Domenii | Autori

Arhiva

Rolul inteligenţelor multiple în activităţile didactice cu preşcolarii, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea de faţă îşi propune pe de o parte o analiză teoretică a modului de dezvoltare a proceselor psihice a preşcolarilor, rolul reprezentării şi al limbajului în formarea gândirii şi poate rolul lor în explicarea inteligenţei omului, dar şi o trecere în revistă a principalelor teorii cu privire la inteligenţa umană, diferenţiind între teoriile inteligenţei ca factor general – teorii clasice – şi teoriile multifactoriale, ajungând la teoria inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner.

Lecturați gratuit Rolul inteligenţelor multiple în activităţile didactice cu preşcolarii, autor Valentina Dănăilă

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-4631-5

You must be logged in to post a comment.