Domenii | Autori

Arhiva

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a X-a – Romana Şufană

“Acest al doilea Ghid al profesorului debutant …, publicat la Editura Sfântul Nicolae, se adresează cadrelor didactice care predau elevilor de clasa a X-a. Ca şi în primul Ghid (pentru clasa a IX-a), anterior publicat, noul Ghid invită cadrele didactice la folosirea metodelor activ-participative în predare-învăţare, oferind exemple relevante, pentru texte reprezentative din literatura română.

Ghidul profesorului debutant de Limba şi literatura română – Clasa a X-a - se conformează cerinţelor programei şcolare, se poate folosi la clasă şi se poate adapta cerinţelor specifice ale elevilor.”

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a “Ghidului metodic pentru profesorul debutant de Limba şi literatura română

ISBN 978-606-8129-07-5

You must be logged in to post a comment.