Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind metodele de instruire a juniorilor în jocul de fotbal, autor Marius Ionel Turc


Lucrarea de faţă îşi propune îmbunătăţirea metodologiei de lucru in cadrul programei de antrenament. Calitatea în cadrul colectivului sportiv la această grupă de vârstă 15-16 ani(care împreună cu celelalte grupe de vârstă constituie baza de masă a fotbalului de performanţă) reprezintă un factor hotărâtor al asigurării în perspectivă a capacităţii superioare de performanţă a jucătorilor.

Lecturați gratuit Studiu privind metodele de instruire a juniorilor în jocul de fotbal, autor Marius Ionel Turc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5231-6

Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ, autor Roxana Bălcescu


Mediul școlar divers, care adună la un loc actori educaționali cu atitudini și opinii diferite, este o sursă incontestabilă de conflicte. Ignorarea conflictelor în mediul școlar poate afecta negativ întregul proces instructiv-educativ. Este important să se acorde atenție dezvoltării competențelor de rezolvare a conflictelor în mediul școlar, atât la nivelul cadrelor didactice, cât și al elevilor, cu accent pe strategia comunicării persuasive. Pentru a utiliza comunicarea persuasivă în rezolvarea conflictelor, este imperativ să existe ghiduri pedagogice teoretice și aplicative care să faciliteze conceptualizarea, proiectarea, organizarea și implementarea activităților care valorifică această strategie. Prin abordarea problemelor de acest tip, se poate spori eficiența actului educațional și se poate crea un mediu școlar mai sigur și mai armonios.

Lecturați gratuit Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ, autor Roxana Bălcescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5229-3

Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin


Evaluarea întreprinderilor devine tot mai necesară datorită accentuării liberalismului, însoţit de privatizare, a dezvoltării tranuacţiilor bursiere, multiplicării tranzacţiilor relative la întreprinderi, vânzării întreprinderilor, ceea ce conduce la tendinţa standardizării practicilor de evaluare, la nivel mondial.
În virtutea diferitelor puncte de vedere, întreprinderea este definită fie pornind de la structura sa de producţie, fie de la rolul acesteia în societate. Având ca punct de plecare aceste considerente, întreprinderea este înţeleasă ca un bun destinat vânzării – cumpărării, schimbului dintre un cumpărător şi un vânzător, pe diferite segmente specifice ale pieţei.

Lecturați gratuit Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5227-9

În lumea poveștilor. Dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarul mic, Marinela Alina Lovin


Lecturați gratuit În lumea poveștilor. Dezvoltarea limbajului la preșcolari și școlarul mic, Marinela Alina Lovin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5213-2

Instrumente de evaluare clasică și alternativă la disciplina istorie – învățământul primar, autor Roberta-Alexandra Anton


Viziunea unui cadru didactic care predă în învățământul primar în ceea ce privește obiectul, scopul și funcțiile evaluării determină în mod sugestiv rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare. Această concepție se regăsește atât în alegerea metodelor și procedeelor de evaluare, cât și în integrarea acestora în procesul instructiv-educativ. În acest mod, procedeele și metodele de evaluare oferă cadrului didactic posibilitatea de a realiza o evaluare complexă, reală și sensibilă în ceea ce privește individualitatea fiecărui elev.

Lecturați gratuit Instrumente de evaluare clasică și alternativă la disciplina istorie – învățământul primar, autor Roberta-Alexandra Anton

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5226-2

Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu


Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-au permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din clasă, prin implicarea directã a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv. S-a constatat că adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, lucrul în echipă dȃnd copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, strategiile personale de lucru.

Lecturați gratuit Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5225-5

Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ – lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu


Este o problemă unanim recunoscută, acceptată de întreaga societate, că elevii noștri nu mai citesc. Îndepărtarea copiilor de lectură nu este însă o problemă ”locală” sau doar a secolului nostru. Pentru a-i face pe elevi să citească trebuie, deci, să-i facem să găsească în ei o motivație intrinsecă, nu să-i saturăm cu noțiuni abstracte și excesiv conceptualizate. Succesul acestui obiectiv educațional constă nu atât în încercarea de a-i adapta pe ei la demersul literar, cât de a adapta demersul literar la preocupările și așteptările lor. Ca orice pe această lume, gustul pentru lectură se poate și el educa, totul depinzând doar de capacitatea noastră, a profesorilor, de a face această activitate cât mai atractivă. Astfel, abordarea tradițională a literaturii, din perspectivă exclusiv culturală sau estetică, ar trebui reconsiderată prin adăugarea unor demersuri care să implice nu doar dimensiunea cognitivă a învățătii, ci și pe cea afectiv-atitudinală și capacitățile creativ-imaginative ale elevilor. Profesorul de limba română trebuie să încerce o abordare modernă, interactivă, dinamică a literaturii, menită să seducă sufletul elevilor (prin metode ale gândirii critice, exerciţii creative de interpretare şi de redactare, proiecte transdisciplinare, abordări din perspectiva inteligenţelor multiple, vizionări de filme, ateliere de creație etc.).
Pentru că rolul creativității este adeseori neglijat în mai toate practicile didactice, lucrarea de față va susține imensa importanță a acestuia în procesul de învățare, mai ales în orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ – lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5224-8

GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena Marc


Le travail qui sera présenté ci-dessous constitue une recherche terminologique dans le domaine des textiles. Cette recherche a comme objectif la réalisation d’un glossaire monolingue qui servira d’aide terminologique pour les traducteurs, spécialistes et étudiants du domaine d’étude.

Lecturați gratuit GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE DES FIBRES TEXTILES ET DE L’ÉTOFFE, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5222-4

Relaţia apozitivă, autor Elena Marc


Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o prezentare analitică a opiniilor din literatura de specialitate, în legătură cu o serie de aspecte ale relaţiei apozitive, în privinţa cărora nu există unitate de vederi: antecedentul apoziţiei, conţinutul relaţiei apozitive, mărcile acestui tip de raport, precum şi natura sintactică a relaţiei care se stabileşte între termenii apozaţi. Adoptând în prezentare stilul unei dezbateri dinamice, lucrarea expune părerile variate şi de cele mai multe ori controversate ale specialiştilor în legătură cu o serie de aspecte privitoare la relaţia apozitivă. Lucrarea aduce în discuţie atât teoriile mai vechi, care ţin de tradiţia sintaxei româneşti, cât şi opiniile şi modalităţile de abordare ale apoziţioinării, specifice sintaxei moderne. Precizăm că studiul de faţă nu susţine interpretarea tradiţională a apoziţiei ca specie de atribut substantival ori ca funcţie sintactică secundară, considerând necesară operarea unor modificări în domeniul relaţiei apozitive, modificări ce se impun în baza cercetărilor de gramatică din ultimele decenii.

Lecturați gratuit Relaţia apozitivă, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5222-4

PROJET D’AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ÉVALUATIVES EN CLASSE DE FLE. RECHERCHE PÉDAGOGIQUE, autor Elena Marc


Le présent travail, qui est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de français langue étrangère, vise à établir une ligne de pensée et à développer un cadre de référence commun dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives et, par conséquent, de rehausser les apprentissages des élèves et d’attester leurs performances avec justesse. Dans cette optique, il est à souhaiter que le présent ouvrage alimentera des discussions dans divers contextes (réunions de personnel, formation continue, échanges professionnels, etc.) afin que l’on puisse, collectivement, améliorer cette composante importante et essentielle de l’acte pédagogique.

Lecturați gratuit PROJET D’AMÉLIORATION DES STRATÉGIES ÉVALUATIVES EN CLASSE DE FLE. RECHERCHE PÉDAGOGIQUE, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5221-7

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, autor Elena Marc


L’évaluation des apprentissages a fait souvent l’objet de discussions entre professionnels de l’éducation. C’est une partie de l’acte pédagogique qui est complexe de par ses multiples fonctions et ses diverses modalités. Durant les dernières décennies, il y a eu plusieurs écrits au sujet de l’évaluation des apprentissages. Plusieurs de ces écrits mettent en évidence que l’évaluation est une partie intégrante de l’acte pédagogique, ne pouvant être dissociée du processus d’enseignement-apprentissage. Par conséquent, de nos jours, l’évaluation des apprentissages doit être considérée à partir d’un cadre de référence s’appuyant autant sur des perspectives didactiques que docimologiques.

Lecturați gratuit L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5220-0

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU B1-B2, autor Elena Marc


Le présent travail, qui est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux formateurs de français langue étrangère, vise à établir une ligne de pensée et à développer un cadre de référence commun dans le but d’améliorer les pratiques évaluatives et, par conséquent, de rehausser les apprentissages des élèves et d’attester leurs performances avec justesse.

Lecturați gratuit ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU B1-B2, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5219-4

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU A1-A2, autor Elena Marc


Le travail est constitué d’une série de fiches pratiques, accompagnées de grilles de correction et de barèmes de notation. Ce sont des outils d’évaluation prêts à l’emploi. Les fiches proposées, ayant comme support des documents authentiques, ne sont là qu’à titre d’exemple, pouvant servir de déclencheurs pour d’autres créations et représentant une aide pour se constituer sa propre « batterie » d’outils d’évaluation à partir de matrices, car disposer d’une panoplie d’outils ne suffit pas à améliorer ou à transformer une démarche évaluative. Le travail se propose donc d’être un appui pour pouvoir élaborer, à partir des fiches types présentées, des activités d’évaluation à chaque niveau de l’apprentissage et pour chaque compétence langagière.

Lecturați gratuit ACTIVITÉS D’ÉVALUATION PAR NIVEAU ET PAR COMPÉTENCE LANGAGIÈRE. FICHES PRATIQUES FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE. NIVEAU A1-A2, autor Elena Marc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5218-7

Methodical and Research Activity, autor Mariuta Carmen Chiritescu


If learners are going to be able to make sense of grammar they will need to be exposed to it in its contexts of use. Secondly, if learners are to achieve a functional command of a second language, they will need to be able to understand and produce not just isolated sentences, but whole texts in that language.
Listening can help students acquire vocabulary and grammar, and the fact that a teacher encourages students to choose for themselves what they listen to and to do so for pleasure and general language improvement can also have a dramatic effect on a students’ language learning. Many teachers use material on disk increasingly, when they want their students to practice listening skills. This has a number of advantages. Taped material allows students to hear a variety of different voices apart from just their own teacher’s. It gives them an opportunity to meet a range of varieties of English, the way in which mature people talk.

Lecturați gratuit Methodical and Research Activity, autor Mariuta Carmen Chiritescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5217-0

Creating, Adapting and Evaluating Activities for Teaching Grammar, autor Mariuta Carmen Chiritescu


As they advance along the learning process, the teacher must use more complex exercises (e.g. integrative ones, grammar games) that should also target other language skills (e.g. reading or writing, full-text listening).
However, drilling and controlled practice are still insufficient: the new structure has not become a linguistic habit, but merely a part of the learner’s passive knowledge, generally avoided or wrongly used in real-world situations.
That is why, the practice stage must be followed by various communicative activities, in which the students are made to use the new structure in an interactive way, to exchange information and negotiate meaning. To encourage the students and involve them in the task, the activities must be imaginative and enjoyable and exploit the learners’ personal experience.

Lecturați gratuit Creating, Adapting and Evaluating Activities for Teaching Grammar, autor Mariuta Carmen Chiritescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5216-3

Teaching Grammar to Elementary School Students – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu


If the teacher uses techniques that direct the learner’s attention to form, and if the teacher provides activities that promote awareness of grammar, learning seems to result. The arguments for a focus on form and for consciousness-raising comprise together the paying-attention-to-form argument. That is to say, learning seems to be enhanced when the learner’s attention is directed to getting the forms right, and when the learner’s attention is directed to features of the grammatical system.

Lecturați gratuit Teaching Grammar to Elementary School Students – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5215-6

Approaches to English Language Teaching and Learning – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu


The grammar of a language is what happens to words when they become plural or negative, or what order is used when we make questions or join two clauses to make one sentence. (Harmer, J., Teaching and Learning Grammar, Longman, 1999, p. 1).
Grammar does not only affect how units of language are combined in order to look right; it also affects their meaning. The teaching of grammatical meaning tends, unfortunately, to be neglected in many textbooks in favour of an emphasis on accuracy of form; but it is no good knowing how to perceive or construct a new tense of a verb if you do not know exactly what difference it makes to meaning when it is used. It is very often the meanings of the structures which create the difficulties for foreign learners. (Ur, P., A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, 1996, p. 76)

Lecturați gratuit Approaches to English Language Teaching and Learning – Monograph, autor Mariuta Carmen Chiritescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5209-5

Repere practice în folosirea instrumentelor digitale pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, autor Veronica Popa


Este din ce în ce mai dificil pentru profesori să demonstreze elevilor că cititul poate fi o alternativă la jocul pe calculator, privitul la televizor la prezența în rețele sociale. Nu este vorba doar despre lecturile obligatorii, care prin caracterul lor „obligatoriu” nu fac altceva decât să îndepărteze elevii de carte, ci de cărți citite din plăcere, ca prin intermediul lor elevii să se apropie apoi cu drag de cărțile autorilor studiați la orele de Limba și literatura română. De asemenea, este important să fie făcute legături între literatură și celelalte arte precum muzica, pictura, cinematografia, teatrul oferindu-li-se, astfel, elevilor ocazii pentru a fi creativi, a munci în echipă, a dezvolta competențe de comunicare și de a folosi instrumente web 2.0 pentru a se apropia de operele literare și de autorii acestora. În acest mod elevii pot să-și formeze valori morale și culturale autentice, care să le permită integrarea în societate ca membri valoroși ai acesteia.

Lecturați gratuit Repere practice în folosirea instrumentelor digitale pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, autor Veronica Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5209-5

Cercetare privind influența factorilor psihologici implicați în activitățile din cadrul domeniului estetic și creativ. Lucrare științifică, autor Oana Vanghele


Învățământul preșcolar pune bazele școlarității pregătind copiii să intre in colectivul școlar, solicită adaptarea la comportamente și reguli noi, le aduce o mai bună socializare atât in colectivul de la școală,cât și cel din familie și nu în ultimul rând stimulează dezvoltarea fizică și psihică. La baza acestor activități psihice și a trăsăturilor de personalitate, se dezvoltă creativitatea. Prin numeroasele conținuturi pe care le utilizează, activitățile de pictură dezvoltă nevoia de a descoperi, curiozitățile și exprimarea cu ajutorul elementelor de limbaj plastic. Prin pictură, preșcolarii își exprimă sentimentele și își exteriorizează problemele, maturizându-se treptat ,structurându-și propria personalitate și devenind mai independenți. Consider că activitățile de pictură ,împreună cu tehnicile variate de lucru,stimulează intr-un mod deosebit creativitatea copiilor deoarece ei au libertatea de a alege intr-un cadru favorabil, să-și exprime sentimentele prin varietatea culorilor, trăirile, nedumeririle și modul în care percep realitatea. Rolul pe care îl are cadrul didactic în desfășurarea tuturor activităților de educație plastică este acela de a-l face pe copil să se autodescopere, să-l încurajeze și să-l stimuleze către frumos. Pictura, pe lângă faptul că dezvoltă creativitatea, îmbunătățește abilitățile fizice (abilitățile motorii fine), cognitive și emoționale. De asemenea, dezvoltă abilitățile conversaționale.

Lecturați gratuit Cercetare privind influența factorilor psihologici implicați în activitățile din cadrul domeniului estetic și creativ. Lucrare științifică, autor Oana Vanghele

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5212-5

Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele


Realizând o strânsă corespondență cu caracter practic-aplicativ între activităţile din Domeniul Estetic și Creativ cu celelalte domenii experiențiale, considerăm că punem bazele formării personalităţii copiilor şi sprijinim evoluţia lor individuală, prin antrenarea lor în activităţi educaţionale variate într-un sistem complex, ce constituie un mediu formator cu impact pozitiv pe termen lung în echiparea acestora cu competenţe generale, dar şi în domeniile în care vor activa ca adulţi. Din această perspectivă, afirmăm necesitatea recunoaşterii influenţelor reale a activităţilor estetico-creative corelate cu celelalte activtăți din ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă şi intenţionăm continuarea abordării acestei modalităţi de adaptare la cerinţele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor.

Lecturați gratuit Strategii de valorificare a factorilor psihologici ai creativității în activitățile didactice. Exemple practice, autor Oana Vanghele

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5211-8

Magia numerelor. Fișe de lucru pentru Grupa mare și Clasa pregătitoare, autor Marinela Alina Lovin


Lecturați gratuit Magia numerelor. Fișe de lucru pentru Grupa mare și Clasa pregătitoare, autor Marinela Alina Lovin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-068-8

Formarea capacităţii de comunicare în învăţământul preşcolar și primar, autor Marinela Alina Lovin


Datorită faptului că îmbogățirea vocabularului preșcolarilor se referă la dobândirea unei corecte pronunțări a cuvintelor, lărgirea bagajului de cuvinte și mărirea numărului cuvintelor pe care copilul le folosește în comunicare, explicația semnificației cuvintelor și dezvoltarea capacității de a se folosi liber de ele, consider că problema activizării vocabularului reprezintă o problemă prioritară care necesită o dezvoltare mai amplă.

Lecturați gratuit Formarea capacităţii de comunicare în învăţământul preşcolar și primar, autor Marinela Alina Lovin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5210-1

Evaluarea formativă în dezvoltarea personalității preșcolarului, autor Ana Chiriac


Vârsta preșcolarității este perioada de formare inițială a personalității copilului care se exprimă printr-un ansamblu de trăsături morale, iar personalul didactic care se ocupă de educația copiilor preșcolari trebuie să stăpânească foarte bine psihologia copilului de la 3 la 6 ani. În această perioadă se formează conduitele de bază, iar în grădiniță copilul deține o experință de viață care poate fi valorificată, dar ține de măiestria educatorului să-l introducă în universul valorilor reale, să îl ajute să înțeleagă însemnătatea acestora și să dobândească capacitatea de a distinge binele de rău și adevărul de minciună.

Lecturați gratuit Evaluarea formativă în dezvoltarea personalității preșcolarului, autor Ana Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5208-8

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul II, autor Elena-Ionela Tufişi


Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de modul în care au fost armonizate metodele folosite şi cunoştinţele de specialitate ale cadrului didactic. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Lecturați gratuit Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul II, autor Elena-Ionela Tufişi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5207-1

Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul I, autor Elena-Ionela Tufişi


Lucrarea de faţă propune modalităţi constructive de a organiza învăţarea în cadrul activităţii instructiv–educative ce are în centru disciplina matematică, la ciclul liceal. Ea aduce soluţii practice care vizează aspecte de predare integrată a derivatelor şi pot genera creşterea randamentului şcolar şi obţinerea de performanţe superioare.

Lecturați gratuit Aspecte privind predarea integrată a funcţiilor derivabile. Volumul I, autor Elena-Ionela Tufişi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5206-4

Parteneriatul educațional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, autor Liliana-Mariana Marin


activitățile desfăşurate în parteneriat cu comunitatea, dar mai ales cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi alături de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social–educativă şi un efect reconfortant.
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta copiii să aibă succes la grădiniță, la școală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinții, copiii și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în educație, se creează în jurul elevilor o comunitate de support care începe să funcționeze. Activitățile de parteneriat care include profesori, părinți și copii ghidează, energizează și motivează copiii, așa încât ei obțin singuri succes.

Lecturați gratuit Parteneriatul educațional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, autor Liliana-Mariana Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5204-0

Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu


Lucrarea de faţă abordează sistematic managementul strategic, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin realizarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare în care-mi desfăsor activitatea, această activitate practică presupunând şi o analiză a culturii organizaţionale realizată cu ajutorul interviului şi a metodei observaţiei directe. Înainte de elaborarea întrebărilor, am lecturat ceea ce s-a scris despre temă, m-am familiarizat cu practicile ce urmau a fi analizate, după care am elaborat progresiv problematica despre care urma să intervievez persoanele vizate (elevi, profesori, manageri, reprezentanţi ai comunităţii locale).

Lecturați gratuit Implementarea şi dezvoltarea managementului strategic în unitatea/instituţia de învăţământ, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5192-0

Polinoame ireductibile – considerații metodice și probleme practice, autor Daniela Georgeta Popescu


Problemele legate de teoria numerelor şi polinoamelor oferă un model de organizare a cunoştinţelor, noţiunilor într­un sistem concentric cantitativ. Astfel, noţiunea de divizibilitate este introdusă în clasele mici, definită în clasa a V­a şi dezvoltată în clasele următoare până la teoria divizibilităţii polinoamelor.

Lecturați gratuit Polinoame ireductibile – considerații metodice și probleme practice, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5191-3

Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu


Principalul scop al acestei lucrări este de a pune la dispoziţia celor interesaţi de cunoaşterea matematicii în general, şi a capitolului “Polinoame” în special, un material care să completeze pregătirea lor algebrică.

Lecturați gratuit Polinoame ireductibile – aspecte teoretice, autor Daniela Georgeta Popescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5190-6

Între tradițional și modern în drumul dezvoltării psihosociale a școlarilor mici. Lucrare științifică, autor Ana Maria Ciuciu


La copilul mic, mintea este la fel de activă pe cât este corpul. El este curios: vrea să descopere cum funcţionează lucrurile, unde se află ele şi cum se simt la pipăit. Combinând nevoia de mişcare, îl putem conduce pe elev către o atitudine cercetătoare, explorare, încununată de descoperi. Descoperirea, în actul învăţării înseamnă pentru elev o posibilitate de a genera el însuşi un plus de informaţii noi, esenţiale, faţă de ceea ce posedă până în momentul respectiv.
Pe lângă metodele clasice se promovează tot mai mult metodele activ-participative, metode ce îi determină pe copii să coopereze dezvoltându-şi astfel capacitatea de comunicare, de-a asculta opiniile celorlalţi, de-a reflecta împreună cu colegii la soluţionarea problemelor. Cooperarea creează oportunitatea utilizării învăţării reciproce, un tip de învăţare prin care copiii învaţă unul de la celălalt, prin împărtăşirea experienţelor, uneori cu mai mare eficientă decât de la cadrul didactic.

Lecturați gratuit Între tradițional și modern în drumul dezvoltării psihosociale a școlarilor mici. Lucrare științifică, autor Ana Maria Ciuciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5193-7

Specificul inteligenței socio-emoțională la vârsta școlară mică, autor Mădălina Ștefan


Emoțiile și sentimentele copilului constituie un factor motivant pentru procesul de învățare deoarece acest proces de învățare este destul de important pentru oamenii importanți din jurul acestuia. În mod similar atunci când școlarul nu se simte în siguranță capacitatea, aptitudinea de învățare și, implicit, randamentul școlar sunt afectate. Conexiunea cu școlarul se păstrează prin intermediul menținerii contactului vizual cu acesta, cât și prin ascultarea cu atenție a acestuia. Această conexiune îl va ajuta pe copil să se dezvolte astfel încât celulele nervoase sau neuronii acestuia să se conecteze cu ajutorul limbajului și al conexiunilor de natură socială.

Lecturați gratuit Specificul inteligenței socio-emoțională la vârsta școlară mică, autor Mădălina Ștefan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-065-7

Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel


În grădinița de copii rolul principal în educația copiilor îl are educatoarea. Educatoarea, prin tot ce întreprinde, prin exemplul personal, prin căutare și dăruire, contribuie la modelarea personalității copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale – preșcolaritatea. Educatoarea oferă dragoste, fără de care nu poate exista nici o legătură de viitor, nici colaborare, nici învățare cu copiii. Educatoarea oferă iubire necondiționată. Cunoscând psihologia copilului și toate fenomenele care se petrec în preșcolaritate, educatoarea nu numai că poate depăși situațiile dificile, dar poate să parcurgă, împreună cu copiii, noi etape de activitate și de învățare, creând astfel posibilități multiple de transfer și aplicabilitate, în diferite activități care se vor remarca prin performanță, constituind un indiciu al structurilor evolutive în planul personalității mature cu note dominante ale tipologiei armonioase.

Lecturați gratuit Atenția și dezvoltarea preșcolarilor, autor Andreea-Lavinia Bădicel

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5195-1

Armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar, autor Ana Chiriac


În această lucrare am ales să abordez armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar prin punerea accentului pe dezvoltarea socială a preșcolarilor. Cele trei tipuri de educație: formală, nonformală și informală, au câmpuri de acțiune diferite în procesul educațional, funcționează diferit, dar permit totuși nu numai o expansiune a acestora ci și o interdependență. Educația formală își valorifică în mod pozitiv influențele educative dacă integrează în mod creativ și responsabil modalitățile de educație nonformală și informală. În același timp există un raport de complementaritate între educația formală și contribuția acesteia la dezvoltarea și eficacitatea celorlalte forme.
Necesitatea acestei armonizări vine în urma conștientizării mediului social în care trăim și constatării unei ascensiuni a mass-mediei, fenomen care vine cu o supraaglomerare informațională, generând proporții greu de controlar din punct de vedere pedagogic.

Lecturați gratuit Armonizarea educației formale cu educația nonformală și informală în învățământul preșcolar, autor Ana Chiriac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5196-8

Sfânta Mănăstire Sihăstria – un obiectiv turistic și religios din Mitropolia Moldovei, autori Cristian–Tică Neagu, Silvia Neagu


Mănăstirea Sihăstria este un locaș de rugăciune unde te poți regăsi din tumultul vieții acesteia care ne împrăștie mintea. Atmosfera din interiorul mănăstirii, care ne obligă prin ruperea conectării la internet, să ne rupem de realitate și să ne regăsim prin sfintele slujbe și mediul prielnic rugăciunii. Această sfântă mănăstire pare desprinsă din cărțile patristice prin felul cum este construită, prin monahii care oferă ajutor duhovnicesc pelerinilor, prin felul cum este condusă obștea și gospodăriile administrate.

Lecturați gratuit Sfânta Mănăstire Sihăstria – un obiectiv turistic și religios din Mitropolia Moldovei, autori Cristian–Tică Neagu, Silvia Neagu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5177-7

Permacultura – armonie în natură. Studiu de caz: fermă regenerativă din localitatea Dorobanțu, județul Călărași, autor Silvia Neagu


Permacultura este un concept integrativ al omului cu animalele și plantele într-un sistem armonios, din care omul culege numeroase foloase. Acest tip de agricultură este unul regenerativ în care deșeurile sunt zero deoarece se compostează, animalele cresc în armonie cu natura, în libertate pe pământ, apa de ploaie este folosită în agricultură, rezultatele fiind văzute în calitatea roadelor. Permacultura este reîntoarcerea noastră la natură folosind toate resursele naturale disponibile creând un climat benefic omului, animalelor și plantelor. Aceasta este o reînviere a stilului de viețuire a strămoșilor noștri care aveau grijă de mediul înconjurător care le dădea hrana. Mașinăriile și uneltele mecanizate sunt folosite doar la începutul proiectării permaculturale pentru așezarea terenurilor mari. Permacultura poate exista pe toate tipurile de terenuri, fie în zone cu climat umed, fie pe terenuri aride, insule joase sau înalte sau peisaje granitice.

Lecturați gratuit Permacultura – armonie în natură. Studiu de caz: fermă regenerativă din localitatea Dorobanțu, județul Călărași, autor Silvia Neagu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5176-0

Alfabetul din povești – carte de povești și de colorat, autor Alexandra Novac


Lecturați gratuit Alfabetul din povești – carte de povești și de colorat, autor Alexandra Novac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5175-3

Poveștile cifrelor 0 – 9 și fișe de lucru pentru Matematică și explorarea mediului. Auxiliar didactic. Clasa pregătitoare, autor Alexandra Novac


Lecturați gratuit Poveștile cifrelor 0 – 9 și fișe de lucru pentru Matematică și explorarea mediului. Auxiliar didactic. Clasa pregătitoare, autor Alexandra Novac

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5174-6

Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus


Educaţia civică reprezintă o componentă esenţială a procesului de formare a personalităţii umane, atitudinile şi comportamentele civice fiind absolut necesare în integrarea socială şi profesională a individului în societate. De aceea, educaţia civică ocupă un loc important în oferta educaţională a şcolii, atât ca disciplină distinctă în cadrul parcursului de învăţare, dar şi ca parte integrantă în cadrul altor discipline de studiu, precum şi ca o componentă reprezentativă a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Educaţia civică, astfel reprezentată, presupune formarea elevilor în spiritul valorilor şi principiilor cetăţeniei democratice, promovate atât prin practica didactică, precum şi prin întreaga sferă de activităţi din mediul şcolar. Pentru ca o şcoală să poată promova spiritul democraţiei şi să dezvolte elevilor atitudini şi comportamente democratice, aceasta trebuie să fie organizată, potrivit lui Dewey, ca o comunitate bazată pe cooperare, în care atât elevii cât şi cadrele didactice să fie membri activi.

Lecturați gratuit Strategii de realizare a educaţiei civice în învăţământul primar, autor Paula Magda Răus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5169-2

Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait


Lucrarea de față abordează atât tema hematopoiezei (procesul de formare a celulelor sangvine), etiopatogenia, factorii de risc și favorizanți, precum și clasificarea diferitelor tipuri de leucemii, propunându-și să atingă aspectele importante ale acestui grup de patologii.

Lecturați gratuit Leucemia acută mieloidă, autor Anda-Gabriela Panait

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5173-9

Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai


Lecturați gratuit Rezolvarea problemelor de coliniaritate – auxiliar curricular, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5172-2

Curriculumul la decizia școlii și cum contribuie acesta la profilul de formare al absolventului, autor Anca Nicoleta Patriche


În paginile ce urmează veți găsi pașii corecți pentru a dezvolta o disciplina opțională și veți vedea și cum contribuie aceasta la profiulul de formare al absolventului de gimnaziu, așa cum este el privit din perspectiva disciplinei Limba și literatura română, disciplină din care derivă opționalul supus prezentei cercetări. Vor fi prezentate competențe, atitudini și aptitudini ce conturează acest profil al absolventului creat de specialiștii în educație și reflectat în programele școlare și în politicile educaționale.

Lecturați gratuit Curriculumul la decizia școlii și cum contribuie acesta la profilul de formare al absolventului, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5171-5

Pledoarie pentru disciplinele opționale ce dezvoltă creativitatea elevilor, autor Anca Nicoleta Patriche


Tehnologia și modul în care copilul și adolescentul de astăzi se raportează la creativitate oferă oportunități masive de dezvoltare și valorificare a creativității elevilor. Într-adevăr, aceleași resurse sunt și piedici în același timp și sprijinul familiei în procesul de predare – învățare – evaluare este esențial. Tehnologia le permite astăzi elevilor să aibă acces la o cantitate generoasă de informație, ce vine în format scris, audio sau video. Se pot urma cursuri în domeniul online, atât elevii, cât și cadrele didactice au acces la resurse nenumărate, indiferent de domeniu, la instrumente variate ce pot fi folosite pentru învățare sau pentru evaluare. De aceea considerăm că secolul XXI este și ar trebui să fie unul al inovației, direcție ce nu va veni decât prin stimularea creativității elevilor și formării unui absolvent curajos, capabil și dornic să își demonstreze creativitatea, în sprijinul societății, dar și în folosul personal.

Lecturați gratuit Pledoarie pentru disciplinele opționale ce dezvoltă creativitatea elevilor, autor Anca Nicoleta Patriche

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 9978-606-30-5170-8

Învățarea colaborativă la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate


Modalități practice care se pretează foarte bine în educația timpurie, de stimulare a învățării colaborative în realizarea activităților STEM izvorâte din practică, din lucrul efectiv cu grupa de preșcolari, sunt activițățile care integrează în demersul didactic metodele interactive de grup teoretizate de Silvia Breben și colaboratorii.

Lecturați gratuit Învățarea colaborativă la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5165-4

Activitățile STEM la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate


Vârsta preșcolară oferă prin curiozitate emergentă și expansiune a universului social cadrul propice pentru o abordare educațională bazată pe interdisciplinaritate și experimentare, așa cum sunt activitățile STEM iar organizarea acestora în manieră colaborativă este un deziderat pe deplin realizabil în condițiile grupei de copii preșcolari. Elaborarea activității opționale „Mic ii cercetători” și realizarea acesteia utilizând metode interative de grup se raliază aborării noi prevăzute în curriculumul pentru educație timpurie în care domeniile cognitiv și socio-emoționa l au o pondere evidentă. În lucrarea de față propunem investigarea rolului pe care activitățile STEM din cadrul opționalului îl au în dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară. Pe lotul cercetării format din 30 de preșcolari cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani s-a urmărit evoluția competențelor cognitive înainte și după aplicarea programului de intervenție și corelațiile pe care acestea le au cu o altă abilitate, adaptabilitatea.

Lecturați gratuit Activitățile STEM la copiii de vârstă preșcolară, autor Carmen-Cecilia Ipate

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5164-7

Studiu privind evaluarea impactului pandemiei Covid 19 asupra activităţilor sportive şcolare, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu


Aşa cum s-a întâmplat în multe laturi ale societăţii, sistemul educaţional a avut de suferit groaznic din cauza pandemiei. A fost necesară trecerea la învăţământul de la distanţă, o soluţie nu tocmai optimă dezvoltării multilaterale a copiilor. Peste tot în lume au fost create platforme şi metode, pentru ca educaţie să poată continua într-un mod sau altul, în condiţii de izolare.
În opinia noastră, activităţile sportive au avut cel mai mult de suferit. Varianta online este foarte departe de educaţia fizică şcolară „faţă în faţă”, aşa cum o ştim şi aşa cum este menită să fie. Asta pentru că educaţia fizică nu înseamnă doar mişcare, ci interacţiune şi bucuria jocului.

Lecturați gratuit Studiu privind evaluarea impactului pandemiei Covid 19 asupra activităţilor sportive şcolare, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5162-3

Studiu privind contribuția jucătorului specializat pe postul de extremă în faza a IV-a atacului la nivelul juniorilor I, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu


Dacă până acum procesul de antrenament în handbalul de performanţă din ţara noastră era structurat în mare măsură pe baze teoretice, neglijându-se aspectele jocului competiţional propriu-zis, în urma prezentei cercetări, propunem ca în viitor procesul de antrenament să fie structurat pe baza modelului de joc, model de joc elaborat în funcţie de datele înregistrate din competiţie, şi care va avea în componenţa sa o serie de mijloace de acţionare regăsite, obligatoriu, în jocul competiţional.

Lecturați gratuit Studiu privind contribuția jucătorului specializat pe postul de extremă în faza a IV-a atacului la nivelul juniorilor I, autor Sergiu-Vasile Pleșuvu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5161-6

Studiu privind metodele de învățare utilizate la ciclul primar, autor Luca Anișoara


Învățarea este o artă instinctivă care nu neglijează potențialul, care tânjește după realizări, este un moment de pauză, un proces unitar. Procesul de învățare poate fi descris și ca o metodă de a intra în legătura cu propriul potențial, aceasta manifestându-se prin noi cunoștințe, noi capacități, noi atitudini, noi abilități, dobândite în cadrul învățării individuale, considerate a fi una dintre cheile dezvoltării personale. Mediul și oamenii din jur sunt extrem de importanți în procesul învățării, ei urmând contextul și aducând înțelesuri suplimentare pentru cel ce învață. De asemenea, trebuie menționat faptul că procesul de învățare nu mai este văzut un tip de activitate care implică doar aspecte de ordin intelectual. Învățarea presupune recunoașterea faptului că există variate moduri și stiluri de învățare, acestea implicând întreaga persoană, dar și concursul celor din jur, cadre didactice și elevi, precum și elemente intelectuale, emoționale, fizice și abilități mentale.

Lecturați gratuit Studiu privind metodele de învățare utilizate la ciclul primar, autor Luca Anișoara

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5160-9

Bariere în comunicarea educațională, autor Ionela-Veronica Bigiu


În comunicarea didactică trebuie sa fim preciși, conciși, expresivi astfel încât informațiile transmise să fie adaptate scopului și obiectivelor didactice.
Pentru o comunicare eficientă trebuie să încercam pe cât posibil sa eliminăm barierele în comunicare, distorsiunile, comunicarea neclară, supraîncărcarea informațională care pot duce la confuzii sau epuizare fizică și emoțională.

Lecturați gratuit Bariere în comunicarea educațională, autor Ionela-Veronica Bigiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5159-3

Prevenirea violenţei ȋn școli – ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu


Cercetarea de față își propune, pe de o parte, să evidențieze modul de percepere al fenomenului violența în școală (înțelegerea fenomenului, a formelor violenței, a cauzelor, a consecințelor și a modalităților de diminuare) de către elevii de gimnaziu (preadolescenții), iar pe de altă parte să investigheze atitudinea acestora față de acest fenomen, contribuind astfel la creșterea volumului de informații despre violența manifestată la elevii de gimnaziu.

Lecturați gratuit Prevenirea violenţei ȋn școli – ȋnvăţămȃnt gimnazial, autor Lenuța Lungu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5158-6

Diversitatea ornitofaunei și calitatea ecosistemelor din zona Negrești-Vaslui, autor Anca-Genoveva Gălușcă


Demersul nostru ornitologic se constituie în primul studiu dedicat avifaunei din bazinul superior al Bârladului, urmărind evaluarea stării actuale a diversității, dar și dinamica sezonieră a ornitofaunei din acest teritoriu, precum şi factorii naturali şi antropici care influenţează gradul de conservare sau deteriorare a ecosistemelor, exprimat prin prezența, absența și dimensiunea populaţiilor unor specii de păsări.

Lecturați gratuit Diversitatea ornitofaunei și calitatea ecosistemelor din zona Negrești-Vaslui, autor Anca-Genoveva Gălușcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5157-9