Domenii | Autori

Arhiva

Milan Kundera şi arta Nemuririi sale, autor Prof. Mihaela Galu


Nemurirea este ultimul roman scris în limba cehă. Anunţând parcă următoarea sa mişcare în materie de scriitură, Kundera nu doar că nu mai foloseşte aici Cehia comunistă ca fundal istoric, acţiunea mutându-se, la fel ca în Lentoarea (primul roman scris în franceză), în Franţa sfârşitului de secol, dar anticipează parcă, prin autoreferenţialitate şi largi trimiteri la diferite teorii literare, eseul intitulat Arta romanului, scris de asemenea în franceză, şi în care, trecând prin istoria literaturii europene, de la Cervantes la Kafka, îşi expune propriile teorii despre roman

Lecturați gratuit Milan Kundera şi arta Nemuririi sale, autor Prof. Mihaela Galu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4981-1

The impact of the Bible on the English Language, autor Zölde Júlia


The Bible, due to the spread of Christianity, has fundamentally defined the Western culture and history. There is no book, whose impact on art, including literature, could be compared to that of the Bible. The great English poet, William Blake, considers the Old and the New Testament “the great code of art”. The biblical themes, genres, stories, parables and symbols provide the most fundamental source of inspiration for artists and thinkers all over the Western world. Generally speaking, the Bible represents the main point of reference on the basis of which the Western man interprets himself and the world throughout the forthcoming centuries.

Lecturați gratuit The impact of the Bible on the English Language, autor Zölde Júlia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4975-0

Întunecata democrație. Memoriile unui fost deținut politic, autor Petru Spânu


În istoria și așa zbuciumată a României, s-au infiltrat, la mijlocul secolului trecut, câteva decenii care au răsturnat și răstălmăcit fundamentele unei societăți bine statornicite în ansamblul țărilor europene. În politica dezlănțuită a prefacerilor sociale, principii și oameni au căzut victime, de-a valma, în numele unor directive odioase, generate din exterior și aplicate obedient de slugile din interior.
Acest volum este un succint documentar al prefacerilor care au marcat viața și destinul atâtor români aflați, o vreme, în iureșul și la răspântia unor prefaceri istorice.

publisimeditor@gmail.com – adresa de email a autorului

Lecturați gratuit Întunecata democrație. Memoriile unui fost deținut politic, autor Petru Spânu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4975-0

Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la vârsta preşcolară prin utilizarea jocurilor didactice, autor Daiana Liviana Lupuţan


Dezvoltarea socio-emoţională reprezintă debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea copilului de a stabili relaţii cu copiii şi adulţi, precum şi modul în care se privesc copiii pe ei înşişi şi lumea din jurul lor.Pentru o reuşită şcolară şi socială copii trebuie să îşi dezvolte capacitatea de percepere şi exprimare a emoţiilor, de a înţelege şi răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi încrederea în forţele proprii.

Lecturați gratuit Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la vârsta preşcolară prin utilizarea jocurilor didactice, autor Daiana Liviana Lupuţan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4970-5

Valorificarea inteligenţelor multiple la orele de literatură, autor Mihaela Tapaszto


O bună vreme, unii cercetători au căutat să elimine basmul din programa şcolară deoarece s-a pus problema fantasticului din basm care poate îndepărta elevii de viaţa reală, lucru care nu a durat mult. Este de la sine înţeles faptul că basmele sunt acea gură de aer proaspăt care oferă, copiilor de diferite vârste, acea îmbinare de fantastic, vis şi real, care îi poate ajuta în dezvoltarea lor ca viitori adulţi. Basmele configurează profilul intelectual şi moral al copilului. Ele îmbină oarecum manuale de psihologie socială cu cele de psihologie adolescentină, îndemnând tânărul cititor la atenţie sporită asupra realităţii lumii.

Lecturați gratuit Valorificarea inteligenţelor multiple la orele de literatură, autor Mihaela Tapaszto

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4968-2

Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor prin abordarea integrată a modurilor de expunere ȋn textul literar din ȋnvăţământul primar, autor Mihaela Tapaszto


Procesul de cultivare a limbii începe din anii cei mai fragezi ai copilăriei şi se continuă pe tot parcursul vieţii. Copilăria este prezentată în cărţile multor autori, cu frumuseţile şi năzbâtiile specifice doar ei. Din unele texte elevii vor sesiza proasta educaţie a eroilor, învăţând din greşelile acestora cum să se comporte civilizat. Din alte texte vor învăţa să preţuiască înţelepciunea adulţilor, să-i respecte, să iubească munca şi să ştie că doar muncind vor reuşi în viaţă. Alte texte le vor deschide poarta spre cunoaşterea trecutului glorios al poporului nostru, a faptelor măreţe săvârşite de înaintaşii lor care le vor fi pilde demne de urmat.

Lecturați gratuit Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor prin abordarea integrată a modurilor de expunere ȋn textul literar din ȋnvăţământul primar, autor Mihaela Tapaszto

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4967-5

Elemente de mitologie în literatura română, autor Prof. Nicolae Flory Violeta


Mitologia a avut un impact semnificativ asupra literaturii române de-a lungul istoriei, influențând atât operele clasice, cât și cele moderne. De-a lungul secolelor, scriitorii români au folosit elemente mitologice pentru a-și crea operele și pentru a exprima idei și concepte complexe.

Lecturați gratuit Elemente de mitologie în literatura română, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4964-4

Dependența de internet și sentimentul de singurătate la adolescenți, autor Violeta Perdutu


Se poate spune că internetul a intrat în pattern-urile de viaţă ale adolescenţilor, în „ritualurile” de viaţă cotidiene. El este parte integrantă a vieţii lor şi, pentru mulţi, aşa cum o intervievată ne declara, „viaţa fără internet nu poate fi concepută”. Deosebit de interesant, în acest punct, este faptul că adolescenţii, aproape în exclusivitate, nu văd nimic rău în internet. O explicaţie a acestui fapt poate sta şi în faptul că ei au crescut o dată cu internetul: pentru ei nici măcar nu este un „nou” mijloc de comunicare, ci unul obişnuit, parte inerentă a vieţii lor, pe care o asociază doar cu termeni pozitivi.

Lecturați gratuit Dependența de internet și sentimentul de singurătate la adolescenți, autor Violeta Perdutu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4962-0

Dezvoltarea relației profesor-elev prin empatie reciprocă, autor Violeta Perdutu


Atitudinea omenoasă a cadrelor didactice, puterea unei vorbe bune în a mobiliza motivațional-acțional copii și lecțiile realizate în mod cât mai spontan, creativ sunt valorizate de aceștia. Copiii răspund „prezent” la reciprocitatea empatică în relația profesor-elev, atunci când profesorii sunt dispuși„să facă primul pas” spre aceștia. Recompensa adusă de copii pentru orice minim gest de afecțiune poate fi foarte mare. Aceaste aspecte ar putea constitui concluziile cercetării de față, în ansamblu și ar putea constitui viitoarele direcții de cercetare ale empatiei și importanței acesteia în relația profesor elev.

Lecturați gratuit Dezvoltarea relației profesor-elev prin empatie reciprocă, autor Violeta Perdutu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4961-3

Maria și bunica, autor Georgiana Gheorghiță


Pentru toate bunicile care își iubesc nepoții necondiționat.

Lecturați gratuit Maria și bunica, autor Georgiana Gheorghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-037-4

Maria și mami, autor Georgiana Gheorghiță


Această carte este dedicată fetiței mele Maria și este inspirată din viața reală, cu scopul de a arăta fericirea pe care mama și fiica o clădesc împreună.

Lecturați gratuit Maria și mami, autor Georgiana Gheorghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-036-7

Ghid metodologic. „Creația și literatura”, coordonatori: Prof. Chelbea Alina, Prof. Craiu Claudiu, Prof. Țifrea Rodica, Prof. Naraevschi Mihaela, Prof. Vancea Alina


Lecturați gratuit Ghid metodologic. „Creația și literatura”, coordonatori: Prof. Chelbea Alina, Prof. Craiu Claudiu, Prof. Țifrea Rodica, Prof. Naraevschi Mihaela, Prof. Vancea Alina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4980-4

Site web – Promovarea activităților la clasele primare, autor Gigel Duca


Conștientizând că elevii, încă de la clasa pregătitoare, au nevoie de diferite jocuri, activități extracurriculare, exerciții și lecții de sinteză, am considerat că o aplicație web care să vină în sprijinul tuturor celor au nevoie, dar și de tot ceea ce presupune activitatea de la catedră sau din afara ei, este absolut necesară.

Lecturați gratuit Site web – Promovarea activităților la clasele primare, autor Gigel Duca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4930-9

Lumini din Sinaxar – Istorie şi Jertfă, autor Dorina Păduraru


Lucrarea de față a prins viață în anii 2005-2006 în Orăștie, la ”Biserica Țării- Adormirea Maicii Domnului”. Acolo m-au dus pașii vieții în acei ani, pentru mine, anii durerii. Erau anii rânduiți de Dumnezeu românilor, pentru a face loc ”luminilor” din Sinaxar. Ascunse multă vreme sub obrocul comunismului, tainele Cerului ne erau încă puțin cunoscute. Jurnalist fiind, am răspuns chemării de a sluji Cuvântul- Cel din început, Hristos Domnul. Nu se găsea literatură adecvată activităților catehetice, mijloacele de comunicare și informare, încă nu luaseră avânt, Biserica se afla într-un proces profund de reorganizare, învățământul la fel. Generația părinților, copiii crescuți cu cheia la gât în comunismul ateu, intra în conflict cu noii copii care îl aflau pe Creator la orele de religie, au început a frecventa Biserica și mănăstirile.

Lecturați gratuit Lumini din Sinaxar – Istorie şi Jertfă, autor Dorina Păduraru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4924-8

Metoda lui Jacobi pentru sistemele liniare infinite, autor Ionela Maria Mărginean


În această lucrare este prezentată extinderea metodei numerice iterative a lui Jacobi de la sistemele liniare finite la sistemele liniare infinite, după cum spune şi titlul. Până acum s-a studiat această metodă doar pentru sistemele liniare finite în ℝn. Pentru a realiza această extindere, se consideră în loc de norme în ℝn, norme în spaţii de şiruri şi în loc de norme matriciale în Mn(ℝ), norme pentru matrici infinite. Această metodă reprezintă o noutate şi nu apare în literatura de specialitate.

Lecturați gratuit Metoda lui Jacobi pentru sistemele liniare infinite, autor Ionela Maria Mărginean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4929-3

Studii de specialitate în limba franceză și limba română, autor Daniela Simona Buzera


Lecturați gratuit Studii de specialitate în limba franceză și limba română, autor Daniela Simona Buzera

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4975-0

Teaching Present Simple Versus Present Continuous to Elementary Students, autor Ionela-Adriana Giurgi


As a teacher, my concern is to make sure that my students encounter authentic materials which match their interests and forward their learning. I need to supply my students with various opportunities to notice structures and to produce language in a personalised way, allowing them to participate in all classroom activities which may prove beneficial for their language development.

Lecturați gratuit Teaching Present Simple Versus Present Continuous to Elementary Students, autor Ionela-Adriana Giurgi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4920-0

Geografie. Auxiliar școlar pentru clasa a V-a, autor Măgduța Budurcă


Atractiv, creativ și susținut de un suport ilustrativ modern, Auxiliarul de geografie pentru clasa a V-a este o modalitate perfectă pentru a susuține demersul didactic bazat pe logică și gândire, prin accentuarea importanței practicii și a experiențelor din viața de zi cu zi a elevilor.

Lecturați gratuit Geografie. Auxiliar școlar pentru clasa a V-a, autor Măgduța Budurcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4919-4

Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț


Abordarea modernă a matematicii, care impune o învățare de tip inovator ce are, drept caracteristici esențiale, caracterul anticipativ și participativ, m-a determinat să folosesc în predarea-învățarea operațiilor în mulțimea numerelor naturale, metode și procedee cât mai moderne. Aceste metode au un caracter mobilizator, activizant, care fac ca învățarea să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de un educator care este mai degrabă un organizator al situațiilor de instruire, care facilitează învățarea eficientă. De aceea, m-am străduit ca de fiecare dată să-mi concep activitatea de predare-învățare astfel încât elevii să nu devină consumatori de informații, ci căutători activi prin eforturi intelectuale proprii. Priceperile și deprinderile nu se formează ascultând, receptând pasiv, ci prin activitate, investigație, prin exercițiu.

Lecturați gratuit Metode și procedee pentru formarea la elevi a algoritmilor și însușirea conștientă a operațiilor. Ghid metodic, autor Gabriela Alina Oneț

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4916-3

Managementul relaţiilor interpersonale în colectivul şcolar, autor Ionela Constandache


În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi coportamentul elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii.

Lecturați gratuit Managementul relaţiilor interpersonale în colectivul şcolar, autor Ionela Constandache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4915-6

Modalități extracurriculare de stimulare a interesului pentru lectură prin analiza nuvelisticii lui Ion Luca Caragiale, autor Nicoleta Lepădatu


Clasa de elevi a fost supusă unei cercetări pedagogice, aplicându-se un program de activități extracurriculare ce a avut la bază o strategie didactică ce a cuprins metode și de mijloace moderne. Scopul a fost de motivare a plăcerii de a citi și de a asculta texte literare. La final, s-a obținut o evaluare cu rezultate mult îmbunătățițe față de evaluarea inițială.

Lecturați gratuit Modalități extracurriculare de stimulare a interesului pentru lectură prin analiza nuvelisticii lui Ion Luca Caragiale, autor Nicoleta Lepădatu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4914-9

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana


Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context european. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe/proiecte de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și europene. Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă.

Lecturați gratuit Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodologic în domeniul didacticii și specialității, autori Chelbea Alina Georgiana, Nan Daniela Loredana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4926-2

Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu


În cercetarea desfășurată am dorit să analizăm rolul emoțiilor pozitive în atingerea unui nivel înalt de performanță care presupune stimularea nevoilor afective ale angajaților prin practici motivaționale care necesită relații pozitive, implicare în muncă, ce conduc la sentimente de împlinire profesională. Eșantionul a fost format din 48 de cadre didactic din mediu rural și urban. Am efectuat analize corelative între emoții pozitive și satisfactia cu viața și satisfacția în muncă și analize diferențiale ale acestor dimensiuni în funcție de datele demografice.
Rezultatele au arătat că emoțiile pozitive influențează starea de bine și satisfacția în muncă și au clarificat relația dintre emoții și performanța percepută de profesori.

Lecturați gratuit Rolul emoțiilor pozitive asupra performanței profesorilor, autor Otilia Rotundu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4913-2

Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu


Lecturați gratuit Auxiliar de sprijin pentru activitățile din Grădiniță. Activitate matematică și Cunoașterea mediului, autor Maria-Raluca Florescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4912-5

Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș


Lecturați gratuit Lumea personajelor din povești, autor Anuța Timiș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4910-1

Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu


Lecturați gratuit Steluțele se joacă cu numere. Auxiliar de activități matematice pentru grupa mare, autor Prof. Jenica Siteavu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4904-0

Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol


Universul literaturii oferă un câmp virtual infinit de teme, idei, opţiuni creatoare. Ar fi necesar firul de aur al Ariadnei care să ne călăuzească prin acest labirint spre centrul iradiant al ideii creatoare. Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu al operelor ce aparțin literaturii populare, ci doar un punct de plecare, un pretext prin care se pot evidenţia valențele creațiilor literaturii populare, precum și o serie de metode şi mijloace de învăţământ utilizate în cadrul orelor de limba şi literatura română, la clasele I-IV.

Lecturați gratuit Modalități de abordare a literaturii populare, autor Prof. Anca Florina Bivol

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4902-6

Malul sângelui, autor Vlad Opran


I. Cuvânt către cititor

Aici, unde câmpul ia foc în amurg
Se înalță așezările noastre
Din lutul prin albia căruia curg

Atât de îndepărtatele astre.

Brazde adânc semănate cu umbre
Străbat ținutul acesta de aur -
Demult, oameni cu privirile sumbre
Au vărsat sânge aprins de balaur.

Uneori, după vreo rară furtună
Când frunzele străzii picură șoapte,
Poți auzi cum ascuns după lună
Monstrul acela se tânguie-n noapte.

Lecturați gratuit Malul sângelui, autor Vlad Opran

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4897-5

Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU


Lecturați gratuit Conferința internațională „Sinergii educaționale privind practicile STEAM”, 31.08.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ KA2, 2020 -1-RO01-KA229—079815, „Synergies for Remigrants Children Inclusion”, Coordonatori: Prof Camelia Elena BUCȘA, Prof. Mirela Geanina RADU

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4931-6

Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu


My chosen theme is Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, because I consider the study of English verbs as one of the most difficult themes in the learning of the English language and at the same time one of the most important aspects so that the learners may gain effective communication skills.

Lecturați gratuit Teaching Present Perfect: Difficulties & Obstacles, autor Elena Beatrice Ștefănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4901-9

Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu


Lecturați gratuit Auxiliar curricular. Soluții, autor Monica Răveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4900-2

Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică


A fi cadru didactic înseamnă a fi o prezenţă semnificativă în viaţa elevilor. Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor, de a mobiliza elevii la cooperarea în grup, de a valorifica valenţele relaţiei învăţător-elev, în sensul unui dialog real.
Situată în acest context, cercetarea de faţă, încearcă să ofere soluţii practice care să contribuie la creşterea randamentului şcolar şi la coeziunea grupului de elevi prin optimizarea comunicării şi a climatului socio-afectiv.

Lecturați gratuit Comunicarea didactică în învățământul primar, autor Silvia Loredana Fuică

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4889-0

Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță


Lecturați gratuit Exersăm, ne dezvoltăm și matematica prin joc și joacă repetăm. Auxiliar didactic pentru clasa a III-a, autor Titiana-Carmen Ioniță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4888-3

Jocul și cântecul – elemente esențiale în educația muzicală, autor Inovan Bertók Renata


De-a lungul anilor am încercat să introduc cântecul și jocul în diferite momente ale lecției și am ajuns la concluzia că elevii se acomodează cu modificările și schimbările foarte repede și chiar le place să nu fie toate orele gândite la fel. Bineînțeles etapele privind pregătirea psihică și vocală cu încălzirea vocii, exerciții ritmice se îmbină armonios cu noțiuni teoretice gândite sub formă de ciorchine, desene legate de cântece sau de anotimpul în care se face lecția și nu în manieră clasică- tradițională, în care profesorul vorbește, dictează și scrie pe tablă, iar elevii copiază lecția și sunt atenți la profesor. Am ales această temă deoarece din anul 2004 predau, și de-a lungul anilor, am învățat la cursuri, din resurse educaționale deschise, de la copii, diferite jocuri ritmice, melodice /jocuri didactice cu sau fără cântece care au avut mai mare succes decât tradiționalele exerciții muzicale. Dacă exercițiile de cultură vocală, ritmice sau melodice le tranform și le gândesc puțin diferit-adaug 2 reguli, ele vor deveni jocuri. iubesc ideea de joc, deoarece aecasta a fost și este principala activitate a copilului.

Lecturați gratuit Jocul și cântecul – elemente esențiale în educația muzicală, autor Inovan Bertók Renata

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4882-1

Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera


Când intenţionăm să vorbim despre comunicare, fie şi doar din raţiuni tangenţiale, la o altă temă propusă spre dezbatere observăm aproape imediat un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei aglomerări conceptuale cu multiple (şi deseori neaşteptate) ramificaţii, fiind văzut drept parte integrantă şi în acelaşi timp, cuprinzând procedural un mare număr de ştiinţe.
În acest mod, ne aflăm în faţa unui câmp extreme de generos de posibilităţi, dar, în aceeaşi măsură, dificil de surprins de către o abordare globală; comunicarea poate astfel să capete accentele unor definiţii lingvistice, psihologice şi psihosociale, filosofice, matematice, pedagogice, etc.

Lecturați gratuit Avantajele comunicării eficiente între profesori şi elevi, autor Daniela Simona Buzera

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4877-7

Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca


Lecturați gratuit Ziua în care soarele nu a mai apus, autor Larisa Roșca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4876-0

De la literatură la muzică. Auxiliar didactic pentru învățarea limbilor străine, autor Elena Corbeanu


Discursul literar și versurile melodiilor devin din ce în ce mai mult un dialog strategic pentru ora de limbi moderne. Studiul melodiilor devine o sursă de abilități fundamentale pentru predarea limbii străine este inseparabilă de studiul literaturii. Această abordare permite elevilor să descopere o mare diversitate de texte și perspective, combinând în același timp abordările
interne și externe, lectura, ascultarea și interpretarea, captarea și producerea, plăcerea, jocul și cultura.

Lecturați gratuit De la literatură la muzică. Auxiliar didactic pentru învățarea limbilor străine, autor Elena Corbeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4875-3

Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu


Noi, creştinii evanghelici de toate confesiunile, ne întemeiem pe ce spune Biblia despre rai şi iad. Legat de acestea, există multe păreri diferite, dar nu toate au susţinere biblică. Unii cred, de pildă, că între moarte şi înviere, omul este inconştient sau anihilat. Există şi o comparaţie între moarte şi somn, scoasă chiar din unele versete biblice [46] , aşa că, din acest motiv, am analizat şi versetele care vorbesc despre somn. Iar, cum în timpul somnului putem să şi visăm, am analizat şi versetele care se referă la vis.

Lecturați gratuit Moartea, somnul și visul din perspectivă biblică, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4820-3

Electro2Smart. Ghid practic de predare cu metode digitale moderne, autori BRETEAN Monica-Liliana, CEUȘAN Sorina, FODOR Edit, FRÂNCU Monica-Cecilia, KÓSA-RÁKSI Géza, NAGY Attila, ORMENIȘAN Sanda Bianca, PÁL Ibolya Edit, PINTEA Mihaela-Norica, SARDI Aliz, SAMAJ Imola


În cadrul Acreditare Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA120-VET-095741, domeniul învățământ profesional și tehnic, ale perioadei 2021-2027, la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu Mureș, în anul școlar 2021-2022 s-a derulat proiectul nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000008765. Prin acest proiect au avut oportunitatea de a-și dezvoltat competențele personale și profesionale în mobilități transnaționale 12 profesori în context european.

Lecturați gratuit Electro2Smart. Ghid practic de predare cu metode digitale moderne, autori BRETEAN Monica-Liliana, CEUȘAN Sorina, FODOR Edit, FRÂNCU Monica-Cecilia, KÓSA-RÁKSI Géza, NAGY Attila, ORMENIȘAN Sanda Bianca, PÁL Ibolya Edit, PINTEA Mihaela-Norica, SARDI Aliz, SAMAJ Imola

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4944-6

Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana


În cadrul acestui ghid –îndrumător didactic pentru cadre didactice veți descoperi o colecție de activități distractive și captivante, potrivite pentru proiectul tematic despre insecte și mici viețuitoare, ce pot fi utilizate și în cadrul altor lecții despre anotimpul primăvara, putând fi integrate cu ușurință în scenarii didactice diverse. Activitățile propuse pot fi selectate atât pentru grupa mică cât și pentru grupa mijlocie sau grupa mare și urmăresc dezvoltarea cunoștințelor copiilor despre limbaj, cunoștințe despre mediu, educație pentru societate, arte, dar și concepte matematice precum: numere, formă, mărime, spațiu.

Lecturați gratuit Îndrumător didactic cu sugestii de planificare și tipuri de activități ce pot fi susținute pe tema „Insecte”, autori Prof. înv. preșcolar Botezatu Gabriela, Prof. înv. preșcolar Costache Roxana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4819-7

Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu


A şti să alegi cele mai eficiente metode pentru perfecţionarea procesului de predare-învăţare este permanenta provocare a oricărui profesor. În selectarea anumitor strategii, metode sau procedee este necesar să se ţină seama de particularităţile grupului de elevi, experienţa acestora de viaţa, maturizarea psihologică etc. Metodele pe care le-am prezentat în demersul nostru aparţin didacticii active şi au rolul de a evidenţia ideea că o specie literară considerată (pe nedrept) învechită şi oarecum închisă, poate fi permanent reinventată, readusă în actualitate cu ajutorul mijloacelor moderne.

Lecturați gratuit Ghid metodologic – Limba și literatura română. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea basmului, autor Maria Magdalena Plopeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4818-0

Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina


Scopul esenţial pe care-1 urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la latura informativă, ci, prin predarea acestei discipline, se urmăreşte să se realizeze mai ales dezvoltarea raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi a deprinderilor de gândire logică, de adaptare creatoare la cerinţele actuale şi de perspectivă ale vieţii sociale.
Din acest motiv se recomandă la începutul clasei pregătitoare chiar “pierderea timpului”, cum consideră încă unii învăţători, cu o matematică “literară” şi distractivă chiar, cu “poveşti” matematice vorbite, până a nu se ajunge la redutabila scriere pe tablă a primelor cifre cu pretenţia reală ca elevii să le reţină şi să “manipuleze” matematic.

Lecturați gratuit Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic, autor Prof. Apostol Ecaterina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4817-3

Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu


Ca profesor, poţi avea un impact pe viaţă asupra elevilor tăi introducând strategiile educaţiei pentru mediu în predare. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale în probleme de mediu.
Elevii vor fi antrenați atât în activităţile de observare, cât şi de experimentare, având în vedere faptul că, învaţă mai mult atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul şcolar. De asemenea știm că învăţarea eficientă presupune feed back, care-i oferă elevului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată.
Activitățile desfășurate în afara sălii de clasă au contact nemijlocit cu mediul înconjurător, iar noi trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim, precum îi învățăm să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală, în societate.

       

Lecturați gratuit Educația pentru mediu a elevilor prin studiul biodiversităţii din arii protejate din județul Tulcea, autor Georgeta Chioveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4815-9

Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache


Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „COPILUL – UN CURCUBEU AL EMOȚIILOR ȘI AL CREATIVITĂȚII”, derulat de Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Buzău.

Lecturați gratuit Curcubeul emoțiilor, coordonatori: Cristina Ivan, Lucia Șomoiag, Tatiana Neagoe, Mariana Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4814-2

Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana


Lecturați gratuit Fișe de lucru. Nivel I, autori Tocmelea Corina Aurelia, Marcu Mădălina Iuliana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4874-6

Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana


Lecturați gratuit Auxiliar Limbă și Comunicare – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4871-5

Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana


Lecturați gratuit Auxiliar Matematică și Științe – clasa a II-a (modele de fișe de aprofundare, recapitulare, evaluare, de performanță), autor Dumitra Parvana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4872-2

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu


Vârsta preșcolară este importantă atât pentru formarea personalității viitorilor adulţi ce vor face parte şi vor influenţa societatea în care trăim, căt şi pentru acumularea de informații, formarea deprinderilor, formarea imaginii de sine şi dezvoltarea încrederii în sine. Încă de la intrarea în grădiniță acesta este acaparat de aspecte estetice ce ţin de amenajarea sălii de grupă: organizarea mobilierului, jucării, orientarea în sală a centrelor de lucru, decorațiunile sălii, culorile predominante, identificarea grupei cu un anumit nume, grup etc. Toate acestea acționează asupra tuturor proceselor cognitive ale copilului și participă la formarea, conturarea personalității copilului, dar mai ales asupra ramurii creative.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor, autor Maria Raluca Robu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4870-8

Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru


M-am gândit să proiectez acest auxiliar care să corespundă nevoilor elevilor, având în vedere faptul că la baza interacțiunii umane stă – comunicarea.

Elevii vor fi capabili astfel, să folosească limba română pentru a înțelege și exprima realități complexe, să-și dezvolte capacități de a înțelege și a recrea lumea nu doar cu ajutorul cuvintelor, să-ți formeze o atitudine empatică, să gândească și să înțeleagă pe sine și pe ceilalți, să învețe să-și controleze gândurile, emoțiile, atitudinile nepotrivite, altfel spus pregătindu-se pentru viață și pentru o societate care pune accent pe oameni competenți și abili.

Lecturați gratuit Să descoperim cititul. Exerciții și teste pentru formarea competențelor de citit, scris, autor Doinița Sîmpetru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4869-2

Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad


Lecturați gratuit Rebusuri matematice pentru copii, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4868-5