Domenii | Autori

Arhiva

Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea are în prima parte un scurt istoric al dezvoltării matematicii, punând accent pe activitatea celor doi prestigioși oameni de știință Thales și Pitagora.

Al doilea capitol prezintă teoremele lui Tales și Pitagora, reciprocele acestora și demonstrațiile lor, precum și aplicații
pentru fiecare din acestea.

Capitolul de metodică cuprinde teoreme de bază din geometria plană, demonstrații deosebite ale acestora folosind arii (la nivelul gimnaziului) și vectori (la nivelul liceului); contraexemple: pentru a ilustra mai bine eventuale greșeli ce se pot face; demonstrații fără cuvinte cu scopul de a arăta importanța figurilor geometrice și probleme.

Am selecționat probleme de mare interes și inventivitate, care să stimuleze imaginația, creativitatea și dorința de cunoaștere.

Autorul

Lecturați gratuit Thales şi Pitagora – fondatorii demonstraţiei ca mijloc de investigaţie în matematică (Ed. a II-a), autor Prof. Humă Irina Oana

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3440-4

Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VII-a

Volum realizat de Comisia de Proiecte și Programe Europene din cadrul LiceuluiTehnologic “Toma Socolescu” din Ploiești, Școală eTwinning,, Școală Europeană, în cadrul celei de a VII-a ediţii a seminarului naţional Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″.
Volumul a fost redactat cu susţinerea Centrului Naţional eTwinning România şi Inspectoratului judeţean Prahova.

Lecturați gratuit Seminarul “eTwinning – Componentă a programului Erasmus+, 2014 – 2020″, Ediția a VII-a

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-8969-61-9

Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu


Dezvoltarea limbajului şi a comunicării vizează capacitatea copilului de a asculta, a înţelege, vorbi şi comunica eficient, indiferent de vârsta acestuia, de a se exprima corect gramatical şi de a-şi dezvolta vocabularul. Acest lucru se realizează în grădiniţă, în mod gradat, de la grupa mică, la grupa mijlocie şi cea mare şi se continuă la şcoală, la sfârşitul clasei a IV-a fiind complet dezvoltat.
Particularităţile limbajului la preşcolari sunt determinate de vârsta acestora şi pe masura acumulării unei experienţe verbale, preşcolarul reuşeşte să stabilescă relaţii gramaticale din ce in ce mai corecte, deoarece se măreşte capacitatea de asimilare şi de exprimare a cunoştinţelor pe care şi le însuşesc.

Lecturați gratuit Îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor prin lecțiile de limbă și literatură română (clasele III-IV), autor Alexandra Murgu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3445-9

Formarea cuvintelor și expresiile fixe în dezvoltarea vocabularului – Word Formation and Fixed Phrases in Developing Vocabulary, autor Andreea Bianca Clep


As a student of English and German Language and Literature I’ve noticed that many students are familiar with many theories on language; they know rules about different grammatical, phonological topics. In most cases the student can also successfully apply these rules and use them in speaking and writing. I tried to look closer and examine which fields are not entirely covered by the student’s knowledge, and I found out that the way words are formed in English, the processes words go through can help any learner of language acquire more vocabulary as these processes are very productive, and they can also learn how to spell words as many share the same patterns. Another important field in a language are the fixed phrases. My intention is to identify and classify fixed phrases so that students and learners can easily learn these expressions and use them as often as possible. .

Lecturați gratuit Formarea cuvintelor și expresiile fixe în dezvoltarea vocabularului – Word Formation and Fixed Phrases in Developing Vocabulary, autor Andreea Bianca Clep, autor Andreea Bianca Clep

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3408-4

Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop


Această lucrare este o trecere în revistă a principalelor competențe umane, dezvoltate de-a lungul întregii vieți, și o exemplificare, prin trei proiecte didactice, a formării și dezvoltării anumitor tipuri de abilități, la orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Competențele în demersul didactic, autor Dana Pop

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3408-4

Tehnologii open source pentru e-Learning, autor Dida-Cristina Isaia


Revoluţia e-learning a cuprins întreg globul, cursuri de formare în diverse domenii de activitate se desfăşoară acum şi aici, oriunde, oricând şi în orice colţ al Terrei. Lumea întreagă este conectată, oricine de oriunde poate participa şi poate dobândi un certificat de competenţe recunoscut de universităţi şi angajatori, fapt ce va duce la un beneficiu universal sintetizat prin orice cuvânt căruia i se adaugă un „e”. Internetul este cea mai mare reţea de calculatoare, de fapt o reţea de reţele, ce a apărut la începutul anilor ’80 prin revoluţia calculatoarelor personale, urmată de cea a reţelelor, adică legarea calculatoarelor între ele folosind liniile telefonice comutate şi închiriate sau reţelele de televiziune prin cablu şi routere. World Wide Web, cea mai nouă aplicaţie a Internetului, a devenit cel mai amplu sistem de informaţii din lume, transformând calculatorul personal într-un serviciu mondial de informare, o bază mondială de date, mass-media, o enciclopedie sau o bibliotecă, iar mai de curând în televizor sau cinematograf. Orice calculator conectat la internet oferă posesorului său informaţii de orice tip, oriunde şi oricând, îl poate ajuta să participe la cursuri online, să îşi achite facturi, să realizeze cumpărături, să participe la licitaţii sau să îşi rezerve bilete de avion sau camere de hotel.

Lecturați gratuit Tehnologii open source pentru e-Learning, autor Dida-Cristina Isaia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3405-3

Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia


Sistemul de învățare prin mijloace electronice permite profesorului de matematică să organizeze informația conform conținuturilor programei școlare, să creeze situații-problemă, să asigure o (auto)evaluare obiectivă prin intermediul softurilor de evaluare și să stimuleze creativitatea elevilor. Lecțiile de matematică se pot desfășura pe platforma educațională Microsoft Teams sub formă de videoconferințe sau de mesaje ce conțin documente, link-uri sau videoclipuri cu noțiuni teoretice, exerciții și probleme rezolvate. Într-o videoconferință, partajând ecranul calculatorului profesorul poate utiliza aplicația Microsoft Whiteboard și prin intermediul unei tablete grafice lecțiile pot fi predate la fel ca la școala „față în față”. Elevii pot contribui la rezolvarea unei probleme „scriindˮ cu degetul pe ecranul telefonului sau pot desena figuri geometrice pe Microsoft Whiteboard. Profesorul de matematică poate utiliza diverse aplicații disponibile în mod gratuit, precum: Kahoot!, Mindmeister, Geogebra etc., cu ajutorul cărora lecțiile online devin interactive și atractive..

Lecturați gratuit Strategii didactice inovative în predarea geometriei la gimnaziu: utilizarea platformelor online, autor Dida-Cristina Isaia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3404-4

Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi


Scopul principal al studiului constă în cercetarea, în linii generale, a răspunderii disciplinare a angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt guvernate de Codul muncii, a sancţiunilor disciplinare aplicabile angajaților, ale căror raporturi de muncă sunt reglementate prin lege specială, şi identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din domeniul dat.

Lecturați gratuit Dreptul Muncii. Studiu de caz. Mecanismele de răspundere juridică în procesul de muncă, autor Loredana Cotoi

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3402-2

Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa


Oraşul şi, în general, comunitatea, vor fi educative atunci când vor recunoaşte, vor exersa şi vor dezvolta, în afara funcţiilor tradiţionale (economice, sociale, politice şi de prestări de servicii), o funcţie educativă, în sensul că îşi va asuma o intenţionalitate şi o responsabilitate vis-à-vis de formarea, promovarea şi dezvoltarea tuturor locuitorilor săi, începând cu copiii şi cu tinerii.
Pe măsură ce aceste apropieri parvin unei anumite maturităţi, se constituie noi obiecte ştiinţifice. Observarea vieţii clasei este puternic remodelată, nivelul instituţiei şcolare, iese la suprafaţă cu o vigoare incontestabilă, studiul raporturilor dintre şcoală şi comunitate ia contururi din ce în ce mai precise. Toate acestea constituie o înlănţuire teoretică, metodologică şi politică pe care am dori să o prezentăm în lucrarea de faţă.

Lecturați gratuit Politici educaţionale de implicare a comunităţii în activitatea şcolară, autor Maria Neacșa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3417-6

Tipologia activităților și metodele de educare a limbajului în grădinița de copii, autor Daniela Maria Tompea


Rolul și importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii copilului. El este şi un important mijloc de educaţie intelectuală, pune în valoare și antrenează capacităţile creatoare ale preşcolarului.
Motivele care m-au determinat să aleg rolul jocului didactic ca instrument de instruire şi educare determinante în activitatea zilnică la grădiniţă sunt multiple. Cel mai important dintre ele mi se pare a fi acela că ele corespund perfect particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor.

Lecturați gratuit Tipologia activităților și metodele de educare a limbajului în grădinița de copii, autor Daniela Maria Tompea

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3381-0

Influenţele limbii engleze asupra spaţiului lingvistic european. Probleme actuale, autor Larisa Mihalea Făşie


Promovarea plurilingvismului, ce presupune capacitatea de folosire a mai multor limbi de către un individ, faţă de multilingvism care presupune coexistenţa mai multor idiomuri în cadrul unui grup social, a adus schimbări la nivelul lexicului, limbile confruntându-se cu diverse probleme de utilizare a unor termeni sau convenţii de scriere care tind să altereze identitatea unei limbi.
Pe plan European, şi nu numai, engleza stă în fruntea ierarhiei, fiind utilizată în toate formele sale: vorbită, scrisă, informal şi informal, acoperind registrele specializate ale limbii precum: economic, tehnic, jurnalistic. Astfel, suntem martorii unei avalanşe de termeni ca: business, computer, management, printer, item, target, care sunt folosiţi fără a mai fi traduşi. În ţãrile din Europa de Est, invazia anglicismelor a devenit fenomen dupã ieşirea acestor ţãri din sfera totalitarismului izolaţionist şi o datã cu abandonarea limbii de lemn.

Lecturați gratuit Influenţele limbii engleze asupra spaţiului lingvistic european. Probleme actuale, autor Larisa Mihalea Făşie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3399-5

Marii clasici la Junimea, autor Maria Vartolomei


Timpul Junimii este timpul marilor clasici ai literaturii române, al scriitorilor Eminescu, Creangă, Slavici, Caragiale, Alecsandri şi Maiorescu. Ne amintim de existenţa acesteia ori de câte ori murmurăm poeziile geniului Mihai Eminescu. Ori retrăim momente ale copilăriei împreună cu Nică al lui Ion Creangă. Visăm citind pastelurile lui Vasile Alecsandri, râdem lecturând comediile lui I. L. Caragiale sau invățăm din ideile moralizatoare sugerate de operele literare ale lui Ioan Slavici. Cei mai mari scriitori ai literaturii române și-au citit operele în cadrul acestei societăți literare, care și-a adus o contribuție decisivă în a marca începutul unei noi perioade în literatura română.

Lecturați gratuit Marii clasici la Junimea, autor Maria Vartolomei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3400-8

Tudor Arghezi. Eul arbore, autor Margareta Onofrei


În viziune argheziană, ființa umană are un destin similar cu cel al arborelui cu rădăcini înfipte în pământul străbun, de nestrămutat, cu trunchiul și ramurile aspirând către sacralitate, precum eul însetat de cunoașterea absolutului. Lexemul central copac, sinonim cu pom sau arbore (recurent și prin variante care particularizează generalul prin elementele nuc, dud, plop, tei, dafini, duzi, migdali etc.) generează un câmp semantic-nucleu al uneia dintre cele trei paradigme matriciale a liricii argheziene. Componentele sale, frunză, ramuri, rădăcină, tulpină, raportate la același câmp semantic, converg către o esență profund umană care se centrează pe aspirație.

Lecturați gratuit Tudor Arghezi. Eul arbore, autor Margareta Onofrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3365-0

Liviu Rebreanu. Eros și Thanatos, autor Margareta Onofrei


Deși, în 1969, Nicolae Manolescu afirma că despre L. Rebreanu s-ar fi spus tot, abia de atunci şi până astăzi s-a trecut la sondarea adâncimilor vastei opere literare rebreniene. Noua orientare a criticii literare a scos la iveală o nouă perspectivă a interpretării. Romanele Ion, Pădurea spânzuraţilor, Adam şi Eva, deşi abordând teme foarte diferite, se întâlnesc într-un punct comun, anume acela al scenariului erotic. Eroii principali au nostalgia întemeierii cuplului etern, care să-i treacă dincolo de barierele lui Thanatos, prin Eros. Ion–Florica, Apostol–Ilona, Toma–Ileana nu sunt decât variante ale acestui cuplu. Principiul masculin îşi caută cu disperare complementul, iar din momentul în care l-a găsit va fi obsedat de formarea unui întreg împreună. Cu toate că ideea de bază a romanelor este comună, fiecare fiinţează, de fapt, o lume proprie cu legile şi întâmplările ei. Originalitatea fiecărui univers romanesc reprezintă un mare merit al autorului.

Lecturați gratuit Liviu Rebreanu. Eros și Thanatos, autor Margareta Onofrei

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3364-3

Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu


Programa școlară de matematică alocă în general noțiunilor de teoria grupurilor un număr de ore relativ mic, fapt care nu permite detalieri semnificative. Lucrarea «Grupuri de permutări» se dorește un instrument util în munca profesorilor de matematică, un punct de sprijin bine documentat, amănunțit și structurat într-un mod accesibil profesorilor și elevilor de liceu cu aptitudini deosebite pentru matematică.

Pentru a-și atinge scopurile, pe lângă prezentarea detaliată a unor cunoștințe primare de teoria grupurilor, a unor rezultate de bază și proprietăți importante ale grupurilor de permutări, lucrarea conține și un important capitol de considerații metodice și aplicații practice.

Lecturați gratuit Grupuri de permutări, autor Rodica Șargu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3354-4

Obstacles et difficultés dans la communication interculturelle, autor Andreea Cojocaru


La communication est ce qui permet aux membres d’une culture, qui partagent des modèles de perceptions du monde et des langages communs, de donner du sens à leurs interactions. Les dimensions culturelles se manifestent aussi dans la communication et lorsqu’on ne partage pas les mêmes façons de communiquer, cette dernière s’établit plus difficilement.

Alors, comment faire pour que la communication, dans un contexte interculturel, soit efficace? Il n’y a pas de recette magique pour cela. Toutefois, en connaissant certains concepts et obstacles à la communication, on peut mettre en place des conditions facilitant la communication. De plus, pour favoriser l’intégration d’une personne, il faut valoriser la communication en favorisant les espaces de dialogue dans lesquels les personnes peuvent parler de leur culture, de leur façon de faire. Ces occasions permettent de connaitre l’Autre, de mieux se comprendre pour mieux s’ajuster.

Lecturați gratuit Obstacles et difficultés dans la communication interculturelle, autor Andreea Cojocaru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3372-8

Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă


Cu toate că receptarea propriu-zisă se realizează în vârstele următoare, nu se poate ignora că bazele sunt fundamentate în vârstele mici: şcolaritate mică, preşcolaritate, chiar mai devreme. Mai mult, studii recente sugerează importanţa ontogenezei, dar nu numai, în transmiterea unui fond de informaţii de la predecesori la urmaşi. Lucrarea îşi propune să analizeze modul în care evoluează receptarea/prereceptarea textului literar pe parcursul dezvoltării copilului, de la preşcolaritate la preadolescenţă.

Voi urmări modul în care se poate realiza cercul hermeneutic pe diferite niveluri de dezvoltare psihică a copilului sau, spirala creată de evoluţia receptării. Pentru că, mi-ar plăcea să cred, progresia interpretativă se bazează pe o evoluţie continuă, succesivă, şi nu pe rupturi, stagnări, involuţii.

Lecturați gratuit Vârstele receptării textului și lirica eminesciană, autor Angela Iojă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3363-6

Istoricul școlilor Berești – Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu


A încerca să urmărești firul întemeierii școlii în spațiul natal, pe Valea Râului Tazlău, este un demers care dorește să vină în ajutorul semenilor care își pun întrebările firești privind propriile rădăcini, privind vizionarii și personalitățile care, în vremuri apuse, au desfășurat acțiuni memorabile pentru comunitate, acțiuni care au devenit un punct de plecare pentru înfăptuirea unor instituții de un real interes, cum ar fi școala și biserica.
Totodată, este interesant de urmărit conjunctura istorică și socială în care și-a desfășurat școala activitatea în decursul anilor, pentru a se constata și compara rolul și misiunea școlii în comunitate, precum și evoluția acesteia în mentalitatea populației.

Lecturați gratuit Istoricul școlilor Berești-Tazlău, Tescani și Enăchești, autor Florina Codreanu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3362-9

Prevenirea și combaterea devianței școlare, autor Doina Mirabela Istrate


Se observă, mai ales la tinerii de astăzi, că libertatea se confundă cu dorinţa de a ieşi cât mai mult în evidenţă, prin orice mijloace, de multe ori nocive: droguri, violenţă verbală sau/şi fizică, nerespectarea regulilor. Dar oare nu cumva şi modul cum este conceput procesul instituţionalizat de educaţie (factor formal de adaptare) este cel care are aceste efecte asupra factorilor informali, datorită greşitei sale înţelegeri?

În lucrarea de faţă ne propunem o analiză atentă a mecanismelor care determină apariţia şi manifestarea fenomenului devianţei şcolare în societatea actuală.

Lecturați gratuit Prevenirea și combaterea devianței școlare, autor Doina Mirabela Istrate

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3351-3

FITZGERALD AND THE AMERICAN DREAM. FROM WINTER DREAM TO THE GREAT GATSBY, autor Simona Căpățână


In this paper, coordinated by conf. dr. Isabela Merilă, I decided to write about The American Dream in Fitzgerald’s work and I will focus mainly on the novel “The Great Gatsby”, which synthesizes Fitzgerald`s most important themes: money, love, class differences, leisure, consumerism, etc. I have chosen this subject because Fitzgerald created a chronicle of America from 1920 and I want to emphasize the dissonance between reality and the American Dream, an artificial image created in this period of change, given by industry and production.

Lecturați gratuit FITZGERALD AND THE AMERICAN DREAM. FROM WINTER DREAM TO THE GREAT GATSBY, autor Simona Căpățână

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3347-6

Modalități de realizare a interdisciplinarității la clasele primare, autor Daniela Balcan


Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate; comunicarea se desfăşoară în ambele direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline.

Lecturați gratuit Modalități de realizare a interdisciplinarității la clasele primare, autor Daniela Balcan

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3346-9

Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu


Lecturați gratuit Caiet fișe de Evaluare MEM. Fișe de evaluare pe unități de învățare. Clasa a II-a, autor Simona Elena Georgescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3345-2

Developing Reading Strategies In Improving Communicative Competence, autor Codruța Barbu


Developing Reading Strategies in improving the communicative competence is the title of the research that tries to demonstrate the importance of adopting the necessary teaching method within a modern society full of changes from the technological level to the learners’ various needs and different personalities. The research tries to emphasize the use of the communicative teaching approach as part of the modern teaching strategies that are meant to develop communication in English.

Lecturați gratuit Developing Reading Strategies In Improving Communicative Competence, autor Codruța Barbu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3338-4

L’IMPACT DES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LE LANGAGE PUBLICITAIRE, autor Emanuela Popazu


La publicité «insulte nos regards, falsifie les épithètes, gâte les paysages, corrompt toute qualité et toute critique», écrivait Paul Valery. George Duhamel la considérait comme «une formidable entreprise de contrainte et d‟abrutissement, traitant l‟homme comme le plus obtus des animaux». Quant à Etiemble, il parle de «décerveleurs professionnels» et dit que la publicité «détruit la langue française et substitue ses slogans à la sagesse populaire»… Blaise Cendrars, de son côté, a dit de la publicité qu‟elle est «la fleur de la vie contemporaine, une affirmation d‟optimisme et de gaîté ».
Tous ces propos sont bien sûr excessifs, bien qu‟ils contiennent tous une part de vérité, et ce sont des réactions affectives. D‟autres ont analysé plus froidement le mécanisme de la publicité. Car si la publicité, dans ses formes les plus frustes, existe depuis de nombreux siècles, ce n‟est qu‟au milieu du XIXe siècle que la « réclame » pénètre de plus en plus dans la presse, et il faut attendre la fin du siècle aux États-Unis et les années 30 en France pour qu‟apparaissent des «agences» préfigurant celles qui existent actuellement. La publicité est un des aspects de la communication commerciale, c‟est-à-dire d‟un des quatre éléments d‟action sur le marché ou marketing-mix (le produit, le prix, la distribution, la communication).

Lecturați gratuit L’IMPACT DES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LE LANGAGE PUBLICITAIRE, autor Emanuela Popazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3350-6

Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță


Prin prezenta lucrare am adaptat teoria la realitatea concretă pe care mi-a oferit-o cadrul instituțional unde mi-am desfășurat activitatea; ea oferă o perspectivă personală asupra strategiilor didactice interactive ce pot fi aplicate la clasele de liceu în momentul analizării și interpretării romanelor lui L. Rebreanu; am avut în vedere patru romane rebreniene: „Ion”, „Pădurea spânzuraților”. Mi-am propus ca elevii să înțeleagă locul pe care îl ocupă în istoria literaturii române acest autor (mai mult sau mai puțin cunoscut de ei) și să fie capabili să aprecieze valoarea scrierilor rebreniene.

Lecturați gratuit Formarea competenței de comprehensiune și de interpretare a romanelor lui Liviu Rebreanu, autor Elena Ghiță

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3336-0

Chimie organică. Culegere de exerciții și probleme, autor Nadia Breazu


Prin prezenta carte, autoarea dorește să vină în sprijinul elevilor de liceu care doresc să susțină examenul de admitere la Facultatea de Medicină. Materialul este elaborat în conformitate cu programa de studiu la disciplina chimie.

Referent științific: Profesor Doctor Ileana Popescu

Lecturați gratuit Chimie organică. Culegere de exerciții și probleme, autor Nadia Breazu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3331-5

Managementul clasei. Ghid suport pentru directori, pentru a sprijini profesorii. Școala gimnazială, autor Prof. Carmen Oancă


Nu există nicio strategie, pentru managementul clasei, care să depășească problemele de comportament ale elevilor, dacă profesorul nu furnizează un program interesant, captivant, care permite fiecărui elev să devină implicat activ. Nu există nicio strategie pentru managementul clasei care să creeze în mod magic un mediu de clasă pozitiv, dacă profesorul nu angajează toți elevii, într-un sens pozitiv al muncii, scopul cu cea mai convingătoare recompensă dintre toate, aceea de a realiza că învață lucruri importante, care sunt apreciate în lumea reală.

Lecturați gratuit Managementul clasei. Ghid suport pentru directori, pentru a sprijini profesorii. Școala gimnazială, autor Prof. Carmen Oancă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3329-2

Ghidul profesorului de istorie (clasa a VIII-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa


Lecturați gratuit Ghidul profesorului de istorie (clasa a VIII-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3325-4

Ghidul profesorului de istorie (clasa a VII-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa


Lecturați gratuit Ghidul profesorului de istorie (clasa a VII-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3324-7

Ghidul profesorului de istorie (clasa a VI-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa


Lecturați gratuit Ghidul profesorului de istorie (clasa a VI-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3323-0

Ghidul profesorului de istorie (clasa a V-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa


Lecturați gratuit Ghidul profesorului de istorie (clasa a V-a) – auxiliar şcolar, autor Gheorghe Mădălin Chiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3322-3

Managementul sistemului românesc de învățământ în contextul provocărilor globale -studiu la nivelul anului 2017, autor Prof. Carmen Oancă


România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa. A făcut progrese semnificative în ultimele decenii în consolidarea proceselor sale democratice și îmbunătățirea transparenței în sectoarele public și privat. De asemenea, a făcut progrese semnificative în modernizarea sistemului său de educație și creșterea nivelului de învățare al elevilor. Dar rezultatele elevilor indică faptul că mulți copii români nu își ating potențialul. Mulți tineri români continuă să părăsească educația devreme și fără a stăpâni competențele de bază pentru viață și muncă. Sistemul de evaluare și evaluare ar putea ajuta la direcționarea sectorului educației către îmbunătățirea calității și echității, concentrând atenția asupra acelor factori care contribuie cel mai mult la o mai bună învățare și oferind informații pentru a dezvolta politici și practici mai eficiente.

Lecturați gratuit Managementul sistemului românesc de învățământ în contextul provocărilor globale -studiu la nivelul anului 2017, autor Prof. Carmen Oancă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3297-4

Vitaminele hidrosolubile – mituri și realităţi, autor Prof. Carmen Oancă


În ciuda unui număr mare de lucrări de cercetare efectuate pentru a studia efectele vitaminelor aspra sănatăţii umane în ultimele decenii, dovezile pentru atribuirea de potențiale beneficii ale suplimentelor vitaminice asupra sănătăţii umane, sau pentru prevenirea și/sau tratamentul bolilor cronice degenerative, sunt încă nesemnificative. Analiza lucrărilor de cercetare publicate în ultimii ani, arată că este imposibil să se stabilească concluzii solide și universale despre beneficiul suplimentelor de vitamine, asupra sănătății umane, dincolo de prevenirea și/sau tratamentul de stărilor de deficiență

Lecturați gratuit Vitaminele hidrosolubile – mituri și realităţi, autor Prof. Carmen Oancă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3295-0

COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID-19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu


Moderate hyperhomocysteinemia can be found in 1% of the population and does not indicate an increased risk of thrombotic events.
Wouldn’t a trivial analysis, such as homocysteine, indicate a possible serious evolution? Patients, including those asymptomatic with upper or higher normal homocysteine, should be better monitored to receive sufficient preventive anticoagulants.
B6 and B12 could reduce the incidence rate of thrombotic accidents and possible depression. Administered before contact with the disease could lower the level of homocysteine and after it is negative would help during covalescence.

Hiperhomocisteinemie moderată poate fi întâlnită la 1% din populație și ne indică un risc crescut de evenimente trombotice
Având în vedere efectele homocisteinei, dar și analizele și evoluția pacientului cu vasculită și trombofilie consider că este esențială tratarea COVID-19 ca o boală autoimună.
Oare o banală analiză, cum ar fi homocisteina nu ne-ar indica o eventuală evoluție gravă? Pacienții, inclusiv cei asimptomatici cu homocisteina normal superior sau peste, ar trebui supravegheați mai bine, să primească anticoagulante preventiv suficiente.
B-urile ar putea să scadă rata incidentelor privind accidentele trombotice și eventualele depresii. Administrate înainte de contactarea bolii ar putea să scadă nivelul homocisteinei iar, după negativare ar ajuta în perioada de covalescență.

Lecturați gratuit COVID-19 autoimmune disease, homocysteine and depression – COVID – 19 – Boala autoimună, homocisteina și depresia, autori Cristina-Amalia Dumitraș, Ecaterina Hrițcu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3271-4

Vocabulary acquisition and interactive strategies, autor Ana Donici


In my everyday teaching practice I see how students have a real problem when learning and using vocabulary in the English language. Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive (speaking and writing) skills and is one of the key building blocks in learning a new language. The more words students know the more they will be able to understand what they hear and read and the better they will become at expressing what they want to when speaking or writing. The larger a student’s vocabulary becomes, the easier it will be for him to connect a new word with words he already knows. A large vocabulary raises achievement and confidence and aids the student in becoming an independent learner

Lecturați gratuit Vocabulary acquisition and interactive strategies, autor Ana Donici

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3213-4

Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican


Lecturați gratuit Lʼabsurde tragique et comique de Eugène Ionesco, autor Mihaela-Maria Duican

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3212-7

Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav


Existența unei persoane (fie elev sau profesor), a unei clase de elevi sau a unei școli (considerată organizație) este ciclică, aceasta fiind marcată de alternanța perioadelor de liniște, funcționalitate eficientă și randament cu perioade de tensiune, criză, cele din urmă fiind manifestări firești ale nevoii de schimbare și progres. Schimbarea sau trecerea de la o etapă la alta a sistemului se realizează progresiv, lent, cu reformarea din mers a structurii, datorită comportamentului inovativ al membrilor organizației care produc noi mijloace de realizare a scopurilor individuale sau comune. Alteori, trecerea se realizează prin momente de conflict, criză, cu toate trăsăturile și implicațiile acestora asupra oamenilor, organizației și misiunii acesteia.

Lecturați gratuit Managementul situațiilor de criză educațională, autor Adriana-Maria Sav

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3211-0

Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana-Manuela Oprea, Simona Damian


Prezentul ghid cuprinde lucrările literare și plastice ale cadrelor didactice și ale elevilor care s-au remarcat în cadrul Concursului județean – cu participare regională – „TOAMNĂ RUGINIE”, cuprins în proiectul educațional ”CARAVANA PRIETENIEI”, ediția a IV-a, octombrie-noiembrie 2019.
Proiectul este cuprins în Calendarul Județean al concursurilor și proiectelor Educative – Nr. 414 / 17.01.2020, poziția 286.

Lecturați gratuit Toamnă ruginie – Ghid metodic de bune practici, coordonatori Diana – Manuela Oprea, Simona Damia

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3207-3

Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, elevii au nevoie de competente strategice, cum ar fi abilitățile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilitățile de evaluare, posibile prin predarea interdisciplinară. Aceasta punând accent simultan pe multiplele aspecte ale dezvoltării școlarului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică, pentru parcurgerea cu succes a evoluției sale pentru învățarea permanentă. Deoarece modul natural al elevilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală, în integrarea disciplinelor trebuie să se țină cont de stăpânirea instrumentelor cunoașterii; instrumentele esențiale ale învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de probleme, însușirea competențelor psihologice si sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situații de viață, a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune, respectând identitatea fiecăruia, manifestarea simțului estetic si acționarea pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere.

Lecturați gratuit Cercetare științifică: Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3202-8

Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie


Pentru a distinge mai ușor scopurile de mijloace, elevii au nevoie de un învățământ interdisciplinar, formarea la aceștia de competențe, aptitudini transversale și transferabile.
Interdisciplinaritatea este tocmai ceea ce face ca elevii să treacă cu ușurință de la un domeniu la altul și să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiți prin gradul de integrare între diferitele domenii ale cunoașterii și între diferite abordări, precum și folosirea unui limbaj comun, astfel, se vor efectua schimburi de ordin conceptual și metodologic. Metodele unor discipline transferate în altele produc un grad mai mare de implicare și finalitate.

Lecturați gratuit Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii în învăţământul primar – lucrare metodico-științifică -, autor prof. înv. primar Simona Vasilie

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3201-1

Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa


Publicația de față cuprinde materialele prezentate de cadrele didactice la Simpozionul național FALL, ediția a II-a, desfășurat în perioada 23- 25 octombrie 2019, la Şcoala Gimnazială Preutești, jud. Suceava, și lucrările premiate ale elevilor participanți la concursul omonim din cadrul Festivalului Autumnal de Limbă și Literatură F.A.L.L.
Simpozionul FALL reprezintă una dintre activitățile proiectului educațional Festivalul Autumnal de Limbă și Literatură – F.A.L.L., înscris în C.A.E.N. – C.A.E.J. pag. 11, C.3 Domeniul cultural-artistic, literatură, aprobat prin OMEN Nr. 3016/09.01.2019, fiind conceput pentru a creşte interesul elevilor pentru cultura scrisă și modalitățile de oglindire a acesteia în artele plastice. Totodată, el reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative extracurriculare complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a scrii- torilor și cu un ecou important în rândul comunității locale, naționale și internaționale. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor.

Lecturați gratuit Festival autumnal de literatură FALL. Simpozion Național, Suceava, 2019, Coord.: prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Adina-Maria Popa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3215-8

Dezvoltarea inteligenței emoționale la școlarul mic, autor Mirela Cireașă


Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Pentru a putea să trăiască emoţii din ce în ce mai complexe, copiii trebuie să fie mai întâi conştienţi de sine.
Atragerea atenţiei copiilor la aspectele particulare ale comportamentului uman face posibilă dezvoltarea unei sensibilităţi faţă de diverse expresii emoţionale, cunoştinţele despre cauzele şi consecinţele comportamentului emoţional fiind mult mai bogate. Prin urmare, atenţia acordată de psihologii şcolari, cadrele didactice şi de părinţii copiilor laturii emoţionale a comportamentului uman poate contribui la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, favorizând în felul acesta realizarea unei mai bune adaptări sociale.

Lecturați gratuit Dezvoltarea inteligenței emoționale la școlarul mic, autor Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3194-6

Vechiul Testament pe înțelesul copiilor din ciclul primar, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă


Această cărticică de religie este elaborată în concordanţă cu programa şcolară în vigoare şi respectă unităţile de conţinut şi obiectivele de referinţă prevăzute de aceasta.
Fişele de lucru sunt concepute pentru Unitatea Vechiul Testament pentru fiecare ciclu de învăţământ de la clasa I până la clasa a IV–a.
Rolul acestei cărticele este de a le oferi elevilor posibilitatea concretă de a face conexiuni între noţiunile de la Vechiul Testament studiate, având orientare în timp şi spaţiu.

Lecturați gratuit Vechiul Testament pe înțelesul copiilor din ciclul primar, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3193-9

Semnificația marilor sărbători creştine pe înţelesul celor mici, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă


Lucrurile neînsemnate ne reţin prea mult atenţia, şi, mai cu seamă, pe cea a copiilor, în timp ce adevărurile fundamentale sunt în mare măsură neglijate. Uneori afirmăm că multe din „marile adevăruri” ale bibliei sunt prea greu de înţeles pentru cei mici. Din pricina aceasta cărţile pentru copii care încearcă să aducă în atenţia lor adevărurile biblice esenţiale sunt foarte rare.
Această carte conţine scurte povestiri, într-un limbaj simplu şi multe exerciţii şi jocuri atractive, însoţite de imagini frumos colorate prin care copiii pot învăţa şi înţelege cu uşurinţă multe din „marile adevăruri” relevate de Dumnezeu.
Este un material ideal de lucru pentru elevi la şcoală, dar şi acasă, şi benefic pentru cadrele didactice în orele de religie şi nu numai. Cu siguranţă, va fi îndrăgit şi de părinţi, respectiv, bunici.

Lecturați gratuit Semnificația marilor sărbători creştine pe înţelesul celor mici, autori Roxana Jipa, Mirela Cireașă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3192-2

La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa


La recherche en acquisition d’une langue étrangère a pris de plus en plus d’importance aux cours des dernières années. Le présent travail s’inscrit dans ce champs d’étude car son objectifs est d’examiner la négation d’un point de vue théorique, pragmatique, didactique et méthodique.

Lecturați gratuit La négation en classe de FLE. Approche théorique et didactique, autor Maria-Cătălina Bădiţa

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3188-5

Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru


Lecturați gratuit Probleme de matematică pentru copii isteți, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3206-6

Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru


Lecturați gratuit Culegere de matematică pentru clasa a IV-a, autor Mirela Croitoru

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3176-2

Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase


Lecturați gratuit Limba și literatura română. Caiet de lucru pentru clasa a IX-a, autor Elena Violeta Tănase

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3171-7

Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Ține de educația fiecărui individ în parte să participe puțin câte puțin la prevenirea și eventual la remedierea efectelor poluării. Privind pe harta lumii putem vedea state mari cum ar fi India și China care suferă enorm datorită efectelor poluării rezultate în urma unei industrializări masive a mediului în care trăiesc oameni cu o densitate foarte mare a spațiului de locuit. Prețul plătit pentru industrializarea masivă este mult prea mare și pe termen îndelungat, generațiile viitoare nu se vor putea bucura de un aer calitativ, de anumite specii de plante care au dispărut, de soarele văzut clar, care uneori se ascunde în spatele unei perdele alcătuite din fum și praf, de ploile curate care între timp au fost înlocuite de smog, de liniștea unei dimineți care a fost înlocuită de vacarmul străzilor aglomerate de automobile și mijloace de transport. Dacă generațiile actuale refuză să acționeze voluntar, în mod conștient atunci să întreprindă ceva măcar pentru viitorul omenirii și anume copiii – comoara cea mai de preț a lumii.

Lecturați gratuit Impactul poluării asupra mediului înconjurător și combaterea acesteia, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3168-7

Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu


Originalitatea profesorului în activitatea instructiv educativă, alegerea și modul în care sunt îmbinate strategiile didactice, variațiunile activităților utilizate la oră, abilitatea de a induce comportamente de învățare, formează stilul de predare a cadrului didactic. Stilurile de predare, deși variate, urmăresc același scop: o activitate didactică atractivă de calitate și eficientă.

Lecturați gratuit Metode și procedee moderne utilizate în predarea educației tehnologice și a aplicațiilor practice, autor Prof. Ing. Mihaela Șteoboranu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-3167-0