Domenii | Autori

Arhiva

Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe


Un copil cu deficit de atenţie şi hiperactuvitate apare imediat în sala de clasă ca un ,,copil problemă” prin continua sa mişcare, dificultateade a sta la locul său şi de a păstra liniştea, impulsivitate şi agitaţie.Toate aceste caracteristici, la care se adaugă slaba capacitate de susţinere a atenţei în timpul orelor de curs, îl expune direct problemelor disciplinare, rezultatelor slabe, eşecului şi chiar abandonului şcolar. Dacă tipul hiperactiv poate dezvolta comportamente agresive, fiind dese problemele de tip disciplinar în şcoală, tipul predominant de slabă capacitate de susţinere a atenţiei este de regulă retras şi se remarcă prin constanţa rezultatelor şcolare slabe. Este de notat că această ultimă categorie este deseori confundat cu un slab coeficient de inteligenţă.
Copiii hiperactivi au nevoie de o abordare specială în clasă, prin care cadrul didactic poate capta atenţia şi, prin angajarea activă a imaginaţiei şi a emoţiilor elevului, să ofere o alternativă reală pentru rezolvarea problemelor specifice.

Trăim în era tehnologiei informaţiei. Suntem înconjuraţi de publicitate, ce descrie modul în care calculatoarele pot duce profesorii şi elevii în fascinanta lume multimedia. Trecem printr-o perioadă care a condus la o resetare a modului tradițional de predare și învățare, iar digitalizarea a preluat controlul și în educație. Cum putem păstra echilibrul între învățământul tradițional și școala virtuală de azi, fără a pierde interesul elevilor ci dimpotrivă? Site-ul meu are scopul de a răspunde la această întrebare printr-o analiză mai atentă a noilor metode multimedia în predarea limbii engleze. Totul a pornit odată cu școala online, când a trebuit să îmi țin elevii motivați și să îmi regândesc procesul instructiv-educativ astfel încât toate materialele folosite în sala de clasă să treacă în mediul virtual.

Lecturați gratuit Integrarea copilului cu ADHD în şcoală, autor Mariana Hirţe

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4272-0

Soft educațional aplicat în cadrul orelor de limba engleză – învățământul liceal, autor Alina-Arșaluis Crețu


Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.

Trăim în era tehnologiei informaţiei. Suntem înconjuraţi de publicitate, ce descrie modul în care calculatoarele pot duce profesorii şi elevii în fascinanta lume multimedia. Trecem printr-o perioadă care a condus la o resetare a modului tradițional de predare și învățare, iar digitalizarea a preluat controlul și în educație. Cum putem păstra echilibrul între învățământul tradițional și școala virtuală de azi, fără a pierde interesul elevilor ci dimpotrivă? Site-ul meu are scopul de a răspunde la această întrebare printr-o analiză mai atentă a noilor metode multimedia în predarea limbii engleze. Totul a pornit odată cu școala online, când a trebuit să îmi țin elevii motivați și să îmi regândesc procesul instructiv-educativ astfel încât toate materialele folosite în sala de clasă să treacă în mediul virtual.

Lecturați gratuit Soft educațional aplicat în cadrul orelor de limba engleză – învățământul liceal, autor Alina-Arșaluis Crețu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4262-1

Modalități de prevenire a violenței în ciclul primar, autor Roxana-Mihaela Albu


Problema violenței școlare trebuie și poate să devină o reflecție pentru toți cei care sunt implicați în actul educațional al elevului. Fie că suntem profesori sau părinți este foarte important să ne dăm timp de gândire în ceea ce privește atât violența școlară cât și combaterea acestei probleme des întâlnite.

Lecturați gratuit Modalități de prevenire a violenței în ciclul primar, autor Roxana-Mihaela Albu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4260-7

La grădiniță ne jucăm și multe învățăm! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav


Lecturați gratuit La grădiniță ne jucăm și multe învățăm! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4266-9

Vreau să cresc sănătos! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena


Lecturați gratuit Vreau să cresc sănătos! Ghid metodic, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4265-2

Ne jucăm, colorăm și litere învățăm, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav


Lecturați gratuit Ne jucăm, colorăm și litere învățăm, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4264-5

Autismul virtual si efectele sale asupra evoluției copilului, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav


Creierul, ca şi întreg organismul, are nevoie să se hrănească pentru a se dezvolta normal. Hrana creierului, mai ales în primii ani de viaţă, dar nu numai, sunt stimuli mediului extern, receptaţi prin organele de simţ dar şi prin mişcare. În primii doi ani de existenţă, creierul îşi triplează dimensiunea, de la o medie de 333 grame până la 1 kg. Creşterea în dimensiune are legătură directă cu stimularea externă şi primele experienţe de viaţă. De exemplu densitatea maximă a sinapselor se atinge în apropierea vârstei de un an după naştere, în zonele senzoriale ale creierului. Această fază este dominată iniţial de mecanisme “expectante ale experienţelor”, iar ulterior de mecanisme “dependente de experienţe”. Asta înseamnă că procesul de creare a sinapselor este modulat de experienţele externe, din mediu. Imaginile luminoase cu succesiune rapidă obosesc creierul copilului, agitându-l, neliniştindu-l. Secvenţe audio stridente, montaje rapide, flash-uri puternice, toate acestea supra-stimulează un creier în plină dezvoltare.

Lecturați gratuit Autismul virtual si efectele sale asupra evoluției copilului, autori Dana Voinea, Denisa-Elena Dragoslav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4263-8

Urcuș spre Înviere, coordonator: Oana-Gabriela Timaru


Sărbătoarea Învierii Domnului nu este numai un fapt istoric al Învierii Sale, ci și „vedere duhovnicească” a Învierii tuturor oamenilor, din toate timpurile. Învierea Persoanei supreme ne-a trecut din spațiul acesta limitat și efemer, supus slăbiciunilor, într-un „orizont eternizat”, înveșnicit de prezența atotiubitoare a Luminii Dumnezeiești. Legătura dintre adevărul Învierii lui Hristos și adevărul învierii de obște este atât de puternică, încât cine respinge Evanghelia Învierii lui Hristos respinge și adevărul învierii universale, iar cine crede în învierea lui Hristos, trebuie să mărturisească și învierea morților. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor „Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat din morți. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Și dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii” (I Corinteni 15,12-14, 18-19).

Lecturați gratuit Urcuș spre Înviere, coordonator: Oana-Gabriela Timaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-66-5

Managementul impactului educațional al utilizării TIC în activitatea didactică, autor Iulia-Carmen Tăbăcaru


Dat fiind caracterul dinamic și global al situației pandemice și ținând cont de supendarea cursurilor pe perioada semestrului II al anului școlar 2019-2020, pot concluziona că succesul tranziției activităților didactice din sala de grupă către cele din mediul online este foarte important pentru continuarea procesului didactic în orice context.
Chiar dacă mijloacele informatice moderne sporesc atractivitatea procesului educațional și au evidente valențe informative și formative, totuși nimeni nu poate ignora faptul că există o dificultate principială clară în ceea ce privește utilizarea TIC, mai ales dacă ne referim la nivelul învățământului preșcolar, cu educabili având vârsta cuprinsă în intervalul 3 – 5/6 ani.

Lecturați gratuit Managementul impactului educațional al utilizării TIC în activitatea didactică, autor Iulia-Carmen Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4246-1

CEFR – ALIGNMENT OF THE 5TH GRADE ENTRANCE EXAMINATION FOR ENGLISH INTENSIVE CLASSES, autor Magdalena-Roxana Zincă


My research starts from the premise that there is an inconsistency between some of the Ministry of Education orders / documents, the real facts that language teachers are confronted with, and last but not least the consequences and effects of what is applied according to official papers.

Lecturați gratuit CEFR – ALIGNMENT OF THE 5TH GRADE ENTRANCE EXAMINATION FOR ENGLISH INTENSIVE CLASSES, autor Magdalena-Roxana Zincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4247-8

Cercetări privind hazardul seismic pentru Banat, autor Eugen Oros


Banatul sau Regiunea Seismică Banat este cea mai expusă regiune a României la acţiunea cutremurelor de pământ crustale locale (cutremure produse la adâncimi mai mici de 30 km). Toate cataloagele de cutremure şi studiile efectuate de INCDFP arată că un număr mare de localităţi din Banat au fost afectate, în decursul timpului de seisme locale, cu intensitatea în epicentru Io≥VII EMS, intensitate exprimată în grade pe scara Scara Macroseismică Europeană la care se semnalează avarierea gravă şi distrugerea elementelor structurale la clădiri. În istoria seismică a regiunii sunt cunoscute mai multe astfel de cutremure, cele din ultimul secol fiind semnificative pentru evaluarea nivelului de hazard şi risc seismic din Banat.

Lecturați gratuit Cercetări privind hazardul seismic pentru Banat, autor Eugen Oros

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4261-4

Boian, Judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma


Motto-ul din Mihail Sadoveanu pus în fruntea acestei cӑrţi spune totul despre starea de spirit care l-a cӑlӑuzit pe autor pe parcursul redactӑrii lucrӑrii. Sunt convins cӑ la fel vor simţi şi cei care o vor citi, fii ai satului, şi vor spune, la fel ca Tudor Şoimaru, „acesta este satul meu”. De aceea cartea se adreseazӑ, înainte de toate, celor care au o legӑturӑ nativӑ cu satul Boian. Numele de persoane şi de locuri creeazӑ puntea de legӑturӑ dintre cititor şi înaintaşii sӑi. Întoarcerea în timp devine astfel posibilӑ. Citind cartea, avem posibilitatea de a ne regӑsi în iobagul sau jelerul de acum 250 de ani, oameni cu o viaţӑ chinuitӑ, plinӑ de necazuri şi neajunsuri, asudând în fiecare zi a sӑptӑmânii pentru a agonisi puţinul cu care sӑ-şi întreţinӑ familia. Îi vedem cu ochii minţii în hainele lor româneşti, trudind cât e ziua de lungӑ pe un teren care nu era al lor, le vedem cӑsuţele de pӑmânt, acoperite cu paie sau trestie în care se înghesuia toatӑ familia la ceasuri de noapte, pentru a-şi odihni trupul obosit. Îi vedem în urma plugului sau a carului mânându-şi vitele, singurul lor sprijin în viaţӑ. Iar în zilele de sӑrbӑtoare, atâtea cât le ingӑduiau domnii pӑmânteni, îi vedem adunaţi în bisericuţa din deal sau în cea din cimitir, rugându-se şi mulţumind Domnului pentru toate câte le-a dat.

Lecturați gratuit Boian, Judeţul Sibiu. Monografie, autor Prof. Vasile Duma

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4245-4

Teste pentru înscrierea la clasa a V-a, Limba și literatura română, 2022, autori Prof. înv. primar Damian Oana, Prof. Lupu Luminița Marlena, Prof. înv. primar Miron Doinița, Prof. înv. primar Penișoară Mihaela, Prof. Chifu Georgeta Pompilia, Prof. Știubianu Mihaela


Această lucrare se adresează elevilor din clasa a IV-a care se pregătesc pentru înscrierea în clasa a V-a la Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”, Galați.
Conține programa de examen, 15 modele de teste de admitere, elaborate de către profesorii de specialitate din școală și variantele propuse la testarea din 2021, însoțite de baremele de corectare. Un test este alcătuit din două părți: o parte de citire conștientă și rezolvare de exerciții și una de creație. Fiecare test conține și punctajul acordat pentru exercițiile propuse, astfel încât elevii să se poată autoevalua. La variantele din 2021, punctajul maxim acordat pentru rezolvarea unui test la limba și literatura română era 40 de puncte, aspect ce se observă în detalierea punctajelor din cele 3 variante propuse.

Lecturați gratuit Teste pentru înscrierea la clasa a V-a, Limba și literatura română, 2022, autori Prof. înv. primar Damian Oana, Prof. Lupu Luminița Marlena, Prof. înv. primar Miron Doinița, Prof. înv. primar Penișoară Mihaela, Prof. Chifu Georgeta Pompilia, Prof. Știubianu Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4241-6

Teste de admitere în clasa a V-a – Matematică – 2022, autori Doina Mormenche, Cătălina Tirim, Cristina Elena Anghel


Lucrarea “Teste de admitere în clasa a V-a la disciplina matematică” se adresează elevilor din clasa a IV-a care se pregătesc pentru examenul de admitere în clasa a V-a la Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”, Galați. Lucrarea conține programa de examen și 15 modele de teste de admitere, elaborate de către profesorii de specialitate din școală.

Lecturați gratuit Teste de admitere în clasa a V-a – Matematică – 2022, autori Doina Mormenche, Cătălina Tirim, Cristina Elena Anghel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4240-9

Paralelă între impactul imaginii simbolice în psihodramă și al metaforei în consilierea psihologică, autor Luiza-Elena Gruici


În lucrarea de față ne-am propus să evidențiem anumite diferențe de formă și de fond ale utilizării imaginii simbolice în psihodrama clasică comparativ cu procesul de consiliere psihologică. În practica curentă, granița între consiliere și terapie este mereu ambiguă termenii uneori se întrepătrund iar specialistul trăiește cu impresia că delimitările teoretice sunt strict formale. Vom surprinde în lucrarea de față câteva aspecte bazate pe practica directă la cabinetul de consiliere și în studioul de psihodramă, aducând la zi și aspectele teoretice care stau la baza acestor tehnici bazate pe utilizarea simbolisticii.

Lecturați gratuit Paralelă între impactul imaginii simbolice în psihodramă și al metaforei în consilierea psihologică, autor Luiza-Elena Gruici

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4238-6

Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici


Plecând de la cauzele și obstacolele cu care se confruntă elevii și profesorii în activitatea școlară (cauzele fiind de natură familială, economică, socială, educațională etc.) am dorit să găsim o modalitate de a reduce numărul și intensitatea comportamentelor ostile manifestate în mediul școlar. Din acest motiv, cercetarea de față pleacă de nevoile practice ale școlii de a oferi beneficiarilor activități educative de calitate în condițiile în care elevii manifestă disciplină școlară, o atitudine corespunzătoare și adecvată mediului educativ.

Lecturați gratuit Beneficiile utilizării programului de consiliere cognitiv–comportamentală pentru corectarea comportamentelor ostile la elevi în mediul școlar, autor Luiza-Elena Gruici

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4237-9

TEACHING THE PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS TENSES IN ROMANIAN PRIMARY SCHOOL, autor Elena Cristescu


The reason for choosing this work is due to my younger students, because half of my pupils are primary school pupils, and it is very difficult to teach them the grammar of the English language. In primary classes students study grammatical notions only in the fourth grade, so the English and Romanian language curriculum do not match, so students are not used to grammatical concepts such as verb, time, adverb, adjective and so on. There is a big problem in making them understanding grammar and using it correctly. That is why I have always tried to find methods, and especially games, that will make them interested in acquiring a grammatical concept correctly, but also in their active and pleasant participation in English classes. It is a great challenge to help pupils at all levels to succeed in using the two present English tenses, since there is only a present tense in Romanian, without explaining how to form and how to use it.

Lecturați gratuit TEACHING THE PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS TENSES IN ROMANIAN PRIMARY SCHOOL, autor Elena Cristescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4225-6

Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad


Integrarea copiilor cu dizabilităţi într-un sistem educaţional tradiţional (normal) presupune, în afara unor resurse materiale, financiare şi resurse umane. Resursele umane care pot asigura un anumit nivel de integrare sunt următoarele: copilul cu dizabilităţi, părinţii acestuia, copiii fără dizabilităţi, părinţii acestora şi cadrele didactice. La toate acestea se adaugă şi contextul social (acceptarea socială, climatul socio-afectiv) în care se încearcă integrarea. Oricum, integrarea şcolară ca acţiune premergătoare a integrării sociale, sau ca o componentă a integrării sociale trebuie să aibă în vedere dacă un astfel de demers este de natură să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor copii cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Integrarea copiilor hipoacuzici în şcolile de masă, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-62-7

Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu


Scopul principal al educației privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă față de mediul în care trăieşte. Educația ecologică are semnificația deprinderii unui anumit mod de a înțelege relația dintre om şi mediul de viață, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor. Punctul de plecare al acestui demers îl constituie optica noastră ce trebuie să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toții şi pe care îl vor moşteni generațiile viitoare. Deci, este important ca noi, cei ce avem misiunea de a-i educa pe cei mici, să avem o conştiinţă ecologică bine conturată, pentru ca acțiunile pe care le desfăşurăm să fie eficiente şi credibile în fața copiilor.

Lecturați gratuit Specificul formării reprezentărilor şi însuşirii cunoştinţelor despre mediu la preşcolari, autor Antoneta Geanovu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4226-3

Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan


Modernizarea procesului de predare-învățare a Matematicii, în particular a Matematicii de gimnaziu, a fost și rămâne un proces continuu, o problemă actuală, mai ales când societatea, pe de-o parte, ne oferă noi aspecte și modalități de cercetare, iar, pe de altă parte, ne solicită cunoștințe și abilități de prelucrare și aplicare a acestora.
Din această perspectivă, prin tema dezvoltată, prezenta lucrare abordează elemente matematice într-o formă
modernă, ce derivă din valorificarea acestora în exemplele numeroase și variate, în exercițiile și problemele propuse, din sublinierea rolului lor în formarea gândirii logice a elevilor și a utilității acestor elemente în alte domenii și în practică.

Lecturați gratuit Mulțimi, relații și funcții în matematica de gimnaziu, autor Mihaela Vîlcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4224-9

Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu


Lecturați gratuit Teste de fizică. Clasa a VI-a. Mărimi fizice – lungime, arie, volum, timp, autor Mihaiela-Elena Sasu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4223-2

Ghid de bune practici pentru admiterea la liceu filiera vocațională, profilul artistic, specializarea Arte plastice, autori Adina Maria Gruia, Delia Mihaela Badea, Adriana Elena Vâlcea


Vă îndrumăm şi vă întâmpinăm cu un ghid pentru admiterea voastră la liceu, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea arte plastice, un ghid variat şi structurat în actualul context social, cu posibilități multiple pentru a vă regăsi orizontul şi pentru a deveni oameni valoroşi, educaţi, cu o mentalitate care să vă facă cinste indiferent încotro şi cum veţi interacţiona.
În acest moment al vostru, noi avem convingerea că, înainte de toate, împreună vom deschide orizontul către artă și frumos. Indiferent dacă veți alege cariere artistice, cu noi veţi transforma adolescentul din voi în adultul de nădejde al societăţii şi veţi simți și voi, mândria pe care o resimţim cu toţii având în minte imaginea primului stilou, al primei pensule şi al primului tablou și a diplomei ce ne onorează.
Cadrele didactice ale Liceului Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, vă doresc success!

Lecturați gratuit Ghid de bune practici pentru admiterea la liceu filiera vocațională, profilul artistic, specializarea Arte plastice, autori Adina Maria Gruia, Delia Mihaela Badea, Adriana Elena Vâlcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-61-0

Le texte litteraire en classe de FLE – Pierre et Jean de Guy de Maupassant, autor Gabriela Ion


L’objectif primordial de mon étude serait de mettre en évidence le fait qu’on ne peut comprendre la valeur d’une œuvre littéraire – dans notre cas l’oeuvre de Maupassaant – sans prendre en compte son statut d’objet d’art.Je ne peux pas prouver à mes élèves que mon goût est meilleur que le leur (et, d’une certaine manière, mes préférences ne regardent que moi) ; en revanche, je peux leur prouver (en le leur montrant) que tel texte exprime une vision des choses, un regard sur la vie, un rapport à l’existence, une réflexion sur le langage, etc. qui le rendent intéressant à étudier. Et, si l’oeuvre de Maupassant est capable d’exprimer de telles choses, c’est justement parce qu’elle a été conçue comme objet d’art. Ce travail se propose de mettre en évidence les méthodes, les objectifs, les compétences et la dimension formelle dans une œuvre littéraire. C’est toujours par la forme que passe le savoir original de l’œuvre. Je considère très important de donner aux enfants le désir de lire, c’est-à-dire d’apprendre par eux-mêmes.

Lecturați gratuit Le texte litteraire en classe de FLE – Pierre et Jean de Guy de Maupassant, autor Gabriela Ion

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4221-8

Aplicații ale jocului in dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme în Ciclul Achizițiilor Fundamentale, autor Cristina Raluca Lazăr


Prin activitatea de joc, copiii învață să desfăşoare o activitate în sensul descoperirii identităţii personale, își rezolvă problemele legate de viaţa din mediul înconjurător fie el fizic sau social, experimentează diferite posibilităţi de adaptare, creează soluţii diferitelor probleme ivite, exprimă experienţele în simboluri, abilitate care îi va ajuta să gândească puţin mai abstractizat, comunică cu ceilalţi şi cu sine totodată, vorbesc, își dezvoltă vocabularul, se exprimă plastic şi învaţă limbajul nonverbal, învaţă utilitatea lucrurilor și folosirea obiectelor în scopul în care au fost create, îşi pot manifesta creativitatea și învață să se concentrează tot mai bine asupra acţiunii, devin mai atenţi şi interesaţi să învețe.

Lecturați gratuit Aplicații ale jocului in dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme în Ciclul Achizițiilor Fundamentale, autor Cristina Raluca Lazăr

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4189-1

Studiu experimental privind depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar, autor Mădălina-Daniela Tudose


Cercetarea cuprinsă în cadrul lucrării Depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar dorește să amelioreze și să optimizeze procesul instructiv-educativ din grădiniță prin evidențierea necesității implicării tuturor agenților educaționali în procesul de identificare și ameliorare a tulburărilor de vorbire.

Lecturați gratuit Studiu experimental privind depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj la nivelul învățământului preșcolar, autor Mădălina-Daniela Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4182-2

Proiect de cercetare pedagogică – Eficienţa metodelor interactive în stimularea creativităţii elevilor în orele de Limba şi literatura română la clasa a IV-a, autor Mădălina-Daniela Tudose


Preşcolarii şi şcolarii mici au o creativitate nativă, graţie fie imaginaţiei bogate, fie curiozităţii, plăcerii de a fabula, spontaneităţii specifice vârstei. Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să devină o persoană creativă, cresc.

Lecturați gratuit Proiect de cercetare pedagogică – Eficienţa metodelor interactive în stimularea creativităţii elevilor în orele de Limba şi literatura română la clasa a IV-a, autor Mădălina-Daniela Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4183-9

Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose


Lecturați gratuit Caiet auxiliar pentru o evaluare eficientă la nivelul învățământului preșcolar – Grupa mare – Învățăm prin anotimpuri, coordonator: Mădălina-Daniela Tudose

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4181-5

Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică cu teme de gimnastică prin folosirea mingii la ciclul gimnazial, autor Paula Luminița Mișca


Prezența mingii în sălile de sport a devenit o necesitate în procesul instructiv, numărul exercițiilor efectuate cu mingea este în continuă creștere, iar preocuparea specialiștilor de a găsi mișcări cât mai utile procesului de pregătire fizică și sportivă se intensifică continuu.

Lecturați gratuit Contribuții privind modelarea lecției de educație fizică cu teme de gimnastică prin folosirea mingii la ciclul gimnazial, autor Paula Luminița Mișca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4188-4

Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar, autor Paula Luminița Mișca


Considerând geografia ca disciplină indispensabilă în demersul educativ, importanţa unei lucrări despre utilizarea orizontului local este indiscutabilă şi ea este strict legată de atenţia pe care cadrele didactice trebuie să o acorde utilizării noţiunilor caracteristice acestei discipline în procesul pedagogic. Relaţia cunoaşterea orizontului local – cunoaşterea Geografiei României presupune o trecere de la cunoscut şi apropiat către necunoscut şi depărtat, şi, luând în calcul acest principiu, este evident faptul că studierea elementelor uşor de perceput şi accesibile direct într-un interval temporar apropiat permite trecerea treptată către cadre mai largi, dezvoltate, de nivel naţional, care duc, în cele din urmă, la cunoaşterea potrivită şi social integratoare a spaţiului geografic corespunzător ţării noastre.

Lecturați gratuit Utilizarea orizontului local în realizarea curriculum-ului pentru învățământul primar, autor Paula Luminița Mișca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4187-7

Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu


Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte functii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de conținutul lecțiilor.

Lecturați gratuit Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor preşcolari, autor Antoaneta Geanovu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4184-6

Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca


Prin formă, conținut și efecte benefice, jocul de mișcare prezintă unele avantaje față de alte mijloace.

Lecturați gratuit Studiu privind optimizarea lecției de educație fizică la ciclul primar prin folosirea jocurilor dinamice, autor Paula Luminița Mișca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4186-0

Jocul didactic – componentă indispensabilă a strategiilor pedagogice în învăţământul preşcolar, autor Carmen-Amalia Brătilă


Pentru copil trecerea de la activitatea liberă, din perioada antepreşcolară desfăşurată într-un mediu familial, la o activitate organizată în cadrul învăţământului preşcolar, presupune un demers cu multe obstacole, de a cărei reuşită depinde evoluţia şi împlinirea ulterioară a copilului. De-a lungul acestui demers, jocul constituie cuvântul magic cu ajutorul căruia noi, educatorii putem deschide poarta cunoaşterii şi a împlinirii.

Lecturați gratuit Jocul didactic – componentă indispensabilă a strategiilor pedagogice în învăţământul preşcolar, autor Carmen-Amalia Brătilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4180-8

Modalități de recuperare a copiilor cu tulburări din spectrul autist, autor Ionel Tăbăcaru


Autismul este una dintre cele mai controversate tulburări, suscitând numeroase dezbateri în lumea ştiinţifică încă de la începutul secolului al XIX-lea. Autismul a rămas o tulburare enigmatică (Fritt, 1989), deoarece persoanele cu o dezvoltare tipică nu reușesc să pătrundă în lumea persoanelor cu autism, la fel cum nici ele nu reușesc să înțeleagă lumea noastră. Cercetătorii au efectuat diverse studii si au fost interesați să găsească cauzele apariției acestei tulburări pentru a putea înțelege cum funcționează creierul unui persoane cu autism și pentru a putea înțelege paleta unică de simptome prezente în cazul acestei tulburări.

Lecturați gratuit Modalități de recuperare a copiilor cu tulburări din spectrul autist, autor Ionel Tăbăcaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4185-3

Pagini de istorie şi cultură românească: Bogdan Petriceicu Haşdeu, autor Camelia Stănilă


Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, la care se adaugă pacienta sa de fier şi agerimea sa de spirit” . De asemenea, marele romanist german al vremii, H. Schuchardt, scrie un lung comentariu asupra lucrării lui Haşdeu, atrăgând atenţia publicului străin asupra importanţei ei pentru cunoaşterea limbii române şi a modului ştiinţific cum au fost editate şi comentate textele de limbă veche.

Lecturați gratuit Pagini de istorie şi cultură românească: Bogdan Petriceicu Haşdeu, autor Camelia Stănilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4179-2

O poveste a cuvintelor româneşti, autor Camelia Stănilă


Apariţia lucrării Cuvente den bătrâni a făcut o mare impresie atât la noi, cât şi peste hotare. Sunt remarcabile aprecierile lui Gheorghe Bariţiu în raportul său către Academie în care propunea premierea lucrării: „La dezlegarea acestor probleme autorul vine armat cu erudiţiune vastă, cunoştinţe de mai multe limbi vechi şi noi, orientale şi europene, la care se adaugă pacienta sa de fier şi agerimea sa de spirit” . De asemenea, marele romanist german al vremii, H. Schuchardt, scrie un lung comentariu asupra lucrării lui Haşdeu, atrăgând atenţia publicului străin asupra importanţei ei pentru cunoaşterea limbii române şi a modului ştiinţific cum au fost editate şi comentate textele de limbă veche.

Lecturați gratuit O poveste a cuvintelor româneşti, autor Camelia Stănilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4178-5

Formarea gândirii critice – o aventură prin literatură, autor Camelia Stănilă


Manifestarea critică demonstrează o triplă funcţionalitate ca urmarea intersecţiei dintre cadrul semiotic şi mijloacele lingvistice: act al cunoaşterii, orientat spre operă, act al iniţierii în cunoaştere, axat pe cititor şi act valorizator, expresie a atitudinii axiologice sau a interpretului în raport cu opera, prin prisma subiectivităţii sale creatoare. Criticul se află în postura de mediator în relaţia dintre operă şi public, rolul acestuia modelându-se funcţie de direcţia „dialogului”: cu cititorul sau scriitorul.

Lecturați gratuit Formarea gândirii critice – o aventură prin literatură, autor Camelia Stănilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4177-8

Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Petruța Iuliana Aurica


Sistemele de ecuații liniare sunt asociate cu multe probleme în inginerie și știință, precum și cu aplicații ale matematicii în studiul problemelor de afaceri și economice. Găsirea soluției unui sistem de ordin mare (sau inversarea unei matrice de ordin mare) poate fi o sarcină dificilă în practică, datorită numărului mare de operații aritmetice necesare pentru găsirea soluției, precum și a erorilor apărute într-un șir lung de operații cu numere.

Lecturați gratuit Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, autor Petruța Iuliana Aurica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4176-1

Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu


Lecturați gratuit Călătoria piticului matematician. Culegere de exerciții, autor Gabriela Răileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4173-0

Predarea eficientă și obținerea performanței în învățământul primar, autor Gabriela Răileanu


În epoca modernă, științele educației și-au îndreptat atenția tot mai mult asupra asupra vârstei copilăriei, valorificând datele cercetărilor pedagogice și psihologice și au sugerat noi teme de cercetare științifică, pentru a veni în sprijinul practicii educative. Practica a făcut și ea eforturi în acest domeniu, organizând unele instituții, inițiind unele experimente, oferind unele recomandări, aplicând unele măsuri și căutând să ofere copilăriei condiții cât mai prielnice de dezvoltare.

Lecturați gratuit Predarea eficientă și obținerea performanței în învățământul primar, autor Gabriela Răileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4174-7

La didactique de la lecture littéraire, autor Carmen Oajdea


Malgré l’extension de plus en plus grande que prennent la radio et la télévision, la lecture demeure le plus important moyen de culture, la principale occupation des loisirs de l’homme, la plus riche source d’informations scientifiques et culturelles, tandis que les jeunes élèves apprennent une langue étrangère à l’aide de la lecture des mots.

Lecturați gratuit La didactique de la lecture littéraire, autor Carmen Oajdea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4170-9

Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta


Tema principală a lucrării este investigarea funcțiilor continue care nu pot fi derivate dintr-o mulțime dată.

Lecturați gratuit Mindenhol folytonos, de nem mindenhol derivalhato fuggvenyek – Funcții continue peste tot care nu sunt derivabile peste tot, autor Fülöp Adetta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4168-6

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2021 – 2027″, Ediția a VIII-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul Liceului Tehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning, Școală Europeană și Școală asociată UNESCO.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2021 – 2027″, Ediția a VIII-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4131-0

Manual – Învățare combinată în era digitală: curs de predare pentru profesor în domeniul științelor sociale, autori: Marian Dragomir, Adrian Ion, Andrei Cristian Ioniță

Acest manual este o resursă inovatoare pentru ca profesorii să organizeze un curs de formare de trei zile și să-i educe pe profesori pentru a-și dezvolta în continuare abilitățile și programele de învățământ în educația formală și informală, folosind învățare combinată și diverse instrumente digitale. Manualul conține cunoștințe de ultimă oră și experiențe împărtășite ale experților, formatorilor și profesorilor pe diferite subiecte ale învățării mixte, care au devenit speranța și osânda procesului educațional modern. Manualul oferă, de asemenea, modele detaliate ale sesiunilor, precum și anexe și alte materiale necesare pentru scopuri mai ușoare de multiplicare. Acesta va îmbunătăți didactica clasică și digitală, metodologia și curricula existente în domeniul științelor sociale.

Lecturați gratuit Manual – Învățare combinată în era digitală: curs de predare pentru profesor în domeniul științelor sociale, autori: Marian Dragomir, Adrian Ion, Andrei Cristian Ioniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4130-3

Calomnia și insulta prin presă, autor Aura Buharu


Întrucât folosirea și răspândirea insultei și calomniei, de altfel plăgi vechi ale societății umane, pot avea, în condițiile actuale de comunicație mass media, efecte devastatoare, atât asupra opiniei publice, cât și a instituției de presă în ansamblul ei discreditând-o, prezenta lucrare se vrea a fi o analiză a acestora.

Lecturați gratuit Calomnia și insulta prin presă, autor Aura Buharu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4175-4

Perspective diferite asupra relației de cuplu: Rolul unei comunicări eficiente în reconectarea partenerilor, autor Simona-Alexandra Rădulică


Stilul de atașament poate influența patternurile de comunicare foloste în interacțiunea dintre parteneri. Cei cu un stil de atașament insecurizant pot folosi patternuri disfuncționale de comunicare care activează, la rândul lor, anumite răni de atașament ale partenerilor. Aceste patternuri pot avea efecte asupra relației de cuplu, în special asupra satisfacției și angajamentului în relație. De asemenea, perspectivele diferite asupra realității relației de cuplu pot duce la o deconectare a partenerilor, care la rândul ei, influențează negativ satisfacția în relație de cuplu și starea lor de bine.

Lecturați gratuit Perspective diferite asupra relației de cuplu: Rolul unei comunicări eficiente în reconectarea partenerilor, autor Simona-Alexandra Rădulică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4167-9

Influența relației stabilite cu părintele de sex opus asupra satisfacției în relația de cuplu atunci când există asemănări la nivelul trăsăturilor de personalitate între partener și părintele de sex opus, autor Simona-Alexandra Rădulică


Dintre numeroasele relații pe care le formează oamenii pe parcursul vieții, relația dintre părinte și copil este prima și cea mai importantă. Părinții au o influență semnificativă asupra personalității copilului, dezvoltării sale emoționale, obiceiurilor comportamentale, precum și asupra relațiilor romantice ale acestora. Alegerea partenerului și satisfacția în relația de cuplu este atât direct cât și indirect influențată de relația stabilită cu părinții. Dezvoltarea capacității de a forma relații romantice stabile și satisfăcătoare este una dintre sarcinile cheie în dezvoltarea adolescenților și tinerilor, iar aceasta se dezvoltă într-o multitudine de contexte de relații, în principal în relația cu părinții lor. Părintele de sex opus, în special, este persoana care devine șablonul, modelul copiilor în alegerea partenerului.

Lecturați gratuit Influența relației stabilite cu părintele de sex opus asupra satisfacției în relația de cuplu atunci când există asemănări la nivelul trăsăturilor de personalitate între partener și părintele de sex opus, autor Simona-Alexandra Rădulică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4166-2

Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor


Teoria elasticității a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare foarte rapidă, pătrunzând tot mai adânc în diferite domenii de activitate. Folosirea metodelor ei face posibilă o estimare mai exactă a rezistentei construcțiilor și a organelor de mașini, dă posibilitatea abordării teoretice a problemelor tehnologice legate de prelucrarea plastică și permite o estimare mai precisă a comportării metalelor și a altor materiale de construcție supuse încărcărilor statice și dinamice.

Lecturați gratuit Teoreme variaționale în teoria plasticității corpurilor elasto-plastice, autor Adrian Gabor

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4164-8

Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea


Învăţarea la vârsta şcolară mică restructurează gândirea infantilă în numeroase puncte şi-i modifică aspectul, lărgind sistemul structurilor ei cognitive. Cunoştinţele şi priceperile deja însuşite se adâncesc, devin mai sistematice, se consolidează structurile naţionale şi schemele logice creându-se premisa dobândirii a noi abilităţi, priceperi şi capacităţi, care depăşesc limitele a ceea ce oferă nemijlocit situaţiile de învăţare momentane. Se produce o generalizare crescândă a activităţii de gândire, captând un puternic impuls înclinaţia elevului către abordarea reflexivă a propriei activităţi mintale. Învăţarea pune în mişcare traseele interne ale dezvoltării, o propulsează spre noi stadii, introduce în ea mutaţii, făcând să crească nivelul vârstei mentale a copilului şi, o dată cu aceasta şi posibilitatea lui de a realiza noi acumulări în ordinea însuşirii cunoştinţelor ce i se predau.

Lecturați gratuit Specificul învăţării la şcolarul mic, autor Andreea Mădălina Burcea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4163-1

Dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv, la copilul cu autism, prin intermediul terapiei Aba, autor Anca Bută


În ceea ce privește autismul, sunt încă prea multe persoane care au rețineri serioase în lega-tură cu eficiența intervenției terapeutice. Înainte de începerea tratamentului, de obicei , nu există limbaj la acești copii, ci numai comportamente- problemă, datorită inabilității acestora de a-și co-munica nevoile și de a-i înțelege pe ceilalți. Prin această intervenție precoce terapeutică, 75% dintre copiii cu autism dezvoltă limbajul, și își îmbunătățesc semnificativ adaptarea socială, iar comportamentele stereotipale slăbesc în intensitate și frecvență și se transformă odată cu evoluția generală a copilului.

Lecturați gratuit Dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv, la copilul cu autism, prin intermediul terapiei Aba, autor Anca Bută

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4162-4

Terapia ABA – Importanța Task Analysis-ului asupra deprinderilor de autonomie personală la copiii cu autism, autor Anca Bută


Motivarea copiilor cu tulburare din spectrul autist este deseori o provocare, de cele mai multe ori dificilă, însă aceasta este esențială, deoarece aceștia au un repertoriu limitat de interese și abilități. Fără planificarea unor experiențe pozitive, bine definite, ei nu se pot adapta la cerințele de mediu și nu vor reuși să devină independenți.
Accentul trebuie să fie pus întotdeauna pe comportamentele pozitive și trebuie evitate remarcile ce vizează aspectele negative. Astfel se va întări stima de sine a copilului și motivația acestuia va crește.

Lecturați gratuit Terapia ABA – Importanța Task Analysis-ului asupra deprinderilor de autonomie personală la copiii cu autism, autor Anca Bută

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4161-7