Domenii | Autori

Arhiva

Elizabeth I – The Golden Age (Elisabeta I – Epoca de Aur), autor Ana-Maria Colța


The Elizabethan Era took place from 1558 to 1603 and is considered by many historians to be the golden age in English History. During this era England experienced peace and prosperity while the arts flourished. The time period is named after Queen Elizabeth I who ruled England during this time.

Queen Elizabeth I was responsible for English exploration of the New World and the flourishing of the economy, making England a world power. Her reign was also noted for the English Renaissance, an outpouring of poetry and drama. Elizabeth’s court also became a center for poets, musicians, writers, and scholars.

Lecturați gratuit Elizabeth I – The Golden Age (Elisabeta I – Epoca de Aur), autor Ana-Maria Colța

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5075-6

Joc-învățare-dezvoltare la vârstele timpurii, autor Claudia-Laura Bîrzescu


Niciuna din teoriile privind dezvoltarea umană nu este acceptată universal și nicio perspectivă teoretică nu explică toate fațetele dezvoltării. Pe măsura evoluției dezvoltării umane, modelele mecaniciste și cele organismice, au avut pe rând, influență mai mare sau mai mică. Cei mai mulți dintre pionierii din acest domeniu au preferat abordări organismice sau stadiale (Freud, Erikson, Piaget).
În prezent, atenția se concentreză, în principal, asupra bazelor biologice și evoluționiste ale comportamentului. În loc să caute stadii ample, specialiștii încearcă să descopere ce tipuri concrete de comportament vădesc continuitate și ce procese sunt implicate în fiecare.

Lecturați gratuit Joc-învățare-dezvoltare la vârstele timpurii, autor Claudia-Laura Bîrzescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5085-5

Structura comunităţilor algale din lacul dulce de la Turda, autor Diana Ioana Stan


Zăcământul de sare gemă Turda a constituit obiectul unor exploatări încă din cele mai vechi timpuri. Lacurile Sărate existente în zona Turda provin din umplerea cu apa din precipitaţii a vechilor excavaţii practicate în scopul expoatării sării, la partea superioară a masivului, apă care prin procese de dizolvare a sării din pereţii şi de pe fundul acestor goluri, a ajuns la un înalt grad de mineralizare. În contextul necesităţii cunoaşterii biodiversităţii acestei zone, ne-am propus studierea structurii comunităţilor algale din Lacul Dulce, situat în Masivul Ocnei, lac care a început să se salinizeze începând din 1926.

Lecturați gratuit Structura comunităţilor algale din lacul dulce de la Turda, autor Diana Ioana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-055-8

Metoda studiului de caz în analiza dependenţelor chimice la copii şi adolescenţi, autor Diana Ioana Stan


Este important ca elevii să dobândească un comportament responsabil, să evite consumul substanţelor care pot duce la dependenţă şi să promoveze un stil de viaţă sănătos. Este indicat să prevenim consumul de alcool, tutun, droguri sau alte substanţe care pot duce la dependenţă, iar copiii şi adolescenţii să cunoască pericolul acestor vicii, precum şi consecinţele acestora pentru propria lor sănătate şi pentru societate. Educaţia pentru sănătate reprezintă factorul cel mai important privind îmbunătăţiea stării de sănătate a populaţiei.

Lecturați gratuit Metoda studiului de caz în analiza dependenţelor chimice la copii şi adolescenţi, autor Diana Ioana Stan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-054-1

Beneficiile ludoterapiei în recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, autor Ioanа  Nițu


O strategie eficientă pentru educarea elevilor cu CES constă în utilizarea jocului ca metodă de învățare. Prin intermediul activităților ludice, aceștia își pot dezvolta abilitățile intelectuale și fizice, pot învăța despre lumea din jurul lor, pot experimenta diverse experiențe și senzații, pot descoperi reguli de adaptare socială și pot dezvolta relații de prietenie. În timpul jocului, fiecare participant are un rol important și o serie de responsabilități, iar pentru ca această metodă să fie eficientă, este necesară încrederea reciprocă și curajul de a explora lucruri noi.

Lecturați gratuit Beneficiile ludoterapiei în recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, autor Ioanа Nițu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5074-9

Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu


Sfera persoanelor cu deficienţă mintală este foarte largă, continuarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic, având profunde implicaţii practic-aplicative, în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea, se constituie ca activităţi de intervenţie specială vizate să conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi necesare inserţiei sociale. Prin investigaţii şi studii aprofundate s-au elaborat metodologii corectiv-recuperative, specifice fiecărei categorii de handicap si raportate la gravitatea acesteia, la forma de manifestare, la vârsta subiectului, la posibilităţile de compensare şi valorizare a structurilor persoanei.

Lecturați gratuit Specificul tulburărilor lexico-grafice la deficientul mintal din învățământul special și deficientul mintal integrat, autor Ioana Manciu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5071-8

Optimizarea pregătirii tactice în jocul de fotbal, la grupele de copii (10-12 ani), autor Adi-Ionuț Racoviță


Pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor propuse în organizarea jocului, așezarea jucătorilor pe teren reprezintă punctul de plecare. Un rol hotărâtor îl are îmbinarea mijloacelor specifice cu cele nespecifice și deasemenea, alegerea strategiei didactice necesare. Cea mai simplă acțiune tactică implică o anumită dispunere a jucătorilor între ei și respectarea unor reguli de colaborare. Necesitatea cunoașterii sistemului de funcționare a echipei pe baza posturilor și cerințelor îndeplinite de fiecare jucător în parte duce la o dinamică crescută a jocului modern.

Lecturați gratuit Optimizarea pregătirii tactice în jocul de fotbal, la grupele de copii (10-12 ani), autor Adi-Ionuț Racoviță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5070-1

Valorificarea jocului didactic în formarea și dezvoltarea conduitei socio-morale a școlarului mic, autor Paula Dolea


Cum jocul este manifestarea specifică vârstei şcolare mici, mi-am propus în această lucrare să analizez jocul didactic ca fiind o activitate ce trebuie să ocupe un loc prioritar în procesul de formare și dezvoltare a conduitei socio-morale a elevului, ţinând cont că este un mijloc eficient în procesul de instruire și de formare a personalității morale ale școlarului mic

Lecturați gratuit Valorificarea jocului didactic în formarea și dezvoltarea conduitei socio-morale a școlarului mic, autor Paula Dolea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5068-8

Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin


În demersul educațional de la ciclul primar trebuie să punem accent pe aspectul motivațional. De aceea, strategiile de predare a citit-scrisului trebuie să fie unele dintre cele mai creative. Modalitățile propuse pentru însușirea acestor deprinderi nu trebuie privite ca soluții, ci ca alternative ale didacticii tradiționale. Scopul nostru este de a găsi modalitățile pedagogice originale prin care elevii din clasa I să devină lectori competenți. Prin diferite metode trebuie să le dăm posibilitatea să-și însușească tehnici de citit și scris corect, să participe la propria lor formare și instruire.

Lecturați gratuit Modalități de eficientizare a învățării citirii și scrierii la școlarii mici. Fundamente teoretice, autor Paula Cătălina Loghin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5053-4

Învățăm, învățăm, tainele cuvintelor le dezlegăm! – Auxiliar didactic – Clasa pregătitoare, autor Paula Cătălina Loghin


Lecturați gratuit Învățăm, învățăm, tainele cuvintelor le dezlegăm! – Auxiliar didactic – Clasa pregătitoare, autor Paula Cătălina Loghin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5052-7

Fişe de muncă independentă. Clasa a IV-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu


„Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea micilor şcolari. Fără însuşirea corespunzătoare a unor noţiuni de bază, nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor la celelalte discipline de învăţământ, precum şi integrarea lor în viaţa socială.

Să gândeşti corect româneşte, să vorbeşti corect româneşte, să scrii corect româneşte !
Iată trei aspecte pe care autoarea le-a avut în vedere în conceperea acestor fişe de lucru, încercând, ca prin diversitatea şi complexitatea exerciţiilor alese, prin jocurile didactice abordate, să ajungă cât mai uşor la mintea şi sufletul elevului.
Aşadar, consider că lucrarea de faţă are meritul de a pune la îndemâna dascălilor un variat material aplicativ pe care, sunt convinsă, că cei interesaţi îl vor aprecia.” – Mirela Manea

Lecturați gratuit Fişe de muncă independentă. Clasa a IV-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5062-6

Fişe de muncă independentă. Clasa a III-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu


„Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea micilor şcolari. Fără însuşirea corespunzătoare a unor noţiuni de bază, nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor la celelalte discipline de învăţământ, precum şi integrarea lor în viaţa socială.

Să gândeşti corect româneşte, să vorbeşti corect româneşte, să scrii corect româneşte !
Iată trei aspecte pe care autoarea le-a avut în vedere în conceperea acestor fişe de lucru, încercând, ca prin diversitatea şi complexitatea exerciţiilor alese, prin jocurile didactice abordate, să ajungă cât mai uşor la mintea şi sufletul elevului.
Aşadar, consider că lucrarea de faţă are meritul de a pune la îndemâna dascălilor un variat material aplicativ pe care, sunt convinsă, că cei interesaţi îl vor aprecia.” – Mirela Manea

Lecturați gratuit Fişe de muncă independentă. Clasa a III-a. Limba și literatura română, autor Andreea Alina Brăescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5063-3

Stimularea creativității prin activitățile didactice din perioada școlarității mici, autor Ioana Alexandra Văduva


Creativitatea poate fi înțeleasă și ulterior stimulată doar de către cadrele didactice ce posedă creativitate. Cu cât creativitatea este mai extinsă la învățător, cu atât stimularea și dezvoltarea e este mai pregnantă la copii. Un învățător creativ aduce în atenția copiilor activități diverse ce le dezvoltă creativitatea, creatoare devenind chiar și cele mai simple dintre activități. Cadrul didactic este cel care trebuie să se asigure că formează în clasă un mediu propice de dezvoltare creatoare și nu numai, un mediu în care fiecare copil se simte în largul sau, un mediu din care să fie înlaturate cât mai multe dintre situațiile ce pot deveni blocaje în calea creativității și a dezvoltării copiilor, precum teama de eșec sau de ridicol a copiilor, tema de exprimare liberă și conformismul din procesul instructiv-educativ.

Lecturați gratuit Stimularea creativității prin activitățile didactice din perioada școlarității mici, autor Ioana Alexandra Văduva

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5065-7

Modele de proiecte de activitate pentru grupa mare, autor Mihaela-Mariana Zibileanu


Modul în care proiectele de activitate integrează elementele ludice, explorarea mediului și interacțiunea socială pot susține învățarea activă și implicarea cu succes a copiilor în activitățile desfășurate.
Orice dascăl bine informat, folosind în perfecționarea sa noutăți, exemple, mijloace și procedee de sondare din domeniu, va avea câștig de cauză în munca sa specială.

Lecturați gratuit Modele de proiecte de activitate pentru grupa mare, autor Mihaela-Mariana Zibileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5061-9

Tipuri de joc specifice vârstei timpurii – Ghid metodologic, autor Alina Petrea


Activitate dominantă, fundamentală la vârsta prescolarității, jocul reprezintă o forță cu caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului, permițandu-i acestuia să patrundă în realitatea pe care o cunoaște activ, sporindu-ți totodată întregul potențial de care dispune.

Lecturați gratuit Tipuri de joc specifice vârstei timpurii
- Ghid metodologic, autor Alina Petrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5044-2

Mеdіеrеа șі nеgοсіеrеа сοnflісtuluі în οrgаnіzаțііlе școlare, autor Alina Petrea


Pеntru а fасе fаță unеі ѕіtuаțіі сοnflісtuаlе, іndіvіzіі trеbuіе ѕă аіbă în vеdеrе unеlе аѕpесtе сu prіvіrе lа сοnflісt, șі аnumе сă асеѕtа fасе pаrtе dіn vіаțа сοtіdіаnă, сă pοаtе fі аbοrdаt аtât pοzіtіv, сât șі nеgаtіv. Prіvіt în mοd pοzіtіv, іndіvіzіі vοr сοnѕtаtа сă pοt οbțіnе rеzultаtе οtіmе în саzul rеzοlvărіі сοnflісtuluі, dаr trеbuіе ѕă аіbă în vеdеrе.сă în unеlе саzurі, сοnflісtul duсе lа rеpеrсurѕіunі dіѕtruсtіvе dіn punсt dе vеdеrе pѕіhіс șі fіzіс. Dе аѕеmеnеа, сοnflісtul rеprеzіntă ο саlе dе mаturіzаrе, dе învățаrе, сοnduсând lа іdеntіfісаrеа prοprііlοr nеvοі, vаlοrі, сrеdіnțе. Аtunсі сând іndіvіzіі ѕunt іmplісаțі în ѕіtuаțіі сοnflісtuаlе, trеbuіе luаtе în саlсul șі ѕеntіmеntеlе асеѕtuіа dеοаrесе ѕunt fοаrtе іmpοrtаntе. În саzul unuі еșес în rеzοlvаrеа сοnflісtuluі, ѕе pοаtе аjungе lа dеmοrаlіzаrе, ѕсădеrеа ѕtіmеі dе ѕіnе, еtс.

Lecturați gratuit Mеdіеrеа șі nеgοсіеrеа сοnflісtuluі în οrgаnіzаțііlе școlare, autor Alina Petrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5044-2

Jocul didactic în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă – lucrare științifică -, autor Alina Petrea


În vederea pregătirii treptate a copiilor pentru activitatea şcolară, este necesar să se asigure o gradare progresivă a raportului dintre activităţile libere, independente şi cele dirijate, în care preponderenţa să revină totuşi activităţilor dirijate – jocurilor didactice. În cadrul jocurilor, preşcolarul, îndrumat de educatoare, urmăreşte o sarcină didactică, respectă reguli impuse de joc pentru a atinge obiectivul urmărit.

Lecturați gratuit Jocul didactic în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă – lucrare științifică -, autor Alina Petrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5043-5

Importanţa managementului stresului în instituţiile de învăţământ preşcolar, autor Alina Petrea


Criza educaţiei nu loveşte doar societatea românească. Consecinţele ei au continuat să degradeze condiţiile de muncă şi viaţă ale educatorilor din întreaga lume. Lipsa de credibilitate a politicilor educaţionale şi a unor decidenţi politici, deteriorarea climatului organizaţiilor şcolare, lipsa de resurse materiale şi umane afectează implicarea efectivă a profesorilor şi conduc la costuri mari, suportate de întreaga societate.

Lecturați gratuit Importanţa managementului stresului în instituţiile de învăţământ preşcolar, autor Alina Petrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5042-8

Contribuția jocului didactic la dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari – lucrare ştiinţifică, autor Alina Petrea


Jocul didactic dezvoltă copiilor capacitatea de a-şi construi şi realiza trăirile, copilul are posibilitatea să-şi dezvolte într-un anumit grad gândirea şi limbajul. Copilul cucereşte mijloacele gândirii logice, desprinzăndu-se din ce în ce mai mult de reprezentările concrete, ajungând spre trepte tot mai înalte de abstractizare şi generalizare.

Lecturați gratuit Contribuția jocului didactic la dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari – lucrare ştiinţifică, autor Alina Petrea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5041-1

Arhitectura codurilor prezentaționale în procesul terapeutic. Gesturi și sensuri în cabinetul psihologic, autor Camelia Elena Păun


Deși limbajul este principalul mijloc de comunicare, el nu este singura formă de comunicare interumană, fiind chiar subsidiar în unele împrejurări. Comunicarea nonverbală poate completa un mesaj în procesul terapeutic, prin ticurile verbale și prin gesturile comportamentale ale persoanei din fața noastră. Procesul comunicării, în actul terapeutic, trebuie privit ca un act interpersonal, ce pune în centru unicitatea individului prin modul său de manifestare. Comunicarea nonverbală transmite mesajele emoționale ale individului. Emoțiile sunt un răspuns al organismului la ceea ce se întâmplă în jur, dar și un mijloc de a genera reacții din partea celorlalți.

Lecturați gratuit Arhitectura codurilor prezentaționale în procesul terapeutic. Gesturi și sensuri în cabinetul psihologic, autor Camelia Elena Păun

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5049-7

Învățare activă în școală, autor SIMION Constantin Romulus


Învățarea activă are rolul de a dezvolta gândirea critică, abilitățile de rezolvare a problemelor, creativitatea, abilitățile de comunicare și capacitatea de colaborare. Ea este esențială în pregătirea elevilor pentru provocările din viața reală și pentru a le dezvolta abilitățile necesare pentru a fi cetățeni responsabili și implicați.

Lecturați gratuit Învățare activă în școală, autor SIMION Constantin Romulus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5038-1

Magic. Motivate games, increase competences, autor SIMION Constantin Romulus


Our project has been carried out together with these schools: Tömük Cumhuriyet Primary School in Turkey, Kauno r from Lithuaniai ,Raudondvario lopselis – darzelis “Riesutelis”, from Romania, Scoala Gimnaziala “Ion Luca Caragiale” Sibiu, Primary School “Dedo Iljo Malesevski” from Macedonia and ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII” from Italy. Our project goal is to develop both our own professional capacity and the capacity of institutions, students and parents by producing content and materials in cooperation with our partners on game-based education in European dimension; To minimize our students’ cognitive, mental and physical problems through the game (inactivity, asociality, introversion, lack of group work, hand-eye coordination, violence tendency, lack of communication, lack of development of thinking skills, etc.) caused by technology addiction, family and economic problems.

Lecturați gratuit Magic. Motivate games, increase competences, autor SIMION Constantin Romulus

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5037-4

Activități specifice dezvoltării auzului fonematic la copiii din grădinița speciala, autor Celmare Panoschi Călina Bianca


Metodele psihoterapeutice folosite în învățământul special vin în sprijinul procesului instructiv-educativ,înlesnind adaptarea școlară,în primul rând. Cu toată seriozitatea şi competența celor care se implică în acest proces, s-a constatat faptul că de multe ori acomodarea școlară se face cu dificultate. Tocmai de aceea se impune o terapie corectiv-recuperatorie logopedică şi psihologică precoce, complexă şi continuă, aplicată individualizat.

Lecturați gratuit Activități specifice dezvoltării auzului fonematic la copiii din grădinița speciala, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5047-3

Aspecte teoretice privind dezvoltarea auzului fonematic la copiii preșcolari din învățământul special, autor Celmare Panoschi Călina Bianca


Auzul fonematic joacă un rol foarte important în pronunţia corectă a sunetelor şi implicit a cuvintelor şi propoziţiilor. Este de știut faptul ca la copiii cu deficienţă mintală procesul de recuperare a limbajului se realizează în timp îndelungat şi anevoios din cauza multiplelor dizabilități pe care le prezintă întreaga dezvoltare (motrică, afectivă, neurologică, cognitivă, comportamentală, socială etc.) şi în acelaşi timp un nivel scăzut de maturizare fonoarticulatorie, fapt ce le îngreunează exprimarea şi totodată recuperarea limbajului. Intervenţia terapeutică asupra unora dintre aceste forme se răsfrânge pozitiv şi asupra celorlalte, ducând la reechilibrarea personalităţii.

Lecturați gratuit Aspecte teoretice privind dezvoltarea auzului fonematic la copiii preșcolari din învățământul special, autor Celmare Panoschi Călina Bianca

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5027-5

Stele de gheață și versuri în zăpadă, autor Andreea Atanasiu


În cazul copiilor de vârstă preșcolară, potențialul creativ este manifestat în cadrul unor activități specifice vârstei:, joc, comunicare, desen, iar o primă etapă în dezvoltarea creativității lor este chiar identificarea potențialului creativ. Creativitatea nu se realizeazǎ de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi organizate, de stimulare şi activare a potenţialului creativ. Prin folosirea diversificată a tehnicilor de lucru, copiii îşi dezvoltă capacitatea de comunicare , având posibilitatea de a comunica prin mijloace diverse propriile idei, trăiri și sentimente. Este important să dezvoltăm la copii dorinţa de a crea ceva inedit, iar acest lucru îl putem realiza având ca ghid diversitatea.

Lecturați gratuit Stele de gheață și versuri în zăpadă, autor Andreea Atanasiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5030-5

Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Cercetare educațională, autor Andreea Atanasiu


În cazul copiilor de vârstă preșcolară, potențialul creativ este manifestat în cadrul unor activități specifice vârstei:, joc, comunicare, desen, iar o primă etapă în dezvoltarea creativității lor este chiar identificarea potențialului creativ. Creativitatea nu se realizeazǎ de la sine, ci este nevoie de acţiuni continue şi organizate, de stimulare şi activare a potenţialului creativ. Prin folosirea diversificată a tehnicilor de lucru, copiii îşi dezvoltă capacitatea de comunicare , având posibilitatea de a comunica prin mijloace diverse propriile idei, trăiri și sentimente. Este important să dezvoltăm la copii dorinţa de a crea ceva inedit, iar acest lucru îl putem realiza având ca ghid diversitatea.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Cercetare educațională, autor Andreea Atanasiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5040-4

Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Fundamente teoretice, autor Andreea Atanasiu


Creativitatea este un fenomen complex, greu de definit, de aceea, de-a lungul timpului, a fost definit în mai multe moduri, dar vom face referire la trei aspecte ale acesteia: la produsele creativității, la trăsăturile de personalitate ale persoanelor creative și la gândirea creativă.
Importanța dezvoltării creativității la copii este deosebită, deoarece ajută și dezvoltarea trăsăturilor de personalitate și modul în care aceștia fac față schimbărilor.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității copilului preșcolar. Fundamente teoretice, autor Andreea Atanasiu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5029-9

Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la vârstele timpurii. Repere metodico-științifice și practice, autor Paula Cătălina Loghin


Jocul este activitatea de bază la vârsta preșcolară și școlară mică. Jocul și distracția par la prima vedere activități banale, însă ele au un caracter formativ și informativ pe tot parcursul dezvoltării individuale. Psihologia și pedagogia studiază tipurile de jocuri și distracții ca momente importante în evoluția omului. Prin intermediul jocului, copilul încearcă să înțeleagă lumea în care trăiește și în care este nevoit să interacționeze. Pentru copil, jocul este o acțiune deosebit de importantă, acesta fiind mijlocul prin care își poate exprima gândurile sau sentimentele. În general, copilul utilizează jocul pentru a percepe prezentul și trecutul și pentru a se pregăti pentru anii viitori.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la vârstele timpurii. Repere metodico-științifice și practice, autor Paula Cătălina Loghin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5028-1

Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva


Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.
Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi.

Lecturați gratuit Metode de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, autor Ioana Alexandra Văduva

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5039-8

Developing culture using drama activities in the EFL class, autor Prof. Cristina Anușcă


The aim of this paper has been to bring into analysis the use of drama activities in the process of teaching – learning English and to establish how it can be employed in order to develop cultural awareness in the EFL class. That is to say, its aim is to underline the importance of teaching culture in the EFL class using Drama activities.

Lecturați gratuit Developing culture using drama activities in the EFL class, autor Prof. Cristina Anușcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5034-3

Implementarea curriculumului. Lecția de lectură, autor Mihaela-Mariana Zibileanu


Rolul educatorului constă atât în favorizarea apariției și dezvoltării lecturii, cât și în formarea micului școlar, a unor atitudini de receptare corectă a informațiilor, de sistematizare a lor, de organizare rațională a studiului cărții.

Lecturați gratuit Implementarea curriculumului. Lecția de lectură, autor Mihaela-Mariana Zibileanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5021-3

Monografia comunei Vorona, județul Botoşani – studiu de geografie umană, autor Prof. Cristina Anușcă


Scopul principal al acestui studiu este de cunoaştere şi aprofundare a problemelor de geografie umană în special, a acestei comunei Vorona. Pentru a oferi o imagine cât mai reală asupra comunei Vorona am considerat utilă realizarea unui sondaj – anchetă. Acest lucru mi-a permis o mai bună înţelegere a anumitor comportamente demografice dar şi a vieţii sociale, culturale şi religioase a locuitorilor din comună.

Lecturați gratuit Monografia comunei Vorona, județul Botoşani – studiu de geografie umană, autor Prof. Cristina Anușcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5020-6

THE IMPACT OF DRAMA ACTIVITIES ON READING COMPREHENSION, USE OF ENGLISH AND WRITING, autor Prof. Cristina Anușcă


The present paper clearly proves the advantages of using this tool, namely drama activities in the EFL class. Students who could not even greet me or did not dare to do that, because they were afraid of not making mistakes, now are more confident about themselves (and this refers both to personality and knowledge), their final marks at the achievement tests being of great relevance in this respect. To highlight this, a distinct section of the paper was dedicated to lesson plans and sequences of lesson illustrating the use of drama activities in the EFL class.

Lecturați gratuit THE IMPACT OF DRAMA ACTIVITIES ON READING COMPREHENSION,
USE OF ENGLISH AND WRITING, autor Prof. Cristina Anușcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5019-0

THE USE OF DRAMA IN THE EFL CLASS, autor Prof. Cristina Anușcă


Times change and so do the students. Nowadays, since students’ interest for study, in general, has declined, I strongly agree that teachers need to improve their teaching strategies, to use innovative and interesting activities in order to transform the foreign language acquisition, in particular, into a pleasant school subject. As a teacher in a secondary school with second language learners of English, I often employ drama, which I consider a powerful teaching tool in classroom activities. The feedback from my students has been positive and they have considered dramatic activities being motivating, creative, entertaining and enthusiastic.

Lecturați gratuit THE USE OF DRAMA IN THE EFL CLASS, autor Prof. Cristina Anușcă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5018-3

Aspecte metodice privind predarea-învăţarea noţiunilor de matematică, autor Andreea Brăescu


În dezvoltarea psihică şi în constituirea personalităţii adulte, activitatea de învăţare are un rol decisiv. Toate se dobândesc prin învăţare. Sunt însă diverse forme ale învăţării care pot fi latente şi spontane, sau conştiente, organizate sistematic cum este învăţarea şcolară.

Lecturați gratuit Aspecte metodice privind predarea-învăţarea noţiunilor de matematică, autor Andreea Brăescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5017-6

Dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar în perspectiva formării noţiunilor de matematică superioară, autor Andreea Brăescu


Ştiu că mulţi oameni gândesc despre matematică cât de „uşoară” şi „frumoasă” este, dar mai ştiu şi alţii cărora li se pare „grea” şi „urâtă”. Sarcina omului de la catedră este tocmai aceea de a le demonstra elevilor, prin tehnicile şi metodele alese, că matematica poate fi utilă, atractivă şi plăcută. Prin alegerea de situaţii de învăţare captivante şi atractive copilul poate fi implicat în căutare de soluţii care să-i stimuleze şi să-i dezvolte încrederea în capacităţile sale intelectuale, determinându-l să devină propriul său conducător în cunoaşterea şi utilizarea conceptelor matematice.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gândirii elevilor din ciclul primar în perspectiva formării noţiunilor de matematică superioară, autor Andreea Brăescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5016-9

Why… me? Practical worksheets – Volumul II, autor Prof. Râșco Carmen Maria


Culegerile de față (volumul 1 și volumul 2) sunt o incursiune foarte vastă în gramatica limbii engleze, fiind concepute și gândite pentru a facilita pregătirea elevilor la clasele normale, de tehnic, intensiv și chiar pentru examenele Cambridge, cuprinzând atât teorie cât și exerciții pentru nivelurile B2, C1 și C2. Multitudinea de exerciții pornește de la cele mai ușoare și ajunge la cele mai complexe, nemaifiind nevoie să mai căutați în alte culegeri sau în alte locuri. Mi-am dorit să avem o selecție largă de exerciții atât pentru clasă cât și pentru acasă, pentru că de-a lungul carierei mele a trebuit tot timpul să caut în mai multe surse exerciții pentru aprofundarea diverselor noțiuni de gramatică și acest lucru consuma destul de mult timp și energie.

Lecturați gratuit Why… me? Practical worksheets – Volumul II, autor Prof. Râșco Carmen Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5013-8

Why…me? Practical worksheets – Volumul I, autor Prof. Râșco Carmen Maria


Culegerile de față (volumul 1 și volumul 2) sunt o incursiune foarte vastă în gramatica limbii engleze, fiind concepute și gândite pentru a facilita pregătirea elevilor la clasele normale, de tehnic, intensiv și chiar pentru examenele Cambridge, cuprinzând atât teorie cât și exerciții pentru nivelurile B2, C1 și C2. Multitudinea de exerciții pornește de la cele mai ușoare și ajunge la cele mai complexe, nemaifiind nevoie să mai căutați în alte culegeri sau în alte locuri. Mi-am dorit să avem o selecție largă de exerciții atât pentru clasă cât și pentru acasă, pentru că de-a lungul carierei mele a trebuit tot timpul să caut în mai multe surse exerciții pentru aprofundarea diverselor noțiuni de gramatică și acest lucru consuma destul de mult timp și energie.

Lecturați gratuit Why…me? Practical worksheets – Volumul I, autor Prof. Râșco Carmen Maria

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5012-1

Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă – la şcolarii mici, autor Corina Corpaş


Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei se impune în practica educaţională ca unul dintre cele mai importante principii ale didacticii moderne, după care profesorii se pot călăuzi în încercarea de a forma şi dezvolta elevilor o motivaţie superioară. Este aproape un lucru comun astăzi că orice educator interesat şi responsabil trebuie să controleze cât mai bine un astfel de mecanism pentru a asigura condiţiile unui parcurs şcolar optim. Acest lucru devine o prioritate în contextul slabei dezvoltări a unor programe dedicate acestei arii, atât în formarea iniţială cât şi în cea continuă. De asemenea, acest demers este cu atât mai relevant în faţa unor provocări fără precedent în activitatea didactică, reflectate de imperativul asistării elevilor de a deveni persoane autonome, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi etc.

Lecturați gratuit Stimularea motivaţiei, factor important pentru o învăţare eficientă – la şcolarii mici, autor Corina Corpaş

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4995-8

Izvoarele și nuanțele umorului în opera lui Ion Creangă, autor Flavia Năznean


Dacă I. L. Caragiale se folosește de umor pentru a scoate în evidență defectele umane, cu scopul de a le corecta, Ion Creangă se folosește de umor doar din iubire pentru râs și pentru tot ceea ce este amuzant, dar și pentru a prezenta lumea, așa cum o vede el, în culori haioase. Pot să sper, în acest sens, că această inițiativă a mea va da naștere unui proiect de calitate, de care să mă bucur și eu, dar și alții, datorită căruia să învăț lucruri noi despre acest artist și despre lumea din care vine el și, de ce nu, care să îi ajute și pe alții să își lărgească orizontul de cunoaștere în ceea ce îl privește pe Ion Creangă.

Lecturați gratuit Izvoarele și nuanțele umorului în opera lui Ion Creangă, autor Flavia Năznean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5011-4

Mihail Sebastian și generația sa, autor Flavia Năznean


Scriitorul Mihail Sebastian reușește să cucerească atenția publicului cu ușurință prin
autenticitatea sa și prin faptul că, diferit față de alții care au făcut și fac literatură, el reușește să transmită mesaje puternice, clare și chiar emoționante prin intermediul cuvintelor simple și a unor acțiuni ce țin de sfera firescului. În acest sens merită să pomenim toate operele sale de teatru, nuvelele și romanele sale, care sunt diferite, nesemănând una cu cealaltă, în care titlulrile poartă semnificații ce sunt complet înțelese de cititori odată cu încheierea lecturii, în care personajele au toate personalitatea lor proprie și propriul drum pe care îl urmează în viață, exact așa cum este și firesc și se întâmplă în existența tuturor oamenilor. Creațiile sale ies în evidență datorită tuturor caracteristiciloe enumerate mai sus, dar și prin prisma faptului că femeia, văzută ca o piesă nu foarte importantă în puzzel-ul lumii de atunci, primește acum o atenție deosebită. Este descrisă în toate formele și ipostazele pe care le poate avea, are puterea de a schimba cu totul firul unei narațiuni și de a-i da lumină și culoare, iar această orientare către caracterul feminin nu este prea des întâlnită. Din aceste motive putem spune că Mihail Sebastian este un autor uman, care scrie pentru oamenii de peste tot.

Lecturați gratuit Mihail Sebastian și generația sa, autor Flavia Năznean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5010-7

Traducerea expresiilor idiomatice din romanul lui Kazuo Ishiguro „Never Let Me Go” în limba maghiară, autor Zölde Júlia


The current paper aims at investigating the impact of William Shakespeare’s works on the English language. Shakespeare, often called England’s national poet, the “Bard of Avon” (or simply “the Bard”) is probably the most representative figure of English literature.

Lecturați gratuit Traducerea expresiilor idiomatice din romanul lui Kazuo Ishiguro „Never Let Me Go” în limba maghiară, autor Zölde Júlia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4999-6

The impact of Shakespeare’s literary art on the english language, autor Zölde Júlia


The current paper aims at investigating the impact of William Shakespeare’s works on the English language. Shakespeare, often called England’s national poet, the “Bard of Avon” (or simply “the Bard”) is probably the most representative figure of English literature.

Lecturați gratuit The impact of Shakespeare’s literary art on the english language, autor Zölde Júlia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4998-9

Trăiri și emoții artistice în viziunea copiilor, autori SAVIN Elena Luminița, PIUARU Brenda-Andreea, BOIA Beatrice Bianca, BAICU Alina-Elena, GRANZULEA Irina

Această carte reprezintă un efort colectiv, rezultatul colaborării dintre profesioniști din diverse domenii, care au ales să își aducă contribuția în îmbunătățirea vieții în comunitățile lor. Artiștii plastici au adus frumusețea și expresivitatea în creațiile lor, economiștii au adus expertiza în gestionarea resurselor și dezvoltarea sustenabilă, cadrele didactice au contribuit la înțelegerea proceselor educaționale, antreprenorii au adus spiritul inovator și viziunea strategică, iar voluntarii ONG au adus dedicarea și pasiunea pentru cauzele sociale. Fiecare colaborator a adus cu sine un set unic de competențe și experiențe, contribuind astfel la diversitatea și bogăția rezultatului final.

Lecturați gratuit Trăiri și emoții artistice în viziunea copiilor, autori SAVIN Elena Luminița, PIUARU Brenda-Andreea, BOIA Beatrice Bianca, BAICU Alina-Elena, GRANZULEA Irina

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5009-1

The Miraculous Sudoku, autor Gheorghe Ghe. Borcan


Lecturați gratuit The Miraculous Sudoku, autor Gheorghe Ghe. Borcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4997-2

Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta


Literatura pentru copii este parte integrantă a literaturii naţionale şi universale. Aceasta începe cu literatura populară, cu basmul şi poveştile, continuă cu legenda, snoava, apoi cu creaţiile lirice, cu povestiri şi romane cu tematică variată. Dar basmul ocupă un loc aparte, fiind revelaţia cea mai profundă a sentimentului popular. Nicăieri nu pot vieţui atît de direct căile destinului poporului, suferinţele-i ascunse, forţele victorioase şi dorurile sale cele mai pure ca în basme. Povestite şi repovestite, aceste texte alcătuiesc un ferment al vieţii noastre afective. Ele acţionează în mod creator în acele temelii sufleteşti din care mai tîrziu răsar speranţele şi se nasc idealuri, devenind cel mai înţelept act de cunoaştere, un text de primă importanţă în formarea cititorului.

Lecturați gratuit Valoarea basmului în literatura pentru copii, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-630-317-045-9

Moduri de predare a basmului. Valoarea instructiv-educativă a basmului cult, autor Prof. Nicolae Flory Violeta


Basmele şi poveştile poartă in ele tezaurul limbii române în ceea ce are ea mai specific. Ascultându-le, copilul sesizează o dată cu conţinutul şi construcţia limbii, frumuseţea ei, expresiile ei plastice. Lectura basmelor şi poveştilor contribuie la educaţia morală a copiilor. În multe basme sunt evocate scene din lupta eroică a poporului prin intermediul unor personaje care caracterizează pe cei mai buni luptători ai neamului. Copilul invaţă să-şi iubească poporul, să indrăgească faptele lui vitejeşti. Făt-Frumos, erou legendar, este redat peste tot ca un exponent al poporului. El este iubit de copii datorită faptelor lui vitejeşti, bunătăţii lui, curajului care merge până la nesocotirea morţii. Făt-Frumos întâmpină greutăţi in cale, el le invinge datorită unei voinţe dârze de a face ceea ce-i impune sentimentul datoriei.

Lecturați gratuit Moduri de predare a basmului Valoarea instructiv-educativă a basmului cult, autor Prof. Nicolae Flory Violeta

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4960-6

Îndrumător privind predarea literaturii pentru copii în învățământul preșcolar, autor Paula Silvia Radu


Literatura pentru copii aduce un aport preţios în formarea trăsăturilor pozitive de caracter la copii, pune copilul în contact cu medii sociale, sentimente omeneşti, satisface setea de cunoaştere şi contribuie intens la dezvoltarea multilaterală a personalităţii sale.

Lecturați gratuit Îndrumător privind predarea literaturii pentru copii în învățământul preșcolar, autor Paula Silvia Radu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4988-0

Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu


Prezenta lucrare se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode și procedee în obținerea performantelor în învățământul preprimar, oferind un model de conceptualizare a unei intervenții educaționale eficiente și sistematice, în sensul optimizării procesului instructiv – educativ, sub aspectul dezvoltării la copii a unei atitudini de stimulare față de învățare.

Lecturați gratuit Jocul – activitate fundamentală la vârsta preșcolară, autor Nicoleta Mușceleanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4989-7

Adecvarea metodelor participative la funcţionarea creativă a elevilor, autor Cristiana-Oana Ichim


Un profesor care pretinde că este eficient, nu poate să se bazeze în activitatea lui didactică, doar pe câteva strategii; dimpotrivă, el trebuie să valorifice moduri variate de abordare a învăţării, o gamă largă de strategii generale şi particulare, care vor putea deveni în cele din urmă, caracteristici ale stilului lui de predare, de activitate didactică.

Lecturați gratuit Adecvarea metodelor participative la funcţionarea creativă a elevilor, autor Cristiana-Oana Ichim

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4987-3