Domenii | Autori

Arhiva

Noi și monumentele istorice. Ghid de bune practici, autor Mihail Spânu


Acest ghid se adresează nespecialiștilor în protecția patrimoniului monumental românesc, deținători și administratori de monumente istorice, instituții și persoane private, altor organizații și entități ale societății civile care, în diferite momente și cu diverse motivații, se află într-o relație importantă, de care depind integritatea și buna funcționare a unui monument istoric. Acceptarea acestui ABC de bune practici poate pune la adăpost monumentele istorice de inițiative și practici neconforme, care, din necunoaștere, fie ele și bine intenționate, pot deveni păguboase. Lucrarea se redactează în acord cu legislația privind protecția monumentelor istorice, reunind și informații și documentări realizate în arealul monumental al județului Suceava.

Lecturați gratuit Noi și monumentele istorice. Ghid de bune practici, autor Mihail Spânu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5322-1

Literația – primii pași, culegere pentru clasa pregătitoare și clasa I. Comunicare în limba română, autor Viorica Tudorache-Marin


Lecturați gratuit Literația – primii pași, culegere pentru clasa pregătitoare și clasa I. Comunicare în limba română, autor Viorica Tudorache-Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5316-0

Atelier de reparat probleme: metoda grafică. Ghid metodic, autor Viorica Tudorache-Marin


Metoda figurativă (grafică) ocupă un loc important în tipurile de probleme care se învață în învățământul primar, datorită diversității cazurilor acestei metode:
- sumă și diferență;
– sumă și raport;
– diferență și raport.

Lecturați gratuit Atelier de reparat probleme: metoda grafică. Ghid metodic, autor Viorica Tudorache-Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5317-7


Evaluarea orizontului local reprezintă o componentă esențială a studiului geografiei și joacă un rol semnificativ în dezvoltarea cunoștințelor și competențelor elevilor. Astfel, cunoașterea caracteristicilor geografice, sociale și culturale ale localității supuse studiului oferă o perspectivă reală asupra comunității acestora și îi ajută să realizeze conexiunea dintre mediul înconjurător și viața de zi cu zi. Prin sensibilizarea față de problemele comunității, elevii devin conștienți de impactul activităților umane asupra acestuia, de necesitatea protejării și conservării sale, implicarea în problemele legate de mediu și în privința dezvoltării durabile. Totodată, îi încurajează să dezvolte abilități de cercetare, cum ar fi colectarea și analizarea datelor, interpretarea informațiilor și prezentarea rezultatelor într-o manieră omogenă și rațională.

Lecturați gratuit Modalități, tipuri și instrumente de evaluare ale orizontului local. Ghid metodologic, autor Coman Sica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5318-4

Stimularea imaginației creatoare la preșcolari prin diverse tehnici de lucru în activitățile practice, autor Cornelia Magdalena Iordache


Lucrarea prezentă îşi propune să se axeze pe activitatea practică din grădiniţă, tratând conceptul de educaţie estetică la o vârstă timpurie şi prezentând o serie de procedee extrem de utile în activitatea didactică. Astfel , sunt consacrate capitole speciale referitoare la cunoaşterea materialelor ce pot fi utilizate în cadrul activităţilor practice, obiectivul central urmarit fiind stimularea creativităţii si a gustului estetic al preşcolarilor.

Lecturați gratuit Stimularea imaginației creatoare la preșcolari prin diverse tehnici de lucru în activitățile practice, autor Cornelia Magdalena Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5335-1

Dezvoltarea gândirii creative a elevilor în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică, autor Maricela Moțoc


În lucrarea de față m-am ocupat de realizarea unei învățări care să aibă la bază gândirea creativă în cadrul lecțiilor de matematică, având în vedere considerentele menționate anterior. Am ținut cont și de faptul că formarea unor deprinderi de învățare creativă, învățarea prin efort propriu, prin descoperire, duce la formarea unor deprinderi temeinice și cu cât sunt fixate și consolidate mai de timpuriu, cu atât au un efect formativ mai eficient, materializat în dezvoltarea capacităților intelectuale superioare și a aptitudinilor specifice actului creator.

Lecturați gratuit Dezvoltarea gândirii creative a elevilor în rezolvarea exercițiilor și problemelor de matematică, autor Maricela Moțoc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5334-4

De la lume adunate. Culegere de ghicitori. Auxiliar didactic, autori Maricela Motoc, Cornelia Magdalena Iordache


Într-o lume în care copiii petrec din ce in ce mai puțin timp jucându-se împreună, ghicitorile s-ar crede că pierd teren. Dar nu este așa! Fă-i cunoștință celui mic cu lumea ghicitorilor și vei vedea că și el, și colegii săi de joc, vor fi captivați.

Lecturați gratuit De la lume adunate. Culegere de ghicitori. Auxiliar didactic, autori Maricela Motoc, Cornelia Magdalena Iordache

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5333-7

Pagini web – creаreа unui site. Opționаl școlаr, autor Claudia-Dora Visterneanu


Studiul de fаţă se vreа o incursiune în tehnicile web, folosind un instrument tip opționаl școlаr prin intermediul căruiа s-аu reаlizаt аtât cunoаștereа de către elevi а noțiunilor cаre аu stаt și stаu lа bаzа creării site-urilor, cât și un аjutor dаt elevilor аflаți în clаsа terminаlă, cаre se pregătesc pentru susținereа exаmenului de bаcаlаureаt.

Lecturați gratuit Pagini web – creаreа unui site. Opționаl școlаr, autor Claudia-Dora Visterneanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5323-8

Iubirea… o eternitate de şoapte / L’amour… une éternité en murmures, autor G&M


“Iubirea… este o șoaptă ascunsă în suflet, iar fiecare gând este o literă din povestea noastră eternă.” / “L’amour… est un murmure caché dans l’âme, et chaque pensée est une lettre de notre histoire éternelle.” .

Lecturați gratuit Iubirea… o eternitate de şoapte / L’amour… Une éternité en murmures, autor G&M

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5290-3

Comunicarea managerială şi impactul ei asupra creşterii performanţelor instituţiei de învăţământ, autor Cristina-Elena Necula


Comunicarea este un as în mâneca managerului, dacă ştie să-şi ordoneze gândurile şi să codifice în aşa fel mesajul încât receptorul să aibă capacitatea de a-l decoda şi înţelege. Doar aşa atenţia acestuia va fi captată. Angajaţii vor primi exact ceea ce li se va oferi. Nimeni nu se va obosi să încerce să înţeleagă un mesaj dacă acesta nu a fost complet sau nu a fost în concordanţă cu structurile interne de înţelegere ale fiecăruia. Situaţiile în care există o reticenţă faţă de o conversaţie cu managerul, de teama respingerii, sunt destul de des întâlnite. Un manager bun trebuie să simtă acest lucru şi să încerce remedierea lui prin programe de încurajare a membrilor organizaţiei de a se exprima deschis, de a veni cu idei şi de a încerca implementarea lor dacă sunt conforme cu cerinţele organizaţiei.

Lecturați gratuit Comunicarea managerială şi impactul ei asupra creşterii performanţelor instituţiei de învăţământ, autor Cristina-Elena Necula

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5315-3

Factorii determinanţi ai succesului şcolar, autor Mihaela Teliceanu


Am considerat ca fiind deosebit de importantă cunoaşterea modalităţilor prin care factorii motivaţionali acţionează diferenţiat în funcţie de factorii culturali asupra performanţei şcolare, mai ales că în literatura de specialitate pe de o parte medierea culturală a factorilor motivaţionali nu a fost suficient studiată iar în plus, interesul pentru această problematică nu a vizat mediul şcolar. Astfel, cunoaşterea modului diferenţiat în care factorii motivaţionali interni şi externi influienţează performanţa şcolară poate ajuta la înţelegerea unor diferenţe între elevi în ceea ce priveşte succesul şcolar.

Lecturați gratuit Factorii determinanţi ai succesului şcolar, autor Mihaela Teliceanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5321-4

Ne jucăm și să vorbim corect învățăm!, autor Angela Moldovan


Materialul de față conține în deschidere exerciții logopedice generale,necesare la orice tip de intervenție de exersare a vorbirii corecte:exerciții de articulare, de respirație, de dezvoltare a auzului fonematic. În partea a doua sunt propuse frământari de limbă care sunt structurate după proiecte tematice cuprinse în curriculum preșcolar, ușurând munca educatoarei și susținând progresul copiilor în exersarea vorbirii. Exercițiile sunt însoțite de imagini sugestive, fiind mai accesibil și mai atractiv pentru parcurgerea de către copii împreună cu educatoarea și părinții.

Lecturați gratuit Ne jucăm și să vorbim corect învățăm!, autor Angela Moldovan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5320-7

Efectele memorandumului asupra maselor. Rolul maselor în schimbarea tacticii politice, autor Mirela-Adriana Costan


Perioada pe care o descriu în lucrare este una premergătoare unirii de la 1918. Au existat transformări în viaţa politică şi socială atât în Transilvania cât şi în regat. Evenimentele din România au influenţat cele petrecute în Transilvania. Acele evenimente au început să fie analizate şi de opinia publică europeană, care a sprijinit de multe ori punctul de vedere al românilor. În Transilvania momentul culminant a fost actul redactat de reprezentanţii românilor şi înaintat împăratului în 1892. Acea mişcare memorandistă a adus din nou în scenă marea masă a populaţiei care s-a exprimat pentru apărarea drepturilor românilor şi pentru o unire a tuturor românilor. Pe lângă ceilalţi factori care au determinat schimbarea tacticii politice în 1905, masele populare, propriu-zis adeziunea lor ocupă un loc important.

Lecturați gratuit Efectele memorandumului asupra maselor. Rolul maselor în schimbarea tacticii politice, autor Mirela-Adriana Costan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5314-6

Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu


Controlarea comportamentelor deviante şi remedierea celor indiferente atrage creşterea ataşamentului elevului faţă de propria familie şi dorinţa de a frecventa şcoala. Copiii sunt la o vârstă vulnerabilă şi din punct de vedere emoţional foarte sensibili, fapt ce-i face să resimtă fiecare acţiune greşită îndreptată împotriva lor, mai ales de la familie. Pentru a-şi redobândi echilibrul emoţional, aceşti copii au nevoie de dovezi concrete din partea familiei astfel încât să poată avea încredere în ea. Acest lucru se poate realiza prin participarea familiei la anumite terapii şi şedinţe de consiliere, cu scopul schimbării atitudinilor greşite şi dobândirii de aptitudini eficiente ale rezolvării conflictului.

Lecturați gratuit Optimizarea consilierii educaționale şi influenţa acesteia asupra diminuării fenomenului de devianţă şcolară, autor Marilena Chelariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5301-6

Cuvinte … potrivite, autor Marilena Chelariu


Auxiliar didactic pentru clasele primare.

Lecturați gratuit Cuvinte … potrivite, autor Marilena Chelariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5300-9

Inspecțiile școlare și emoțiile lor, autor Oana Andreia Nacu


Problema care îi preocupă cel mai mult pe profesori în cadrul unei inspecții școlare este neliniștea provocată de simpla prezență a inspectorilor în sala de clasă, slaba interacțiune și participare a elevilor și emoțiile mari din timpul inspecției. În același timp, se evidențiază faptul că profesorii se comportă în timpul respectiv în mod deosebit, neobișnuit, prin comparație cu comportamentul lor normal din timpul orelor; totodată, cadrele didactice recunosc că principala preocupare în timpul inspecției este să impresioneze pozitiv.

Lecturați gratuit Inspecțiile școlare și emoțiile lor, autor Oana Andreia Nacu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5313-9

Peceţile istoriei. Numerele 7, 40, 70, 153 şi 666 în istoria lumii, autor Gheorghe Răducan


Despre această carte s-ar putea spune şi că este un studiu istoric şi că este o statistică a unui fenomen istoric. O statistică ce poate fi completată dat fiind dimensiunile obiectului cercetării care este istoria universală.
Ideea care se află la originea lucrării acesteia a răsărit în mintea mea în urmă cu mulți ani. Citind pentru prima oară Sfânta Scriptură am fost mirat de faptul că, în asociaţie cu ritualul şi cu faptele măreţe ale lui Dumnezeu, apar, în mod repetat, anumite numere, cum ar fi 4 şi 7, sau intervale de timp cum ar fi 7, 40 şi 70 de zile sau ani.

Astfel, rîul care ieşea din Eden se împărţea în 4 braţe, în vedenia pe care a avut-o Ezechiel, când i s-a arătat slava Domnului, erau patru făpturi vii, în una din vedeniile lui Zaharia erau 4 coarne şi 4 făurari iar în alta 4 care ce ieşeau dintre munţi, Asiria a fost adusă de către Dumnezeu împotriva Israelului în anul al 4-lea al domniei regelui iudeu Ezechia şi al 7-lea al domniei regelui israelit Osea, Dumnezeu a făcut să cadă ploaia, în timpul Potopului, timp de 40 de zile şi 40 de nopţi, Moise a stat pe munte, când a primit Legea, timp de 40 de zile şi tot atâtea nopţi, evreii au fost hrăniţi de către Dumnezeu în pustie timp de 40 de ani, Înălţarea Domnului a avut loc la 40 de zile de la Înviere etc.

Lecturați gratuit Peceţile istoriei. Numerele 7, 40, 70, 153 şi 666 în istoria lumii, autor Gheorghe Răducan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5312-2

Contribuția activităților de tip outdoor la dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului, autor Andra Claudia Matean


Dezvoltarea creierului în primii ani de viață afectează sănătatea fizică și mentală, capacitatea de învățare și comportamentul de-a lungul vieții. Cât și cum învață copiii mai târziu în anii de școală depinde în mare măsură de competențele emoționale, sociale și cognitive pe care le dezvoltă în primii ani de viață. Dezvoltarea creierului unui copil mic depinde de stimularea venită din partea mediului, în special de calitatea îngrijirii și interacțiunii pe care le primește copilul. Îngrijirile primite, inclusiv nutriția, îngrijirile medicale și stimularea în copilăria timpurie pot avea un efect de lungă durată asupra dezvoltării creierului. Când aceste nevoi de bază sunt îndeplinite, copiii pot dobândi abilități de gândire critică, de rezolvare de probleme, au mai multe încredere în sine și sunt capabili să coopereze cu alți copii.

Lecturați gratuit Contribuția activităților de tip outdoor la dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului, autor Andra Claudia Matean

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5310-8

Copilăria – respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități. Ghid de bune practici, coordonatori: Chivoiu Nușa Steliana, Oprea Andreea Mihaela


Lecturați gratuit Copilăria – respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități. Ghid de bune practici, coordonatori: Chivoiu Nușa Steliana, Oprea Andreea Mihaela

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5307-8

L`évaluation des compétences de compréhension et d`expression écrites en français langue étrangère, autor Adriana-Roxana Chiratcu


Notre travail se propose de répondre à ces questions et de clarifier les concepts qui sous-tendent toute prise de décision en évaluation des apprentissages. Nous allons essayer aussi de fournir des pistes pour développer des pratiques évaluatives relatives aux compétences de compréhension et d`expression écrites en français langue étrangère.

Lecturați gratuit L`évaluation des compétences de compréhension et d`expression écrites en français langue étrangère, autor Adriana-Roxana Chiratcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5304-7

La presse écrite dans la classe de FLE, autor Prof. Murea Ioana


Dans le contexte large de la communication, vu les étapes successives de son système, nous pouvons considérer que les manuels doivent préparer les apprenants pour assimiler des connaissances futures, en formant leur besoin d’information; la presse donne aux étudiants une information auxiliaire et complémentaire et non concurrente, qui assimilée volontairement, renforce la valeur éducative de la connaissance du manuel. La presse est, en le même temps, un exercice très utile pour l’assimilation des connaissances actuelles.

Lecturați gratuit La presse écrite dans la classe de FLE, autor Prof. Murea Ioana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5303-0

Drepturile copilului în legislația internațională, autori Prof. Ana-Lia Colțan, Prof. Carmen Marcela Conțescu, Prof. Dorina Roxana Vlaicu


Abordarea problematicii protecției și garantării drepturilor copilului a devenit o prezenţă constantă în discursurile politice, predominând abordările juridice, ştiinţifice, culturale, educaţionale etc., proiectate la nivel internaţional, regional şi naţional. Se militează pentru conştientizarea asigurării drepturilor copilului, acesta fiind un subiect ce necesită protecţie şi ocrotire specială, fapt ce a produs o revoluţie în consfinţirea drepturilor acestuia prin reglementări internaţionale – remediu care a întârziat oarecum abuzurile flagrante şi persistente împotriva copilului. Legislaţia internaţională consacră recunoaşterea copilului ca titular de drepturi și libertăți, iar în această calitate, este consfințit dreptul său de a se bucura de tot ce i se pune la dispoziție prin intermediul celor trei generații recunoscute de instrumentele internaționale.

Lecturați gratuit Drepturile copilului în legislația internațională, autori Prof. Ana-Lia Colțan, Prof. Carmen Marcela Conțescu, Prof. Dorina Roxana Vlaicu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5306-1

Chipul primăverii, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian


Prezentul auxiliar didactic cuprinde lucrările literare și plastice, ale elevilor și cadrelor didactice și ale elevilor, care s-au remarcat în cadrul Concursului Județean cu participare națională „Chipul primăverii”, activitate în cadrul Proiectului Educațional Județean „Magia copilăriei”, ediția I. Proiectul a fost inclus în C.A.E.J Buzău, conform adresei nr. 1761/14.02.2024, poziția 199.

Lecturați gratuit Chipul primăverii, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5298-9

Cercetare privind eficienţa implementării parteneriatului educaţional grădiniţă – şcoală, pentru integrarea copiilor în clasa pregătitoare, autor Adriana-Ioana Blaga


Şcoala şi grădiniţa sunt instituţii care deşi se găsesc pe trepte diferite trebuie să aibă o relaţie de colaborare care se realizează pe baza interesului reciproc al educatoarei şi al învăţătoarei. Este vorba de eforturi comune pe care acestea le depun în scopul de a ajunge la rezultate cât mai bune în adaptarea copiilor la mediul şcolar, instruirea şi educarea acestora. În acest sens, deosebit de rodnică este practicarea schimbului de experienţă prin implementarea unor parteneriate de calitate între grădiniță şi școală, care să fructifice diferite activităţi de învăţare, socializare şi muncă în grup, menite să confere copilului încredere, stimă de sine şi un oarecare confort atunci când se află în acest mediu educaţional în care urmează să îşi petrească o mare perioadă de timp din copilărie. Necesitatea colaborării dintre grădiniţă şi şcoală rezultă din obiectivul comun pe care, noi cadrele didactice, îl urmărim – dezvoltarea personalităţii copilului.

Lecturați gratuit Cercetare privind eficienţa implementării parteneriatului educaţional grădiniţă – şcoală, pentru integrarea copiilor în clasa pregătitoare, autor Adriana-Ioana Blaga

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5296-5

A mesék csodálatos világa és szerepe az óvodás gyermek erkölcsi érzékének fejlesztésében. Lumea minunată a poveştilor şi rolul lor în dezvoltarea simţului moral al copilului preşcolar, autor Papp Júlia


Cu această lucrare, scopul meu a fost de a pune în lumină importanţa educaţiei morale, sperând ca preşcolarii educaţi în acest fel, devenind adulţi pot să descopere inteligent adevărul moral. Vor fi în stare să facă diferenţa între interesul de moment şi valorile adevărate, între faptele morale şi cele cu moralitate îndoielnică. Să fie conştienţi, că omul s-a născut liber, deci poate să decidă singur între bine şi rău. Dar pentru a alege binele, trebuie să cunoască şi să iubească acest bine, este necesar deci transmiterea şi recepţionarea valorilor morale. Pentru a-mi atinge scopul, am apelat la poveşti, deoarece acestea constituie instrumentul potrivit categoriei de vârstă de 3-6 ani, trăirile din poveşti sunt foarte importante din punctul de vedere al dezvoltării emoţionale.

Lecturați gratuit A mesék csodálatos világa és szerepe az óvodás gyermek erkölcsi érzékének fejlesztésében. Lumea minunată a poveştilor şi rolul lor în dezvoltarea simţului moral al copilului preşcolar, autor Papp Júlia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5295-8

Communicative Language Testing, autor Irina Magdalena Morariu


This paper focuses on the cognitive processing approach to assessing the English language competences and performance of the 12th grade students from `1 MAI` Vocational High School. The research started from the premises that there is a gap between the intended policy, the actual policy and the policy in use with regard to FL studies and a need to create a harmonious relationship between all these by applying not only the European (CEFR), but also the American (CCSS) instruments in both FL teaching and evaluation.

Lecturați gratuit Communicative Language Testing, autor Irina Magdalena Morariu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5293-4

De la joacă la învățare. Ghid practic pentru profesori, coordonator: Prof. Ene Vali


Prin activitățile organizate și desfășurate în cadrul Proiectului Educațional „COPILĂRIA-lume de lume de miracole şi de uimire a creaţiei”, am căutat să răspundem nevoilor actuale ale elevilor, identificând soluții la acestea, pe dezvoltarea afectelor pozitive și a strategiilor de învățare, utilizarea jocului în educație, sprijinirea elevului atât în descoperirea și dezvoltarea resurselor proprii, cât și în consolidarea responsabilității și a încrederii în sine.

Fiecare cadru didactic implicat în acest proiect a creionat activitǎţi care au vizat importanța copilăriei în dezvoltarea emoțională și cognitivă prin jocurile, interacțiunile sociale și învățarea prin joacă, a contribuit la formarea unor abilități esențiale precum empatia, reziliența și capacitatea de a rezolva probleme.

Lecturați gratuit De la joacă la învățare. Ghid practic pentru profesori, coordonator: Prof. Ene Vali

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5297-2

Stimularea potențialului creativ al elevilor prin predarea tehnicilor web, autor Claudia-Dora Visterneanu


Tehnologia informaţiei este legată de lucrul individual pe calculator, dezvoltă deprinderea elevului de a lucra individual. Prin intermediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de informaţii între mai mulţi utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă metodă clasică. Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare, se finalizează prin predarea T.I.C. orientată pe proiecte. Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor.

Lecturați gratuit Stimularea potențialului creativ al elevilor prin predarea tehnicilor web, autor Claudia-Dora Visterneanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5276-7

Modalități de implementare a principiului individualizării în grădiniță prin activitățile liber alese, autor Doina Iulia Neghină


În grădiniţă, copiii dobândesc un bagaj de cunoştinţe, iar vorbirea devine mai bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a gândirii. Astfel, întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţă arată posibilitatea și utilitatea cultivării limbajului oral, în strânsă legatură cu dezvoltarea vorbirii, efectuându-se exerciţii de pronunţie şi de exprimare. Accentul principal în această privinţă este pus pe activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de exprimare ordonată a gândurilor, de însuşirea treptată a structurii gramaticale a limbii.

Lecturați gratuit Modalități de implementare a principiului individualizării în grădiniță prin activitățile liber alese, autor Doina Iulia Neghină

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5275-0

Strategii didactice de predare-învățare a textelor epice în învățământul gimnazial, autor Aura Alina Năsui


Pentru ca studiul literaturii să-i atragă pe elevi, profesorul trebuie să adapteze lecția de lectură la nevoile acestora, să o transforme într-o activitate plăcută, captivantă și utilă. Lucrarea de față va pune în valoare o serie de situații de instruire menite să producă învățarea eficientă, mijlocită de metode și tehnici activ-participative, care să faciliteze formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba maternă vizate de profilul absolventului școlii obligatorii. Acesta trebuie să fie capabil să se integreze într-o societate deschisă inovației și în continuă transformare.

Lecturați gratuit Strategii didactice de predare-învățare a textelor epice în învățământul gimnazial, autor Aura Alina Năsui

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5263-7

Optimizarea motivației pentru creșterea performanțelor școlare, autori Irina Bodnar, Adriana Pop


Motivația are rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi în consecinţă în formarea personalităţii acestuia. Nu poate avea loc un proces educaţional real dacă în prealabil nu s-ar identifica motivele învăţării şi n-ar fi determinată aria lor de acţiune şi dacă educatorul n-ar şti să se folosească de forţa acestor motive în practica instrucţiei. Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este importantă pentru învăţător, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu succes a educaţiei.

Lecturați gratuit Optimizarea motivației pentru creșterea performanțelor școlare, autori Irina Bodnar, Adriana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5274-3

Essay samples – Advanced level, autor Daniela Elena Guraliuc


In a society that requires more critical thinking and increased ability in communication, the present work aims to be a model for students who want to improve both their writing skills and English language. It illustrates ways of solving essay tasks for advanced level students on regular topics they could meet in school books, extra practice, online materials or in exams. The essays are not to be regarded as exclusive patterns for the given tasks, as this set of samples illustrate only one point of view and there is a rich variety of solutions, according to each student’s experience, knowledge and talent in writing.

Lecturați gratuit Essay samples – Advanced level, autor Daniela Elena Guraliuc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5273-6

Creativity in ELT. A conceptual approach, autor Daniela Elena Guraliuc


The paper deals with concepts, integrating the theoretical issues and specific terminology, looking at how theory has been realised in methodological practice, especially regarding contrasts and similarities with modern and traditional approaches to teaching English language. Within the general area of methodology people talk about approaches, methods, techniques, procedures, all of which go into the practice of English teaching. These terms will be thoroughly defined and exemplified, as well as the key concepts for the present paper words stemming from the lexical term creative. As a language teacher I use a variety of teaching tools to explain language meaning and construction, engage students in a topic, or as the basis of a whole activity. Some traditional tools will be described (through pictures and images, flashcards, fillers, lexical games) up to more modern ones (using videos, online tools, internet, computer assisted learning, podcasting, audacity) and the products will also be illustrated.

Lecturați gratuit Creativity in ELT. A conceptual approach, autor Daniela Elena Guraliuc

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5272-9

Educația pentru dezvoltare durabilă. Metode active de stimulare a creativității la elevi, autor Ancuța Vasilica


În ultimii ani educaţia a dobândit noi conţinuturi, acoperind o arie lărgită şi finalităţi noi, bazate pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelate cu inovaţia şi reforma din învăţământ. Astfel rolul şcolii a devenit mult mai complex, îndepărtându-se de esenţa lui primară, formală, de transmitere de cunoştinţe si orientându-se activ spre formarea de atitudini şi comportamente, spre dezvoltarea de capacităţi.

Lecturați gratuit Educația pentru dezvoltare durabilă. Metode active de stimulare a creativității la elevi, autor Ancuța Vasilica

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5259-0

Rolul alternativelor educaționale în pedagogia secolului al XXI-lea, autor Mihaela Ivan


Lucrarea de față vine în sprijinul cadrelor didactice, de la ciclul primar, din școlile de masă, ce-și propune, pe de o parte, să investigheze în ce măsură profesorii din școlile de masă, din ciclul primar, cunosc și utilizează metodele alternativelor educaționale în cadrul activităților instructiv-educative în vederea creșterii interesului pentru învățare la elevi, iar pe de altă parte să ofere profesorilor alte exemple de activități și jocuri didactice specifice alternativelor educaționale, necunoscute lor, în vederea perfecționării actului didactic.

Lecturați gratuit Rolul alternativelor educaționale în pedagogia secolului al XXI-lea, autor Mihaela Ivan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5258-3

Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la educația moral-religioasă a copiilor în epoca contemporană, autor Mihaela Ivan


Profesorul de religie se luptă zadarnic cu ideile promovate in societate dacă familia, în special părinții, nu pun bazele educației religioase de acasă, înainte ca “adultul de mâine” să pășească în școală. La acestea trebuie să se adauge și rugăciunile stăruitoare ale preoților. Dacă există colaborare între familie, școală și Biserică, totul va căpăta lumină și valoare, și ne vom putea bucura cu toții de tot ceea ce am realizat frumos în această viață. Suntem datori cu toții să participăm la șlefuirea sufletului micului creștin, căci Însuși Mântuitorul ne-a poruncit: “Învățați-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă”(Mt. 28,29).

Lecturați gratuit Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la educația moral-religioasă a copiilor în epoca contemporană, autor Mihaela Ivan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5257-6

Culturã și educație financiarã. Exemple de bune practici, Prof. coordonator Gina Brînzan


Ghidul „Cultură și educaţie financiară – exemple de bune practici“, a fost publicat în urma prezentării lucrărilor, de către autori, în cadrul Simpozionului Judeţean de educaţie și Cultură financiară – ediţia I, organizat de către Inspectoratul Școlar Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Casa Corpului didactic Galaţi, Școala Gimnazială nr. 16, Galaţi și Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie teologul”, Galaţi, în data de 6 aprilie 2023.

Lecturați gratuit Culturã și educație financiarã. Exemple de bune practici, Prof. coordonator Gina Brînzan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5256-9

Biserici de lemn din Bucovina, autor Mihail Spânu


Bucovina este cunoscută și pentru conservarea unui valoros patrimoniu de valori, bisericile din lemn, însumând exemplare semnificative pentru disponibilitățile tehnice și de creație ale meșterilor care au trăit și construit pe aceste meleaguri. Meşterul popular a reușit să pună deplin în valoare lemnul, să realizeze structuri trainice care au înfruntat cu succes veacurile. Armonizarea funcționalului cu esteticul, menținerea praccilor tradiționale îmbinate cu inovațiile, armonia proporțiilor și a elementelor decorave fac din aceste edicii din lumea satelor bucovinene, nu numai snte lăcașe de cult dar, în egală măsură, importante monumente istorice.

Lecturați gratuit Biserici de lemn din Bucovina, autor Mihail Spânu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5254-5

Contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii preşcolarilor, autor Aurora Oporanu


Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi importante, de bază, pentru : muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experienţe didactice, prin activităţi educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor.

Lecturați gratuit Contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii preşcolarilor, autor Aurora Oporanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5253-8

Importanţa evaluării în activităţile matematice din învăţământul preşcolar, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia


În activităţile matematice, evaluarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de învăţare se poate realiza prin aprecierea gradului de rezolvare a situaţiilor problematice, prin capacitatea de a sesiza relaţii semnificative din punct de vedere matematic între diferite obiecte matematice, prin efortul de a aplica în situaţii noi cunoştinţele dobândite, calitatea rezolvării sarcinilor din cadrul sistemului de exerciţii şi prin nivelul de realizare a sarcinilor muncii independente.

Lecturați gratuit Importanţa evaluării în activităţile matematice din învăţământul preşcolar, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5252-1

Modalități de stimulare a creativității la vârsta preșcolară, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu


În prezenta lucrare mi-am propus să prezint modalităţile de stimulare a creativităţii la vârste mici. Stimulând potenţialul creativ încă de la vârsta preşcolară, copilul va reuşi mai uşor să treacă la învăţarea creativă, care apare ca o formă specială a învăţării şcolare. Învăţarea creativă, exersată prin procesul formativ-educativ, îl va ajuta pe copil să facă pasul în direcţia formării conceptelor, deci a generalizărilor.

Lecturați gratuit Modalități de stimulare a creativității la vârsta preșcolară, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5251-4

Cultivarea unui stil de viață activ prin intermediul jocurilor de mișcare, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu


Prin faptul că îi este specifică activitatea în grup, jocul de mișcare favorizează manifestarea relațiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând armonizarea intereselor individuale și a eforturilor personale cu cele ale grupului; favorizează încadrarea în colectiv, asumarea de responsabilități, manifestarea atitudinii critice și autocritice, a inițiativei și le permite copiilor să învețe ce înseamnă toleranța, acceptarea celuilalt, luarea unei decizii și asumarea consecințelor acesteia. Jocul presupune reguli și respectarea lor, astfel că disciplina Joc și mișcare contribuie la dezvoltarea morală a copilului și permite o mai bună integrare școlară și socială a acestuia.

Lecturați gratuit Cultivarea unui stil de viață activ prin intermediul jocurilor de mișcare, autor Mihaela-Codruța Crîngureanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5250-7

Rolul jocului didactic în învățământul preșcolar, autor Maria Neacșu


Cunoscând rolul pe care îl ocupă jocul în viaţa copilului, este de înţeles eficienţa folosirii lui în procesul instructiv-educativ. Aşadar este necesar să-i antrenăm în joc pe toţi copiii, având în atenţie mai ales pe aceia ce se lasă greu antrenaţi în activităţi, întrucât jocul activează, deopotrivă, atât funcţiile psihice, cât şi pe cele biologice. Ca atare, jocul are la copil rolul pe care munca îl are la adult. De aici şi rolul deosebit al jocului, deoarece formează şi dezvoltă personalitatea copilului. Deşi aceasta se poate realiza prin diverse căi, jocul didactic este calea cea mai accesibilă şi plăcută pentru copil.

Lecturați gratuit Rolul jocului didactic în învățământul preșcolar, autor Maria Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5249-1

Activitățile matematice în grădiniță, autor Maria Neacșu


Scopul activităţii de iniţiere a copilului în matematică, în perioada preşcolară, nu este numai de a învăţa sistematic şi gradat diferite concepte, ci, in primul rând, de a-i exersa intelectual procesele de cunoaştere, de a-l face capabil să descopere relaţii abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea sa.

Lecturați gratuit Activitățile matematice în grădiniță, autor Maria Neacșu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5248-4

Jocul didactic la preșcolari, autor Ana-Maria Grigore


Cercetările psihologice efectuate în secolul nostru în problema jocului au pus în evidenţă numeroasele elemente psihologice care conturează această formă de activitate specific umană. Este vorba de acele elemente psihologice care definesc jocul, în general şi care sunt suficient de operante chiar la copiii de vârstă preşcolară. Jocul didactic este o formă de activitate distractivă şi accesibilă copilului, prin care se realizează o bună parte din sarcinile instructiv-educative în instituţiile preşcolare. Jocul didactic oferă educatoarei prilejul de a atinge obiective importante ce ţin de latura formativă, dar şi de cea informativă în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar.

Lecturați gratuit Jocul didactic la preșcolari, autor Ana-Maria Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5247-7

Abordarea integrată a curriculum-ului preşcolar, autor Ana-Maria Grigore


Inovaţia didactică a adus în atenţia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi în procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, în acelaşi timp, este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai multor categorii de activităţi. În nici un caz însă nu trebuie confundate cele două concepte, integrarea fiind considerată o metodă care rupe hotarele între categoriile de activităţi şi grupează cunoaşterea în funcţie de tema propusă.

Lecturați gratuit Abordarea integrată a curriculum-ului preşcolar, autor Ana-Maria Grigore

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5246-0

Metode de activitate și unele reprezentări matematice la vârsta preșcolară, autor Maria Eugenia Iagăru


Introducerea în grădiniţă a unor elemente de matematică modernă urmăreşte dezvoltarea gândirii logice a copiilor prin jocuri logice, care le dezvăluie a esenţa concepţiilor matematice, punându-i în situaţia să înţeleagă de la început aceste concepte, în definiţia lor ştiinţifică.

Lecturați gratuit Metode de activitate și unele reprezentări matematice la vârsta preșcolară, autor Maria Eugenia Iagăru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5245-3

Aspecte metodico-științifice în predarea sinonimiei și antonimiei în ciclul primar, autor Maria Eugenia Iagăru


Am urmărit ca această lucrare să reprezinte un ghid metodologic de formare și dezvoltare a limbajului elevilor. În consecință, am abordat atât probleme de metodologie, de didactică, cât și de conținuturi specifice limbii române. Concluziile mele se opresc la ideea potrivit căreia sinonimele și antonimele îi ajută pe elevi să evite repetiţiile supărătoare, să aibă un vocabular mai bogat.

Lecturați gratuit Aspecte metodico-științifice în predarea sinonimiei și antonimiei în ciclul primar, autor Maria Eugenia Iagăru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5244-6

Rolul desenului în dezvoltarea capacitǎţilor creative la vârsta preşcolarǎ mare – lucrare ştiinţificǎ, autor Aurora Oporanu


Caracterul procesual unic şi irepetabil al activităţii artistice plastice la fiecare copil îşi pune amprenta pe unele din sarcinile de bază ale educaţiei generale contemporane: „tratamentul” personalizat în corelaţie cu dezvoltarea autonomă a fiecărei individualităţi, stimularea nelimitată a spiritului investigator şi, prin acesta, a creativităţii, crearea tuturor condiţiilor subiective şi obiective ale unei integrări sociale imediate şi eficiente de ambele părţi. Dacă alte materii pot fi pe cât de stimulative, tot pe atât de bine şi inhibitive pentru că nu pot decât separat sau cu exigenţe diferite să abordeze aceste sarcini, educaţia prin artă pentru toţi le poate aborda concomitent şi într-o înlănţuire logică. La rândul ei „dezvoltarea creativităţii” contribuie la asigurarea autonomiei persoanelor, autonomia înlesneşte şi îmbogăţeşte relaţiile sociale, iar o bună inerţie socială stimulează în acelaşi timp responsabilitatea şi gustul creaţiei”.

Lecturați gratuit Rolul desenului în dezvoltarea capacitǎţilor creative la vârsta preşcolarǎ mare – lucrare ştiinţificǎ, autor Aurora Oporanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5243-9

Monografia comunei Tufeni, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia


Comuna Tufeni este situată în partea de est a judeţului Olt la o distanţă de 55 km de oraşul reşedinţă, Slatina, spre vest la 65 km de Piteşti şi la sud la 40 km de Roşiorii de Vede.

Lecturați gratuit Monografia comunei Tufeni, autor Donea Tecuceanu Gina Lavinia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5242-2