Domenii | Autori

Arhiva

RoStand. Antibullying for Unity

Bullying-ul este perceput în moduri diferite în funcție de perspectivă sau unghiul din care este
privit. Poate fi comparat cu studierea fenomenelor sociale prin diferite tipuri de ochelari. Înțelegerea bullying-ului este astfel parțial în ochii privitorului. Copiii, tinerii, profesorii și părinții pot avea experiențe diferite de hărțuire și, prin urmare, percepții diferite despre ceea ce este hărțuirea.

Lecturați gratuit RoStand. Antibullying for Unity

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4490-8

Cu cărțile pe masă, autor Claudia Ardelean

Scriitura de față ți se adresează ție, fie că ești elev, fie că ești dascăl. Evident, fiecare este liber să aleagă modul în care învață, atâta vreme cât este conștient care sunt abordările care i se potrivesc cel mai bine și care sunt resursele de care are nevoie nu doar pentru a acumula cunoștințe, ci pentru a deprinde acele obiceiuri personale care să îi faciliteze învățarea pe tot parcursul vieții. Învățarea este un șir de rutine care are în mod obligatoriu la bază înțelegerea. Etimologic, „înțelegere” vine de la cuvintele latinești „inter” și „legere” care înseamnă „a culege”.) Ca să învățăm ceva, mai întâi trebuie să înțelegem ce, cum și când să învățăm. Și să ne motivăm și cu de ce…

Lecturați gratuit Cu cărțile pe masă, autor Claudia Ardelean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4474-8

Perspectives on tomboy’s image in Road signs that say West by Sylvia Gunnery, autor Oana-Mihaela Dănilă

The idea of dealing with „tomoboy” as a term which defines a girl or a particular group of girls that do not fall under the classical category of what it is said to be feminine must have been the basis of a wide variety of debates. If one is to have an objective view over the complexity of such a genre-based study, then they need to step outside the stereotypes that have taken over the manner in which people actually relate to each other. My aim for this paper is not to come to categorical data which may or may not trace lines between what a girl is expected to do and what are the exceptions to the rule. On the contrary, I propose an analysis which follows the evolution of the main feminine characters in the novel Road signs that say West by Sylvia Gunnery, in the attempt to build a framework around the idea of those characters being tomboys. I decided to focus on teenagers in order to capture a sequence from the evolution of a tomboy from a little girl to a woman.

Lecturați gratuit Perspectives on tomboy’s image in Road signs that say West by Sylvia Gunnery, autor Oana-Mihaela Dănilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4478-6

An insight into the role of music and poetry in creating a positive mindset among preteens – O perspectivă asupra rolului muzicii și poeziei în crearea unei atitudini pozitive în rândul preadolescenților, autor Oana-Mihaela Dănilă

In the attempt to bring forward a thought-provoking topic of discussion, our suggestion took the form of a research paper meant to examine the impact of pieces of music and poetry in what the positive attitude of the students is concerned. Even if these forms of art may seem to be strictly related to teaching certain contents based on grammar or lexis, their impact on the evolution of preteens students goes beyond that main didactic meaning. Without the right approach which first and foremost comprises the attitude of the students towards what they are expected to learn or to do, it is pointless to debate the importance of such resources in teaching specific language content issues. With reference to structure, process and pedgagogy, this paper follows the practical flow which starts with theoretical aspects and goes to concrete examples that are contextualised in the reality of the life of preteens. In order for the constructive and through work to be accomplished, the results that will strike the key note of the paper will find their place in a case study that revolves around the 6th grade of students I teach during this school year. They come into contact with pieces of music and poems and the paper’s essence will comprise their reaction and attitude to what they read, listen to, sing or even write down.

Lecturați gratuit An insight into the role of music and poetry in creating a positive mindset among preteens – O perspectivă asupra rolului muzicii și poeziei în crearea unei atitudini pozitive în rândul preadolescenților, autor Oana-Mihaela Dănilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4476-2

Semne grafice și grafomotricitate, autor Hussain Ana

Lecturați gratuit Semne grafice și grafomotricitate, autor Hussain Ana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-88-7

Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin formare profesională de calitate. Ghid de bune practici în combaterea și prevenirea abandonului școlar

Proiectul Erasmus+ KA1 Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin formare profesională de calitate are scopul de a răspunde nevoilor instituției noastre, abandon și eșec școlar, absenteism, rezultate slabe, motivație scăzută. Unul dintre cele mai importante aspecte ale învățământului actual este acceptarea și adaptarea la diferențele care există între elevi pentru a asigura un cadru prielnic învățării. O astfel de școală, însemnând o școală incluzivă, este școala noastră și își dorește să devină și mai mult, propunându-ne să ne axăm în continuare pe îmbunătățirea calității educației pe care o oferim prin resursa umană de care dispunem. Ne-am dorit prin acest proiect să învățăm sau să ne îmbunătățim abilitățile de a realiza predare diferențiată, învățare bazată pe proiecte și competențe, un management al clasei adaptat astfel încât fiecare elev să simtă că este văzut și că el contează, competențele TIC ale profesorilor și internaționalizarea școlii ca metode de soluționare a nevoilor și de înfruntare a provocărilor prezente pentru a crește nivelul motivației și implicării elevilor în activitățile școlare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea puterii de acțiune a educatorilor asupra educabililor prin formare profesională de calitate. Ghid de bune practici în combaterea și prevenirea abandonului școlar

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4472-4

10 la Evaluarea Națională, autor Prof. Adelaida Iorga

Lecturați gratuit 10 la Evaluarea Națională, autor Prof. Adelaida Iorga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4471-7

INTERGRANULAR RESIDUAL STRAINS: A MAGNETIC AND NEUTRON DIFFRACTION COMPARISON STUDY IN STEELS, autor Roxana Alexandru


The discovery of intergranular stresses was an important step toward a better understanding of the phenomena taking place during the elastic and plastic deformation of polycrystalline materials. This discovery helped to explain anomalous neutron diffraction results such as those found in bent steam- generator tubing

Lecturați gratuit INTERGRANULAR RESIDUAL STRAINS: A MAGNETIC AND NEUTRON DIFFRACTION COMPARISON STUDY IN STEELS, autor Roxana Alexandru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4470-0

Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Punctul de plecare al acestei lucrări a fost ideea conform căreia locul pe care îl ocupă Titu Maiorescu în litaratura noastră este foarte aprig controversat. În vechile istorii literare, ideologul Junimismului este elogiat fără rezerve, iar astăzi, în manualele școlare alternative și în publicistica literară, este repudiat cu atâta energie, încât cititorul neprevenit nu-și poate forma decât imaginea unui ideolog dușman hotărât al literaturii și culturii române.

Lecturați gratuit Titu Maiorescu – îndrumător al culturii și al literaturii române, autor Carmen-Lăcrămioara Aldea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4483-0

Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Alina Georgiana Chelbea, Daniela Loredana Nan, Cristina Ștefania Chelbea, Alexandra Monica Stănescu


În ultimii ani, cadrele didactice din Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au derulat numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. Experienţa noastră s-a materializat în organizarea a numeroase concursuri și simpozioane interjudeţene şi naţionale.
Dorim ca această experienţă benefică tuturor celor care sunt implicaţi în viaţa şcolară să se dezvolte prin diversitatea temelor corelate și armonizate cu formele de organizare a activității didactice, metodico-științifice, de îndrumare și control la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cât și cu toate documentele curriculare și manageriale.

Lecturați gratuit Educație pentru succes în cariera didactică. Ghid metodic în domeniul didacticii și specialității, coordonatori: Alina Georgiana Chelbea, Daniela Loredana Nan, Cristina Ștefania Chelbea, Alexandra Monica Stănescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4480-9

LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE FRANÇAISE, autor Ana Jompan-Codilă


L’objet fondamental de notre étude, la métaphore dans la langue française, a fait l’objet de nouvelles interprétations, appliquant des techniques d’analyse et même une partie de la terminologie proposée par le groupe de Liège dans sa Rhétorique générale, où le terme «métasémème» désigne les figures de style sémantiques, principalement la métaphore. L’objectif fondamental de cette étude est de montrer que les métaphores de la langue française ne sont pas un matériau amorphe, mais qu’elles sont regroupées dans des structures bien cohérentes.

Lecturați gratuit LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE FRANÇAISE, autor Ana Jompan-Codilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4468-7

Situația Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă, autor Andreea Gabriela Dumitru


45 de ani de comunism. Să-i gândim ?Să nu-i. Să-i dăm tinerilor care vin după noi? Să-i dăm în fapt?
Să-i decojim foiță cu foiță, să-i vedem, să-i auzim, să-i uităm? Să nu-i. Să-i scoatem un ochi celui care-i va dezgropa, să îi scoatem pe amândoi celui ce va îndrăzni să uite. Să-i spunem? Să nu-i tăcem.
Este timpul ca astăzi societatea noastră să înceapă o amplă acțiune de educație și promovare a adevăratelor valori (corectitudine, competență, cinste) pentru a depăși starea de neîncredere și lipsa de responsabilitate apărute uneori la noi.

Lecturați gratuit Situația Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă, autor Andreea Gabriela Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4456-4

Jocul, metoda de cunoaștere a copilului preșcolar, autor Andreea Gabriela Dumitru


Jocurile didactice desfăşurate în perioada preşcolaritǎţii constituie o excelentǎ şcoalǎ a educaţiei, a conduitei, fanteziei și imaginaţiei, a energiei, toate acestea datorându-se valorilor instructiv-educative, posibilităţi de a întredeschide, prin intermediul lor, porți spre viitoarea treaptǎ – şcolaritatea.

Lecturați gratuit Jocul, metoda de cunoaștere a copilului preșcolar, autor Andreea Gabriela Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4457-1

Exerciții și probleme. Auxiliar pentru matematică. Clasa pregătitoare și clasa I, autor Mariana Angheli


Lucrarea se adresează elevilor din clasa I și CP.
Este un instrument util în completarea manualului care contribuie la exersarea si consolidarea cunoștințelor dobândite la disciplina Matematică, răspunzând cerințelor programei școlare.
Activitățile propuse sunt deosebit de atractive și sunt adaptate particularităților de vârstă ale elevilor.
Conține exerciții variate, cu grad diferit de dificultate, și vizează formarea achizițiilor matematice, dezvoltând gândirea logică, creativitatea, spiritul de observație și dragostea pentru matematică, copiilor.

Lecturați gratuit Exerciții și probleme. Auxiliar pentru matematică. Clasa pregătitoare și clasa I, autor Mariana Angheli

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4453-3

Fișe pentru evaluarea inițială a preșcolarilor – Grupa Mare, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu


Lecturați gratuit Fișe pentru evaluarea inițială a preșcolarilor – Grupa Mare, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4451-9

Spectacolul naturii, autor Cristina Ionescu


Ca mijloc instructiv, rebusul bine pregătit și organizat, contribuie, prin rezolvarea sarcinilor didactice, la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoștințelor și la valorificarea lor creatoare . Este un mijloc de educație indirect. Fiecare rebus are un obiect al său, o structură și reguli sub forma unor succesiuni ordonate. Rebusul oferă posibilitatea educatorului să observe comportamentul elevului la nivelul tuturor componentelor personalității, deoarece în rezolvarea rebusului elevul depune efort voluntary iar rezolvarea implică inteligența, afectivitatea, temperamental și caracterul.

Rebusul școlar contribuie, într-o bună măsură, la îmbunătățirea rezultatelor școlare și combaterea insucceselor. Poate fi folosit în scopuri diferite – de la îmbogățirea cunoștințelor, consolidarea, fixarea, transferul acestora, verificare, evaluare, dezvoltarea creativității și a tuturor proceselor psihice și intelectuale.

Lecturați gratuit Spectacolul naturii, autor Cristina Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4450-2

Formarea elevilor ca buni cititori – strategii de lectură, autor Elena Ghiță


Accentul pus pe dezvoltarea competenţei de lectură se explică prin complexitatea acestui proces care presupune observare, precizie, nuanţare, elaborare, identificare şi construire, confirmare şi infirmare de sens, reflecţii şi imaginaţie. Trebuie remarcat că abilităţile de lectură destinată studiului, informării sau relaxării pe care urmăreşte să le formeze şcoala sunt necesare şi dincolo de parcursul şcolarităţii. Importanţa pe care o are lectura în formarea personalităţii umane o dovedesc multele discipline care se ocupă de studiul ei, problematica ei fiind abordată de lingvistică, psiholingvistică, psihologie, cercetători IT, sociologie, teoria lecturii, ştiinţele comunicării, semiotică etc.

Lecturați gratuit Formarea elevilor ca buni cititori – strategii de lectură, autor Elena Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4447-2

Drumul către normalitate, autori Tudor Gica (coordonator), Gavrilă Ortansa Madelen, Burlacu Oana, Chelu Viorel, Costin Gabriel Ionuț, Stavăr Alina Anișoara, Costea Ioana, Mitrea Florica, Mocanu Aurelian, Tătaru Marian


La începutul anului 2019, cu pași timizi, dar în același timp cu multă încredere, o echipă de oameni ambitioși și entuziaști, coordonați de doamna director adjunct a Școlii Gimnaziale Victoria, Tudor Gica, a pornit în aventura scrierii unui proiect Erasmus+ K101. În luna august a aceluiași an, am aflat cu satisfactie că efortul ei a fost încununat cu succes, școala noastră câștigând grantul Erasmus+. Proiectul a început pe data de 01.09.2019 si urma să dureze 16 luni, până pe data de 31.12.2020. Din cauza situației pandemice din întreaga lume, acest proiect a fost prelungit de două ori, având ca punct terminus data de 31.08.2022. Pe toata durata acestui proiect ne-am lovit de multe greutăți provocate de pandemia de Corona Virus, dar nu ne-am lăsat învinși, deoarece am avut un scop și anume acela al dezvoltării noastre profesionale.

Lecturați gratuit Drumul către normalitate, autori Tudor Gica (coordonator), Gavrilă Ortansa Madelen, Burlacu Oana, Chelu Viorel, Costin Gabriel Ionuț, Stavăr Alina Anișoara, Costea Ioana, Mitrea Florica, Mocanu Aurelian, Tătaru Marian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4421-2

Dimensiuni ale poeticității în proza lui Fănuș Neagu, autor Ana Jompan-Codilă


Scopul fundamental al cercetării este de a arăta că textele scrise de Fănuș Neagu sunt încărcate de poeticitate. Acesta devine un concept dominant, asimilat, în perioada modernă, nu doar poeziei, stricto sensu, ci și prozei. Ineditul operelor fănușiene derivă din diversitatea mijloacelor prin care scriitorul conferă poeticitate textelor sale. Principala sursă generatoare de poetic este limbajul, căruia autorul îi atribuie valoare expresivă prin pigmentarea tuturor nivelurilor, lexical, frazeologic, morfo-sintactic, stilistic. Fănuș Neagu gândește poetic, creația sa fiind percepută și catalogată, de-a lungul vremii, de feluriți critici literari, drept o joacă a autorului cu cuvintele.

Lecturați gratuit Dimensiuni ale poeticității în proza lui Fănuș Neagu, autor Ana Jompan-Codilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4400-7

Caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Trăim un prezent istoric în care părinții își dedică puțin timp pentru educarea copiilor, motiv pentru care consider că se impune ca rolul esențial în acest proces să fie preluat de școală, de cadrele didactice. Astfel, privind educația din perspectiva valorilor naționale, a tradițiilor și obiceiurilor populare, am convingerea că noi îi putem învăța pe elevi să prețuiască omul, cultura, munca, virtuțile morale și creștine, să lege prezentul de trecut și de viitor, să știe de unde vin și încotro se îndreaptă. Cum putem forma un sistem de valori dezirabil la elevii noștri și care să fie acesta, cum putem noi să conducem elevii în descoperirea zestrei folclorului nostru, acum în era globalizării este frământarea care ne urmărește și pe care o urmăm în parcursul nostru social, familial, profesional și care stă la baza activității noastre didactice și de cercetare.

Lecturați gratuit Caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor
și obiceiurilor populare în învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-89-4

Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Rezultatele obținute prin studiul de față inventariază și analizează desfășurarea etapei constatative a unei investigații psihopedagogice mai ample, cu privire la caracterul transdisciplinar al valorificării tradițiilor și obiceiurilor populare în învățământul primar.

Lecturați gratuit Cercetare privind valorificarea folclorului în curriculum pentru învățământul primar, autor Ermina Dănculesei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-90-0

Principii educaționale moral-religioase aplicabile în învățământul primar actual, autor Anica Berdilă


Educaţia moral-religioasă trebuie începută din fragedă copilărie în viaţa de familie, alături de părinţi şi bunici. De la această vârstă copilul vine în contact cu realităţi, simboluri, manifestări religioase ale căror semnificaţii este bine să le înţeleagă, să le cunoască, să le practice şi să le aplice în viaţa socială. Acest tip de educaţie trebuie continuată pentru a se forma în sufletul copilului impresii, deprinderi de conduită, sentimente, trăiri afective.

Lecturați gratuit Principii educaționale moral-religioase aplicabile în învățământul primar actual, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4403-8

Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă


Lecturați gratuit Comunic și scriu corect în limba română – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4435-9

Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă


Lecturați gratuit Să dezlegăm texte literare – auxiliar curricular, clasa a II-a, autor Anica Berdilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4434-2

“Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina, Prof. Grigore Maria, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona


Lecturați gratuit “Vacanța ca un curcubeu!” – Ghid de bune practici 2021, Coordonatori: Prof. Moraru Ileana Corina – Inspector Educație Timpurie, Prof. Grigore Maria – Director, Prof. Cristescu Corina Florentina, Prof. Lupu Gabriela Ianina, Prof. Ciolac Simona

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4401-4

Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu


Spectrofotometria de absorbție, utilizând sursa laser acordabilă, poate fi utilizată în controlul poluării, putându-se aplica unei clase mari de substanțe care prezintă coeficienți de absorbție semnificativi în anumite domenii ale spectrului UV.

Lecturați gratuit Metoda de analiză prin fluorescența indusă cu laser, autor Ionela Dalia Brașoveanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4431-1

Strategii pentru creșterea performanței școlare a elevilor în perioada pandemiei, autor Florina Vișan


Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze importanța esențială a cunoașterii și valorificării potențialului unor factori interni și externi copilului pentru asigurarea succesului acestuia în activitatea de învățare în mediul online și înlăturarea nereușitei și pentru dezvoltarea unor capacități cuprinse în curriculum-ul învățământului primar, ca momente majore în procesul realizării profilului de formare al fiecărui individ în parte.

Lecturați gratuit Strategii pentru creșterea performanței școlare a elevilor în perioada pandemiei, autor Florina Vișan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4399-4

Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu


Lucrarea de faţă nu este o carte tehnică, precum cea a unui automobil, sau cea a unui aspirator de praf, proaspăt achiziţionat. Nu este nici o carte de teologie seacă, o colecţie de doctrine extrase din versete biblice, sau o concordanţă biblică. Ea este, înainte de toate, o laudă la adresa lui Dumnezeu, care ne-a făcut fiinţe atât de minunate. Aş vrea ca lucrul acesta să reiasă cu claritate din cele ce urmează

Lecturați gratuit Ce ne spune Biblia despre duh, suflet și trup, autor Alexandru Prundeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4438-0

Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó


Ca toate activităţile umane, educaţia – acţiune conştientă, întreprinsă deliberat, în perspectiva unori scopuri – presupune şi procese evaluative, asociate constant şi aflate în interacţiune cu toate celelalte componente ale acesteia. Aceste procese reprezintă un domeniu problematic de expertiză foarte variat, iar consideraţiile teoretice pe care le comportă constituie componente ale teoriei generale a educaţiei.

Lecturați gratuit Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4391-8

Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria


Prezenta lucrare își dorește să ofere câteva direcții de acțiune pentru cadre didactice dar și pentru consilieri școlari pentru a preveni absenteismul în rândul elevilor și mai ales abandonul școlar. Activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau de grup de către profesorii consilieri școlari, profesorii diriginți, consilierii educativi în cadrul orelor de dirigenţie sau la activităţi cu profesorii şi părinţii pentru a lucra pe diferite cazuri concrete.

Lecturați gratuit Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor, autori Mioara Boca-Zamfir, Adina Seria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4415-1

Aplicații practice ale matematicii în viața cotidiană – procentele, autor Violeta Dumitru


Procentele sunt prezente în viața de zi cu zi, chiar dacă uneori nu le dăm atenție, în știință, industrie, economie și finanțe, afaceri, ele exprimând realități ale cotidianului. La bancă – dobânzile, la cumpărături – reduceri sau scumpiri, taxa pe valoarea adăugată, conținutul de grăsimi din produsele lactate sunt exprimate prin procente. Tot în procente se exprimă sondajele de opinie, nivelul bateriei telefonului mobil, rezultatele la examene.
Procentele se studiază la disciplina matematică în cadrul capitolului „Rapoarte și proporții”, la clasa a VI-a, după ce s-au introdus în clasa a V-a ca fracții ordinare.

Lecturați gratuit Aplicații practice ale matematicii în viața cotidiană – procentele, autor Violeta Dumitru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4430-4

Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu


Lecturați gratuit Limba şi literatura română. Fişe de lucru. Clasa a VIII-a, autori Elena-Laura Romănescu, Marta Turcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4428-1

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop


Prin această lucrare ofer un punct de sprijin pentru organizarea predării în mod diferenţiat, să le permit elevilor prin varietatea situaţiilor prezentate, dorinţa de a învăţa mai mult, să sporească ocaziile de a înţelege şi să lanseze demersuri, la finele cărora aceştia să se poată recunoaşte mai bogaţi şi mai liberi în acelaşi timp.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de educare și dezvoltare psihosocială, autor Adriana-Paraschiva Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4425-0

Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica


Învățământul care lucrează simultan, cu două sau mai multe clase, are nevoie de un volum și de o mare varietate de conținuturi și forme de muncă independentă pe care să le dea elevilor, ca sarcini de executare. El trebuie să stabilească obiectivele fiecărei activități, volumul de muncă și dificultățile interne, durata efectuării activității respective și criteriile de evaluare. Între acestea, munca cu manualul, autodictarea, observarea unor imagini și obiecte și descrierea celor observate, răspunsurile la întrebări, citirea în gând, autocorectarea unui text scris, rezolvarea unor exerciții și probleme de matematică.

Lecturați gratuit Conţinutul şi formele muncii independente în sistemul predării simultane la două sau mai multe clase, autor Prof. înv. primar Dinu Stănica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4392-5

Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea


Se poate spune că cel mai bun predictor al reuşitei scolare este atributul demersului educaţional de a ameliora stima de sine. Astfel, pentru a reuşi în studiile pe termen lung nu contează doar competenţele intelectuale şi cantitatea de lucru, ci şi stabilitatea emotională, rezistenţa la eşecuri, toate fiind legate de stima de sine .

Lecturați gratuit Eşecul şcolar, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4432-8

Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea


Nu e oare datoria noastră, condiția ”sine qua non ” a unui profesor de limba si literatura română să direcționeze tinerii spre lectură, să perceapă novatorul, dar să nu nege tradiția? De ce să nu transformăm anacronicul în diacronic, dacă stă în puterea noastră să realizăm acest lucru? Iată că se pot citi si Creangă, si Slavici, fără a ne teme de limbajul regional, dacă îl împletim cu super eroi, iar ambalajul prezentării este unul apetisant.

Lecturați gratuit Predarea basmului în ciclul gimnazial. O abordare interdisciplinară și interculturală, autor Cristina Ciubotaru Stroea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4420-5

Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu


Problemele de construcții geometrice, pe lângă faptul că sunt atractive, au și o influență binefăcătoare asupra judecății rezolvitorului pentru că ele se analizează, se repetă și fac posibilă descoperirea unor proprietăți noi, aducând prin aceasta rezolvitorului un plus de încredere și motivație.

Lecturați gratuit Construcții cu rigla și compasul, autor Olga Ionela Ionescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4419-9

Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru


Povestirea este una din activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. De asemenea, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice: gândirea logică, memoria voluntară, imaginaţia creatoare, limbajul – ca mijloc fundamental de comunicare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacităţilor narative ale preşcolarilor prin intermediul poveştilor, autor Simona Maria Pescaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4416-8

Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu


Lecturați gratuit Activități distractive cu forme, cifre și culori. Auxiliar destinat activităților cu preșcolarii din grupa mijlocie, autor Nicoleta Alexandra Ungureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4414-4

Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu


Les dernières années ont connu une orientation de l’enseignement des langues vivantes vers la communication orale et écrite. L’attention de l’enseignant doit porter sur le renforcement de la compétence orale de façon à ce que les performances soient plus rapides sans négliger pour autant la compétence écrite qui s’acquiert progressivement au cours de toute la scolarité.

Lecturați gratuit Méthodes et techniques dans l’ enseignement du français écrit, autor Cristina Poroșnicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4413-7

Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu


în lucrarea de față, având ca titlu „Influența punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță” ne-am propus să demarăm un studiu de caz privind necesitatea punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță în regiunile istorice ale României. În acest scop, am aplicat metoda anchetei pe bază de chestionar unui eșantion de 50 de respondenți. S-a recurs la ierarhizarea preferințelor turistice din perspectiva celor 9 regiuni istorice ale României (Moldova, Maramureș, Bucovina, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, Transilvania), identificarea formelor de turism cu atracție mai mare (litoral, montan, cultural-istoric, balnear, religios, sportiv, rural/agroturism), nevoia unui punct virtual de informare turistică și măsura în care marca Q poate influența alegerea unor servicii turistice. De asemenea, ne-am propus să culegem date despre cerințele turiștilor, cerințe pe care ar dori să le regăsească pe site-urile de promovare turistică.
Intenția noastră a fost aceea de a constata care dintre regiunile istorice are o popularitate scăzută în rândul turiștilor și de a realiza un site de informare turistică pentru această regiune.

Lecturați gratuit Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4411-3

Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc


Vârsta preșcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potențial creativ și disponibilitate de receptare a mesajelor transmise de orice înconjoară. În această perioadă copiii dobândesc capacitatea de a-și exprima ideile, impresiile, gândurile, dorințele, într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.

Lecturați gratuit Dezvoltarea limbajului, autor Mihaela Deiciuc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-73-3

Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain


Importanţa lecturii explicative în cadrul metodicii predării limbii şi literaturii române în ciclu primar a fost şi argumentul principal pentru care am ales această lucrare de licenţă. Am structurat materialul în patru capitole. Primul capitol prezintă aspecte introductive legate de lectura explicativă. Cel de-al doilea capitol analizează metodele şi tehnicile folosite în predarea şi învăţarea textului narativ la clasele primare. Metodele şi tehnicile sunt raportate în permanenţă la posibilităţile de utilizare a lecturii explicative. Capitolul trei şi patru sunt dedicate unui experiment pedagogic. În cadrul acestuia sunt analizate particularităţile demersului de aplicare a lecturii explicative printr-o paralelă între clasele 2-4 din ciclul primar.

Lecturați gratuit Particularitățile demersului de aplicare a lecturii explicative la textul narativ pentru ciclul primar, autor Ana Hussain

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-70-2

Mes premiers jeux et exercices de vocabulaire. Cahier d’exercices 1. FLE A1, autor Roxana-Gabriela Vlad


Prezenta lucrare a apărut din dorința de a oferi elevilor și colegilor profesori un set de fișe de lucru complementare manualului. Rezolvând acest caiet de exerciții, elevul are posibilitatea să exerseze cunoștințele acumulate în primul an de studiu al limbii franceze. Conținutul este adaptat programei școlare, fiind prezentat într-o formă atractivă, susținut de imagini sugestive din universul său apropiat, care provin din baze de date gratuite și respectă legea drepturilor de autor.
Exercițiile care propun rezolvarea de cuvinte încrucișate au fost create prin intermediul site-ului www.crosswordlabs.com, astfel că am pus la dispoziția elevilor linkurile de acces către grile, cu posibilitatea rezolvării lor online.
Activitățile pot fi rezolvate individual sau în grupe mai mici ori mai mari, profesorul adaptându-le nevoilor elevilor săi. Acest caiet de lucru poate constitui, de asemenea, un excelent material recapitulativ pentru vacanța de vară.

Lecturați gratuit Mes premiers jeux et exercices de vocabulaire. Cahier d’exercices 1. FLE A1, autor Roxana-Gabriela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4409-1

Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron


Este firesc să ne întrebăm în ce constă farmecul acestui ţinut. Situat într-o zonă de câmpie aspră, secetoasă, acest meleag uitat de Dumnezeu la socoteala dintâi, la împărţirea frumuseţilor lumii, a fost binecuvântat mai târziu prin dăruirea unei păduri minunate de salcâm omniprezentă în viaţa locuitorilor aşezării. Totul aici păstrează parcă izul dulce aromat al florilor de salcâm ca pe un balsam tămăduitor de rele pecetluind destinul oamenilor în curgerea anotimpurilor.

Lecturați gratuit Comuna Fundeni. Studiu geografic asupra comunei Fundeni, județul Galați, autor Lidia Mihaela Tiron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4406-9

Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron


Biodiversitatea este un concept destul de vast, care cuprinde milioane de plante și specii de animale de pe planeta noastră. Chiar și această cifră, care depășește ordinul milioanelor, este o cifră estimată, deoarece ecologiștii cred că numărul real este mult mai mare decât acesta. De fapt, se crede că numai pădurea amazoniană din America de Sud este casa a peste un milion de specii de plante și animale. Toate organismele care trăiesc pe această planetă se află într-o interdependență unele față de altele într-o anumită măsură sau alta, și aici intervine importanța biodiversității. Pierderile suferite de planeta noastră sunt o pierdere pentru omenire, și, prin urmare, trebuie să conștientizăm cauzele care duc la distrugerea biodiversității.

Lecturați gratuit Cauzele pierderii biodiversității, autor Lidia Mihaela Tiron

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4405-2

Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela


Șirurile numerice sunt o metodă de a-i determina pe elevi să învețe strategii de matematică mentală. Ele oferă atât o resursă excelentă de exersare a gândirii logice dar și rațiunea și strategiile din spatele șirurilor.

Așadar, șirurile de numere îi ajută pe elevi să observe relațiile dintre faptele matematice și să exploreze strategiile de fapte conexe.

Lecturați gratuit Exercițiile cu șiruri pe înțelesul tuturor. Ghid pentru învățători, părinți și elevi din învățământul primar, autor Radu Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4404-5

Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă


Important în relaţia dintre Socrate şi discipolii săi este dialogul; de fapt, relaţia dintre magistru-discipol se conturează în jurul acestui dialog. Dialogul este o modalitate de a susţine un mod de viaţă, cel al filosofului. Nu se poate vorbi de o discrepanţă între viaţa filosofului şi discursul său. Dialogul socratic este însoţit de un mod de viaţă care îl co nfirmă: “am recunoscut […] pe de o parte, existenţa unei vieţi filosofice, mai exact a unui mod de viaţă pe care îl putem caracteriza drept filosofic, opus radical modului de viaţă ne-filosofic, pe de altă parte, existenţa unui discurs filosofic ce justifică, motivează şi influenţează această opţiune de viaţă.”

El îi învaţă pe discipoli nu doar din dialogurile pe care le are cu ei ci şi prin propria sa viaţă care reflectă modul său de a gândi: nu putem separa magistrul de dialog şi nici pe discipol de dialogul filosofic.

Lecturați gratuit Antichitatea greacă. Relația Magistru–discipol. Reflecții asupra unor principii morale și educaționale, autor Irina Beatrice Sincă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4398-7

Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu


Amеlіοrarеa randamеntuluі aсtіvіtăţіі іnѕtruсtіv-еduсatіvе ѕе va rеalіza рrіn abοrdarеa unοr dеmеrѕurі dіdaсtісе odіfеrіtе сarе ѕă îmbіnе mеtοdеlе tradіţіοnalе сu сеlе aсtіvo-рartісірatіvе în рrеdarе-învăţarе, рrіn aрlісarеa ounοr іtеmі dіfеrіţі în еvaluarе. Aѕtfеl, рrіn oaрlісarеa сеlοr maі рοtrіvіtе dеmеrѕurі сarе trădеază taсtul реdagοgіс al рrοfеѕοruluі, flеxіbіlіtatеa şі сrеatіvіtatеa, οrеlе dе lіmba rοmână, în ѕресіal сеlе dе înѕuşіrе a onοţіunіlοr dе lеxіс, dеvіn aсtіvіtăţі рlăсutе реntru еlеvі, îmbіnând armοnіοѕ еxіgеnţa şі dοrіnţa dе a învăţa, fοrmarеa tеοrеtісă a nοţіunіlοr şі, maі alеѕ, aрlісarеa lοr în сοntіnuarе.

Lecturați gratuit Аspecte metodico-științifice аle învățării-evаluării vocаbulаrului în gimnаziu, autor Andreea Mocanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4397-0

Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase


The purpose of this paper is to highlight the differences in use and interpretation of “please”, “thank you”, frankness, and politeness, and an inventory of expressive politeness1 would not bring meaningful information about social interaction in the 19th and 20thcentury. Starting from the utterance level with expressives, commissives, and impositives, we explore the norm of the 19th and 20th century English, which can be marked/unmarked/appropriate/inappropriate/politic/polite behaviour, based on the hearer’s reactions, and, with a view to finally findings, indications that reveal the speaker’s intentions and a possible change in the politeness paradigm. Also, it is desirable to find a solution for politeness1 interpretation without interviewing the participants, but at the same time, to avoid singular meanings for politeness utterances; we consider the author’s comments the objectified reality of the characters’ linguistic choices endowed with personal beliefs and social pressure, both being a product of the historical context when the novel was written and the time the novel is set.

Lecturați gratuit Ghid de resurse educaționale pentru învățarea asistată de tehnologie, autor Adriana Năstase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4393-2