța softurilor educaționale în învățământul primar.

Lecturați gratuit Tipuri de softuri educaționale și utilitatea lor în învățământul primar, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3481-7

Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu


Lucrarea de față, deși tratează o temă de interes general vizând implicarea tuturor actorilor din procesul instructiv-educativ, este o temă relevantă pentru analizarea și demonstrarea efectelor pozitive pe care le poate avea într-o unitate de tip preșcolar reușita acestei relații de cooperare. Cuvântul cooperare are valenţe multiple, în ultimii ani constatându-se o implicare activă a membrilor comunităţii locale (Primar, Consiliul Local) în vederea desfăşurării unei educaţii de calitate, crearea unui climat material şi de siguranţă pentru „actorii” implicaţi în procesul educativ (preșcolari, educatoare).

Lecturați gratuit Parteneriatul grădiniță-familie–comunitate, premiza unei educații de calitate, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3480-0

Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu


Asigurarea, menţinerea și sporirea calităţii serviciilor educaţionale pe care le oferă instituțiile de învățământ preuniversitar s-au constituit în premise puternice care au stat la baza analizelor teoretice și a investigațiilor întreprinse în scopul identificării factorilor ce pot contribui în mod substanțial la atingerea acestor deziderate. În acest context, lucrarea elaborată se focalizează asupra unui aspect deosebit de interesant, analizând contextul și factorii care influențează în mod semnificativ calitatea serviciilor educaționale oferite de instituțiile școlare din mediul rural.

Referent științific, Lector univ. dr. Cornelia Ștefănescu

Lecturați gratuit Managementul calităţii instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural, autor Dana-Georgiana Chivu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3443-5