Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind posibilitatea omogenizării pregătirii membrilor unei echipe reprezentative şcolare de baschet – C.T. “Gheorghe Asachi” Botoşani, autor Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Activitatea profesorului de educaţie fizică de liceu cuprinde şi formarea unei echipe reprezentative pentru ramurile de sport care presupun acest lucru. Baschetul, fiind un sport extrem de îndrăgit, creează premisele organizării unei astfel de activităţi la nivelul fiecărui liceu care dispune de un minim de condiţii pentru desfăşurarea acestuia. Jocul de baschet este pe zi ce trece din ce în ce mai spectaculos. Modificările regulamentului de joc au fost făcute în ultima vreme în scopul creşterii spectaculozităţii şi atragerii unui număr cât mai mare de practicanţi.

Lecturați gratuit Studiu privind posibilitatea omogenizării pregătirii membrilor unei echipe reprezentative şcolare de baschet – C.T. “Gheorghe Asachi” Botoşani, autor Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3967-6

Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activitatea ce o desfăşoară, cel timid devine mai volubil, mai activ, mai curajos şi capătă încredere în capacităţile lui, multă siguranţă şi rapiditate în vorbire.

Lecturați gratuit Dezvoltarea comunicării la preșcolari pe etape ale cercetării, autor Adela Groza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3935-5

Să gândim și să ghicim! Miniculegere de ghicitori matematice, autor Rodica Daniela Vlad

Lecturați gratuit Să gândim și să ghicim! Miniculegere de ghicitori matematice, autor Rodica Daniela Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3933-1

Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală constituie una din sarcinile foarte importante ale educaţiei din instituţiile preşcolare, pentru că limba este condiţia de bază în formarea, fixarea, diferenţierea noţiunilor şi transmiterea informaţiei. Ea contribuie la realizarea sarcinilor de pregătire intelectuală, morală, la dezvoltarea gândirii şi a capacităţii creatoare.
Având în vedere importanţa pe care o are limbajul în viaţa de toate zilele, rolul etapei preşcolare în formarea capacităţilor de comunicare verbală şi mai ales faptul că planul de învăţământ nu acordă suficient loc activităţilor de dezvoltare a vorbirii e necesar să sporim preocuparea pentru găsirea soluţiilor capabile să pună în stare de funcţionare toţi factorii care contribuie la formarea şi dezvoltarea limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de combatere a deficienţelor limbajului la preşcolari, autor Adela Groza

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3905-8

Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc – UTÓVULKÁNI JELENSÉGEK A BODOKI-HEGYSÉG RÉGIÓJÁBAN, autor Melinda Magori

Lecturați gratuit Fenomene postvulcanice aferente munților Bodoc, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3926-3

Start spre performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice – clasele III-IV, autor Nicoleta Popa

Lucrarea de față este un auxiliar didactic destinat elevilor din clasele III-IV, care doresc să exerseze și să aprofundeze competențele matematice. Materialul ce urmează reprezintă un spijin real în aplicarea normelor matematice privind regulile de calcul, în aplicarea regulilor de rezolvare aritmetică a diferitelor tipuri de probleme cât și în rezolvarea problemelor de logică.


Fie că este folosită ca suport la clasă, în studiul individual sau pentru recapitularea cunoștințelor de matematică, prezentul material propune un model de lucru eficient, oferind fiecărui ”mic matematician”satisfacția reușitei.

Lecturați gratuit Start spre performanță – auxiliar pentru exersarea și aprofundarea competențelor matematice – clasele III-IV, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3925-6

Arta de a citi – auxiliar curricular pentru formarea competentelor de literatie în ciclul primar, autor Nicoleta Popa

Putem spune că lectura (receptarea) unei opere literare este un proces unitar, care parcurge două faze, aflate într-un raport de interdependență, că adevărații cititori de literatură, indiferent de gradul receptivității lor artistice, le parcurg în intensități variabile, pe amândouă. Unii trec mai greu de intuiția primară, nedefinită, greu de exprimat sau chiar nu pot trece. Alții pășesc ușor pe terenul comentariului, reușind să dea expresie vocii lor lăuntrice, stimulată de operă. Însușirea unei tehnici de lectură a operei literare (”a artei de a citi”) în școală sau în afara școlii, poate diminua substanțial, numărul cititorilor din prima categorie și mări considerabil pe acela al adevăraților cititori de literatură, în stare să ajungă la o atitudine personală, clară, față de lecturile lor.


Consemnăm în cele ce urmează unele sugestii metodologice pentru parcurgerea unor texte literare potrivite pentru școlarii din clasele II–IV.

Lecturați gratuit Arta de a citi – auxiliar curricular pentru formarea competentelor de literatie în ciclul primar, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3924-9

Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Una dintre problemele majore de mediu în Cernatul de Jos o constituie poluarea apelor subterane, în primul rând poluarea acestora cu nitrați. Poluarea difuză primară, care reprezintă o încărcare a mediului sunt îngrășămintele chimice folosite în agricultură. Se poate chema poluare punctuală îngrășământul lichid provenit din creșterea animalelor și alte surse poluante domestice (de exemplu fose septice din gospodării neizolate corespunzător etc.). Cernatul de Jos este un sat agricol, unde se desfășoară activități agricole intensive pe suprafețe arabile întinse, pe parcursul cărora dacă cantitatea, modalitatea și timpul de aplicare a îngrășămintelor chimice și ale produselor chimice este stabilită greșit, acestea pot intra în apele subterane. Nivelul apei freatice se situează între -0,9 m și -13 m. Curgerea apei ale fântânilor este în mare parte echilibrată, pe care o influențează în mod decisiv apa pluvială, respectiv apa Pârâului Mărcușa. Adâncimea nivelului de apă a fântânilor permite tragerea de concluzii referitoare la raporturile de litologie, în primul rând la straturile acoperitoare semestriale, la grosimea și așezarea acestora. În ceea ce privește calitate apei subterane se poate observa că apa subterană a Cernatului de Jos este caracterizată de o stare ridicată de poluare chimică în ceea ce privește conținutul nitriților-nitraților: în cazul a 60% din fântânile analizate, conținutul nitriților a apei depășește valoarea limită de calitate a apei potabile.

Lecturați gratuit Caracterizarea sistemului de ape freatice pe teritoriul localității Cernatu de Jos din punct de vedere al mediului – A TALAJVÍZRENDSZER KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE ALSÓCSERNÁTON TERÜLETÉN, autor Melinda Magori

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3927-0

Guide des termes économiques et commerciaux / Guide of economic and commercial terms, autori Carmen Lăcrămioara Pora, Laura Pora, Diana Toader

Cet ouvrage s’adresse aux élèves qui ont intérêt à acquérir une bonne compétence en français des affaires et à ceux qui veulent enrichir leurs connaissances de langue, culture et civilisation socio-économiques. Par ce manuel je me propose d’offrir un appui efficace aux élèves qui étudient la langue française dans des buts commerciaux.


This book is intended for students who have an interest in acquiring a good business French skills and those who want to enrich their knowledge of socio-economic language, culture and civilization. With this manual, I propose to offer effective support to students who study the French language for commercial purposes.

Lecturați gratuit Guide des termes économiques et commerciaux / Guide of economic and commercial terms, autori Carmen Lăcrămioara Pora, Laura Pora, Diana Toader

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3919-5

Instruirea asistată de calculator – strategie de modernizare a învățământului, autor Nicoleta Popa

Profitând de faptul că Internet-ul este în momentul de faţă cea mai cuprinzătoare bază de date din lume, o bază de date unde se poate găsi orice, la orice moment şi din orice punct al lumii, apariţia învăţământului electronic poate părea o banală consecinţă în urma căreia pot profita o mulţime de oameni şi care este într-o continuă ascensiune şi dezvoltare, izvorâtă din faptul că tot mai multe persoane încearcă să se realizeze pe plan profesional (lucru ce a devenit din ce în ce mai greu fără o pregătire adecvată), singura variantă salvatoare venind din partea acestui “bun prieten” ce te însoţeşte pretutindeni şi care este învăţământul electronic.

Învăţământul electronic a ajuns în ziua de azi să se dezvolte cu aceeaşi viteză ca şi Internet-ul, rezultat al faptului că tot mai multă lume accesează Internet-ul şi că tot mai mulţi dintre aceştia caută să îşi îmbogăţească cunoştinţele.

Cea mai importantă problemă pe care o ridică însă învăţământul electronic, şi care în acelaşi timp îl deosebeşte fundamental de învăţământul clasic, este modul de comunicare.

Lecturați gratuit Instruirea asistată de calculator – strategie de modernizare a învățământului, autor Nicoleta Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3923-2

Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de comunicare în limba română – auxiliar pentru clasa a IV-a, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3918-8

Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lecturați gratuit Teste de matematică, autor Tincuța Vlad

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3917-1

Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lecturați gratuit Călător în lumea cărților, autori Angelica Mircescu, Iuliana Ionescu, Laura Bădeanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3911-9

La finalul clasei I. Fişe de lucru pentru Comunicare în limba română, autor Mirela Croitoru

Lecturați gratuit La finalul clasei I. Fişe de lucru pentru Comunicare în limba română, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3915-7

Formarea noţiunilor gramaticale. Însușirea noțiunilor de morfologie la clasele I-IV. Substantivul – adjectivul, autorul Doina Elena Zegheru

Gramatica se învaţă în însuşi procesul exprimării, odată cu aplicarea în practică a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc elevii. Numai astfel ceea ce au învaţat ei la aceasta disciplină îşi găseşte adevărata finalitate. De aceea, urmarea firească a elaborării unor regului sau definiţii gramaticale în practica exprimării se realizează treptat, prin exerciţii zilnice de limbaj. Pentru aceasta se cere cultivarea unei atitudini conştiente faţă de fiecare regulă sau definiţie învăţată, făcându-i conştienţi de valoarea practică a acestora.

Lecturați gratuit Formarea noţiunilor gramaticale. Însușirea noțiunilor de morfologie la clasele I-IV. Substantivul – adjectivul, autorul Doina Elena Zegheru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3913-3

Valorificarea strategiilor de evaluare în orele de limba şi literatura română la gimnaziu, autor Mariana Munteanu

Din experiența pe care o am la catedră, consider că evaluarea modernă îl ajută foarte mult pe elev în procesul didactic. Astfel, elevul este încurajat să se implice activ în sarcina didactică și să-și dezvolte potențialul creativ. Cadrului didactic îi revine rolul de a stimula implicarea activă a elevilor, de a încuraja competiția, de crea o atmosferă pozitivă și de a modela elevii utilizând o gamă variată de metode moderne, eficiente și atractive. Susțin ideea lui Guy Palmade că “practic orice profesor trebuie pus în situația de a experimenta metode mai mult sau mai puțin diferite, pentru a descoperi formula care să-i permită să- și realizeze opțional vocația sa pedagogică„.

Lecturați gratuit Valorificarea strategiilor de evaluare în orele de limba şi literatura română la gimnaziu, autor Mariana Munteanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3910-2

C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

On propose un auxiliaire didactique utile pour les élèves car il contient aussi des éléments de grammaire et de civilisation en directe liaison avec les actes de langage proposés.

Lecturați gratuit C’est facile de parler français ! Actes de langage pour les Ve-VIIIe classes, auteur professeur Bondoc Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3906-5

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Elevii care învață în regim simultan își dezvoltă abilități și deprinderi de muncă independentă, școlarii mai mari își pot reactualiza cunoștințe anterior învățate în momentul în care profesorul predă colegiilor mai mici, numărul de elevi este mic, aspect care permite realizarea unui feed-back zilnic.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Pentru a putea face față cu brio unei astfel de activității didactice solicitante, realizarea unor proiecte educative pe perioade mai mari de timp ușurează și eficientizează predarea în regim simultan, crescând motivația pentru învățare în rândul celor mici.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Toamna-Iarna, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3902-7

Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

În cele ce urmează voi prezenta două proiecte educative mari, primul dintre ele este un proiect educațional organizat în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (S.O.R.), Grădini și școli prietenoase cu natura, acest proiect se întinde pe perioada iernii și a primăverii.

Cel de-al doilea proiect educativ prezentat în acest auxiliar se numește “Dar din dar se face rai” și vizează un parteneriat între un centru social unde sunt instituționalizați copii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Proiectul dorește să dezvolte școlarilor sentimente de dragoste, prețuire și respect pentru copiii care provin din familii cu probleme de organizare.

Lecturați gratuit Predarea în învățământul simultan prin intermediul metodei proiectelor – Primăvara-Vara, autor drd. prof. înv. primar Marinela Lenuța Sârca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3901-0

Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc, plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului creează noi interese de participare, de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite. Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva şi a stimula puternic elevii, mai ales în prima etapa a învăţării, când încă n-au apărut interesele pentru această activitate.

Lecturați gratuit Jocul didactic matematic la clasele I-II, autor Adela Letiția Meteș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-21-4

Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Fişele de lucru şi testele de evaluare sunt elaborate pe baza lecţiilor de literatură şi gramatică existente în manualele alternative pentru clasele a V-a – a VIII-a aprobate de MECT pentru fiecare an de studiu şi pot fi modificate în funcţie de aspectele concrete ale procesului instructiv-educativ, punctajul fiind stabilit de fiecare profesor.
Lucrarea cuprinde modele orientative de fişe de lucru, teste de evaluare pentru aproape fiecare lecţie şi capitol parcurs în cei patru ani de studiu, modele de argumentări, modele de dictări şi lista de lecturi suplimentare. Ghidul vine în sprijinul elevilor pentru însuşirea eficientă a conţinuturilor, pentru verificarea cunoştinţelor, pentru autoevaluare, dar şi pentru aplicarea cunoştinţelor acumulate. De asemenea, vine şi în sprijinul profesorilor, uşurându-le munca, având fişele de lucru la îndemână pentru evaluarea continuă.
Pentru domeniul limba română sarcinile de lucru au în vedere recunoaşterea unor elemente de fonetică şi vocabular, analiza morfo-sintactică a cuvintelor precum şi elemente de sintaxă a frazei, iar pentru domeniul literatura română se are în vedere evaluarea unor deprinderi de receptare a mesajului scris precum şi capacitatea de exprimare scrisă şi interpretarea conţinutului.

Lecturați gratuit Ghid practic pentru elevi şi profesori, clasele V – VIII. Verificarea cunoștințelor, teste, lucrări, modele de argumentări gramatică şi literatură, autor Maria Borz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3858-7

Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Activitățile de învățarea prin cooperare sunt importante pentru socializare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, acestea oferă ocazia de a cunoaşte alţi oameni şi de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. În al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învăţare, de cunoaştere a lumii înconjurătoare, de achiziţie de roluri prin intermediul învățării prin cooperare, lucru ce îl ajută pe acesta să devină sociabil. În al treilea rând, implicarea în activități de învățarea prin cooperare facilitează asocierea în vederea liberelor contacte sociale. Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalităţii şi găsirea identităţii de sine, iar învățarea prin cooperare are în acest sens un rol major, fiind factor determinant al autoaprecierii, al creşterii stimei de sine, al scăderii stresului şi chiar al eficienţei. În plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activităților de învățarea prin cooperare asupra comportamentului deviant şi asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilităţi.

Lecturați gratuit Dezvoltarea capacității de socializare a școlarului mic prin strategii de învățare prin cooperare, autor Mihaela Ciacâru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3854-9

Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Activele imobilizate sunt activele unei entităţi economice, destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Sunt reprezentate prin bunurile şi valorile unei entităţi economice deţinute durabil (>1 an), care nu se consumă la prima utilizare iar valoarea lor se recuperează eşalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcţie de durata de viaţă utilă. Activele imobilizate pot intra în entitatea economică pe mai multe căi: achiziţii de la terţi, producţie proprie, aport în natură, donaţii, etc. Din punct de vedere financiar, sunt considerate alocări permanente sau active cu o lichiditate redusă.

Lecturați gratuit Problematica financiar contabilă a imobilizărilor la SC Aviva SRL, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3850-1

Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea abordează evoluția cardurilor bancare din România în perioada 2015-2020. Pornind de la creșterea gradului de utilizare în ultima perioadă, am prezentat la începutul lucrării istoricul acestora pe scurt, avantajele utilizării acestora, clasificarea și sistemele mondiale majore care asigură plățile prin carduri. De asemenea am prezentat smart cardul și criteriile de clasificare a acestuia. Apoi am efectuat un studiu al evoluției numărului de carduri și a valorii tranzacțiilor efectuate cu ajutorul cardurilor bancare. Am prezentat atât cardurile de debit cât și cardurile de credit. Am prezentat apoi noutățile privind utilizarea cardurilor în anul 2021.

Lecturați gratuit Piața cardurilor bancare, autor Anuța Bologa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3849-5

Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Probabil, această lucrare, aparent simplă, va reuși să sensibilizeze mai mult noua generație și pe tinerii Parohiei Măstăcani. Din nou spun, consider, că va fi o încercare, poate, slabă de a realiza un lucru reprezentativ pentru unii, dar cu foarte mare impact pentru alții.
Această încercare poate fi asemănată cu cea a Fericitului Augustin care, voind să scrie o carte despre Dumnezeu, nu a putut face acest lucru decât atunci când a văzut că fapta lui seamănă cu a unui copil care voia să mute marea într-o groapă mică de nisip, folosindu-se de o scoică. Prin urmare, rog, ca această lucrare să fie considerată ca fiind o încercare slabă de a prezenta câteva dintre activitățile social- filantropice ale Bisericii, în trecut și în prezent.
Actele de caritate și filantropice au existat din cele mai vechi timpuri și încă există, unele mediatizate mai mult, altele mai puțin, altele chiar deloc.
Tema aleasă spre studiu presupun că mă poate ajuta să-mi îmbogățesc activitatea profesională, care nu înseamnă doar transmitere de noi cunoștințe, ci și măiestria de a forma acele capacități și competențe necesare formării și dezvoltării personalității elevului, mai exact omul bun și milostiv de mâine.

Lecturați gratuit Activitatea social-filantropică a bisericii, motivația doctrinară și concretizarea ei în arhiepiscopia Dunării de Jos, autor Jenica Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3827-3

Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Vă mai amintiți prima voastră zi de școală?
Frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Ne-am întâlnit în curtea școlii. Povestea voastră începea. Începea cu momentele de descoperire a școlii, a băncii, a colegilor; începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie.
A venit apoi vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, povestitul…. Și anii au trecut….

Lecturați gratuit Invitație la amintiri. Serbare la sfârșitul clasei a IV-a, autor Cristina Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3848-8

Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

S-a dovedit experimental că toate organismele dispun de sisteme oscilatorii complexe, periodice, care au rol de ceasuri. Se vorbește despre un etalon temporal, specific materiei vii, care completează măsurătorile cronologice actuale. Ceasurile biologice permit viețuitoarelor să aprecieze cu mare exactitate timpul germinării, reproducerii, migrării, hibernării. Asupra mecanismului intim, esențial, al orologiilor biologice, se concentrează interesul unor cercetări recente, deschizându-se astfel un drum sigur în acest domeniu al localizării morfofuncționale, a însușirii organismelor de a măsura timpul.

Lecturați gratuit Importanța teoretică și practică a bioritmurilor, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3853-2

Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Prin cercetările de bioritmologie întreprinse de numeroși biologi, botaniști, zoologi, medici, ingineri zootehniști, se cunoaște astăzi că activitatea ritmică este o proprietate fundamentală a materiei vii, iar manifestările ei se transmit ereditar, fiecare organism având la naștere nu numai o structură spațială, ci și una temporală, caracteristică speciei.
Manifestarea proceselor biologice ritmice pentru un organism este dependentă nu numai de zestrea ereditară, ci și de unii factori ai mediului-sincronizatorii, potențialii modificatori ai unuia sau ai mai multor parametri ai mediului.

Lecturați gratuit Bioritmurile în lumea vie, autor Adriana Mitrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3852-5

Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Schimbările profunde care au loc în societatea contemporană cer o mai raţională folosire a resurselor omului, formarea unei personalităţi creatoare cu orizonturi mai largi asupra vieţii, care trebuie să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii actuale, al dezvoltării ştiinţei. Formarea omului ca subiect creator are o importanţă deosebită. Asimilarea cunoştinţelor poate fi astfel organizată încât să nu mai frâneze evoluţia potenţialului intelectual şi creator al omului. Un viitor specialist nu va fi un creator în general, ci un creator într-un domeniu deoarece creativitatea se manifestă, totdeauna, într-o activitate oarecare, dar rareori un om este creator în mai multe domenii de activitate. Acestea atât pentru motivul că dispoziţiile şi capacităţile aceluiaşi om nu sunt egale între ele, cât şi pentru că afirmarea în orice domeniu necesită, adeseori, o pregătire îndelungată, anumite condiţii social-educative favorabile.

Lecturați gratuit Cultivarea creativităţii elevilor din ciclul primar prin lecţiile de limba română şi matematică la clasele I–II, autor Luminița Cornea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-31-3

Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Miza acestui opţional constă în dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare scrisă şi orală prin parcurgerea unor texte literare ce au în prim plan personaje, fapte, acţiuni, procedee artistice ce-i incită pe şcolari spre cunoaştere. Tocmai de aceea, mi-am îndreptat atenţia spre creaţia argheziană. Scriitorul a creat pentru copii opere în versuri şi în proză în care a evocat profund viaţa necuvântătoarelor din jurul lui, dar şi năzbâtiile propriilor copii, acestea căpătând valori didactice remarcabile: respectarea poveţelor, grija şi compasiunea faţă de cei din jur, ascultarea părinţilor, valoarea prieteniei etc. Copilul e răsfăţat în lumea lui Arghezi cu fluturi, pisici, greieri, căţei, furnici, porumbei, care-i oferă o lume feerică şi care se dovedesc a fi, în final, prieteni necuvântători. Jucăriile autorului îl determină pe elev să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, el devenind un învăţăcel care va înţelege mult mai uşor rosturile naturii şi-ale existenţei.

Lecturați gratuit Arghezia, tărâmul copilăriei, autor Ana-Maria Mîcîială

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3842-6

Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Un element esenţial al ideii naţionale, care se afirmă în epoca Luminilor, pe care îl putem remarca atât în Transilvania cât şi la sud şi est de Carpaţi, l-a reprezentat conştiinţa necesităţii cultivării limbii naţionale. Dacă ideea unităţi politice a românilor, ca element important al conştiinţei naţionale, avea să se afirme cu vigoare numai pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii româneşti şi în împrejurări istorice specifice, necesitatea imperioasă a cultivării limbii naţionale, la nivelul comunităţilor româneşti aflate de o parte şi de alta a Carpaţilor, se constituia într-un important factor de definire şi individualizare a acestor comunităţi, cu alte cuvinte, de individualizare a acestor comunităţi, de individualizare şi diferenţiere a lor în raport cu alte comunităţi etnico-istorice.

Lecturați gratuit Repere ale iluminismului românesc, autor Ana-Maria Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3841-9

Viaţa cotidiană în Franţa secolelor XVII-XVIII, autor Ana-Maria Băican

Tema este una deosebit de interesantă şi încărcată de importanţă pentru că perioada secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea este una a afirmării tendinţelor de modernizare, de integrare culturală, a transformărilor politico-militare, socio-economice şi culturale, perioada în care capitalele se îmbogăţesc în construcţii grandioase, devin centre ale vieţii economice, ale ştiinţelor, literelor şi perioada în care s-au afirmat câteva tipuri umane. Dacă în epocile anterioare tipurile umane specifice erau călugărul, cavalerul, monarhul şi în această perioadă s-au afirmat câteva tipuri, adevărate modele comportamentale, dintre care: ministrul, gurhezul, literatul, gentilomul, favorita.

Lecturați gratuit Viaţa cotidiană în Franţa secolelor XVII-XVIII, autor Ana-Maria Băican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3840-2

Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Consider că factorul principal de care depinde succesul în procesul de învăţământ este munca bine organizată, creativă, de continuu reglaj metodic în funcţie de rezultatele instruirii. Înţelegerea acestui mare adevăr implică responsabilitate din partea fiecărui dascăl. De-a lungul carierei mele, am considerat că orice elev, dacă nu are deficienţe fizice sau psihice, poate să asimileze cunoştinţele existente în programele de învăţământ.
Pe baza constatărilor realizate de-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că rezultatele şcolare ale elevilor pot fi considerabil îmbunătăţite, că randamentul şcolar poate fi îmbunătăţit cu condiţia ca fiecare cadru didactic să urmărească acest obiectiv şi să întreprindă un sistem de măsuri orientate spre îndeplinirea acestui deziderat.

Lecturați gratuit Succesul şi randamentul şcolar, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3787-0

Doar pentru tine, copile, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Cândva, Învăţătorii mei m-au făcut să fiu prezentă la bucuria trezirii pas cu pas, clipă de clipă. Acest lucru mi-a dat încredere şi aripi ca să mă înalţ, câteodată cu trudă, alteori în paşi de vals, dar mereu mai sus şi mai aproape de Lumina căreia cu toţii îi aparţinem.
De aceea, îndrăznesc să vă fac părtaşi la această lucrare, pentru că poate-i va fi de folos cuiva, îl va ajuta să treacă peste inerentele provocări ale vieţii, îl va întări în credinţă şi va trezi în el speranţa clipei ce va sosi.
Se întâmplă miracole întotdeauna cu noi, zi de zi, cu fiecare experienţă trăită. Uneori, atunci când uităm că suntem cu toţii un întreg şi că nu există separare, pentru că Iubirea ne leagă de tot ceea ce există, suferim ca nişte copii abandonaţi.
DIN SOARELE INTERIOR, care se află în spatele tuturor lucrurilor şi evenimentelor, să învăţăm să luăm doar acele elemente primordiale care să ne aducă aminte că suntem cu toţii unici, frumoşi şi infinit de preţioşi!

Lecturați gratuit Doar pentru tine, copile, autor Luminiţa Mirică-Bobiţ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3788-7

Tangible Heritage. The Technology & Engineering Behind It. Social & Economic Impact, coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz


This paperwork has been made with the contribution of a team of teachers from the six schools involved in the Erasmus+ School Exchange Partnership “Social Values STEM from European Heritage“, project no. 2019-1-RO01-KA229-063117.

Lecturați gratuit Tangible Heritage. The Technology & Engineering Behind It. Social & Economic Impact, coordinators: Anca Gabriela Bărbulescu, Maria Cristina Rotaru, Paula Loureiro, Katalin Nagy, Beata Walas, Laura Ersilia Moccia, Münire Alagöz

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-26-9

Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Întărirea prin toate mijloacele a influenței formative și educative a școlii, în sensul larg al acestor noțiuni, adică în sensul dezvoltării cocomitente a tuturor laturilor personalității, devine cu atât mai mult o necesitate obiectivă cu cât pregătirea elevului este privită din perspectiva cerințelor educației permanente. Acestea pretind ca fiecare individ să știe cum să-și îmbogățească necontenit cunoștințele și deprinderile practice, să continue să învețe independent și după încadrarea în muncă.

Lecturați gratuit Predarea geografiei la ciclul primar. Aspecte teoretice și practice, autor Nicoleta Stanciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-12-2

Scurtă monografie a orașului Pitești, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Urme ale existenței omului în această arie datează din paleolitic, aici găsindu-se urme ale culturii de prund, distinctivă pentru activitatea umană din paleoliticul inferior în Europa. Mai târziu, unele descoperiri arheologice au confirmat ipoteza conform căreia, în Antichitate, tribul condus de Dromihaetes (sec. IV-III î.Hr.) și-a avut rădăcinile în această zonă, tribul fiind identificat cu ordessenii sau argessenii (o populație de pe malurile Argeșului). În perioada daco-romană, teritoriul orașului actual a făcut parte din regiunea Moesia Inferior, iar mai târziu din Dacia Malvensis. Din acea perioadă datează și numeroasele fragmente de zidărie, ceramică și monede. În apropierea orașului, la Albota a existat un castru roman, tabără militară fortificată construită pe granița estică a Daciei romane.

Lecturați gratuit Scurtă monografie a orașului Pitești, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-20-7

Taina Sfântului Botez din perspectivă misionar ortodoxă. Deosebiri interconfesionale, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea tratează o temă de reală importanță din viața Bisericii din orice timp și in mod special în timpul nostru, când năzuințele ecumenice creștine se văd implicate în străduințele spre unitate a Bisericilor, mai ales cu deosebirile lor în ce privește doctrina Tainelor. Lucrare se dorește a fi o fundamentare cât mai adancă si cât mai solidă a importanței Tainei Botezului, care face parte din categoria celor de inițiere alături de Mirungere și Euharistie, în viața creștina, în felul în care sunt înțelese si practicate în Biserica Ortodoxă, pe baza tradiției începând de la Sfinții Apostoli.

Lecturați gratuit Taina Sfântului Botez din perspectivă misionar ortodoxă. Deosebiri interconfesionale, autor prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-19-1

Instituția diaconițelor – de la diaconița Febe până la sfârșitul primului mileniu creștin, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Când auzim cuvântul „preot”, multe lucruri ne vin în minte. Am întâlnit pe parcursul vieții mulți preoți cu siguranță. Știm cum arată, ce fac, cum se comportă, cum se comportă alții în raport cu ei, dar același lucru nu poate fi spus despre diaconițe. Știm unele date despre diaconițe numai prin studierea istoriei Bisericii Universale, istorie care nu ne oferă prea multe detalii. Imaginea pe care ne-o formăm în minte despre diaconițe este mai puțin deplină, și este influențată cu siguranță de cunoștințele pe care le avem despre clericii, în special despre diaconii de astăzi, dar situația însă este mult mai delicată. Roger Gybson spunea: „Începuturile diaconatului femeilor sunt ascunse în umbră și în întuneric, și sunt dificil de perceput cu exactitate”.

Lecturați gratuit Instituția diaconițelor – de la diaconița Febe până la sfârșitul primului mileniu creștin, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3812-9

Distincția dintre Esența lui Dumnezeu și energiile Sale în viziunea Sf. Grigorie Palama, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Pentru marea majoritate a teologilor ortodocși miezul doctrinei Sfântului Grigorie Palama este distincția reală dintre esența lui Dumnezeu sau „esse-esența lui Dumnezeu” , cum o numește Părintele Stăniloae, și energiile Sale necreate. Această învățătură a devenit de asemenea cheia disputelor teologice dintre ortodocși și romano-catolici, luând locul ca importanță problemei adaousului filioque.

Lecturați gratuit Distincția dintre Esența lui Dumnezeu și energiile Sale în viziunea Sf. Grigorie Palama, autor Prof. Ilie Alin Birsan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3811-2

Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Pentru elaborarea prezentei lucrări, am în vedere ipoteza că limbajul contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. Îmbogăţirea acestuia se realizează prin lectura de calitate a unor texte, sursă de noi cuvinte şi de nuanţare a vocabularului. Este necesar să se pună accent pe formarea de capacităţi/subcapacităţi la elevi, excluzându-se tipurile de conţinuturi, de teme, prin care abilităţile de dezvoltare şi nuanţare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am ţinut cont într-o anumită măsură de condiţiile şcolare în care acum lucrez, de nivelul şi capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea că îmbogăţirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimilează mai uşor deprinderile şi capacităţile de comunicare prin intermediul limbajului.

Lecturați gratuit Modalităţi de dezvoltare şi nuanţare a vocabularului elevilor din clasele a III-a şi a IV-a, autor Ioana-Aurelia Baboș

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3806-8

The distinctive language of Dickens’s characters. The force of the idiom and its translation Into romanian, autor Hollanda Noémi

One of the force of Charles Dickens’s characters lie in the humour. The way he introduces his characters with their distinctive language, his ability to catch with precision and subtlety the idiom of his comic characters has often been praised and perhaps has meaning only in specific characters. In his novel, Oliver Twist there are an infinite number of examples which I’d like to present in the present paper. And the main point is how these idioms used in the characters’ language may be translated.

Lecturați gratuit The distinctive language of Dickens’s characters. The force of the idiom and its translation Into romanian, autor Hollanda Noémi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3805-1

Class Management, autor Hollanda Noémi

In my paper I tried to focus on issues and problems that I consider quite common ones during teaching and I applied several tasks, activities, I used different approaches and I pinned down those that seem to have effect on students, of course, depending on their level of learning and their age.

Lecturați gratuit Class Management, autor Hollanda Noémi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3804-4

Erasmus + – Act in education, autori: Marian DRAGOMIR, Adrian ION, Andrei Cristian IONIȚĂ

ACT IN EDUCATION, 2020-1-NL02-KA226-SCH-08302, Section 1, MasterPeace Ro Associationis part of the intellectual products developed by the authors under the contract signed with the leading organization Masterpeace International. It is a biannual booklet that reflects the activities of the coordinator and facilitators of Masterpeace Ro NGO registered with the VAT number 35780219

Lecturați gratuit Erasmus + – Act in education, autori: Marian DRAGOMIR, Adrian ION, Andrei Cristian IONIȚĂ

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3800-6

Managementul conflictelor în instituțiile școlare, autor Rodica Tirim

Oameni diferiţi adoptă strategii diferite pentru rezolvarea conflictelor. Aceste strategii se învaţă de obicei în copilărie şi par să funcţioneze automat la un nivel „preconştient”. Ceea ce pare natural în astfel de situaţii, de fapt este o strategie personală învăţată şi, deoarece a fost învăţată, poate fi oricând schimbată învăţând metode noi şi mai eficiente de a rezolva un conflict. Modul de acţiune într-un conflict este afectat de importanţa obiectivelor personale şi de cât de importantă este considerată relaţia respectivă. Date fiind aceste două preocupări în cadrul unei relaţii, putem spune că există cinci strategii de bază care pot fi utilizate pentru soluţionarea conflictului.

Lecturați gratuit Managementul conflictelor în instituțiile școlare, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3807-5

Pe maidan – colecție de jocuri ale copilăriei de altădată, autor Rodica Tirim

Aceste jocuri ale copilăriei au distrat generații la rând dezvoltând abilitățile sociale, creativitatea, imaginația, spiritul de competiție, prietenia și fiind foarte benefice pentru sănătate deoarece necesită în același timp și activitate fizică.

Cele mai importante beneficii ale acestor jocuri ale copilăriei sunt stimularea creșterii atât fizice cât și intelectuale și crearea unor legături strânse de prietenie care pot dura pe viață. Ce este mai frumos decât faptul că cel mai bun prieten al tău este chiar cel din copilărie?

Lecturați gratuit Pe maidan – colecție de jocuri ale copilăriei de altădată, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3801-3

Învățăm înmulțirea pas cu pas, autor Rodica Tirim

Lecturați gratuit Învățăm înmulțirea pas cu pas, autor Rodica Tirim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3737-5

Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu


Prezenta lucrare abordează dintr-o perspectivă modernă metodele didactice de predare-învățare utilizate în învățământ, având ca țel final formarea și dezvolatrea la elevi a unor atitudini, emoții, sentimente, interese, convingeri. Experiențele didactice propuse sunt dirijate metodologic către atingerea dezideratelor educative. Există o relație strânsă între nivelul de abstractizare și generalizare a cunoștințelor, dozarea și prelucrarea metodologică și organizarea și structurarea conținutului informațional. Rolul cadrului didactic se diversifică, crește gradul de activism și de deschidere față de cooperare, de implicare a elevului în activitate, trecând de la simplu receptor la participant activ.

Lecturați gratuit Elemente de pedagogie în opera muzicală a compozitorului Nicolae Lungu, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-16-0

Satisfacția în muncă și atitudinea față de muncă la cadrele didactice. Studiu de caz într-o organizație școlară, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu


Satisfacţia în muncă reprezintă un mod complex de raportare a fiecărui individ la totalitatea situaţiei sale de muncă. Ea poate depinde de factori individuali (vârstă, nivel de calificare, vechimea în organizaţie etc.), de factori organizaţionali, de climat, preocuparea organizaţiei pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale personalului etc., plus factorii de personalitate (cum este ea trăită subiectiv). Ea se referă la o colecţie de atitudini pe care le au angajaţii faţă de munca lor. Cu siguranţă mulţi manageri clasici sunt foarte interesaţi de satisfacţia în munca lor şi mai puţin de ceea ce se întâmplă cu satisfacţia în muncă a subordonaţilor, dar tipul modern de manager este conştient că satisfacţia angajaţilor generează într-o oarecare măsură şi satisfacţia lui proprie. De aceea majoritatea sunt preocupaţi de acest subiect la care fiecare trebuie să găsească o reţetă a succesului. Pentru foarte mulţi manageri, satisfacţia în muncă este legată direct de motivaţia lor personală sau de cea pe care o identifică la prieteni, cunoscuţi, colegi, subordonaţi, eventual superiori ierarhici.

Lecturați gratuit Satisfacția în muncă și atitudinea față de muncă la cadrele didactice. Studiu de caz într-o organizație școlară, autor Prof. Loredana Elena Diaconescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-9600-15-3

Promovarea imaginii grădiniței cu ajutorul voluntariatului, autor Carmen Mariana Chiurtu

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Lecturați gratuit Promovarea imaginii grădiniței cu ajutorul voluntariatului, autor Carmen Mariana Chiurtu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3795-5